شک در خواندن سوره در نماز بعد از رفتن به رکوع یا قنوت

سوال: حکم شک در خواندن سوره توحید در نماز چیست؟  تکلیف کسی که در رکوع یا قنوت نماز شک کند که سوره توحید را خوانده است یا نه، چیست؟

شک در خواندن سوره در نماز ، شک بعد از محل چیست؟

پاسخکده: در صورتی که به قنوت یا رکوع رفته باشید نه باید به شک خود اعتنا کنید و ادامه نماز را بخوانید ولی اگر هنوز رکوع یا قنوت نرفته اید باید سوره را بخوانید. در ادامه میتوانید نظر مراجع عظام تقلید را بخوانید.

شک در خواندن سوره در نماز

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال به شک اعتنا نکنید و نماز صحیح است.
آیت الله مکارم: اگر به قنوت رفته و شک در حمد یا سوره کند، نباید به شک خود اعتنا کند و نماز در این حالت صحیح است.
آیت الله سیستانی: در فرض سوال به شک خود اعتنا نکنید.
آیت الله شبیری زنجانی: شک بعد از محل است و به شک اعتنا نمی شود.
منبع: استفتاء اینترنتی رهروان ولایت از سایت مراجع

شک بعد از محل

شک بعد از محل چیست؟
شک بعد از محل، مانند آن است که در حال خواندن سوره، شک کند «حمد» را خوانده یا نه؛ در رکوع شک کند سوره را خوانده یا نه؛ در سجده شک کند رکوع را انجام داده یا نه؛ بعد از سلام شک کند تشهد را خوانده یا نه و… در تمام این موارد نباید به شک خود اعتنا کند؛ بلکه باید نماز را ادامه دهد و نماز صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا