نحوه پیوند زدن درخت

مشخصات مقاله

نحوه پیوند زنی انواع درختان میوه

آموزش پیوند زدن درخت برای انواع درختان میوه

پیوند زدن درخت معمولاً به منطور ایجاد یک ترکیب با دوام انجام می شود. البته هدف از انجام این پیوند متفاوت بوده اما در تمام مراحل پیوند باید شرایط لازم برای جوش خوردن و موفقیت فراهم گردد.

یکی از مهم ترین پارامترها برای پیوند زدن درخت, برقراری شرایط محیطی و فیزیولوژیکی مناسب گیاه می باشد. بسیاری از باغبانان و کشاورزان برای اهداف گوناگون این عمل را در بین درختان میوه انجام می دهند.

نحوه صحیح پیوند زدن درخت

قبل از آشنایی با انواع پیوند زنی درخت و همین طور شرایط محیطی لازم برای آن بهتر است ابتدا با تعریف پیوند آشنا شوید. در پیوند اتصال بین دو درخت متفاوت فراهم می شود. پیوند زدن درخت زمانی میسر می شود که این دو گونه متفاوت بعد از مدتی با یکدیگر یکی شوند و جوش بخورند. در این صورت از دو ترکیب متفاوت یک گونه گیاهی به وجود آمده است. این درخت تولیدی می تواند به شکل واحد به حیات خود ادامه دهد.

در علم باغبانی به قسمتی که نمو گیاه را در بر می گیرد، فروزیست یا پایه می گویند و قسمت هایی که نواحی هوایی گیاه پیوند داده شده را شکل می دهد، فرازیست یا پیوندک نامیده می شود. امکان جوش خوردن بیشتر با تشابه بین دو گیاه فراهم می شود. یعنی هر چه این دو گیاه ار نظر خانوادگی و ژنتیکی به یکدیگر شباهت داشته باشند، امکان موفقیت در پیوند درخت بالاتر می رود. ضمن اینکه زمان کمتری برای جوش خوردن دو درخت نیاز دارید. به عنوان مثال درخت گیلاس و آلبالو شرایط پیوندی خوبی با یکدیگر دارند. چون از نظر ژنتیکی به یکدیگر شبیه می باشند.

مراحل انجام پیوند

پیشینه پیوند چینی ها پیشگامان علم پیوند درختان بوده اند و شواهد نشان می دهد که قبل از میلاد مسیح از این علم آگاه بوده اند. عمل پیوند زنی درخت در زمان امپراطوری روم نیز انجام می گرفته است.

قرن ۱۳ تا ۱۶ میلادی زمان علاقه مندی به پیوند زدن درخت بود. این موضوع شکل گیری گیاهان جدید و انتقال آن ها به مکان های دورتر چون اروپا را فراهم کرد. گیاهان انتقال یافته با روش پیوند زنی افزایش می یافتند. در این زمان اطلاع جامعی در زمینه پیوند درخت وجود نداشت. بیشتر این کارها به روش تجربی انجام می گرفت.

پیوند مجاورتی در اواخر قرن هیجدهم شکل گرفت و آگاهی از شرایط جریانی شیره گیاه زمینه ساز شناخت این پیوند شد. پیوند مجاورتی در سه گونه درختی فراهم شد.

هدف از پیوند زنی درخت چیست؟

پیوند زدن درخت برای تهیه یک ترکیب با کیفیت انجام می گیرد. این پیوند به شرایط فیزیولوژیکی گیاه و وضعیت محیطی بستگی دارد. البته نحوه پیوند زنی درخت، زمان انجام این عمل و شکل گیاه اهمیت زیادی در انجام این پیوند دارد.

برای پیوندهای جوانه زمانی بین اواخر خرداد تا اواخر تابستان را انتخاب می کنند. پیوندهای چوبی بیشتر از اواخر زمستان تا زمان رشد گیاه را شامل می شوند. هدف از پیوند زدن درخت میوه ایجاد تغییر مثبت در محصول دهی درختان میوه و بهبود کیفیت آن هاست. این پیوند نحوه گرده افشانی در باغ، محصول دهی درخت و شکل رویش درخت را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این پیوند از پایه های پیوندی استفاده می شود. این پایه ها شرایط رسیدن به گیاهان کوتاه قد و قوی را فراهم می کند. در پیوند زنی میان پایه، عارضه های پیوندی برطرف می شود و زخم های ایجاد شده در ریشه، تنه و شاخه به خوبی ترمیم می گردد. در این پیوند محصول دهی سریع تر از قبل آغاز می شود.

وضعیت فیزیولوژیکی

پیوند از نظر زیستی به ایجاد یک زخم و بریدن کمی از شاخه درخت و اجبار در همزیستی دو درخت با یکدیگر منتهی می شود. گیاه پیوندی جدید با تغییرات زیستی خاصی همراه خواهد بود.

پیوندک(قسمتی که برای پیوند مورد انتخاب واقع می شود) و پایه(گیاهی که بر روی آن پیوند واقع می شود) باید اتصال خوبی با یکدیگر برقرار کنند. یعنی این جوش خوردن باید به شکل کامل انجام شود.

جوش خوردن پایه و پیوندک تنها در صورتی امکان پذیر است که سلول های قسمت پیوند متناسب با یکدیگر رشد کنند. به همین خاطر باید دو قسمت تولید کننده(پایه و پیوندک) از دو درخت متفاوت انتخاب کنید. این اتصال به قدری استوار و بی واسطه است که هیچ ماده ای اعم از جامد، بخار یا مایع را شامل نمی گردد.

پیوند زدن درخت

وقتی که سلول های محل اتصال رشد می کنند، محیط بین پایه و پیوندک به شکل موفقیت آمیز پر می گردد. زمانی که نسج بین پایه و پیوندک ایجاد شد، یک طبقه از سلول های تولید کننده شکل گرفته و این طبقه به تشکیل آوندهای چوبی منتهی می شود. این وضعیت تداعی کننده قسمت کامبیوم یک درخت معمولی است. در قسمت بیرونی نیز شاهد آوندهای آبکش هستیم. با این آوندها قسمت پایه و پیوندک به یکدیگر به خوبی متصل شده اند.

گیاهان دو لپه ای در زمینه پیوند زدن درخت شانس بیشتری دارند و گیاهان تک لپه ای اگر موفق به جوش خوردن پیوندک و پایه شوند، این پیوند فقط یک سال عمر خواهد نمود. برای این مثال می توان درخت خرما را یادآوری کرد. این درخت تک لپه ای بوده و ساختمان ثانوی و طبقه تولید کننده در آن وجود ندارد.

در این اتصال دو قسمت پایه و پیوندک در تماس کامل با یکدیگر قرار می گیرند. علاوه بر این اتصال، وضعیت زیستی دو گیاه نیز باید به یکدیگر شبیه باشد. یعنی سازگاری لازم بین آن ها وجود داشته باشد. این موضوع برای پیوند زدن درختان اهمیت دارد و میزان عمر پیوند را افزایش می دهد.

به عنوان مثال دو درخت به و گلابی خصوصیات مشابه زیادی با یکدیگر دارند و در عمل پیوند درخت موفق تر هستند. این دو درخت به تشکیل یک درخت قوی و پر محصول منتهی خواهند شد. عدم تجانس در درختان مانع مهم و موثری برای عدم موفقیت در پیوند زدن درخت است.

به عنوان مثال گاهی بین دو درخت سیب پیوند زنی انجام نمی گیرد. چون بافت یک درخت بسیار نرم بوده و بافت دیگری از نوع زبر و سخت می باشد. پیوند زدن درختان فقط به شکل تجربی قابل انجام است. یعنی نمی توان در مورد آن حدس و گمانی ارائه نمود. اگر درخت های پیوندی دارای جنس مشترک هستند، می توان به پیوند زدن آن ها امیدوار بود.

چسب برای پیوند زنی

در مورد اتصال بین پیوندک و پایه نظرات زیادی وجود دارد. افراد زیادی این پیوند را مولد بذر و تکثیر می دانند و به همین دلیل به تاثیر گذاری متقابل بین آن ها معتقد هستند. عده ای دیگر آن ها را تولید کننده بذر جدید نمی پندارند. یعنی اثر پیوندک و پایه را در یکدیگر رد می کنند. برای نمونه اول می توان اتصال کلم را بر روی ریشه شلغم مثال زد.

تغییر رنگ ها نیز در شرایط پیوند زدن درخت اتفاق می افتد. به عنوان مثال وقتی پیوند گوجه فرنگی با برگ قرمز بر روی نمونه گونه گوجه فرنگی آمریکایی انجام می گیرد، شاهد تولید برگ های تیره ای برای گوجه فرنگی هستیم. در صورتی که اگر این پیوند بر روی گوجه فرنگی معمولی انجام گیرد، نتیجه متفاوت خواهد بود.

اگر پیوندک و پایه اتصال متقابل و خوبی برقرار نمایند، مقاومت بیشتری نسبت به سرما و بیماری برای درخت پیوندی ایجاد می شود.

پیوند درختان معمولاً با کاهش عمر گیاه همراه می شود. به عنوان مثال زمانی که درخت پسته به درختی از نوع خود یا نمونه آتلانتیکا پیوند داده می شود، عمر تقریبی درخت پیوندی به ۲۰۰ سال می رسد اما اگر پیوندک شما در این اتصال از نوع معمولی و پایه را درخت چاتلانقوش یا بنه تشکیل دهد، عمر تقریبی درخت برابر با ۶۰ سال خواهد بود.

شرایط پیوند برای اتصال

با پیوند زدن درخت تغییراتی نیز در زمان رسیدن میوه به وجود می آید. معمولاً میوه های مرغوب در اواخر فصل رسیده می شوند و با قیمت بیشتر عرضه می گردند.

گاهی نمی توان برای تکثیر گونه خاصی از پاجوش و قلمه استفاده کرد. در این موارد برای نگه داری و انتقال صحیح ویژگی های بیرونی و درونی از شیوه پیوند کمک گرفته می شود. در واقع در این شیوه تغییری در وضعیت ژنتیکی گیاه رخ نمی دهد. انجام پیوند درخت

برای تکثیر نمونه درختان فرسوده از پیوند زدن بهره مند شوید. البته در چنین مواردی باید ریشه درخت همچنان فعال و جوان باشد. گاهی برای تقویت از پیوند زدن استفاده می شود. در واقع با عمل پیوند کمبود شیره جبران می شود. این کمبود شیره با پیوند زدن یک درخت ریشه دار انجام می گیرد. گاهی برای ترمیم درختان از روش پیوند بهره مند می شوند. یعنی درخت پایه بیش از اندازه دچار صدمه و آسیب شده و ناگزیر به پیوند هستید. عدم سازگاری با محیط نیز می تواند دلیلی بر پیوند زدن درخت باشد. در این شرایط درخت بر روی پایه سازگار با محیط پیوند زده می شود. به عنوان مثال اگر درختی قادر به تحمل خاک مرطوب نیست، آن را بر روی گونه درختی پیوند می زنند که آن گونه قادر به تحمل خاک مرطوب باشد. در مواردی نیز از عمل پیوند برای اعتدال در رشد استفاده می شود. ضعف یا قدرت ریشه با عمل پیوند به وضعیت اعتدال می رسد. با عمل پیوند رسیدن به مرحله ثمردهی را زودتر تجربه می کنید. زمان پیوند زنی درخت

پیوند درخت چه زمانی انجام می شود؟

انواع پیوند زدن درخت

پیوند سپری

در این پیوند از یک جوانه استفاده می شود. این جوانه به شکل دلخواه در جهت طول ساقه در قسمت زیر پوست جای می گیرد.

پیوند لوله ای

این پیوند به شکل لوله ای از پوست درخت جدا شده و دارای یک جوانه می باشد. طول در نظر گرفته برای این جوانه حدود یک تا ۲ سانتی متر است. قسمت تحتانی پایه را برش داده و پوست آن را جدا کنید. این پوست باید تا محل قرار گیری پیوندک جدا شود.

پیوند از سمت بالا بر روی پایه قرار می گیرد. پیوندک و پایه به قدری بر روی یکدیگر لغزانده می شوند که لایه های زایشی آن ها بر روی یکدیگر قرار بگیرند. پیوند زدن درخت به شیوه لوله ای برای درختانی که کمتر از یک سانتی متر قطر دارند، استفاده می شود. در این پیوند پیوندک و پایه دارای قطر یکسان می باشند. اگر پایه و پیوندک قطر یکسان نداشته باشند، از روش پیوند حلقوی استفاده می شود.

پیوند قاشی

این روش زمانی که پیوندک و پایه هر دو در وضعیت استراحت قرار دارند و درخت پوست دهی ندارد، استفاده می شود. پیوندک از شاخه ای با قطر یک تا ۲٫۵ سانتی متر انتخاب می شود. این برش با زاویه ۴۵ درجه زده می شود. آن گاه در ۲٫۵ سانتی متری فوقانی جوانه یک برش به شکل کج به سمت درون ساقه هدایت می گردد. پایه نیز بدین شکل فراهم شده و نواحی زایشی آن ها در تماس با یکدیگر واقع می شود.

برای موفق بودن پیوند زدن درخت از یک پلاستیک در محل پیوند استفاده می شود. این پلاستیک برای حفظ رطوبت محل پیوند ضروری است.

پیوند مجاورتی

در طبیعت به وفور یافت می گردد. در این پیوند نیازی به وجود انسان نیست. زمانی که دو درخت در سایش با یکدیگر واقع می شوند، پوست میان آن ها خورده می شود. این موضوع جوش خوردن دو طبقه زایشی در درختان مجاور را فراهم می آورد. زمانی که پیوندهای دیگر برای درخت امکان پذیر نباشد، از روش مجاورتی پیوند زدن درخت کمک گرفته می شود.

