موضوعات داغ

آیا مسواک زدن روزه را باطل میکند؟

آیا مسواک زدن روزه را باطل میکند؟

حکم مسواک زدن روزه دار

آیا مسواک زدن روزه را باطل میکند؟ حکم مسواک زدن روزه دار چیست؟
پاسخکده: مسواک زدن یکی از مستحبات موکد اسلام است و در روایات زیادی به آن تاکید شده است و از طرفی مسواک زدن برای بهداشت دندان و همچنین جلوگیری از بوی بد دهان خیلی ضروری است. اما یکی از مبطلات روزه خوردن و آشامیدن است ولی ممنوعیت خوردن و آشامیدن برای شخص که در حال روزه است به مفهوم ممنوعیت شست و شوی فضای داخل دهان و دندان و لثه نیست. بلکه همین اندازه که مراقبت کرده و ممانعت شود از این که خمیر دندان و رطوبت از حلق پایین رود،  کافی است.
با این شرط مسواک زدن هرچند با استفاده از خمیر دندان باشد در حال روزه اشکالی ندارد و با درستی و صحت روزه منافات ندارد.

آیا مسواک زدن روزه را باطل میکند؟

۸۵. آیا مسواک کردن با خمیر دندان، در حال روزه اشکال دارد؟ آیا مسواک زدن روزه را باطل میکند؟
آیت الله خامنه ای: مسواک زدن برای روزه دار اشکال ندارد؛ ولى باید از فرو رفتن آب دهان که آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیرى شود.

پرسش:آیا مسواک زدن و شستن دهان و دندان با فرچه و خمیر،روزه باطل می شود ؟
آیت الله سیستانی: مسواک زدن در ماه رمضان مفطر نیست اگر روزه دار ذرات خمیر دندان را که با آب دهان قاطى شده فرو ندهد. ومقدار کمى که در آب دهان از بین مى رود به روزه ضرر نمی رساند.

پرسش : آیا در هنگام روزه مى توان داندانها را مسواک کرد؟ اگر مسواکِ مرطوب شده، در اثر تماس با آب دهان مجدّداً براى تمیز کردن دندانها به کار رود، چه حکمى دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی: مسواک کردن در حال روزه، مانعى ندارد. ولى اگر رطوبت پیدا کند و مسواک را بیرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت آن در آب دهان مستهلک نگردد، جایز نیست، و در صورتى که با خمیر دندان مسواک کند، باید دهان را بعد از آن کاملا بشوید. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

 

دکمه بازگشت به بالا