اطلاعیه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

اطلاعیه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش  آذربایجان شرقی

ضمن تبریک به کاربران قبول شده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در استان آذربایجان شرقی، تمامی اطلاعیه‌های استانی به منظور انجام فرآیندهای استخدامی شامل اطلاعیه‌های اولیه، زمان ارسال مدارک، زمان تشکیل جلسه ارزیابی و… در این صفحه درج می‌شود. به همین منظور کافی‌است از طریق فهرست مطالب این صفحه در جریان آخرین اخبار و اطلاعیه‌های استانی خود قرار گیرید.

بسته‌های ویژه مرحله ارزیابی تکمیلی و مصاحبه «ای استخدام»

شامل بررسی دقیق نحوه انجام ارزیابی تکمیلی

برای خرید کلیک کنید

شامل چهار فصل تکمیلی مصاحبه و گزینش

برای خرید کلیک کنید

شامل هفت فصل آموزش مصاحبه و گزینش

جهت خرید کلیک کنید

خبر ۲۰ شهریور۱۴۰۲- اطلاعیه فوری؛ اسامی داوطلبان جهت به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

اسامی داوطلبان جهت به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امورفرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز دوشنبه مورخه ۲۰شهریور ۱۴۰۲ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد.

داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.

ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد.

در ضمن زمان بندی بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی داوطلبان طبق زمان بندی اعلام شده قبلی صورت می گیرد. همچنین داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام ، با شماره تماس ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر۱۹ شهریور ۱۴۰۲-اطلاعیه فوری؛ اسامی داوطلبانی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز یک شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

اسامی داوطلبانی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز یک شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ حضور خواهند داشت

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲۰۶۱۹ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت تک نوبته در شیف صبح صورت می گیرد.

داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.

ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد.

در ضمن زمان بندی بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی داوطلبان طبق زمان بندی اعلام شده قبلی صورت می گیرد. همچنین داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام ، با شماره تماس ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر ۱۸ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه فوری؛ اسامی داوطلبانی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی

اسامی داوطلبانی که در فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی در روز شنبه ۱۸شهریور ۱۴۰۲حضور خواهند داشت

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، با توجه به آماده نبودن زیرساخت های وزارت متبوع، برگزاری فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان آزمون استخدام دبیری و هنرآموزی که برای آنان فرم شماره ۶ صادر شده بود و ارزیابی تکمیلی آنان از تاریخ ۱۴۰۲۰۶۱۳ الی ۱۴۰۲۰۶۱۶ تعیین شده بود، با مشکل مواجه گردید، لذا بدین وسیله ضمن عذرخواهی از تغییر در برنامه ارزیابی تکمیلی آنان، فهرست اسامی آن تعداد از داوطلبانی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲۰۶۱۸ تعیین شده است به شرح ذیل اعلام و اضافه می نماید: فرآیند ارزیابی تکمیلی داوطلبان به صورت دو نوبته در شیف صبح و عصر صورت می گیرد و در فهرست پیوستی نوبت و ساعت حضور داوطلبان در حوزه های ارزیابی تکمیلی مشخص شده است.

از داوطلبان تقاضا دارد نوبت و ساعت حضور در حوزه ارزیابی تکمیلی خود را به دقت کنترل و براساس آن در حوزه های ارزیابی تکمیلی حضور داشته باشند.

داوطلبان باید به هنگام ورود به حوزه های ارزیابی تکمیلی از همراه داشتن موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی خودداری نمایند.

ورود داوطلبان به حوزه های ارزیابی تکمیلی باید سر ساعت اعلام شده صورت گیرد و تاخیر بیش از یک ربع مانع ورود داوطلب به حوزه ارزیابی خواهد شد.

در ضمن زمان بندی بررسی مدارک و مستندات و معاینه پزشکی داوطلبان طبق زمان بندی اعلام شده قبلی صورت می گیرد. همچنین داوطلبان ارجمند در صورت داشتن سئوال یا ابهام ، با شماره تماس ۰۴۱۳۵۵۳۸۴۶۹ تماس داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر ۱۶ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه فوری در خصوص ارزیابی تکمیلی استخدامی دبیری و هنرآموز سهمیه استان آذربایجان شرقی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره کل، به اطلاع آن دسته از داوطلبان راه یافته به مرحله سه برابر ظرفیت استخدامی آزمون دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی که تاریخ ارزیابی تکمیلی آنان در فرم شماره ۶ ، روز پنج شنبه تعیین شده بود می رساند، ارزیابی تکمیلی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲۰۶۱۶ لغو و به زمان دیگری که متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد، موکول می گردد.

