سوالات: آیا با غسل میتوان نماز خواند؟ آیا با غسل جنابت میتوان نماز خواند؟ آیا با غسل حیض میتوان نماز خواند؟ آیا با غسل حیض میشود نماز خواند؟ آیا با غسل مستحبی میتوان نماز خواند؟ آیا با غسل جنابت میتوان نماز مستحبی خواند؟ آیا غسل کفایت از وضو می کند؟ آیا با غسل میتوان قرآن خواند؟

آیا با غسل میتوان نماز خواند؟ آیا با غسل جمعه میتوان نماز خواند؟ آیا با غسل جنابت میتوان نماز خواند؟ آیا با غسل حیض میتوان نماز خواند؟ آیا با غسل مستحبی میتوان نماز و قرآن خواند؟

آیا با غسل میتوان نماز خواند؟

آیا با غسل میشود نماز خواند؟
آیات عظام امام، بهجت، خامنه ‏اى و صافى: تنها با غسل جنابت مى‏توان نماز خواند ؛ ولى با غسل‏هاى دیگر باید وضو هم گرفت.توضیح‏المسائل مراجع، 391
آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید : با همه غسل‏هاى واجب و مستحب – غیر از غسل استحاضه متوسطه مى‏توان نماز خواند ؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که (در غیر غسل جنابت‏) وضو هم بگیرد. همان، م 391 و 646 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 397 و نورى، توضیح‏المسائل، م 392 و 647.
آیت الله مکارم شیرازی: با همه غسل‏هاى واجب و مستحب، مى‏توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نیست. اما احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت، وضو هم بگیرد. V}همان، م 391 و 646.{V اما قران خواندن و کار های دیگری که نیاز به طهارت دارد بعد از غسل اشکال ندارد و در حال جنابت هم اگر وضو بگیرند و دست روی خط ان نگذارند مانعی ندارد گر چه گفته شده خواندن بیش از 7 ایه کراهت دارد.

نماز خواندن با غسل مستحبی

آیا با غسل مستحبی میتوان نماز خواند؟
آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، صافی، سبحانی ، گلپایگانی، فاضل و بهجت: کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد. با غسل های واجب دیگر مانند غسل حیض و نفاس و استحاضه نمی شود نماز خواند و باید وضو گرفت. نیز با غسل های مستحب نمی شود نماز خواند .
به نظر آیات عظام: وحید خراسانی، سیستانی، نوری همدانی، تبریزی و خوئی با غسل های واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه می شود بدون وضو نماز خواند ، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد. نیز با غسل های مستحبی که مستحب بودنش ثابت شده باشد ، ( مانند غسل جمعه ) می توان نماز خواند، اگر چه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد .
به نظر آیت الله شبیری زنجانی با هر غسل واجب ( غیر از غسل استحاضه ) و هر غسل مستحبی که استحبابش ثابت شده باشد ، می توان نماز خواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد .
به نظر آیت الله مکارم شیرازی با هر غسلى مى توان نماز خواند و وضو واجب نیست ، خواه جنابت باشد یا غیر آن ، واجب باشد یا مستحب، ولى احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد .(1)برای اقامه نماز وضو لازم نیست بلکه برای نماز خواندن وضو گرفتن واجب است .

انجام غسل جمعه بعد از اذان ظهر

سوال: آیا با غسل جمعه بعد از اذان ظهر می توان بدون وضو نماز خواند؟
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای: صحیح نیست و به طور کلی غسل جمعه کفایت از وضو نمی کند..
آیت الله مکارم: زمان غسل جمعه بعد از اذان صبح جمعه تا ظهر آن است. همچنین در روز شنبه (به قصد قضا) و یا در روز پنجشنبه (در صورتی که احتمال قابل توجهی بدهد روز جمعه موفق به غسل کردن نمی شود) می توان آن را بجا آورد. در تمامی مواردی که ذکر شد می توان با این غسل، نماز خواند. البته شب جمعه یا بعد از اذان ظهر روز جمعه تا روز شنبه نیز می توان غسل جمعه را به نیت ما فی الذمه بجا آورد ولی کفایت از وضو نمی کند.
آیت الله سیستانی: از وضو کفایت می ­کند.
آیت الله شبیری زنجانی: کفایت از وضو می کند. البته اگر پس از ظهر تا غروب روز جمعه بجا آورده شود، بنابر احتیاط نیت ادا و قضا در غسل نکند.
آیت الله وحید: چنانچه بدونِ نیّتِ أداء و قضاء انجام داده ­اید می ­شود با آن نمازِ ظهر خواند.
آیت الله فاضل: خیر.
منبع: استفتاء اینترنتی پایگاه رهروان ولایت