درمان انگلهای روده ای در کودکان نی نی سایت

انگل در کودکان

کیا بچه هاشون انگل گرفتن و چی مصرف کردن از بین رفتن؟علایمش چی هست؟

راسته که میگن حالا حالا ها خوب نمیشه

جایگاه لالایی در رشد کودک چیست؟

جایگاه لالایی در رشد کودک چیست؟ (Wha is he ole of lullaby i child developme ?) نقش لالایی در رشد کودک…

دفع انگل کودکان

سلام تواین تاپیک میخوام دفع انگل به روش خواهرموبگم‌ شاید به دردکسی خورد.

چندبار دکتربرده بود بچه هاشو ولی افاقه نمیکرد دوباره روز ازنو روزی ازنو.

ازعطاری آنغوزه خرید ریخت تو کپسول  چون خیلی بوی بدی داره وبچه هاش بتونن بخورن صبح ناشاتانفری یک کپسول میدادبهشون و بعدش تو حیاط خونه میگفت بدوبدو کنن ورزششون میداد بعدش ظهر آش درست میکرد زیادنه ولی نفری یک کاسه بدون کشک با آبغوره میدادبخورن تا یکهفته هیچ مدل موادقندی و شیرینی نذاشت بخورن روز هفتم شکمشون شل شد و اسهال شدن و دلدرد و دلپیچه بعدش گفت که کنار سنگ توالت دسشویی کنن که بررسی کنه ببینه چیزی دفع میشه یانه تواین مدت دایما مدفوعشون و بررسی میکرد ولی چیزی دیده نمیشد.اونروز ولی واقعا افتضاح بود.تعدادخیییییلی زیادی کرم دفع شد ازدخترکوچیکش ازدختربزرگشم همینطور ولی چیزی که تعجب داشت این بود که یک چیزی حالت کیسه مانند کوچیک اندازه بند انگشت شصت ازش دفع شد که داخلش پرررررره کرم بود شاید هزارتا یا دوهزارتا چون خیلی ریز بود وتعدادشون معلوم‌نبود ولی واقعا حال بهم زن بود.

این مدل دفع انگل به روش خواهرم هم همت بالا میخواد هم اعصاب و حوصله حالا هرکی مشکلی تواین زمینه داره و بادارو و شربت و قرص نتونسته حلش کنه این روشم میتونه امتحان کنه.

دکمه بازگشت به بالا