لازم به ذکر است فرآیند بررسی مدارک و مستندات و مصاحبه گزینش داوطلبانی که برای روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲۰۶۱۶ دعوت شده بودند، در همان روز انجام خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر ۱۴ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره (۳)؛ اعلام محل مصاحبه ی گزینش آزمون استخدام دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، پیرو اطلاعیه شماره ۲ ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، بدینوسیله به اطلاع داوطلبان راه یافته به مرحله سه برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سهمیه استان آذربایجان شرقی می رساند:

مصاحبه ی گزینش آزمون استخدام سال۱۴۰۲ ، در همان تاریخ و همزمان با بررسی مدارک و مستندات و تطبیق مدارک داوطلبان، در دو آدرس زیر انجام می پذیرد:

مرکز برادران : تبریز- چهارراه ابوریحان – ۵۰ متر بطرف منظریه _ مدرسه امام سجاد

مرکزخواهران: تبریز- چهارراه ابوریحان – میدان منظریه – مدرسه المهدی

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر ۱۱ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره (۲)؛

زمان و محل بررسی مدارک و مستندات معرفی شدگان (چند برابر ظرفیت) آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ سهمیه استان آذربایجان شرقیطی اطلاعیه ای از سوی ستاد ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی استان، زمان و محل بررسی مدارک و مستندات معرفی شدگان (چند برابر ظرفیت) آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ سهمیه استان آذربایجان شرقی اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، پیرو اطلاعیه شماره (۱) روز پنجشنبه مورخ ۰۹۰۶۱۴۰۲ ستاد ارزیابی تکمیلی استان در سایت اداره کل، به اطلاع معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ سهمیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی می رساند فرآیند بررسی مدارک مندرج در ذیل این اطلاعیه، مستندات آموزشی و پژوهشی و معاینات پزشکی این آزمون استخدامی از روز یکشنبه مورخ ۱۲۰۶۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.

هر یک از داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت موظفند جهت بررسی مدارک خوداظهاری، مستندات آموزشی و پژوهشی و معاینات پزشکی طبق زمان بندی پیوستی به محل تعیین شده مراجعه و مدارک خود را ارائه نمایند.

عدم مراجعه در زمان و محل تعیین شده، به منزله انصراف از ادامه فرآیند استخدامی می باشد.

آدرس محل بررسی مدارک و معاینات پزشکی خانم ها: تبریز، منظریه، خیابان ۲۰ متری دوم، روبروی خیابان حج و زیارت، دبیرستان شاهد نورالزهرا (س) ، سالن اجتماعات

آدرس محل بررسی مدارک و معاینات پزشکی آقایان: تبریز، منظریه، خیابان ۲۰ متری دوم، روبروی خیابان حج و زیارت، دبیرستان شاهد مهدیه ، سالن اجتماعات

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر ۱۱ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره (۱)؛

دریافت فایل راهنمای تکمیلی معرفی شدگان آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ سهمیه استان آذربایجان شرقی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، به اطلاع معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های دبیری و هنرآموزی سهمیه این استان می رساند: زمان و محل فرآیند بررسی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و ارزیابی تکمیلی معرفی شدگان متعاقبا از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش استان اطلاع رسانی خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری به این اداره کل خودداری فرمایید.

لازم به ذکر است: پذیرفته شدگان باید فایل های پیوستی شامل اطلاعیه سازمان سنجش جهت اطلاعات تکمیلی، فایل راهنمای تکمیل مدارک گزینش و فایل فرم استشهاد محلی و فرم ۱۹ را مطالعه و مستندات لازم را تهیه و آماده نمایند.

اطلاعیه شماره (۱)؛دریافت فایل راهنمای تکمیلی معرفی شدگان آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ سهمیه استان آذربایجان شرقی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، به اطلاع معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته های دبیری و هنرآموزی سهمیه این استان می رساند: زمان و محل فرآیند بررسی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و ارزیابی تکمیلی معرفی شدگان متعاقبا از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش استان اطلاع رسانی خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری به این اداره کل خودداری فرمایید.