پیوند پلی

این پیوند در اوایل بهار قابل انجام بوده و برای ترمیم نواحی آسیب دیده درختان مورد اهمیت می باشد. برای این پیوند شاخه هایی با قطر تقریبی یک تا ۲ سانتی متری به کار می رود. این شاخه ها باید در زمان استراحت تهیه شوند و در محلی سرد ذخیره گردند. پوست صدمه دیده را حذف نمایید.

پیوند اسکنه

از کهن ترین روش های پیوند زنی درخت بوده و باغداران از این روش استفاده می کنند. پایه از تنه درخت، شاخه های اصلی یا طوقه برش داده می شود. آن گاه برشی در قطر پایه شکل می گیرد. این بریدگی با عمق تقریبی ۲ تا ۵ سانتی متر زده می شود. پیوندک نیز با طول ۱۲ تا ۲۰ سانتی متر از شاخه جدا شده و در قسمت پایینی آن یک برش به شکل اریب دیده می شود.

پیوند زینی

به پیوند اسکنه بسیار شباهت دارد. در این روش بر خلاف اسکنه، شکاف بر روی پیوندک انجام می گیرد. دو سمت پایه به شکل اریب برش داده می شود و آن گاه پیوندک بر روی آن جای می گیرد. برای این یپوند نیز از پیوندک و پایه با قطر یکسان استفاده می شود. بهتر است پیوندک با جوانه انتهایی در این پیوند به کار گرفته شود.

پیوند تاجی

در این روش نیز پیوندک در قسمت زیر پوست پایه جای می گیرد. این پیوند در حداقل زمان ممکن نتیجه خواهد داد. در تمام شاخه ها با قطرهای ضخیم یا نازک قابل انجام می باشد. برای جای گذاری پیوندک در پایه، پوست پایه کنار زده می شود.

پیوند نیمانیم

این نوع پیوند در سه حالت ساده، پاشنه دار و زبانه دار دیده می شود. برای شاخه های باریک و نازک با قطر ۵٫۱ تا ۵٫۲ سانتی متر کاربرد دارد. برای انجام این پیوند باید پیوندک و پایه هم قطر را انتخاب کنید.

پیوند رولپه و زیرلپه

برای پیوند گردو از روش پیوند رولپه استفاده می شود. ابتدا جوانه زنی انجام می گیرد. در رو لپه ای برش از پایه انجام شده و یک بریدگی با عمق ۲ تا ۳ سانتی متر در آن زده می شود. برای پیوندک از سرشاخه گردو استفاده می شود. این سرشاخه یک ساله باید دارای سه جوانه باشد. قسمت بریده شده پیوندک در پایه جای می گیرد. محل اتصال با یک پلاستیک بسته می شود.

شرایط انتخاب پایه

پایه باید مقاومت لازم نسبت به سرما را داشته باشد.

از گونه ای انتخاب شود که شرایط تکثیر مناسبی داشته باشد. ضمن اینکه به سرعت زیاد شود.

از گونه های مقاوم به آفات و بیماری برای پیوند درخت استفاده شود. در این صورت می توان به موفقیت پیوند زدن امیدوار بود.

شرایط انتخاب پیوندک

باید از گیاه یک ساله انتخاب شود.

شاخه انتخابی برای پیوندک از قسمت شاخه های میوه دهنده یا گل جدا می گردد. در غیر این صورت به ثمردهی نخواهد رسید.

یوندک را از قسمت میانی شاخه انتخاب کنید. چون قسمت های پایین کم میوه و قسمت های بالایی ضعیف می باشند.

اگر پیوندک از درختی با دوره خواب دریافت می گردد، باید این جداسازی در زمان خواب درخت انجام شود.

توجه داشته باشید که اصول پیوند زدن برای هر گونه گیاهی و هر درختی متفاوت می باشد. به همین خاطر قبل از انجام این کار باید نوع پیوند مناسب با درخت را به خوبی بشناسید و آگاهانه دست به این عمل بزنید تا در کارتان موفق شوید.

بهترین و استانداردترین نهال گردو و میوه را از نهالستان پالیز نهال سفارش دهید

پالیز نهال بزرگ ترین نهالستان گردو و میوه در کشور و با بیش از نیم قرن تجربه و با همکاری متخصصان و مشاوران مجرب، به ارائه خدمات مرتبط با خرید و فروش نهال و احداث باغ می پردازد؛ از جمله این خدمات می توان به فروش انواع نهال گردو لیبل دار، بادام، هلو، زردآلو و غیر… به صورت حضوری و غیر حضوری برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 09141832393 تماس بگیرید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.

اشتراک گذاری مقاله

امتیازات این مقاله

دیدگاه خود را بنویسید

عالی بود

خوب بود خوشم اومد درخت بید مشک را به چه درختی میشه پیوند زد ؟

باسلام،من اطلاعات کاملتری ازروشهای پیوندانتظارداشتم،بدون ارائه تصویردرمعرفی انواع پیوند،برای من قابل استفاده نبود هرچندمطالب خوب دیگری درمقاله شماوجودداشت

با سلام تشکر بابت حسن توجه شما چشم حتما تصاویر رو کامل خواهیم کرد

سر تیتر های این مقاله

مطالب مربوط

کنه خاکی، علائم خسارت راه های انتقال و کنترل

آیا کم آبی میتواند برعملکرد و کیفیت محصول نهال گیلاس تاثیر بگذارد?

درخت گردو 20 ساله، هر آنچه که باید بدانید!

متوسط میزان بارش برای کاشت درخت دیم

نهالستان پالیز بزرگترین نهالستان در خاورمیانه است که در شهر میاندوآب واقع شده است. این نهالستان فعالیت خود را از سال ۱۳۱۰ در حوزه پرورش ارقام نهال آغاز نموده و طی این مدت موفقیت های بسیاری را در این زمینه کسب کرده است. این موفقیت ها حاصل بیش از نیم قرن تلاش و جدیت مجموعه، در به ثمر نشاندن انواع نهال گردو و میوه است. این نهالستان سالانه بیش از ۵۰۰ هزار اصله انواع ارقام نهال بارور و غیر ثمری را زیر کشت دارد و هر سال ۵۰۰ هزار اصله ارقام نهال گردو و میوه شناسنامه­ دار و مجوز­دار یه داخل و خارج صادر می­کند.

پشتیبانی آنلاین پالیز نهال

گروه تلگرامی پالیز نهال

انجام سوال و جواب با دیگر کشاورزان

مشاوره آنلاین واتساپ

همین حالا با مشاوران ما گفتگو کنید

پشتیبانی آنلاین رویبکا

همین حالا با مشاوران ما گفتگو کنید

نشانی های پالیز نهال (برای رزرو تور نهالستان پالیز با ما تماس بگیرید)

نشانی دفتر کار

استان آذربایجان غربی، شهرستـان میاندوآب کمربندی شمالی، میدان ولایت، اتوبان ولایت

نشانی نهالستان

استان آذربایجان غربی، شهرستـان میاندوآب کمربندی شمالی، میدان ولایت، اتوبان ولایت

خبرنامه اشتراکی پالیز نهال

پست الکترونیک

عضویت در خبرنامه

اطلاع از جدیدترین محصولات پالیز

پرفروش ترین نهال های پالیز نهال

طراحی و توسعه وب سایت با عشق توسط گروه توسعه پالیز نهال

آموزش پیوند زدن درختان

پیوند زدن درختان یکی از آن‌ها کارهایی است باغ‌داران به صورت روتین انجام می‌دهند و هر بار سعی می‌کنند با یک ایده‌ی جدید و ناب اقدام به تولید گیاهی منحصر به فرد بکنند. بسیار پیش می‌آید که درختی بی‌ثمر یا کم بار باشد و یکی از کارهایی می‌توان با پایه چند ساله این درخت انجام داد پیوند زدن آن است. در واقع با پیوند زدن می‌توانیم درخت بی‌ثمر اولیه را به درختی مفید و پر بازده تبدیل کنیم.

همچنین می‌توانیم با پیوند زدن گونه‌ها مختلف یک گیاه شاهد خلق شدن صحنه‌های زیبایی از درختان ترکیبی باشیم که دارای دو یا چند نوع محصول هستند.

پیوند زدن درختان

پیوند به معنی قرار دادن بخشی از یک گیاه یا درخت بر روی گیاه یا درخت دیگر است به نحوی که این دو بخش با هم یکی شده و بتوانند در آینده به عنوان گیاهی واحد رشد کنند.

گیاهان و به خصوص درختان برای رشد و پرورش مناسب تا میوه دهی به طور معمول نیاز به چند سال زمان دارند. در این بازه زمانی لازم است تا باغداران و کشاورزان هزینه های زیادی بکنند تا در نهایت بتوانند از این درختان میوه مطلوب را برای فروش و استفاده جمع آوری کنند. اما در بسیاری از موارد شاهد هستیم که ارقام کشت شده در هنگام ثمردهی به نتیجه مطلوب نمی رسند و به همین دلیل یا باید آن‌ها را به طور کلی خشک کرد و یا این که آن‌ها را با پیوند‌زدن به ارقام جدید که میوه‌دهی بهتر و مناسب‌تری دارند تبدیل نمود.

البته دلایل متعدد دیگری نیز برای ضرورت آشنایی با روش های پیوند زدن درختان وجود دارد که از جمله آن ها موارد زیر هستند:

لوازم مورد نیاز برای پیوند زدن درختان

به طور حتم برای این که بتوانید مراحل لازم برای پیوند دادن یک درخت را با استفاده از ساقه درخت دیگر طی کنید نیاز به استفاده از تجهیزات باغبانی خواهید داشت. برای همین ما در این بخش قبل از آموزش پیوند زدن درختان سعی می کنیم اشاره ای به این تجهیزات و مواد لازم برای پیوند زدن یک درخت اشاره کنیم.

پس از این که موارد ذکر شده در بالا و نوار پیوند یا موم باغبانی را با توجه به نیاز خود به مقدار لازم آماده کردید، لازم است تا درخت یا درختان هدف را برای پیوند انتخاب کنید.

روش های پیوند زدن درختان

روش‌های مختلفی برای پیوند پیشنهاد شده است که شما امکان استفاده از آن‌ها را خواهید داشت. برای این کار یافتن ساقه‌ای جوان به عنوان پیوندک برای پیوند زدن به درخت ضروری خواهد بود.

در این صورت بهتر است که ساقه را از بهترین درختان که جوان و پربار هستند انتخاب کنید. با انتخاب ساقه‌ای مناسب امکان پیوند زدن به درخت را با طی مراحلی که در ادامه گفته خواهد شد خواهید داشت. ما با توجه به روش های متداول موجود در ادامه به آموزش پیوند زدن درختان خواهیم پرداخت.

پیوند درختان با روش اسکنه

یکی از این روش ها که سابقه ای طولانی دارد و در ایران نیز مورد استفاده بوده است با نام پیوند اسکنه شناخته می‌شود و مستلزم برش تنه اصلی و یا بازوهای درخت می‌باشد. در این روش حتی ممکن است که تنه اصلی درخت را برای پیوند زدن برش دهند. پس از برش زدن تنه یا بازوهای درخت، باید یک یا دو شکاف در آن ایجاد کنید. این شکاف ها حدودا باید دارای عمق یک اینچ باشند که چیزی در حدود 2 تا 2.5 سانتی‌متر می‌شود.

پیوندک باید در این شکاف (یک یا دو پیوندک برای قرار دادن در یک یا دو شکاف ایجاد شده به عمق حدود 2.5 سانتی متری در دو طرف تنه و یا شاخه درخت) قرار داده شود تا در نهایت بتوانید شاهد جوش خوردن پیوندک و بازوی درخت (یا تنه آن) باشید.

مراحل پیوند زدن با روش اسکنه

توجه داشته باشید که بستن پیوند ایجاد شده باید از بالا به سمت پایین انجام شود. در صورتی که مراحل ذکر شده در این متن و مراحل آموزش پیوند زدن درختان را با موفقیت پشت سر بگذرانید، می توان این امید را داشت که پیوند ایجاد شده با جوش خوردن خود باعث جوانه زنی پیوندک شود که در تصویر شاهد این جوانه ها هستید.

نکته مهم دیگر این است که از این روش برای پیوند زدن گیاهان علفی نیز استفاده می شود. که البته به طور حتم با توجه به این که برای گیاهان علمی پیوندک دارای قطر کمتری است، شکاف ایجاد شده باید متناسب با قطر پیوندک باشد.

زمان مناسب برای پیوند اسکنه

با توجه به این که در این روش بازوهای اصلی گیاه را برش می دهید یکی از بهترین زمان ها برای پیوند اواخر زمستان در اسفند ماه و یا در اوایل بهار و در فروردین ماه می باشد. به خصوص در مناطقی از ایران که دارای زمستان های ملایم هستند استفاده از این روش مناسب به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که در این زمان پیوندک در حال جوانه زدن بر روی گیاه است و باید به گونه ای انتخاب شود که همان طور که گفته شد حداکثر یکساله باشد و بسیار بهتر می شود اگر سعی شود فاصله بین جوانه ها در آن کم باشد تا بتوانید با رعایت نکات گفته شده در آموزش پیوند زدن درختان نتیجه بهتری بگیرید.

پیوند اسکنه

پیوند زدن درختان دو پایه با قطر یکسان

روش گفته شده در بالا برای زمانی که پایه یا تنه درخت اصلی دارای قطر بیشتری در مقایسه با پیوندک است می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در مواردی ما خواهان پیوند زدن دو شاخه مشابه هستیم که دارای قطرهای تقریبا یکسانی می باشند.

در این حالت باید وسط شاخه پایه را برش داده و با برش مورب پیوندک (در هر دو جهت)، سعی در مماس کردن آن دو و قرار دادن پیوندک در داخل شاخه پایه داشت. این پروسه سخت نیست و در شکل نحوه انجام آن قابل مشاهده می باشد. در نهایت باید پس از مماس کردن، این دو بخش را با استفاده از چسب پیوند به هم به طور کامل متصل کنید.

