Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا آرایش و استفاده از سرمه و رژ لب روزه را باطل میکند؟

حکم آرایش کردن در حال روزه و در ماه رمضان، آیا آرایش روزه باطل میکند؟ آرایش چشم، رژ لب در ماه رمضان برای روزه دار

آیا آرایش روزه را باطل میکند؟

پاسخکده: آرایش کردن روزه را باطل نمی کند ولی یکی از مبطلات روزه خوردن و آشامیدن است حال اگر چیز غیر خوراکی نیز وارد دهان شود و از حلق پایین رود روزه را باطل میکند بنابراین اگه استفاده از رژ لب در حال روزه و ماه رمضان باعث شود که ذرات آن وارد دهان شود و از حلق پایین رود برای روزه اشکال دارد، ضمن اینکه در ادامه میتوانید سوالاتی که در این مورد از مراجع تقلید شده است را بخوایند و قبل از آن توصیه می کنم به پست [حکم آرایش ملایم چیست] مراجعه کنید.

حکم آرایش کردن در حال روزه از نظر آیت الله مکارم شیرازی

آیا از نظر آیت الله مکارم شیرازی آرایش کردن روزه را باطل میکند؟
مسأله ـ چند کار براى روزه دار مکروه است، از جمله :
الف) سرمه کشیدن، در صورتى که مزّه یا بوى آن به حلق برسد.
ب) نشستن زن در آب، بنا بر احتیاط.
سؤال ـ آیا مداد کشیدن براى خانمهاى روزه دار، در حکم سرمه کشیدن است و مکروه مى‌باشد؟ بطور کلّى استفاده از لوازم آرایش براى زنان روزه دار چه حکمى دارد؟
جواب : این کار موجب بطلان روزه نیست، ولى بعید نیست که هر چیزى که کار سرمه راکندکراهت داشته باشد.وسایرآرایشهادر صورتى که خفیف باشد اشکالى ندارد.

حکم استعمال رُژِ لب برای زنان روزه دار در ماه رمضان

پرسش : استفاده از رژ لب برای بانوان روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ : در صورتی که آغشته به آب دهان نشود و در حلق فرو نرود روزه صحیح است.

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از