لازم به ذکر است: پذیرفته شدگان باید فایل های پیوستی شامل اطلاعیه سازمان سنجش جهت اطلاعات تکمیلی، فایل راهنمای تکمیل مدارک گزینش و فایل فرم استشهاد محلی و فرم ۱۹ را مطالعه و مستندات لازم را تهیه و آماده نمایند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر ۲۴ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۶ستاد جذب و استخدام آموزگاری اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، با عنایت به پایان فرایند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش، میزخدمت ستاد آزمون استخدامی آموزگاری در راستای پاسخگویی به سوالات و ابهامات داوطلبان گرامی و همچنین پذیرش مدارک و مستندات جامانده از فرم ۱۹ داوطلبان ، روزهای دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه لغایت پنج‌شنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه از ساعت ۷ الی ۱۳ در طبقه همکف ساختمان شماره ۱ اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها، استقرار خواهد داشت. لازم به ذکر است طبق بند ۱۲ صورت جلسه ستاد سیاست گذاری آزمون استخدامی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲۰۵۰۱ گواهی و فعالیت های مربوط به بسیج دانشجوئی در فرم ۱۹ ردیف موسسات آموزشی ، فرهنگی ، تربیتی ، تحقیقاتی، و کانون های مساجد، با تایید ناحیه دانشجوئی نیز مورد تایید است.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر ۱۲ تیر ۱۴۰۲- آغاز فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی چندبرابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، کمری رئیس اداره برنامه ریزی آموزش های بلند مدت وزارت آموزش و پرورش، حجت الاسلام والمسلمین علی پوررادی و هیئت همراه در محل استقرار ارزیابی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی چندبرابر ظرفیت استان حضور یافته و از نزدیک از روند ارزیابی بازدید کردند.

 رئیس اداره برنامه ریزی آموزش های بلند مدت وزارت در این بازدید با بیان اینکه آذربایجان شرقی از استان های پیشرو در فرآیند ارزیابی است، گفت: در فنون معلمی علاوه بر شرایط تئوری فن بیان و ارتباط موثر و فنون تدریس نیاز است و با توجه به این موضوع امسال ۴۰ درصد نمرات و ۶۰ درصد مصاحبه در پذیرش نهایی تاثیر گذار است و براساس همین موضوع فرایند بررسی نهایی شکل گرفت.

 بر اساس این گزارش دو هزار و ۵۰۳نفر از استان برای مرحله چندبرابر ظرفیت پذیرفته شده‌اند که یک هزار و ۲۸نفر آقا و یک هزار ۴۷۵ نفر خانم از پذیرفته شدگان مرحله اول را تشکیل می دهند.

 ارزیابی مرحله اول تا دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد و ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی در ۹کانون ارزیابی برای آقایان و ۱۳کانون ارزیابی برای خانم‌ها در ۲۰روز کاری تا ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد.

خبر ۱۰ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۳ ؛اعلام زمان و محل فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، لازم است پذیرفته شدگان مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه آموزش و پرورش استان، نسبت به تهیه و آماده سازی مدارک و مستنداتی که در پیوست این اطلاعیه قابل دریافت است اقدام نموده و در زمان اعلام شده در محل مربوطه حضور یابند.

گفتنی است عدم حضور در زمان اعلامی به منزله انصراف تلقی خواهد گردید.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

خبر ۴ تیر ۱۴۰۲- زمان و محل فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و ارزیابی تکمیلی و صلاحیت های عمومی گزینش معرفی شدگان به مرحله چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، زمان و محل فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی ، ارزیابی تکمیلی و صلاحیت های عمومی گزینش معرفی شدگان به مرحله چند برابرظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی پس از وصول دستورالعمل مربوطه از وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت تهیه و آماده سازی مستندات در فایل پیوستی به مرحله ارزیابی تکمیلی اقدام نمایند.

سنجش و ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش طی اقدامات مربوطه در مرحله اول و دریافت معرفی نامه عکس دار از کارگروه طبق زمان اعلام شده در فایل ذیل خواهد بود.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید 

بازگشت به صفحه استخدام آموزش و پرورش

   

اطلاعیه های پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

اطلاعیه های پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاهده

اطلاعیه های آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام دبیر و هنرآموز – سال 1402

 اسامی داوطلبان در روز دوشنبه 20 شهریور 1402

پیوست ها

 اسامی داوطلبانی در روز شنبه 18 شهریور 1402

پیوست ها

اطلاعیه در خصوص ارزیابی تکمیلی استخدام دبیر و هنرآموز
اطلاعیه شماره 3 آزمون استخدامی
زمان و محل بررسی مدارک و مستندات معرفی شدگان

پیوست ها

دریافت فایل راهنمای تکمیلی معرفی شدگان

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام آموزگاری – سال 1401

استقرار میز خدمت در راستای پاسخگویی به داوطلبان
آغاز فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان
اعلام زمان و محل فرآیند ارزیابی
 اطلاعیه زمانبندی بررسی اسناد و مدارک

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، زمان و محل فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی ، ارزیابی تکمیلی و صلاحیت های عمومی گزینش معرفی شدگان به مرحله چند برابرظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی پس از وصول دستورالعمل مربوطه از وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت تهیه و آماده سازی مستندات در فایل پیوستی  به مرحله ارزیابی تکمیلی اقدام نمایند.