این روش و روش اسکنه که در بخش قبل به آن ها اشاره شد جزو روش هایی هستند که نیازمند برش دادن عمقی پایه برای قرار دادن پیوندک می‌باشند. اما شاید به خوبی بدانید که روش های‌دیگری هم برای پیوند زدن درختان وجود دارند که به جای ایجاد شکاف با قرار دادن پیوندک در زیر پوست شاخه پایه اقدام به ایجاد پیوند و جوش دو بخش به هم برای جوانه زنی آن در آینده نزدیک می کنند.

پیوند زدن درختان به روش زیرپوستی

پیوند تاجی و یا روش زیر پوستی از روش‌های دیگری هستند که در ایران نیز بسیار محبوب بوده و به دلیل مزایایی که دارند توسط باغداران بسیاری استفاده می‌شوند. دلیل آن نیز امکان گیرایی بالا و جوش مناسب پیوندک به پایه می‌باشد.

شاید خود شما هم دیده باشید که بسیاری از درختان را با این روش پیوند می‌زنند (که به دلیل ساده‌تر بودن و نیز سریع‌تر بودن جوش پیوند می‌باشد که درصد موفقیت را بالا خواهد برد).

در این روش می توان انواع پایه‌ها را از باریک تا قطور و حتی تا قطر بیست سانتی‌متری برای پیوند زدن ساقه انتخاب نمود.

مراحل پیوند زیر پوستی درخت

زمان مناسب برای پیوند زیرپوستی

امکان استفاده از این روش در اوایل بهار وجود دارد. با این وجود دیده شده است که حتی در فصل تابستان نیز انواعی از درختان را با این روش پیوند می‌زنند.

توجه داشته باشید که موفقیت در پیوند زدن درختان تا حدی نیازمند مراقبت های پس از پیوند زنی می باشد که با آب دادن به درختان و فراهم نمودن شرایط مناسب برای جوانه زدن پیوند فراهم خواهد شد. یکی دیگر از این روش ها استفاده از کود برای تقویت میباشد. قبل از خرید و استفاده از کود های کشاورزی حتما با کارشناس مربوطه مشورت کنید.

روش های دیگری هم هستند که کمابیش مشابه این روش ها بوده و شما می توانید با در منابعی که به طور جامع به آموزش پیوند زدن درختان پرداخته اند آشنایی بیشتری با آن ها کسب کنید. بسیاری از کارشناسان قبل از پیوند زدن خرید و استفاده کود 20 20 20 را پیشنهاد میکنند. در پایان امیدواریم که بتوانید با تلاش به تدریج مهارت کافی را برای پیوند زنی درختان با روش هایی که در این متن ذکر شد به دست آورید.

آموزش پیوند زنی درختان

پیوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار می‌دهند که آن دو پس از مدتی با یکدیگر جوش خورده و گیاه واحدی را تشکیل می‌دهند. به گونه‌ای که گیاه حاصل از اتحاد آنها می‌تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد.

برخی از پژوهشگران پیوند زدن را فن خاصی می‌دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با قسمتی از گیاه تعویض می‌شود تا با ایجاد تکیه گاه مناسب، شرایط تغذیه و رشد گیاه جدید فراهم شود. برخی دیگر پیوند را انتقال بخشی از گیاه روی قسمتی از گیاه دیگر با هدف گیاه افزایی یا برای عادت دادن گیاه جدید به شرایط محیطی ویژه تعریف می‌کنند.

از نظر باغبانی، قسمتی را که بخش‌های هوایی یک گیاه پیوند شده را به وجود می‌آورد، پیوندک یا فرازیست و بخش دیگر که رشد گیاه را شامل می‌شود، پایه یا فرو زیست می‌نامند. بدون تردید هر چقدر این دو قسمت از نظر صفات ژنتیکی مشابه و از لحاظ گیاه‌شناس دارای خویشاوندی نزدیکتری باشند، به همان نسبت جوش خوردن بافت‌ها در پیوندگاه آسانتر و پایداری پیوند مطمئن تر است.

برای خرید ابزار باغبانی به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

تاریخچه پیوند

اسناد و مدارک موجود بیانگر این واقعیت است که چینی‌ها چندین دهه قبل از میلاد مسیح با دانش پیوند زدن گیاهان آشنا بوده اند. در زمان امپراطوری روم نیز این فن مرسوم بوده است.

برای خرید نوار پیوند به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

سیر تحولی پیوند

در طی قرون سیزدهم تا شانزدهم میلادی علاقه به پیوند زدن گیاهان قوت گرفت و موجب شد تا تعداد زیادی از گیاهان از کشورهای خارجی و زیستگاه‌های اصلی به اروپا منتقل شوند. ناگزیر گیاهان وارداتی را با روش پیوندزنی افزایش داده و نگهداری کردند. با این حال در این مقطع زمانی اهل فن هنوز از انواع پیوند درختان میوه اطلاعات کامل نداشتند.

در اواخر قرن هیجدهم ضمن آشنایی با نحوه جریان شیره گیاهی، اعمال برخی از پیوندها مانند پیوند مجاورتی مکن گردید. در همین راستا طرح پیوند سه گیاه با یکدیگر ارائه شد. با گذشت زمان و پیشرفت علوم باغبانی، مسائل مربوط به جوش خوردن و اتحاد بافت‌های پایه به طور جدی بررسی شد. در طی قرن نوزدهم انجام روش‌های مختلف پیوند در گیاهان بررسی گردید.

همچنین بخوانید: آموزش پیوند زدن کاکتوس

نقش پیوند و اهداف آن

پیوند زدن درختان میوه به منظور ایجاد یک ترکیب پیوندی مطلوب، زمانی امکان پذیر است که شرایط محیطی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه برای تشکیل یک اتحاد پیش بینی شده مناسب باشد. در ضمن موفقیت در این مهم به عوامل دیگری از جمله ساختار گیاه، زمان و نحوه اجرای فنون پیوند زنی بستگی دارد.

معمولا از اواخر خرداد تا اواخر تابستان زمان مناسب برای انجام پیوندهای جوانه (کوپیوندها) است. اما پیوندهای چوبی را باید در اواخر زمستان تا دیر وقت یعنی همزمان با آغاز رشد گیاه اجرا کرد.

جهت خرید بذر میوه های کمیاب به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

پیوند زدن درختان میوه

اغلب با هدف افزایش توان باردهی درخت و بهبود کمی و کیفی محصول انجام می‌شود. با وجود این تعویض ساختار رویشی و باردهی درخت، تنظیم گرده افشانی در باغ، استفاده از ویژگی‌های پایه‌های پیوندی به منظور دسترسی به گیاهان کوتاه قد تا بسیار قوی، استفاده از میان پایه‌ها برای رفع برخی از عوارض و نارسایی‌های پیوندی، ترمیم زخم های وارد شده به تنه، ریشه و شاخه‌های اصلی درخت، تسریع در آغاز باردهی و موارد بسیار دیگر از اهدافی هستند که همیشه در ایجاد ترکیب‌های پیوندی مورد توجه اند. 

زمان پیوند زدن درختان میوه

از نظر علمی در هر موقع از سال به استثنای موقعی که گیاه در دوره استراحت به سر می برد و شیره نباتی راکد گردیده می توان عمل پیوند را انجام داد.

پیوند از نظر فیزیولوژی و بیولوژی

پیوند زدن که در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و سپس مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدیدی به وجود می آورد.

جوش خوردن پایه و پیوندک

برای اینکه قسمت‌های مختلف دو گیاه بتوانند با یکدیگر زندگی کرده و تولید نهال جدید نمایند و بهره و سود کافی به دنبال داشته باشند، باید اتصال این دو قسمت با یکدیگر کامل باشد. یعنی باهم جوش خورده و یکی شود. این موضوع ممکن نیست، مگر آنکه پایه و پیوندک با یکدیگر نمو نموده و سلول‌های محل اتصال با یکدیگر شروع به فعالیت کرده و نسج جوانی به وجود آورد. برای حصول این مقصود باید دو طبقه مولد پایه و پیوندک با یکدیگر منطبق شده و به یکدیگر بچسبند. یعنی هیچ بخش مانع اعم از مایع یا جامد و یا بخار بین آنها قرار نگیرد.

در نباتات علفی تقریبا تمام سلول‌های پایه و پیوندک نمو کرده و یک نوع سنجش پارانشیمی تولید می‌کنند که فضای بین پایه و پیوندک را پر می‌نماید. در نباتات خشبی این عمل تقریباً فقط به وسیله سلول‌های طبقه مولد انجام می‌گیرد. پس از آنکه فضای بین پایه و پیوندک به وسیله این نسج پر شد، یک طبقه از سلول‌های آن تبدیل به طبقه مولد شده و شبیه رابط بین طبقه مولد پایه و پیوندک می‌شود. در نباتات دو لپه اگر مانع تجانس پایه و پیوندک در بین نباشد، جوش خوردن دو قسمت درخت پیوندی قطعی است. ولی در نباتات یک لپه این امر غیرممکن است و اگر هم پایه و پیوندک جوش بخورند، دوام و استحکام پیوند حداکثر یکسال خواهد بود.

خرید نوار پوند

نوار پیوند یا نوار چسب پیوند یک لایه نایلون نازک است که خاصیت کشسانی دارد و موجب عایق کاری کامل محل پیوند می­ شود.

قرابت پیوندک با پایه

جوش خوردن پایه و پیوندک تابع دقت در عمل قرار دادن پیوندک روی پایه می‌باشد. یعنی دو طبقه مولد باید حتماً با یکدیگر تماس حاصل کنند. ولی این شرط برای جوش خوردن دو قسمت با یکدیگر کافی نیست. زیرا علاوه بر لزوم تطبیق دو طبقه مولد، طبیعت دو گیاه مورد نظر نیز باید با یکدیگر سازگاری داشته باشند و یا به عبارت دیگر، تجانس و قرابتی نیز بین آنها برقرار باشد تا عمر درخت پیوندی زیاد شده  بهره کافی دهد.

در پایه ای از نباتات مشاهده می‌شود که دو نوع گیاه مختلف مانند درخت گلابی و درخت به کاملاً با یکدیگر جوش خورده و تولید درختی پربار و نسبتا قوی می‌نماید. در بعضی از درختان دیگر حتی افراد یک جنس را که ژانر می‌نامند، نمی‌توان با یکدیگر پیوند نمود.

این قرابت و تجانس که امری طبیعی است، گاهی به قدری کار پیوند زدن را مشکل می‌کند، مثلا در برخی از انواع پیوند درخت سیب و پاره‌ای دیگر از درختان نمی‌توان آنها را با یکدیگر پیوند زد. مثلاً درخت سیبی که دارای چوب نرم است و درخت سیبی که چوب آن سخت می‌باشد با یکدیگر قابل پیوند نیست.

موضوع تجانس بین پایه و پیوندک که از مسائل مهم پیوند زدن و یکی از شرایط لازم جهت موفقیت در عمل پیوند می‌باشد، کاملا تجربی است. یعنی فقط عمل و آزمایش نشان می‌دهد که چه نوع گیاهی با نبات دیگر قابل پیوند زدن است.

در قاعده عمومی و بطور کلی می‌توان گفت که گونه‌های مختلف یک جنس با یکدیگر قابل پیوند زدن می‌باشد. در حالی که موفقیت در پیوند بین دو جنس مختلف مشکل بوده و در چنین شرایطی درخت پیوندی ضعیف و یا عمر کمی دارد و پیوند درختان گونه و خانواده‌های مختلف با یکدیگر غیرممکن است.

بیشتر بخوانید: چگونه کاکتوس رنگی درست کنیم؟

اثر متقابل پایه و پیوندک روی یکدیگر و نتایج آن

عده ای از دانشمندان معتقد هستند که پایه و پیوندک در یکدیگر تاثیر ندارند، زیرا هیچ یک از تغییرات حاصله ارثی نیست و با بذر قابل تکثیر و تولید مجدد نمی‌باشد. دسته ای دیگر مانند دانیل و بوف عقیده دارند که تاثیر متقابل دو قسمتی که با یکدیگر زندگی می‌کنند زیاد است و این تغییرات ارثی می‌باشد و حتی ممکن است منجر به ایجاد گونه جدیدی شود. مانند بذری که از پیوند کلم معمولی روی ریشه شلغم به دست می‌آید.

در برخی از درختان، رنگ میوه و یا رنگ برگ و گل در اثر انتخاب پیوند مناسب تغییر می‌کند. مثلاً اگر یک گوجه فرنگی را که دارای برگ‌های قرمز رنگ است، بر روی گوجه فرنگی امریکایی پیوند زده شود، رنگ برگ آن در مقایسه با پیوند همان گونه روی گوجه فرنگی معمولی تیره‌تر خواهد بود.

نتیجه دیگر اثر متقابل پایه و پیوندک، مقاومت بیشتر درخت پیوندی به بیماری‌ها و سرمای زیاد می‌باشد.

یکی دیگر از تاثیرات پیوند، کم شدن عمر برخی از درختان پیوندی است. هرگاه پسته معمولی بر روی درختی از گونه خود و یا از گونه آتلانتیکا پیوند زده شود، درخت پیوندی در حدود دویست سال عمر می‌کند. ولی درخت پسته ای که در آن پیوندک پسته معمولی و پایه درخت بنه یا چاتلانقوش باشد، بیش از شصت سال عمر نمی‌کند.

همچنین بخوانید: راه های کاشت پسته

فواید پیوند:

پیوند زدن در درختان عملی است که سبب می‌شود درخت میوه‌ای به درخت دیگری تبدیل شود. اما این کار شرایط و محدودیت‌هایی دارد که به آن می پردازیم. پیوند زنی جهت مرغوب کردن درخت میوه‌ای نامرغوب صورت می گیرد. اما مرغوب بودن یا نبودن میوه هم تعاریف خودش را دارد. در اینجا به برخی از فواید پیوند اشاره می‌کنیم:

1- بار زیاد درخت: یعنی درختی که میوه بیشتری در سال بدهد. اینجا کمیت مطرح است.

