فقاع یعنی چه

فقاع

لغت‌نامه دهخدا

فردوسی .

خاقانی .

خاقانی .

نظامی .

فقاع

فُقّاع یا آبجو نوعی نوشیدنی الکلی تولید شده از تخمیر دانه‌های جو است. فقاع مانند شراب از نجاسات ده‌گانه بوده و نوشیدن آن حرام است و ۸۰ تازیانه حد دارد. ماءالشعیر طبی که از جوشاندن دانه‌های جو و صاف کردن آب آن به دست می‌آید پاک و حلال است.

ماهیت فُقّاع

فقاع یا آبجو نوشیدنی گرفته شده از جو به گونه‌ای مخصوص است. بیشتر فقها، عنوان «فقاع» را مخصوص آب جو می‌دانند ولی برخی آن را شامل نوشابه‌هایی که از کشمش، گندم و امثال آن گرفته می‌شود نیز می‌دانند.۱۲

روایات فراوانی در حرمت و نجاست فقاع وجود دارد.۳ آنچه امروزه بحث از فقاع را به دنبال می‌آورد، وجود نوشیدنی‌هایی است که احتمال می‌رود از مصادیق فقاع باشند.نیازمند منبع

نجاست آبجو

آبجو (نزد همه فقیهانی که قائل به نجاست خمرند) نجس بوده و نوشیدن آن نیز حرام است.۴ نکته‌ای که عدّه‌ای بدان اشاره کرده‌اند این است که آیا حرمت و نجاست آبجو متوقّف بر تخمیر و به جوش آمدن طبیعی آن است یا مجرّد صدق عنوان آبجو در ثبوت نجاست و حرمت کفایت می‌کند هر چند نجوشیده باشد. سپس افزوده‌اند: جوشیدن در معنای فقّاع نهفته است و بدون جوشیدن، عنوان فقّاع حقیقتاً صدق نمی‌کند، هر چند با مسامحه اطلاق گردد. بنابر این آبجویی که نجوشیده، حرام و نجس نیست.نیازمند منبع

نکتۀ دوم در حرمت و نجاست آبجو آن است که حکم یاد شده دائر مدار مست کننده بودن آن نیست؛ بنابراین با صدق حقیقی عنوان آبجو یا فقّاع بر نوشابه‌ای، حکم به حرمت و نجاست آن می‌شود، هر چند مست کننده بودن آن محسوس نباشد؛ چه آن که گفته شده سکر آبجو نسبت به دیگر نوشابه‌های الکلی خفیف‌تر است.۵

ماء الشعیر و دِلِستِر

راه‌های مختلفی برای تولید نوشیدنی از جو وجود دارد که محصول برخی روش‌ها پاک و حلال بوده و خروجی برخی نجس و حرام است.نیازمند منبع

روش‌های ساخت

انواع ماء الشعیر و دلستر موجود در بازار داخلی از روش پنجم ساخته شده و خواص بسیار کمتری نسبت به روش طبی (روش اول) دارند.۱۱

نظرات علماء

اگر جو را به طریقی که در سابق اطباء دستور می‌دادند و به آن ماء‌ الشعیر می‌گفتند بجوشانند اشکالی ندارد و اما آنچه از جو گرفته می‌شود و به آن آب جو می‌گویند حرام است.۱۲

الکل به طور کم در بسیاری از مواد غذایی ممکن است موجود باشد ولی مادامی که به طور طبیعی مست کننده نباشد و یا زیان آن اثبات نگردد حکم تحریم بر آن جاری نمی‌شود و اثبات این موضوع بر عهدۀ کارشناسان غذایی است.۱۳

ماءالشعیرهای موجود در بازار، حلال است.۱۴

احکام خاص آبجو

نماز خواندن در اتاقی (خانه) که آبجو در آن است مکروه می‌باشد.۱۵ خرید و فروش آبجو،۱۶ خوردن غذای آمیخته با آن۱۷ و غذا خوردن از سفره‌ای که آبجو در آن است، حرام است.۱۸ همچنین درمان با آبجو در صورتی که راه درمان دیگری وجود داشته باشد حرام است.۱۹

نوشیدن آبجو مانند شراب هشتاد تازیانه حد شرعی دارد.۲۰

دکمه بازگشت به بالا