سنجش و ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش طی اقدامات مربوطه در مرحله اول و دریافت معرفی نامه عکس دار از کارگروه طبق زمان اعلام شده در فایل ذیل خواهد بود. مشاهده فایل پیوست

اطلاعیه های پذیرفته شدگان سال 1400

اطلاعیه زمان تحویل مدارک گزینش

خبر 27 مرداد 1401: قبولین نهمین آزمون استخدام پیمانی تا روز شنبه ۲۹مرداد ماه ۱۴۰۱ مهلت دارند مدارک و فرم مشخصات فردی را به هسته گزینش استان تحویل دهند.به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی،  قبولین آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش مدارک و فرم مشخصات فردی( قابل دریافت از سایت سازمان سنجش ) را بایستی حداکثر تا روز شنبه بیست و نهم مردادماه به هسته گزینش استان تحویل نمایند.

ضمنا به اطلاع می رساند مراحل روند بررسی گزینشی این افراد در روزهای آتی آغاز خواهد شد و در صورت لزوم حضور افراد در هسته گزینش، از طریق تماس تلفنی اقدام خواهد شد و در مقطع فعلی بعد از تحویل مدارک مذکور نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری و تماس نمی باشد.

اطلاعیه و اعلام نتایج نهایی

خبر 23 مرداد 1401: ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400 (مصاحبه تخصصی)  – مشترک با نهمین آزمون استخدام فراگیر و اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون مذکور اعلام گردید.

مشاهده اطلاعیه سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص آزمون آموزش و پرروشمشاهده آدرس سایت اداره کل آموزش و پرورش استان هادانلود فرم رسیدگی به اعتراض ها

جهت مشاهده نتایج نهایی کلیک نمایید

زمانبندی مصاحبه غایبین و جاماندگان (خواهران)
زمانبندی مصاحبه غایبین و جاماندگان (برادران)
اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان

خبر 7 تیر 1401: معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان از انتشار اطلاعیه ستاد مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در سال 1400 اعلام زمان بندی بررسی مدارک، معاینات پزشکی و انجام مصاحبه خبر داد.طی اطلاعیه ای از سوی ستاد مصاحبه استان، برنامه زمانی بررسی مدارک و مستندات، راه یافتگان به مرحله چند برابر ظرفیت استخدامی سال 1400 سهمیه استان آذربایجان شرقی اعلام شد.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:  فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی و انجام مصاحبه معرفی شدگان به مرحله چند برابرظرفیت نهمین آزمون استخدامی سال 1400 سهمیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از روز چهارشنبه مورخ 14010408 آغاز می گردد. پذیرفته شدگان این مرحله براساس اطلاعیه ستاد مصاحبه استان به شرح ذیل  اقدام نمایند:بر اساس این اطلاعیه، با توجه به اعلام نتایج اولیه نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1400 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به تاریخ 14010403،  بدین وسیله برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان برای ارزیابی مدارک و مستندات، معاینات پزشکی و انجام مصاحبه به شرح زیر اعلام و توجه داوطلبان راه یافته به این مرحله را به موارد ذیل معطوف می دارد:پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه زمانی اعلام شده مذکور با در دست داشتن مدارک اعلامی ذیل در محل انجام مصاحبه به نشانی های ذیل حضور یابند :

جهت مشاهده جدول زمانبندی مصاحبه کلیک نمایید

اطلاعیه پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

اطلاعیه پذیرفته شدگان سال 97

اطلاعیه زمان بندی دوره مهارت آموزی پذیرفته شدگان پردیس علامه امینی

خبر 15 آبان 97: اطلاعیه زمان بندی دوره مهارت آموزی پذیرفته شدگان پردیس علامه امینی استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی (سایت دانشکاه علامه امینی تبریز)

