حکم سرمه کشیدن در ماه رمضان برای روزه دار / آیا سرمه کشیدن روزه را باطل میکند؟

آیا سرمه کشیدن روزه را باطل میکند؟

پاسخکده: آرایش کردن در ماه مبارک رمضان و همچنین در حال روزه باعث باطل شدن روزه نمی شود ولی اگر آرایش به اندازه ای باشد که زینت محسوب شود و در دید نامحرم قرار دهید مرتکب حرام شدید ولی روزه را باطل نمی کند که برای بیشتر به پست های [حکم آریش ملایم] و [حکم آرایش کردن برای روزه دار و در ماه رمضان] مراجعه کنید. اما در مورد سرمه کشیدن برای روزه و در ماه رمضان برخی از مراجع فرموده اند که اگر بوه و مزه سرمه به حلق برسد مکروه است. که در ادامه میتوانید نظر مراجع تقلید را بخوانید.

حکم سرمه کشیدن در ماه رمضان و برای روزه دار

حکم سرمه کشیدن برای روزه دار و در ماه رمضان از نظر آیت الله مکارم شیرازی:
مسأله ـ چند کار براى روزه دار مکروه است، از جمله :
الف) سرمه کشیدن، در صورتى که مزّه یا بوى آن به حلق برسد.
ب) نشستن زن در آب، بنا بر احتیاط.
سؤال ـ آیا مداد کشیدن براى خانمهاى روزه دار، در حکم سرمه کشیدن است و مکروه مى‌باشد؟ بطور کلّى استفاده از لوازم آرایش براى زنان روزه دار چه حکمى دارد؟
جواب : این کار موجب بطلان روزه نیست، ولى بعید نیست که هر چیزى که کار سرمه راکندکراهت داشته باشد.وسایرآرایشهادر صورتى که خفیف باشد اشکالى ندارد.