حکم ارضای جنسی از طریق تماس تلفنی با همسر

ارضای تلفنی با همسر

حکم ارضای تلفنی با همسر از طریق تماس صوتی و تصویری و چت چیست؟ آیا این کار گناه و حرام است؟

پاسخکده: زن و شوهر میتوانند لذت های مشروع را از هم دیگر ببرند بنابراین اگر از طریق تماس صوتی و تصویری با همسر بدون اینکه شخص با بدن خودش بازی کند ارضا شود اشکالی ندارد ولی اگر با بدن خود بازی کند و از طریق لمس ارضاء شود خودارضای و استمناء است و حرام می باشد. در ادامه میتوانید نظر مراجع تقلید را بخوانید.

حکم تحریک جنسی و ارضاء شدن از طریق تماس تلفنی با همسر

سوال: آیا ارضای جنسی از طریق تماس تلفنی و تصویری با همسر حرام است؟
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال جایز نیست.
آیت الله مکارم: از انجام این کار به صورت جدی پرهیز نمایند.
آیت الله سیستانی: لذت بردن زن یا شوهر از صدا و چهره یک دیگر جایز است اگر چه به اوج لذت جنسی برسد و یا منی از او خارج شود. ولی جایز نیست با خود کاری بکند که چنین شود چون استمنای حرام می باشد.
آیت الله فاضل: اگر زن و شوهر از طریق تماس تصویری برای همدیگر با دست و بدن خود بازی کنند و سبب تحریک خودشان بشوند و به مرحله ارضا شدن برسند که مقدمه خود ارضائی حساب شود هرچند به اوج لذت نرسند جایز نیست.
منبع: استفتاء اینترنتی از  سایت مراجع توسط پایگاه رهروان ولایت