2- درشتی یا زیبایی محصول: اینجا مجلسی بودن میوه مطرح است. گاهی درشتی محصول می‌تواند نشان از کیفیت بهتر هم باشد.

3- دوام و ماندگاری بیشتر میوه: اینجا هدف سالم ماندن میوه از زمان برداشت، حمل تا مصرف و همچنین دوام بیشتر در طول دوره نگهداری مطرح است.

4- کیفیت بهتر محصول: که می تواند به مشخصات جزئی‌تری مثل طعم (شیرینی و ترشی و آبدار بودن و …) یا پوست مناسب (از نظر ضخامت یا قابلیت کنده شده پوست و …) یا وجود و عدم وجود هسته و درشتی آن و عوامل دیگر دسته بندی شود.

5- زمان رسیدن میوه: بسیار مهم است که میوه درخت چه زمانی می‌رسد یا چه زمانی امکان برداشت محصول وجود دارد. مثلاً گیلاس نوبرانه بسیار گرانتر از زمانی است که محصول گیلاس فراوان است یا برعکس میوه‌هایی که آخر فصل به دست می‌آیند گرانترند.

موارد دیگری را هم به همین ترتیب می‌توان به عنوان مشخصه‌های مرغوبیت برشمرد. اما مشکل وقتی بروز می‌کند که این ویژگی‌ها نمی‌توانند به طور همزمان در میوه‌ای وجود داشته باشند. مثلاً نوعی گیلاس به نام گیلاس رسمی و عسلی وجود دارد که بسیار شیرین و خوش طعم است، اما اندازه آن ریز و بافت میوه دوام و استحکام کمتری دارد و امکان حمل و نقل حتی در فواصل کوتاه تا بازار را ندارد و یا گیلاس صورتی ظاهر و طعم خوبی برای تولید مربا دارد، اما اگر سریع به مصرف نرسد، لکه لکه شده و سیاه و خراب می‌شود.

همچنین بخوانید : زمان پیوند زدن درختان میوه

بنابراین سلیقه‌ها و مهمتر از آن بازار روز تعیین کننده مرغوبیت میوه خواهد بود. همان قانون عرضه و تقاضا. متاسفانه به دلیل زمان دار بودن تطبیق باغداری با بازار، گاهی ضربه‌های جدی به باغداری‌ها وارد می‌گردد.

6- ازدیاد: در گیاهانی که نمی‌توان آنها را با قلمه و یا پاجوش ازدیاد نمود، برای حفظ مشخصات خارجی و داخلی یعنی ژنتیک گیاه مادری از روش پیوند استفاده می‌شود. به عبارتی دیگر پیوند زدن تغییری در خواص ظاهری و داخلی پیوندک ایجاد نمی‌نماید.

7- جوان سازی: در درختان کهن که به دلایلی قسمت هوایی از بین رفته و یا فرسوده شده باشد، اما ریشه قوی و فعال باشد، می‌توان با اعمال پیوند اقدام به جوان سازی درخت نمود. این عمل نسبت به نوع درخت تا حداکثر 5 مرتبه قابل  انجام است.

8- تقویت درختان ضعیف: درختانی که دارای ریشه ضعیف بوده و یا طبیعتاً قادر به جذب شیره خام به اندازه کافی نمی‌باشند، می‌توان با پیوند نمودن شاخه‌ای ریشه دار به تنه آن، کمبود شیره خام را جبران نموده و قسمت هوایی درخت را تقویت کرد.

این عمل کاملاً شبیه به تزریق خون در بدن بیماری است که مقداری از خون خود را از دست داده باشد، با این تفاوت که نیاز انسان پس از یک یا چند مرتبه تزریق خون تامین شده و تکرار عمل تزریق لازم نخواهد بود. اما در درختان این تزریق شیره خام باید به صورت همیشگی و مستمر باشد. دلیل انجام این روش پیوند نیز این است که با پیوند کردن پایه ریشه‌داری که در نزدیکی درخت دارای ریشه ضعیف قرار دارد، این پایه بتواند یک منبع شیره خام دایمی را در دسترس درخت مورد نظر قرار دهد.

بیشتر بخوانید: آموزش اصول کوددهی

9- ترمیم: اغلب اتفاق می‌افتد که در فصل زمستان جانوران جونده مانند خرگوش پوست درختان را می‌جوند و باعث صدمه به تنه درخت و خشک شدن قسمت هوایی آن می‌شوند. از این رو به منظور نجات درخت لازم است دو سر شاخه جوان را در بالا و زیر خم حاصله از دندان جانور به طوری که بعدا شرح خواهیم داد، پیوند زده شود. پس از دو یا سه سال شاخه‌های جوان پیوند شده تقویت شده و علاوه بر رساندن مقدار کافی شیره خام به درخت، وزن قسمت هوایی آن را نیز تحمل نموده و تاج درخت استوار می ماند. در مواقعی اگر شدت آسیب به حدی زیاد باشد که نتوان باقی مانده تنه آسیب دیده درخت را یعنی قسمتی که بین دو محل پیوند قرار گرفته نگه داشت، آن را قطع می‌کنند و درخت به جای یک تنه دارای چهار پایه خواهد شد.

10- تقویت و سازگاری با محیط: هرگاه درختی در شرایط محیطی معینی قادر به تامین مواد غذایی خود نباشد، در این حالت از تکنیک پیوند بهره گرفته و پیوندکی از درخت مربوطه تهیه کرده و آن را روی پایه دیگری که قرابت و تجانس با درخت مورد بحث دارد، پیوند می‌زنند. به طور مثال در آموزش پیوند زدن درخت بادام اگر بادام به شرایط با خاک مرطوب حساس بوده و رشد مطلوبی ندارد، از این رو این درخت را روی گوجه میروبالان پیوند می زنند که مقاوم به خاک های با رطوبت بالاست.

11- تعدیل کننده رشد: در درختانی که ریشه ضعیف دارند و یا بالعکس دارای ریشه قوی بوده و رشد بالایی دارند، با پیوند نمودن این نوع درختان روی پایه‌های مناسب، قدرت و یا ضعف قسمت هوایی را تعدیل می‌بخشند. مانند پیوند درخت گلابی روی پایه به که دارای ریشه سطحی بوده و طبیعت کوتاه و درختچه ای دارد. این عمل پیوند  رشد درخت گلابی را کاهش داده و آن را پاکوتاه می‌کند و در مقابل موجب تولید میوه های گلابی شیرین و مرغوبتری می‌شود.

12- بهبود گرده افشانی و فروت ست: در باغات قدیمی درختان دو پایه مانند درخت پسته که گل نر و ماده جدا از هم بر روی دو پایه مجزا قرار دارند، تنها یکی از دو پایه یعنی درختان ماده کاشته شده است و یا نسبت پایه‌های ماده به نر بسیار بالا بوده و این امر گرده افشانی و میوه بستن را با مشکل مواجه می‌سازد.

برای  خرید بذر درخت به فروشگاه اینترنتی نازبو مراجعه کنید.

از این رو برای رفع این مشکل و اصلاح باغات قدیمی می‌توان از تکنیک پیوند استفاده نمود. بدین طریق که روی تعدادی از درختان ماده که به فاصله منظمی از یکدیگر قرار دارند، یک پیوندک از درخت نر را روی هر کدام از پایه‌ها پیوند می‌زنند تا هر سال مقدار کافی دانه گرده برای بارور کردن گل‌های ماده موجود باشد و بهره‌برداری از باغ هر سال منظم و مرتب گردد.

13- زود باردهی: معمولا گیاهانی که از طریق بذر و یا روش‌های ازدیاد غیر جنسی به جز پیوند به وجود می‌آیند، پس از رسیدن به بلوغ که حدود 6 الی 7 سال به طول می‌انجامد، شروع به گل‌دهی و میوه دهی مینمایند. در صورتی که اگر همین درختان بوسیله پیوند تکثیر شوند، مدت زمان کوتاهی را برای رسیدن به مرحله باردهی طی می‌کنند. بنابراین یکی از فواید پیوند تسریع در بهره برداری از درختان میوه می‌باشد.

14- جلوگیری از رشد پاجوش: برخی از درختان پاجوش‌های فراوان تولید می‌نمایند که موجب تضعیف درخت می‌گردد و از طرفی حذف این پاجوش‌ها نیز دشوار و مستلزم مراقبت‌های دایمی و صرف هزینه زیاد می‌باشد. برای رفع این مشکل، اغلب این درختان را روی پایه‌هایی که پاجوش نمی‌دهند پیوند می‌ زنند.

خرید خاک و بستر کشت

خاک یکی از مهمترین عناصر برای رشد و نمو گیاهان است. با خرید خاک و بستر کشت مرغوب باردهی، گلدهی و عملکرد گیاه شما تضمین می گردد.

فصل پیوند درختان

بنابر آنچه بیان شد، باید زمانی اقدام به انجام عمل پیوند نمود که گیاه در دوره فعالیت بوده و شیره نباتی در جریان باشد. بنابراین از نظر علمی در هر موقع از سال به استثنای زمانی که گیاه در دوره استراحت به سر می‌برد و شیره نباتی راکد گردیده می‌توان عمل پیوند را انجام داد. این نظریه در عمل به اشکالاتی بر می‌خورد که عملا زمان انجام پیوند را محدود می‌سازد: مقدار زیاد شیره نباتی مانع ایجاد تماس بین پیوندک و پایه در ناحیه طبقه مولد و جوش خوردن آنها با یکدیگر می‌شود و به اصطلاح باغبانان پیوندک در شیره نباتی خفه می‌شود. حرارت در دوره فعالیت گیاه باعث تبخیر بسیار بالا در پیوندک شده و قبل از آنکه طبقه مولد جوش بخورند و شیره نباتی کافی به پیوندک برسد، گرما پیوندک را خشک کرده و از بین می‌برد. سرمای زمستان و یخبندان و بطور کلی حرارت کمتر از 10 درجه در هوای اطراف پیوندک نیز مانع فعالیت سلول‌های نامبرده گردیده و جوش خوردن پیوند را غیر ممکن می‌سازد. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده عملا در دو فصل بطور قطعی می‌توان گیاهان را پیوند کرد. یکی در فصل بهار پس از بیدار شدن پایه و قبل از آنکه شدت شیره نباتی زیاد شود و یا آنکه سرمای اول بهار فعالیت سلول‌های قسمت هوایی گیاه شود و دیگری در اواخر تابستان و اوایل پاییز (بسته به نوع درخت) که جریان شیره نباتی به اندازه کافی کند شده و سرمای زمستان هنوز فرا نرسیده است. بدیهی است هرگاه ممکن شود با وسایل مناسبی از اثر سوء گرمای تابستان و سرمای زمستان جلوگیری به عمل آید، می‌توان اقدام به انجام عمل پیوند نمود.

جهت خرید بذر به فروشگاه بذر گل و گیاه نازبو مراجعه کنید.

انتخاب پایه و پیوندک

پایه و پیوندک باید هرکدام دارای خواص و صفاتی باشد تا پیوند زدن ممکن و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه گردد.

انتخاب پایه

بهترین پایه باید دارای شرایط زیر باشد:

1- مقاومت به سرما:

این موضوع در نواحی گرمسیر و یا مناطقی که دارای آب و هوای معتدل می‌باشند، چندان دارای اهمیت نیست. ولی در مناطق سردسیر برای دوام درخت پیوندی و برداشت بهره کافی باید پایه‌هایی را انتخاب نمود که توان مقاومت در برابر سرمای سردترین زمستان منطقه را داشته باشد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اگر حساسیت پایه به سرما بیشتر از پیوندک باشد، در دوره‌های با سرمای شدید درخت پیوندی از ریشه خشک خواهد شد.

2- ازدیاد پایه:

در بحث انتخاب پایه باید توجه داشت که پایه‌ای انتخاب گردد که تکثیر آن به سهولت و با صرف هزینه کم میسر باشد و مخصوصاً تا حد امکان باید پایه را از طریق ازدیاد غیر جنسی تکثیر نمود. زیرا در فقط در این صورت است که پایه‌ها یکنواخت و از یک جنس بوده و با در نظر گرفتن اثر متقابل پایه و پیوندک در یکدیگر، باغ یکنواخت به دست می‌آید و بهره برداری از آن آسانتر و کم هزینه‌تر می‌شود.

3- مقاومت به بیماری‌ها

یکی از خصوصیات مهم در انتخاب پایه، مقاومت آن به انواع مختلف بیماری‌ها و آفات می‌باشد. به عنوان مثال درباره انواع مو که از نظر علمی به ویتیس وینیفرا معروف است (کلیه انگورهای ایران از این نوع است) مورد حمله یک حشره زیر زمینی به نام فیلوکسرا واقع می‌گردد.

این آفت روی ریشه مو زندگی می‌کند و در مدت نسبتاً کوتاهی درخت را خشک نموده و از بین می‌برد. در مقابل موهای محلی ایران، یک نوع دیگر از جنس‌های انگور امریکایی یافت می‌شود که در برابر این حشره مقاوم است. در صورت شیوع این آفت در منطقه ای، باید موهای محلی ایرانی را روی پایه انگور امریکایی پیوند نمود تا بوته پیوند انگور از گزند فیلوکسرا در امان بماند.

