مسافت شیراز تا مشهد

با خودروی شخصی 20کیلومتر ولی با اتوبوس دقیقا 24 ساعت میشه (اگه از شیراز حرکت کنه)

حسین عزیز باتوجه به مسافت حدود 1400 کیلومتر بستگی داره با چه سرعت و چه وسیله ای سفر کنید

فاصله شیراز تا مشهد چقدر است؟ نقشه سفر

به گزارش گروه فضای مجازی ، برای سفر از شیراز به مشهد با خودرو شخصی سه مسیر پیش رو خواهید داشت.

مسیر اول؛ بزرگراه آباده_صفاشهر، بزرگراه شهرضا_آباده، بزرگراه مشهد_نیشابور. این مسیر یکهزار و ۷۳۱ کیلومتر است که در مدت ۱۸ ساعت و ۲۲ دقیقه طی خواهید کرد.

مسیر دوم؛ بزرگراه آباده_صفاشهر، بزرگراه ابرکوه_سورمق، بزرگراه مشهد_نیشابور. این مسیر یکهزار و ۳۷۳ کیلومتر است که در مدت ۱۶ ساعت طی خواهید کرد.

مسیر سوم؛ بزرگراه آباده_صفاشهر، بزرگراه ابرکوه_سورمق،  بزرگراه مشهد_تربت حیدریه، آزادراه مشهد_باغچه. این مسیر یکهزار و ۳۴۴ کیلومتر است که در مدت ۱۵ ساعت طی خواهید کرد.

دکمه بازگشت به بالا