ارزش های ملی ایران

مولفه های قدرت نرم ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان (مطالعه ارزش های فرهنگی) (مقاله علمی وزارت علوم)

درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق ارزش های فرهنگی میراث فرهنگی ایدئولوژی اسلامی قدرت نرم سند مولفه های هویت ملی ایرانیان

ایران با تاریخ دیرپا و گذشته پُربار دارای هویت و ارزش‌های ملی استوارتری است

صالحی به دیدار اعضای هیات مدیره اتحادیه ناشران و «آشنا» رفت

3 و 4 فروردین به کتابخانه‌های چالوس بیایید

راهکارهایی برای «درمان میگرن با تغذیه مناسب» کتاب شد

دکمه بازگشت به بالا