4- آسانی عمل پیوند زدن: پوست برخی از گیاهان به سختی از چوب جدا می‌شود و در بعضی دیگر پوست به اندازه‌ای نازک است که جدا کردن آن از چوب غیر مقدور می‌باشد. این موضوع در پیوند تاجی و شکمی دارای اهمیت فراوان است. بنابراین در زمان پیوند باید نوعی از گیاهان را به عنوان پایه انتخاب نمود که به آسانی بتوان پوست آن را از چوب جدا نمود. 5- مقدار و نوع ریشه: در انتخاب پایه، نباتاتی که دارای ریشه قوی و سطحی می‌باشند بر گیاهانی که ریشه عمودی و ضعیف دارند ترجیح داده می‌شوند.

6- پا جوش دادن پایه: درختانی که پاجوش زیاد تولید می‌نمایند صلاحیت آن را ندارند که به عنوان پایه مورد استفاده قرار گیرند، زیرا پاجوش باعث ضعف درخت پیوندی در نتیجه نامرغوبی میوه آن می‌شود و از بین بردن یعنی کندن آنها نیز مستلزم صرف وقت و هزینه زائد است. مثلاً برای ازدیاد و انتشار انواع یاس درختی یا خوشه‌ای اصلاح شده بهتر است از برگ نو به عنوان پایه استفاده شود تا یاس درختی معمولی زیرا نوع اخیر بنابر طبیعت تولید پاجوش زیاد می‌نماید در صورتی که برگ نو کمتر پاجوش می‌دهد.

7- توافق پایه با انواع مختلف خاک: هر چند یک نوع معین از گیاه را نمی‌توان در خاک‌های مختلف کاشت و از نظر علمی یک نوع معین از نبات در نوع معینی از خاک بهترین نتیجه را می‌دهد، معهذا از نظر اقتصادی و تهیه نهال پیوندی برای فروش باید سعی نمود که پایه انتخاب شده در بیشتر از انواع خاک‌ها زندگانی کرده و بهره کافی بدهد.

همچنین بخوانید: آموزش پیوند زدن گل رز

انتخاب پیوند – پیوندک:

1- قرابت و تجانس آن با پایه به قسمی که شرح آن گذشت. 2- پیوندک باید یکساله باشد. در پیوند پائیزه می‌توان از شاخه‌های همان سال یعنی از شاخه‌هایی که در بهار ظاهر شده‌اند استفاده نمود. سن پیوندک نباید از یکسال تجاوز نماید، ولی باید کاملاً رسیده باشد. یعنی به اندازه کافی سفت گردیده. مواد ذخیره کافی در آن جمع باشد. 3- پیوندک باید از شاخه‌های گل یا میوه دهنده پایه مادر تهیه شود. پیوندی که از شاخه نرک برداشت شود، معمولاً میوه نخواهد داد. 4- بهتر است پیوندک را از قسمت وسطی شاخه تهیه نمایند، زیرا جوانه‌های قسمت فوقانی خیلی جوان و ضعیف هستند و جوانه‌های تحتانی شاخه کم محصول می‌باشند. 5- در درختانی که دوره استراحت کامل دارند، برای پیوند بهاره باید پیوندک را بعد از شروع دوره استراحت و قبل از بیدار شدن پایه مادری از خواب زمستانه تهیه نمود. هر گاه خطر یخبندان و سرمای شدید در بین باشد، قطع پیوندک از درخت مادر قبل از یخبندان باید انجام گیرد، زیرا سرمای شدید شاخه‌ها را خشکانیده و از بین می‌برد. در نگهداری پیوندک‌هایی که قبل از موعد پیوند کردن از شاخه مادری جدا می‌کنند، باید دقت زیاد نمود و آنها را در محلی نگه داشت که سرما به یه پیوندک صدمه نزند و گرمای بی موقع نیز باعث بیدار شدن و در نتیجه تبخیر و خشک کردن آنها نشود. برای این منظور شاخه‌ها را در خزه و یا در خاک اره مرطوب در مکانی که حداکثر 5 تا 6 درجه حرارت داشته باشد نگاه می‌دارند. برای حفظ پیوندک از سرما و یا گرما ممکن است آنها را در نقطه ای از باغ زیر خاک کرد. 6- پیوندک و پایه در یک درجه از فعالیت حیاتی باشد و اگر این امر ممکن نشود پایه نسبت به پیوندک جلو باشد، یعنی دارای فعالیت بیشتر باشد. به عبارت دیگر پایه باید قبل از پیوندک از خواب زمستانی بیدار شده شروع به فعالیت نماید (در پیوند بهاره) زیرا در غیر این صورت پیوندک قبل از جوش خوردن با پایه شروع به فعالیت کرده در اثر تبخیر و از دست دادن جزیی ذخیره غذایی که با خود همراه دارد و نرسیدن مواد غذایی از پایه قبل از جوش خوردن خشک می‌شود.

الف- نحوه تهیه پایه و پیوندک

برای اینکه بتوان جوانه پیوندک را در زیر پوست ساقه پایه قرار داد، لازم است که پوست پایه به آسانی از چوب آن جدا شود و این امر مکن نیست مگر اینکه شیره نباتی در جریان باشد. یعنی پایه تا اندازه‌ای دارای فعالیت حیاتی باشد و به اصطلاح معروف پایه آبدار بوده و پوست بدهد. این امر فقط در بهار و پاییز میسر است. زیرا در زمستان شیره نباتی راکد بوده و در تابستان نیز گرمای هوا تا اندازه ای پوست پایه را خشک نموده و مانع از جدا شدن آن از چوب می‌گردد. روش کار در این نوع پیوند بدین ترتیب است که در پوست پایه یک برش عمودی بطول ۵۲ سانتیمتر زده می‌شود. سپس در بالا و عمود بر این برش، یک برش افقی به اندازه یک سوم قطر ساقه ایجاد می‌شود (بطوریکه به شکلT در آید).

ب- تهیه پیوندک

برای گرفتن پیوندک از گیاه مورد نظر نیز برشی ۵۱ سانتیمتری زیر یکی از جوانه‌ها زده شده، سپس برش شیبداری بالای جوانه ایجاد می‌گردد تا جوانه همراه با پوست (و گاهی با لایه نازکی از چوب ) برداشته شود. جوانه تهیه شده از بالا وارد شکاف ایجاد شده در پوست پایه شده و به سوی پایین هدایت می‌شود تا جفت شود. سپس آنرا با نخ پنبه‌ای یا نوار پلاستیکی ویژه می‌‌بندند. این نوار نباید آنقدر محکم بسته شود که به پوست پایه آسیب برساند. ضمن آنکه هیچگاه نبایستی روی جوانه بسته شود. در برخی از شرایط ممکن است شیره گیاهی پس از ایجاد شکاف از گیاه خارج شود و روی پیوندک را بپوشاند و مانع جوش خوردن پیوند گردد. برای رفع این مشکل از پیوند شکمی واژگون استفاده می‌شود. در این صورت شکاف افقی را در پایین شکاف عمودی یعنی به شکل T معکوس می‌‌زنند تا شیره گیاهی در صورت خروج، به پیوندک آسیبی نرساند. در این حالت پیوندک از پایین وارد شکاف می‌گردد.

بیشتر بخوانید: کشاورزی شهری را بیشتر بشناسیم

انواع پیوند درختان میوه

1-کو پیوند شکمی یا سپری (T o Shield- buddi g)

در این نوع پیوند، پیوندک فقط از یک جوانه تشکیل شده و ان را در نقطه اختیاری از طول ساقه پایه در زیر پوست قرار می دهند.

2- پیوند لوله ای:

در این روش پیوند، برای گرفتن پیوندک، پوست درخت را به شکل استوانه یا لوله‌ ای که طول آن حدود ۲-۱ سانتی متر بوده و روی آن فقط یک جوانه قرار دارد جدا ساخته و پیوندک را جدا می‌ کنند. برای آماده سازی پایه، انتهای پایه را قطع می‌ کنند و پوست آنرا تا محلی که پیوندک باید قرار گیرد بر می‌ دارند. سپس پوست استوانه‌ ای حامل جوانه پیوندک را از بالا روی پایه گذاشته، آنقدر می‌ لغزانند تا به محلی که قطر پایه و پیوندک یکی باشد، برسد. این نوع پیوند، لایه‌ های زاینده کاملاً با یکدیگر تماس داشته و پیوندک و پایه بدون بستن به یکدیگر می‌‌چسبند.

این نوع پیوند را بر روی شاخه‌هایی که کمتر از یک سانتیمتر قطر دارند می‌زنند و شرط لازم جهت موفقیت، آن است که پایه و پیوندک تقریبا هم قطر باشند. در غیر اینصورت پوست استوانه‌ای پیوندک را در طرف مقابل جوانه پیوندک، شکاف طولی می‌دهند تا بتوان لوله استوانه‌ای پیوندک را باز کرد. در این حالت آنرا پیوند حلقوی می‌‌گویند. در صورت هم قطر نبودن پایه و پیوندک لوله پیوندک را شکاف می دهند، ولی عرض مستطیلی که لوله پیوندک را تشکیل می‌دهد کافی نخواهد بود که تمام اطراف قسمت بدون پوست پایه را بپوشاند. بنابراین پس از آنکه پیوندک را به دور پایه پیچیدند، قسمتی از آن را که بی پوست و لخت می‌ماند باید با پوست خود پایه که هنوز به پایه آویزان است پوشش دهند. بعد از قرار دادن پیوندک روی پایه اطراف آن را با ریسمان می‌بندند و زخم‌ها را با چسب پیوند می‌پوشانند.

3- پیوند قاشی (Chip buddi g)

از این پیوند زمانی استفاده می‌شود که درخت پوست نمی‌دهد و پایه و پیوندک در حالت خواب هستند. روش کار بدین ترتیب است: برای آماده کردن پیوندک، شاخه ای که قطر آن  تا 1 تا 2.5 سانتیمتر است انتخاب نموده، پرشی با زاویه 45 درجه زیر جوانه زده و سپس از 2.5 سانتیمتری بالای جوانه یک برش مورب به طرف پایین در داخل ساقه زده می‌شود تا به برش اول برسد. در پایه نیز برش‌هایی مشابه پیوندک ایجاد کرده و پس از حذف قسمت‌های زائد آن، پایه و پیوندک را با هم جفت می‌کنند و می‌کوشند تا لایه‌های زاینده کاملاً در تماس با یکدیگر قرار گیرند. در محل پیوند، باید جوانه را با نوارهای پلاستیکی و یا مواد مشابه محکم نگه داشت پوشاندن پیوندگاه با چسب پیوند ضروری است. اما باید توجه نمود که روی جوانه چسب زده نشود. ممکن است اطراف محل پیوند را با خاک بپوشانند تا از خشک شدن محل پیوند جلوگیری شود.

4- پیوند مجاورتی:

تنها پیوندی که ممکن است بدون دخالت انسان انجام گیرد و در طبیعت زیاد دیده می‌شود. این روش پیوند از زمان قدیم مرسوم بوده است. در جنگل‌ها و باغات دو تنه درخت یا شاخه آنها در اثر تماس دائم و سائیده شدن به یکدیگر پوست بین آنها از بین رفته و با یکدیگر جوش می‌خورد. بنابراین، اگر سایر روش‌های پیوند بین دو گیاه عملی نباشد، پیوند مجاورتی را می‌توان روی آنها آزمایش نمود.

1-4- فصل پیوند مجاورتی

هر زمان از سال ممکن است، اما جوش خوردن پیوند زمانی که گیاه رشد فعال دارد، سریع‌تر است.

2-4- روش کار

2.5 تا 5 سانتیمتر از پوست هر دو ساقه را در محل پیوند برداشته، دو ساقه را طوری به هم می‌بندیم که لایه‌های زاینده هر دو روی هم قرار گیرند. سپس محل پیوند را با چسب پیوند می‌پوشانیم.

3-4- انواع مختلف پیوندهای مجاورتی

در عمل سه نوع پیوند مجاورتی وجود دارد که عبارتند از پیوند مجاورتی انتهایی، جانبی، شکمی و کمانی.

الف-  پیوند مجاورتی انتهایی

در این روش پیوند انتهای پایه را قطع نموده و سپس مانند انتهای پایه در پیوند تراش می‌دهند. برای تهیه پیوندک بخشی از پوست شاخه را برداشته تا جایگاهی برای انتهای پایه ایجاد شود. پس از قرار دادن پیوندک روی پایه، این دو را محکم به یکدیگر بسته و اطراف آن را با چسب می‌پوشانند.

ب- پیوند مجاورتی جانبی

در این قسم پیوند، انتهای شاخه پیوندک و پایه را قطع نمی‌کنند، بلکه در نقطه ای از طول ساقه هر کدام از دو قسمت نامبرده، مقداری از پوست درخت را با چاقوی پیوندزنی می‌تراشند. به گونه ای که چوب پیوندک و پایه در سطح آنها از یک قشر سلول‌های طبقه مولد پوشیده شده ظاهر گردد. پس از قرار دادن پیوندک و پایه بر روی هم، آنها را محکم بسته و با چسب اطراف پیوندک و پایه را می‌پوشانند.

ج-  پیوند مجاورتی شکمی و  کمانی

این شیوه پیوند شباهت زیادی به پیوند شکمی دارد و روش انجام آن طبق اصول اجرای پیوند شکمی است. یعنی در نقطه مناسبی روی پایه دو شکاف عمود به یکدیگر که نسبت به شاخه یکی عرضی و دیگری در امتداد طول ساقه قرار گرفته است، ایجاد می‌شود. در پیوند مجاورتی شکمی باید توجه نمود که شکاف عرضی در قسمت پایین شاخه یعنی نسبت به جوانه انتهایی زیر شکاف طولی قرار گیرد. در زمان تهیه پیوندک باید دقت کرد که تراش انتهایی آن از 5 تا 10 میلیمتر بالاتر و از طرف مقابل یک جوانه شروع شود. زیرا این جوانه است که پس از جوش خوردن پیوندک و قطع آن از گیاه مادری، شاخه مطلوب خواهد نمود.

