آیا استفراغ غیر عمد روزه را باطل میکند

آیا استفراغ غیر عمد روزه را باطل میکند؟

مبطلات روزه چیست؟ چه چیزهای روزه را باطل میکند؟ آیا استفراغ غیر عمد روزه را باطل میکند؟

مبطلات روزه

نُه چیز روزه را باطل می‌کند :

  1. خوردن و آشامیدن؛
  2. جماع؛
  3. استمناء (استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید)؛
  4. دروغ بستن به خدا و پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و جانشینان پیغمبر و معصومین علیهم‌السلام؛
  5. رساندن غبار به حلق؛
  6. فرو بردن تمام سر در آب؛
  7. باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح؛
  8. اماله کردن با چیزهای روان؛
  9. قی کردن.

آیا استفراغ غیر عمد روزه را باطل میکند

یکی از مبطلات روزه استفراغ کردن عمدی است که طبق نظر همه مراجع عظام تقلید:
هرگاه روزه‌‌ دار عمداً قَى کند(استفراغ کند) اگر چه به‌واسطه‌ ى بیمارى و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه‌اش باطل مى‌‌شود ولى اگر سهواً یا بى‌اختیار قى کند اشکال ندارد.

بنابراین استفراغ عمدی در هر صورت روزه را باطل می کند ولی استفراغ غیر عمدی باعث باطل شدن روزه نمی شود ولی چیزها را که در دهان آمده است را نباید فرو ببرد همچنین اگر آروغ زده و چیزی وارد دهان اش شده دیگر نباید فرو ببرد و خوردن عمدی باعث باطل شدن روزه می شود.