ثبت نام ارشد دانشگاه خوارزمی تهران

فراخوان پذیـرش دانشجوی کارشناسی­ ارشد بدون آزمـون دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

جدول رشته های کارشناسی ارشد(دریافت فایل اصلاحیه دوم)

فرم شماره ۱ (دریافت فایل wo d) فرم شماره ۲ مخصوص دانشجویان سال آخر (دریافت فایل) فرم شماره ۴ مربوط به فعالیت علمی و پژوهشی(دریافت فایل)  

دکمه بازگشت به بالا