5- پیوند پلی

نوعی پیوند ترمیمی است که وقتی تنه یا شاخه درختان توسط جانوران، یخبندان زمستانه یا وسایل مکانیکی آسیب می‌بیند، از آن استفاده می‌شود. پیوند پلی برای ترمیم پوست درختان بکار می‌رود و زمان آن در اوایل بهار است که رشد فعال گیاه آغاز می‌شود.

روش کار

برای پیوندک از شاخه‌هایی با قطر  1 تا 2 سانتیمتری استفاده می‌شود که در زمان خواب گیاه تهیه شده و در مکان سرد نگهداری می‌شود. دو سر پیوندک را بصورت گاوه ای برش می‌ دهیم. پس از حذف پوست آسیب دیده و مرده، برش‌هایی در بالا و پایین آن قسمت ایجاد می‌کنیم، طوری که پیوندک در آن جفت شود. پیوندک را با میخ محکم کرده، محل پیوند را با چسب پیوند می‌پوشانیم.

6- پیوند اسکنه

این نوع پیوند از قدیمی‌ترین روش‌های پیوند است و در بین باغداران بسیار مرسوم می‌باشد. برای انجام این روش پیوند، پایه را از محل طوقه، تنه اصلی و یا بازوها برش می‌دهیم. سپس شکاف هایی در قطر پایه ایجاد نموده و بسته به قطر، یک یا دو شکاف به عمق 5-52 سانتیمتر ایجاد می‌کنیم. پیوندک را از شاخه یکساله مناسب به طول 12 تا 20 سانتیمتر بسته به نوع گونه انتخاب می‌کنیم. در انتهای پایینی پیوندک برش مورب ایجاد نموده، به نحوی که پوست در حد فاصل دو قسمت تراشیده شده پیوندک باقی بماند. این عمل، لایه زاینده را از عوامل خارجی حفظ خواهد نمود. سپس شکاف را به وسیله چاقوی پیوند باز نموده و پیوندک را در شکاف و مماس با پوست پایه قرار می‌دهیم. فشار شکاف، پیوندک را محکم در خود نگه می‌دارد. اما دور شکاف را با نخ مخصوص پیوند یا سیم مفتول می‌بندیم. در نهایت تمامی مراحل پیوند و برش را با چسب باغبانی می‌پوشانیم.

مراحل انجام پیوند اسکنه

1) برش مورب قسمت پایینی پیوندک به نحوی که پوست قسمت بیرونی پیوندک حفظ شود. 2) سربرداری پایه از محل طوقه، تنه اصلی و یا بازوها، ایجاد شکاف به عمق5- 25 سانتیمتر در قطر پایه 3) باز کردن شکاف با وسیله‌ای مانند چاقوی پیوند و قرار دادن پیوندک در شکاف و مماس با پوست پایه 4) بستن محل پیوند از سمت بالا به طرف پایین 5) پوشاندن محل پیوند و نوک پیوندک‌ها با چسب باغبانی 6) گرفتن پیوند.

بهترین زمان انجام پیوند اسکنه، اواخر اسفندماه و اوایل بهار قبل از شروع فعالیت گیاه است. اما در هر زمان از فصل خواب گیاه می‌توان این نوع پیوند را انجام داد. بهتر است پیوندک از وسط شاخه‌ای که در معرض نور کافی بوده و فاصله میان گره‌ها کوتاه و ذخیره غذایی کافی دارد، انتخاب شود. این نوع پیوند به دلیل استقرار محکم پیوندک در شکاف پایه برای نواحی بادخیز مناسب است. این پیوند برای جوان کردن درختان مسن بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما به دلیل ایجاد شکاف عمیق روی پایه، احتمال آلودگی و عدم گیرایی پیوند نیز بالا می‌باشد. از پیوند اسکنه برای پیوند گیاهان علفی مانند تیره کدوئیان نیز استفاده می‌شود، که روش آن بدین شرح است:

مراحل انجام پیوند اسکنه در خانواده کدوئیان

1) انتخاب پایه در مرحله‌ای که همراه با برگ‌های لپه ای، یک برگ حقیقی کاملا بسته نیز نمایان باشد و در پیوندک علاوه بر برگ‌های لپه ای، یک برگ حقیقی کاملاً باز باشد. 2) حذف برگ حقیقی و ایجاد شکاف به عمق نیم سانتیمتر در بین برگ‌های لپه ای. 3) تهیه پیوندک به نحوی که ساقه را از 15 تا 2 سانتیمتری زیر برگ‌های لپه ای و برگ حقیقی قطع و ایجاد برش‌های مورب به طول از 05 تا 1 سانتیمتری در انتهای پایینی پیوندک 4) قرار دادن پیوندک در پایه و بستن محل پیوند با گیره‌های مخصوص پیوند.

7- پیوند زینی

این پیوند شبیه پیوند اسکنه است. با این تفاوت که به جای شکاف پایه، پیوندک را شکاف داده و انتهای پایه را از دو طرف به طور مورب تراش می‌دهند و سپس پیوندک را روی آن قرار می‌دهند. در پیوند زینی پایه و پیوندک باید هم قطر باشند و عدم تناسب قطر آنها در موفقیت پیوند بسیار موثر است. به علاوه در صورت امکان، پیوندک باید دارای جوانه انتهایی باشد.

مراحل مختلف پیوند زینی

1) ایجاد شکاف در پیوندک 2) تراش مورب دو طرف انتهای پایه 3) قرار دادن پیوندک روی پایه 4) استقرار کامل پایه و پیوندک جهت بستن و پوشاندن محل پیوند، با چسب پیوند.

8- پیوند تاجی (زیر پوست)

این پیوند، مشابه پیوند اسکنه است. با این تفاوت که به جای ایجاد شکاف، پیوندک را زیر پوست پایه قرار می‌دهیم. روش پیوند بسیار ساده و سریع بوده و درصد گیرایی پیوند زیاد است. این پیوند برای پایه‌های باریک تا قطور قابل اجرا می‌باشد. برای استقرار پیوندک در زیر پوست پایه لازم است پوست از روی پایه جدا شود. لذا عمل پیوند در آغاز رشد انجام می‌گیرد. پیوندک در زمان خواب گیاه تهیه شده و در یخچال یا سردخانه به مدت چند روز تا زمان عمل پیوند نگهداری می‌شود. در گیاهان همیشه سبز، پیوندک در زمان پیوند زدن تهیه می‌شود. برای استقرار بهتر پیوندک را با میخ کوچک (سیاه میخ) به تنه محکم می‌کنند. در پوست پایه یک یا دو شکاف (موازی و نزدیک هم) به طول 3 تا 5 سانتیمتر به طور عمودی از محل سربرداری شده ایجاد می‌شود و پوست را از روی پایه کنار زده و جدا می‌کنند.

مراحل اجرای پیوند تاجی (زیر پوست) در شاخه های باریک

1) سربرداری و صاف کردن محل پیوند و ایجاد یک شکاف در پوست پایه به طول 3 تا  5 سانتیمتر 2) پیوندک را از قسمت پایینی به صورت قلم خطاطی برش داده و پشت پیوندک را هم برش کوچکی ایجاد می‌کنند. 3) قرار دادن پیوندک در زیر پوست پایه 4) میخ زدن محل پیوندک و پوشاندن محل پیوند، و نوک پیوندک‌ها با چسب باغبانی.

مراحل اجرای پیوند تاجی (زیر پوست) در شاخه‌های قطور

1) سربرداری و صاف کردن محل پیوند 2) تهیه پیوند، از شاخه مناسب 3) پیوندک  را از قسمت پایینی به صورت قلم خطاطی برش داده و پشت پیوندک را هم برش کوچکی می‌دهیم 4) در پوست پایه دو شکاف (موازی نزدیک هم) به طول 3 تا 5 سانتیمتر به طور عمودی از محل سربرداری شده ایجاد می‌شود. پوست را از روی پایه کنار زده و پیوندک را در زیر پوست پایه قرار می‌دهیم 5) بستن محل پیوند از سمت بالا به طرف پایین 6) پوشاندن محل پیوند و نوک پیوندک‌ها با چسب باغبانی

9- پیوند نیمانیم

این نوع پیوند، برای سرشاخه کاری بسیار مناسب است و انتخاب شاخه‌های باریک از قطر 15 تا 25 سانتیمتر بهتر است. در این نوع پیوند، لازم است پایه و پیوندک هم قطر باشند. اگر اختلاف قطر کمی داشته باشند، بایستی لایه‌های زاینده یک سمت با یکدیگر تماس داشته باشند. روش‌های پیوند نیمانیم شامل:

ابتدا یک برش صاف و مورب به طول 2 تا 25 سانتی متری در محلی که پیوند می زنیم، روی پایه ایجاد می‌شود. در پیوند نیمانیم زبانه ای بعد از ایجاد برش مورب بر روی پایه یک برش عمود بر سطح بریده شده از بالا به طرف پایین از یک سوم برش و با طول برابر نصف طول آن زده می‌شود.

مراحل اجرای پیوند نیمانیم ساده

1) ایجاد یک برش صاف و مورب به طول 25-2 سانتیمتر در پایه و پیوندک 2) قرار دادن پایه و پیوندک بر روی هم  3) بستن محل پیوند، و پوشاندن آن با چسب پیوند.

پیوندک دارای چند جوانه با طول مناسب تهیه می‌شود. برشی مانند برش روی پایه صاف و مورب به طول 25 – 2 در قسمت پایینی پیوندک ایجاد می‌کنیم. در پیوند نیمانیم زبانه ای، برش دوم بر روی برش اول همانطور که در مورد برش پایه ذکر شد، انجام می‌شود. در پیوند نیمانیم پاشنه‌دار، به جای تراش مورب پایه و پیوندک را به صورت  پله برش می‌دهیم تا پایه و پیوندک به راحتی روی هم قرار گیرند. پس از آماده شدن پایه و پیوندک، سطوح برش داده شده پیوندک و پایه را روی هم قرار می‌دهیم و با نخ محکم می‌بندیم. در نوع زبانه ای، زبانه پایه و پیوندک در هم قرار داده می‌شود. این امر سبب استحکام و تماس بهتر لایه‌های هر دو قسمت پایه و پیوندک خواهد شد. در پیوند نیمانیم پاشنه دار مانند پیوند نیمانیم ساده، دو سطح برش داده شده پایه و پیوندک روی یکدیگر قرار می‌گیرد و سپس با نخ بسته و تمامی سطوح چسب زده می‌شود. این پیوند برای بسیاری از درختان و درختچه‌های زینتی قابل استفاده است.

مراحل اجرای پیوند نیمانیم زبانه دار

1) ایجاد یک برش صاف و مورب به طول 25-2 سانتیمتر در پایه  پیوندک و ایجاد یک برش عمود بر سطح بریده شده از یک سوم بالای برش، از بالا به طرف پایین 2) قرار دادن پایه و پیوندک بر روی هم 3) بستن محل پیوند و پوشاندن آن با چسب پیوند

10- پیوند رولپه (اپی کوتیل) و زیرلپه (هیپوکوتیل)

یکی از روش‌های پیوند گردو، پیوند رو میزی اپی کوتیل می‌باشد. در این روش ابتدا اقدام به جوانه‌زنی بذر جهت توسعه ریشه و شاخه می‌کنند. سپس اقدام به سربرداری پایه در قسمت اپی کوتیل نموده و شکافی به عمق 2 تا 3 سانتیمتر در آن ایجاد می‌کنند. برای تهیه پیوندک از سرشاخه های یکساله گردو استفاده می‌شود. برای این منظور شاخه انتهایی با دو تا سه جوانه انتخاب و دو طرف قسمت پایین آن را به صورت مورب تراش می‌دهند. پس از قرار دادن قسمت برش داده شده پیوندک در شکاف پایه، اقدام به بستن محل پیوند با نوار پلاستیکی مخصوص پیوند می‌کنند و محل پیوند را به صورت افقی بر روی لوله آب گرم 26 درجه سانتیگراد قرار می‌دهند. پس از گرفتن پیوند و رشد جوانه پیوندک، گیاهان پیوندی را به گلدان منتقل می‌کنند.

مراحل پیوند رومیزی اپی کوتیل گردو

1) جوانه زنی بذر، توسعه ریشه و شاخه 2) سربرداری پایه در قسمت اپی کوتیل و ایجاد شکاف به عمق 2 تا 3 سانتیمتر در آن 3) تهیه پیوندک از سرشاخه‌های یک ساله گردو با سه جوانه و برش مورب دو طرف قسمت پایین پیوندک 4) قرار دادن قسمت برش داده شده پیوندک در شکاف پایه و بستن محل پیوند با نوار پلاستیکی مخصوص پیوند 5) قرار دادن محل پیوند، به صورت افقی بر روی لوله آب گرم 26 درجه سانتیگراد 6) گرفتن پیوند 7) انتقال گیاهچه پیوندی به گلدان 8) رشد پیوندک

پیوند زیر لپه در گیاهان علفی مانند خانواده کدوییان جهت ایجاد مقاومت در برابر بیماری‌های خاکزی استفاده می‌شود.

مراحل انجام پیوند جانبی زیر لپه در خانواده کدوییان

1) انتخاب پایه در مرحله‌ای که همراه با برگ‌های لپه‌ای، یک برگ حقیقی کاملاً بسته نیز نمایان باشد و در پیوندک علاوه بر برگ‌های لپه ای، یک برگ حقیقی کاملاً باز باشد. 2) ایجاد برش‌های مورب در ناحیه 2 تا 3 سانتیمتری زیر برگ‌های لپه ای به طول 05 تا 1 سانتیمتری روی پایه (برش رو به پایین) و پیوندک (برش رو به بالا) 3) قرار دادن محل برش پیوندک در پایه 4) بستن محل پیوند

وسایل و لوازم مورد نیاز پیوند زنی

این ادوات عبارتند از: اره بزرگ و کوچک، داسک، قیچی باغبانی، چاقوی پیوند زنی، داس مخصوص جهت تهیه پایه در پیوند اسکنه ریسمانی که در پیوند زدن به کار می‌رود باید دارای شرایط زیر باشد : 1- در مقابل آفتاب و رطوبت زود نپوسد. 2- ریسمان باید به اندازه کافی قابل کشش باشد تا مانع نمو قطری پایه در محل پیوند نگردد، زیرا اگر ریسمان فاقد این خاصیت باشد پیوندک از بالای محل پیوند نمو زیاد نموده و متورم می‌گردد در صورتی که پایه در آن نقطه نازک و ضعیف می‌ماند و این امر ممکن است در آتیه باعث سستی درخت پیوندی گردیده و در اثر جزیی حادثه و یا وزش باد نسبتاً شدیدی قسمت پیوندی درخت از پایه جدا شود. 3- ریسمانی که برای بستن به کار می‌رود نباید در اثر رطوبت کوتاه شود و یا به اصطلاح معروف « آب برود» زیرا در این صورت ریسمان کوتاه شده به پایه و پیوندک فشار وارد آورده مانع نمو و رشد قطری شاخه می‌گردد.در عین حال رطوبت و حرارت نباید موجب طویل شدن ریسمان گردد، چه در این حالت ریسمان از دو شاخه باز شده و نتیجه مطلوب از بستن پیوندک و پایه حاصل نمی‌شود. هر اندازه درخت قوی و ضخیم تر است ریسمان نیز باید کلفت‌تر و محکمتر باشد. 4- ریسمان باید به اندازه کافی محکم باشد تا در اثر قطور شدن شاخه ریسمان قبل از موقع مناسب پاره نشود.

انواع ریسمان

ریسمان‌های مختلفی که برای بستن پیوندک به کار برده می‌شود، عبارت است از : ریسمان پشمی، پنبه ای، علفی و یا پوست پاره‌ای از درختان مانند پوست درخت بید و غیره. برای بستن انواع پیوندهای نازک و متوسط ریسمان پشمی وسیله خوبی است. رطوبت در این نوع ریسمان‌ها تاثیر ندارد. مخصوصاً اگر در موقع تهیه آنها شم مورد استفاده را مدتی در روغن گذارده باشند. قوه کشش پشم نیز به اندازه کافی می‌باشد. در ریسمان پنبه ای نیز تغییرات جوی مخصوصاً رطوبت تاثیر ندارد، ولی قوه کشش آن کم است و در بستن درختان سریع الرشد مانع نمو قطری محل پیوند می‌شود. ریسمان پنبه ای بیشتر برای بستن درختان ضخیم و آنهایی که نمو و رشد قطری کمی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماده ای که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، چسب پیوند نام دارد و باید دارای خواص زیر باشد: 1- چسب پیوند باید در مقابل گرمای خورشید آب نشود زیرا در این صورت جوانه‌هایی که زیر محل پیوند قرار گرفته است، در اثر ذوب چسب پوشیده شده و از فعالیت و نمو باز می‌ماند. 2- چسب پیوند باید به نحوی ترکیب شود که در مقابل سرمای اتفاقی ترک نخورد و منفذی بزای تبخیر پیوند و دخول آب و هوا زیر پیوند و پوست درخت ایجاد نشود. 3- چسب پیوند باید به اندازه کافی نرم باشد تا بتوان آنرا به آسانی روی شکاف‌ها و درخت مالید. 4- چسب پیوند باید غیر قابل نفوذ به آب و هوا باشد. 5- چسب پیوند باید از موادی ترکیب شده باشد که مضر برای سلامتی درخت نباشد، یعنی پوست درخت را نسوزاند و سلول‌های جوان را نکشد. چسب پیوند از مخلوط کردن اجسام مختلف که هر کدام دارای چند یا یکی از خواص نامبرده می‌باشد به دست می‌آید و این اجسام عبارت است از : صمغ، سقز، قیر- زفت، موم، پیه، روغن کتان، پارافین، دوده، گل افرا و در بعضی موارد الکل و تربانتین .در عمل تعداد معینی از اجسام نامبرده را به نسبت معین با یکدیگر مخلوط نموده مورد استفاده قرار می‌دهند.

ترکیب و تهیه چند نوع چسب

مخلوط اول: زفت 300 گرم، رزین 100 گرم، موم 50 گرم، پیه 25 گرم، گل افرا 25 گرم. کلیه مواد نامبرده به غیر از گل افرا را بعد از خرد کردن باهم ذوب نموده، پس از آن گل افرا را اضافه می‌کنند. بعد از آنکه در اثر بهم زدن مخلوط یکنواختی تهیه شد، آن را در آب سرد ریخته آنقدر مالش می‌دهند تا یک جسم کروی و سفتی به دست آید. مخلوط دوم: رزین 250 گرم، زفت 750 گرم، پیه 250 گرم و گل افرا 500 گرم رزین و زفت از طرفی و پیه از طرف دیگر علیحده ذوب و بعداً مخلوط شده به مجموع مواد مذاب نامبرده گل افرا را اضافه می‌کنند. مخلوط سوم: رزین 5 قسمت، زفت 3 قسمت، پیه 1 قسمت، گل افرا 2 قسمت. دو جسم اول را علیحده و پیه را جداگانه ذوب نموده باهم مخلوط می‌کنند و بعد گل افرا را اضافه می‌نمایند. مخلوط چهارم: موم 2 قسمت، صمغ (رزین) 4 قسمت، پیه 1 قسمت. مخلوط پنجم: موم 400 گرم، پیه 150 گرم، سقز 100 گرم. مخلوط ششم: موم 5 قسمت صمغ (رزین ) 16 قسمت، روغن کتان 1 قسمت، دوده یا افرا 2 قسمت. بطوریکه ملاحظه می‌شود انواع چسب و طرز تهیه آن متفاوت است و هر باغبان باید مطابق آب و هوای منطقه خود با مواد نامبرده چسب مناسبی تهیه کند.

چسب سرد

مخلوط اول: رزین 1000 گرم، موم 500 گرم، الکل 180 سانتیمتر مکعب مخلوط دوم: زفت 5000 گرم، گچ نرم 1200 گرم، الکل صنعتی 900 گرم، تربانتین 600 گرم موم 100 گرم. زفت و موم را جداگانه ذوب نموده مخلوط می‌کنند، سپس الکل و تربانتین را با هم در مخلوط بالا ریخته مدتی هم می‌زنند، بعد گچ را به تدریج اضافه می‌کنند و آنقدر هم می‌زنند تا محلول یک دستی به دست آید. این چسب مانند کلیه چسب‌های سرد باید پس از سرد شدن مورد استفاده قرار گیرد. مخلوط سوم: زفت 1100 گرم – پیه 500 گرم – موم 250 گرم – الکل صنعتی 250 گرم. برای نگهداری چسب سرد باید مقدار کمی از آن را در جعبه فلزی که در آن کاملاً بسته شود و هیچ منفذی برای تبخیر الکل یا تربانتین نداشته باشد قرار دهند.

طرز استعمال چسب پیوند

هنگام استعمال چسب نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: 1- کلیه زخمهای درخت و محل پیوند را باید فوراً و بدون وقت پس از انجام عمل پیوند با چسب بپوشانند. 2- در مصرف چسب نباید صرفه‌جویی کرد یعنی با ید به مقدار زیاد آن را روی زخم‌های درخت قرار داد. تا از نفوذ آب و هوا زیر پوست گیاه به حداکثر و به طور موثری جلوگیری به عمل آید. 3- در انتهای پیوندک اگر بریدگی وجود داشته باشد، باید آن را نیز زیر چسب پیوند پوشانید. 4- در صورتی که چسب گرم مورد استفاده قرار گیرد، درجه حرارت آن باید به اندازه‌ای باشد که انگشتان بتوانند تحمل آنرا بنمایند زیرا در غیر اینصورت گرمای زیاد چسب باعث سوختن پوست و کشته شدن سلول‌های زنده طبقه مولد و به طور کلی تمام سلول‌های نبات که با چسب تماس دارند می‌گردد.

محصولات مرتبط

خاک بونسای ارگانیک نازبو

بذر اسپاراکوس

خرید عمده بذر جعفری

بذر کرفس کوهی

بذر کاهو سیاهو

بذر پیاز قرمز

بذر گل آصف السلطنه پاکوتاه الوان ( دایمورفوتکا )

بذر فیسالیس قرمز – فانوس چینی

بذر کاکتوس نئوریموندیا روسادا

بذر ترب سیاه گرد ( تربچه سیاه گرد )

مطالب پیشنهادی

آموزش و مقالات

چگونه در گلدان توت فرنگی بکاریم؟

دسته‌بندی نشده

نحوه نگهداری از پرتقال زینتی و خواص آن

آموزش و مقالات

رازهایی برای داشتن خاک خوب در باغبانی

آموزش و مقالات

معرفی اسپاتی فیلوم

آموزش و مقالات

هوموس و آشنایی با آن

آموزش و مقالات

معرفی گلدان هوشمند Sma He b Ga de

آموزش و مقالات

پرورش گل رز در فضای باز

آموزش و مقالات

آشنایی مختصر با انواع بستر کشت

آموزش و مقالات

معرفی یاس بنفش و شرایط نگهداری و پرورش آن

آموزش و مقالات

معرفی گل کلومنه آ

دیدگاه شما

ابوالفضل

2 ماه قبل

ضمن تشکر از مطالب مفید تان لطفا زمان باز کردن نوار پیوند از روی محل پیوند چه موقعی است یا چند روز بعد از اجرای پیوند می باشد

محمد علی

2 ماه قبل

عالی بود خدا امواتتون رو رحمت کنه ، به خودتون هم سلامتی بده . انشاالله

علی

4 ماه قبل

سلام. بعذاز پیوندوجوانه زدن واگر لحظه اسکنه از پایه قسمتیش جدا شود ومجدد وصلش کنیم امکان جوش خوردنش هست؟؟

حسین

5 ماه قبل

سلام اگر امکان دارد فیلم هم بزارید ممنون

بهرام

5 ماه قبل

با سپاس از راهنمایی کامل و جامع شما

یحیی پوریامهر

8 ماه قبل

ممنون از شما مطالب خیلی عالی ومفید بود وبنده واقعا استفاده کردم

حسین

1 سال قبل

سلام . حسین از زاهدان هستم مطالب بسیار مفید و کامل بود انشاالله در همه مراحل زندگی موفق و سلامت باشید ایادر زاهدان نمایندگی دارید؟

نازبو – زلفی پور

1 سال قبل

سلام دوست عزیز ممنون ان شاالله شما هم موفق و سلامت باشید نه متاسفانه نمایندگی نداریم

صادقی

1 سال قبل

امکان سفارش دهی محصول خاص وجود دارد تا بعد از گذشت زمان لازم توسط مجموعه شما تهیه شود ؟ بطور مثال درخواست پکیج کوچک یا متوسطی از کرم زنده ورمی کمپوست با کیفیت برای کود سازی مجموعه ای کوچک و سرگرمی به صورت ویژه و مجموعه برای تهران . اگر شماره تماسی هم داشته باشید سپاسگذار خواهم بود .

نازبو – زلفی پور

1 سال قبل

با این شماره تماس می تونید هماهنگ کنید در صورتی که امکان پذیر باشه راهنمایی تون می کنن 09192145297

صادقی

1 سال قبل

سلام خدا قوت . اگر برخی آموزش ها بصورت مجموعه ای و پکیج گرد آوری میشد عالی بود چون متقاضی خاص خودش را دارد . مثل فیلم آموزش کامل انواع پیوند زدن درختان میوه و چند نمونه از آنها . یا فیلم آموزشی بیماریهای درختان میوه که تصویر شفاف بیماری را نشان دهد و نحوه درمان آنها و غیره … 1- اصل پیامم بخاطر نهال های چند میوه بود که روی یک نهال میوه چند پیوند میوه های دیگر زده باشند و موثر هم یاشد ؛ میتوانید راهنمایی بفرمایید از کجا میتوانم پیگیری یا تهیه کنم ؟ یا مجموعه ای که احیانا چند مورد داشته باشد . ساکن تهرانم و برای اطراف تهران میخوام . 2- درختچه یا نهال و درختهای میوه که در گلدان ثمر میدهد با اصل نهال خود تفاوت دارد ؛ از کجا بصورت آماده و کامل ( نهال کاشته در گلدان و سالم ) میتوانم تهیه کنم ؟

نازبو – زلفی پور

1 سال قبل

سلام وقتتون بخیر ممنون از پیشنهاد بسیار خوبتون حتما به همکاران تولید محتوا اطلاع رسانی میشه. متاسفانه بابت تهیه نهال ها اطلاعی نداریم دوست عزیز چون در حوزه کاری ما نیست

سیّدمحمّدزعفرانچی

1 سال قبل

من سوالم این بود که درخت مو که میوه اش انگور است فرازیست درخت سیب به عنوان فروزیست می تواند قلمه شود یا بالعکس است؟.

نازبو – زلفی پور

1 سال قبل

سلام دوست عزیز متاسفانه اطلاعات کافی در این زمینه ندارم

امید

1 سال قبل

سلام،خسته نباشید اگر به سوال من هم پاسخ دهید ممنون میشم،توباغچه هرچقدر نهال گیلاس کاشتیم خشک میشه،میخواستم بپرسم میشه گیلاس رو روی پایه آلبالو پیوند زد من درارومیه زندگی میکنم اگر موقع پیوند رو هم بفرمایید ممنونتون خواهم بود

حسام ابراهیمی

1 سال قبل

بسیار عالی ،سپاس از زحمات شما افسوس که درتمامی موارد فیلم ویدئوئی نحوه برش پیوندک وقرار دادن ان روی پایه اگر بود خیلی خیلی بهتر بود

مهدی ۱۸

2 سال قبل

سلام ممنون از مطالب مفید تان. چند تا سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ۱_ حدود ۳۰ اصله درخت سیب زرد و قرمز دارم که حدودا الان ۷ ساله شدن، اما از سه سال پیش که شروع به بار دهی کردن خیلی خیلی کم گل میدن و میوه هم تعداد انگشت شمار در روی هر درخت میشه و بیشترشون هم وسط های تابستون کم کم میوه هاشون رو می‌ریزن!!!! در حالی که کنار همون ها درخت هلو الان چندین ساله میوه میده و پر بار و مرغوبه!!!! (آبیاری حدودا هفته ای یکبار به صورت غرقابی، و خاکش هم تقریبا ماسه ای) علتش چی می‌تونه باشه؟ ۲_ #میخوام بدونم الان که آخرای بهار هست امکان پیوند زدن به همین درخت های سیب هست؟(با توجه به گرمی هوا)(محل سمت زنجان و میانه) ۳_چه میوه هایی رو میتونم بهشون پیوند بزنم ؟

نازبو – یاوری

2 سال قبل

سلام پیوند مشکلی نداره، کوددهی کنید با نیترات کلسیم و کود پتاس بالا، اگه مشکل حل نشد آنالیز خاک بگیرید

عباس

2 سال قبل

سلام ممنون از سایت و اطلاعات خوبتون. من گلابی رو به یک سیب پیوند اسکنه زدم و گرفته میخاستم ببینم نوارشو کی باید باز کنم؟

نازبو – یاوری

2 سال قبل

سلام عباس عزیز صبر کنید تا بگیره بعد برش دارید

اصغر پوراحمد

2 سال قبل

خیلی عالی بود

اصغر پوراحمد

2 سال قبل

واقعا مطالبتان مفید وارزنده بود..تشکرخیلی عالی بود

اصغر پوراحمد

2 سال قبل

واقعا مطالبتان مفید وارزنده بود..تشکر

ناشناس

2 سال قبل

سلام بهترین درخت پایه برای گلابی چیست ممنون میشم جواب دهید

رامین گنجعلی لاهرودی

1 سال قبل

نوار پیوند باغبانی ندارید؟

نازبو – یاوری

1 سال قبل

سلام درحال حاضر خیر متاسفانه

یوسف

2 سال قبل

یک نهال به اصفهانی پیوندی توحیاط کاشتم بعدازدوسال چندتامیوه بزرگ دادمنتهابهدازسه سال خشک شدسال بعداززیرپیوندجوانه زدوبعدامیوه های کوچک می‌ اوردبعدادوباره ازبالای پیونددوباره جوانه زده الان هردوتاش میوه می دندیکی کوچک یکی بزرگ الان دوسال به ی‌ک دیگرپیوندمزنم نه میگیره ازراهنمایتون ممنون می شم

نازبو – یاوری

2 سال قبل

سلام یوسف عزیز اطلاعات بیشتری جهت مشکل پیوند نیازه

منوچهر

2 سال قبل

درود درخت نارنگی دارم ولی نارنگیهای ریز میاره و ترک میخوره میخام پیوند پرتغال بزنم خوب میشه؟ درضمن درماه ابان میتونم یا نه درشهر یزدممنون

نازبو – یاوری

2 سال قبل

سلام منوچهر عزیز بعد از گردویی شدن میوه آبیاری رو بیشتر کنید و از کود پتاس بالا استفاده کنید. جهت خرید کود به فروشگاه بذر گل و گیاه نازبو مراجعه کنید.

محمد مهدی

3 سال قبل

سلام علیکم بسیار عالی دست شمادرد نکند. لطفا اگر ویدئو ی آموزشی هر نمونه پیوند را در پایان بحث مربوطه بگذاری بسیار کار بردی میشود ممنون ان شاالله موفق باشید.

ناشناس

2 سال قبل

کی مشما یاپلا ستیکو باز کنیم

نازبو – یاوری

2 سال قبل

سلام دوست و همراه عزیز نازبو زمانی که گیاه ریشه داد و هوا رو به خوبی رفت میتونین مشما رو باز کنید.

نازبو – یاوری

3 سال قبل

سلام محمد عزیز پیشنهادتون رو به همکاران بخش محتوا منتقل کردم، ممنون از پیشنهادتون

دنیا

1 سال قبل

سلام مطالب بسیار عالی بود

eke.bga

3 سال قبل

سلام گردو رو به چه پایه ای برای خاک سخت و سنگین میشه پیوند زد و اینگه انگو رو برای رشد و ثمر دهی بهنر رو چه پایه ای میتوان پیوند زد ممنون از زحمات شما

سعید خراسان

3 سال قبل

عالی بود

نازبو – یاوری

3 سال قبل

سلام سعید عزیز خوشحالیم که این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته، لطفا اگر تجربه یا توصیه ای دارید در اختیار همراهان عزیز فروشگاه بذر گل و گیاه نازبو قرار بدین

محمد علی واحد

3 سال قبل

بسیار بسیار تشکر دوست عزیز بسیار مطلب مفید است

نازبو – یاوری

3 سال قبل

سلام محمد عزیز خوشحالیم که این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته، لطفا اگر تجربه یا توصیه ای دارید در اختیار همراهان عزیز فروشگاه بذر گل و گیاه نازبو قرار بدین

رمضان علی

3 سال قبل

بسیارعالی. من خیلی علاقمنداین کارهاهستم. اکثرعمل پیوندزنی درختان مثمررابلدم.

نازبو – یاوری

3 سال قبل

سلام رمضان علی عزیز خوشحالیم که این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته، لطفا اگر تجربه یا توصیه ای دارید در اختیار همراهان عزیز فروشگاه بذر گل و گیاه نازبو قرار بدین

احمد

1 سال قبل

به درخت زیتون زینتی میشه درخت میوه هم پیوند زد

نازبو – یاوری

1 سال قبل

سلام تا جایی که اطلاع دارم خیر

شاه کرمی

3 سال قبل

عالی بود با تشکر

نازبو – یاوری

3 سال قبل

ممنون از نظر لطف شما، در صورتی که تجربه ای دارید ممنون میشم در اختیار ما و سایرین قرار بدید

حسین

3 سال قبل

عالی بود ممنون خدا خیرت بده

نازبو – یاوری

3 سال قبل

خداروشکر که مورد توجه شما قرار گرفته، لطفا اگر تجربه ای دارید در اختیار سایرین قرار بدین

عباس

3 سال قبل

باسلام‌‌وخسته‌نباشید بفرمائید پیوندشکمی‌ و سایرپیوند باید پس‌ چند روز پس‌ از انجام‌ پیوند بایستی ‌بازشوند باتشکرعباس

نازبو – یاوری

3 سال قبل

باسلام وعرض ادب این مورد بسته به نوع گیاه متفاوته ولی در کل هنگامی که شروع به رشد کرد و به اصطلاح پیوند گرفت میتونین محافظ رو بردارین

مهدی

3 سال قبل

سلام ممنون از شما بابت سایت خوبتون

ناشناس

1 سال قبل

باسلام آیابعد ازپیوند خواب سربرداری درخت انجام شود؟

نازبو – یاوری

1 سال قبل

سلام میتونید صبر کنید تا به اصطلاح پیوند بگیره و بعدش سربرداری کنید

ناشناس

3 سال قبل

سلام مطالب بسیار خوب وکاربردی بود???????

امید

3 سال قبل

سلام مطالب بسیار خوب و آموزنده ای بود.

هاشمی

3 سال قبل

به درخت آلو چه میوه ای می‌شود پیوند زد؟

مجتبی فلاح

3 سال قبل

سلام زرد آلو، هلو

هاشمی

3 سال قبل

به درخت زردالو چند نوع میوه می‌توان پیوند زد؟

هاشمی

3 سال قبل

آیا به درخت زردتان رسمی ۱۲ ساله می‌توان هلو و هاو انجیری و یا زردالوی بهتر بهش پیوند بزنیم؟

میلاد

3 سال قبل

عا لی

علیمحمد

3 سال قبل

سلام دست مریضاد من باغ انگور دارم دراستان کرمان ولی محصولم کم وبعضی موقع خیلی ریزهستن خواهشن راهنمایم کن بعدشم میشه درخت انگور را با درخت دیگری پیوند زد؟

جهانی

7 ماه قبل

انگور را با انگور پرلت یا ترکمن پیوند بده

مجتبی فلاح

3 سال قبل

سلام، کود شکری یا ازت بهش بدید. تو مقادیرش دقت کنید.

ناشناس

3 سال قبل

خیلی خیلی عالی بود ممنونم از زحمات شما عزیزان

نازبو – یاوری

3 سال قبل

سلام ممنون از لطف شما، ممنون میشیم اگه تجربه یا ایده ای در این زمینه دارید با ما و دنبال کنندگان نازبو در میون بزارین

ناشناس

1 سال قبل

زکات علم نشر آن است،ازصمیم قلبم بابت این آموزشه ازشما مهندس گرامی تشکر میکنم ،لطفا تصویر ابزار پیوند زنی با قیمت ارسال ان ونحوه انتقال هزینه هم ماراراهنمایی بفرمایی بااحترام کریمی از مشهد

انورسپاهیان

3 سال قبل

سلام من باغ انجیردارم ثمرمیدهدزمان رسیدن میریزن انجیرزردثمرش خوبه انجیرزرد پیوندبزنم به انجیر سیاه موقع پیوندچه موقع هست کارم جزیره کیش هست رهنماییم کنی

نازبو – یاوری

3 سال قبل

با آغاز فعالیت گیاه (رویش برگهای جدید در منطقه کیش) پیوند بزنین. و زمان پیدایش میوه گیاهو با کود پتاس بالا کوددهی کنین

ناشناس

2 سال قبل

این درخت انجیر برهست.انجیرنر

ناشناس

3 سال قبل

سلام، ازتوضیحات شما ممنونم، چند وقتی بود دنبال یافتن فصل پیوند اسکنه و تاجی بودم و چیزی دستگیرم نمیشد، در مورد فصل انواع پیوند بیشتر توضح دهید، خیلی ممنون

نازبو – یاوری

3 سال قبل

بستگی به نوع درخت داره، ولی عمدتا فصل پیوند زمان آغاز فعالیت گیاه و رویش برگها هست

Javadchia

3 سال قبل

خیلی عالی و جامع و گیرا

ناشناس

2 سال قبل

سلام خیلی خوب بود ممنونم اجمدی

ناشناس

3 سال قبل

سلام خیلی عزیزی داداش که این مطالب عالی گذاشتی خیلی زحمت کشیدی ممنون عزیز اجرت باخدا

مجید جعفری

3 سال قبل

بسیار خوب اموزنده میباشد..سپاس

ر-ش

1 سال قبل

عالی بود،کاش تصاویر بیشتری از انواع پیوند میگذاشتید.

مهندس احمدی

4 سال قبل

بسیار کامل و مفید بود. متشکرم

نودی

4 سال قبل

عالییییی مرسی

محسن

4 سال قبل

سلام خیلی ممنون بابت مطالب وبلاگ عالی بود من داخل حیاط خونم یه درخت الو وحشی کاشتم الان با زرد آلو وقیصی.و بادام پیوند زدم خدا را شکر همش گرفته دست شما درد نکنه …..

نیاز بختیاری

4 سال قبل

سلام دوست من میشه یه نوضیح مختصر از کاری که کردی بگی ؟؟ و درنهایت میوه حاصل از پی.ندها چجوری میشه ممنون میشم جزئیات و بگی

فاطمه

4 سال قبل

سلام خسته نباشید من یک درخت پیوندی گلابی داریم میوه اش خیلی عالیه میخوام همین درختو زیاد کنم باید چیکار کنم؟

علی

1 سال قبل

ی پایه به یا گلابی پیدا کردن سر برداری کن و از گلابی مورد علاقه شاخه پر بارده پیوندک تهیه کن و در اوایل بهار پیوند اسکنه بزن

ناشناس

2 سال قبل

باسلام از کسیکه استاد پیوند هست کمک بگیرید

محمد

4 سال قبل

سلام میشه تو فصل آخر زمستان درخت سیب رو پیوند زد

سعید ح

4 سال قبل

با سلام واقعا عالی بود یعنی در حد گذراندن یک دوره مرسی

جواد

4 سال قبل

سلام واقعا عالی

محمد

4 سال قبل

سلام عالیه

ناشناس

5 سال قبل

سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

زهرا زینلی

5 سال قبل

عالیه ….خیلی وقت بود دنبال چنین اطلاعاتی می گشتم ممنونم

ناشناس

2 سال قبل

سلام خسته نباشید من بهار ۹۹ برای اولین بار به یه پایه بذری یکساله توت خودرودوتا جوانه توت سفید،یکی در ارتفاع ۱۰ سانتی ودومی به ارتفاع ۲۰ سانتی پیوند زده بودم وهردو پیوند گرفته بود اما چون اطلاعاتم کافی نبود سربرداری نکرده بودم جوانه پیوند رشد نکرده بود زمستان بطور اتفاقی پایه از بالای پیوند بالایی شکست ودر بهار 1۴۰۰ جوانه پیوند بالایی رشد کرد میخواستم بدونم لازم هست از محل پیوند پایین(۱۰سانتی) سربرداری کنم یا نه ممنون میشم اگه لطف کنین جواب بدین

ناشناس

1 سال قبل

سلام مطالب بسیار مفید بود.ممنون

نازبو – یاوری

2 سال قبل

سلام دوست و همراه عزیز نازبو اگر اتفاقی همون کاری رو که باید انجام میدادید انجام شده، نیاز به کار خاصی نیست، میتونین گیاه رو هرس کنید

بک لینک

5 سال قبل

مطلب بسیار خوبی بود.ممنون

به احترام مام طبیعت قدرت گرفته از فایرفلای

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی نازبو فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به نازبو می‌باشد.

درباره ما | تماس با ما | سوالات متداول | قوانین و مقررات

دکمه بازگشت به بالا