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سال 1397 استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش، به اطلاع می رساند تنها مرجع اطلاع رسانی در خصوص مسایل مرتبط با دوره مهارت آموزی، پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان و پرتال معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است و این دانشگاه اخبار مندرج در سایر مراجع اطلاع رسانی اعم از سایت های خبری و شبکه اجتماعی را تایید نکرده و هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

برنامه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سال 1397 استخدام پیمانی آموزش و پرورش، دارای 3 مرحله اصلی است که جزییات آن به شرح ذیل اعلام می گردد:

مرحله اول: تعیین محل آموزش

پذیرفته شدگان برای اطلاع از محل آموزش خود باید از ساعت 12 روز شنبه مورخ 13970805 تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 13970807 به «سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان» مراجعه نمایند.پس از اطلاع از استان محل آموزش، پذیرفته شدگان برای اطلاع از زمانبندی ثبت نام و جزییات مربوط به محل و زمان برگزاری دوره از روز شنبه، مورخ 13970812 به سایت دانشگاه فرهنگیان استان محل آموزش خود را (به عنوان مثال مهارت آموزان استان آذربایجان شرقی به «سایت دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی») مراجعه نمایند. پذیرفته شده از این پس فقط با استان محل آموزش خود در ارتباط خواهد بود.در صورتی که مهارت آموز دارای شرایط خاص (شامل بارداری، بیماری صعب العلاج و …) باشد، باید طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 6 و 7 آبان ماه 1397، درخواست انتقال خود را با «شرح علت» و «مدارک مربوطه» در درگاه سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان (قسمت درخواست جابجایی) ثبت نماید. لازم به ذکر است به درخواست هایی که به علت هایی همچون اشتباه در تعیین استان محل اقامت در زمان ثبت نام در آزمون، اشتغال به تحصیل و … ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مرحله دوم: ثبت نام غیرحضوری و حضوری

ثبت نام غیرحضوری: پذیرفته شدگان باید روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 14 و 15 آبان 1397 نسبت به ثبت نام غیرحضوری (در سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس h p:10.9.29.92)اقدام نمایند. توجه به نکات ذیل در ثبت نام غیرحضوری ضروری است:جهت ورود به سامانه آموزشی دانشگاه از مرورگرI e e Explo e استفاده نمایید.نام کاربری و رمز عبور به صورت پیش فرض در زمان ثبت نام، توسط سامانه اعلام می گردد.مهارت آموزان می بایست در اولین ورود به سیستم رمز عبور خود را تغییر دهند و تا پایان دوره مهارت آموزی، آن را نزد خود حفظ نمایند.در صورت بروز مشکل در ثبت نام یا از بین رفتن رمز عبور، به مسئول آموزش پردیسِ محل برگزاری دوره مراجعه نمایید.مدارک ذیل قبل از زمان ثبت نام الکترونیکی توسط پذیرفته شده اسکن و فایل مربوطه در مرحله ارسال مدارک در ثبت نام الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.اسکن صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، صفحه مربوطهاسکن کارت ملی پشت و رواسکن عکس تمام رخ 4*3 در سال جاری با پوشش و ظاهر مناسب و رعایت شئونات اسلامیاسکن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت (برای آقایان)اسکن اصل گواهینامه موقت یا اصل دانشنامه برای پذیرفته شدگانی که گواهینامه موقت یا دانشنامه دریافت کرده اند.ثبت نام حضوری:

شروع کلاس های آموزشی (ابتدائی) از مورخ 97822شروع کلاس های آموزشی(دبیری) از مورخ 97824

محل ثبت نام حضوری و برگزاری کلاس ها: تبریز میدان دانشسرا ساختمان شهید رجائی

شماره تماس 35232210 روزهای سه شنبه تا جمعهثبت نام حضوری تنها از کسانی به عمل خواهد آمد که اقدام به ثبت نام غیرحضوری کرده باشند. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری عبارتند از:

ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری (موضوع مجوز شماره۱۱۴۷۲۵۷ -۱۱ اردیبهشت ۹۶ سازمان اداری واستخدامی کشور) به دانشگاهپردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی جهت ضبط در پرونده آموزشی الزامی می باشد.پرینت ثبت نام غیرحضوری در سامانه آموزشی دانشگاهاصل و کپی شناسنامه و کارت ملیتذکر1: عدم مراجعه پذیرفته شده تا 13970903 به معنی انصراف از دوره تلقی می شود.

تذکر2: تاریخ های فوق تمدید نخواهد شد و مسئولیت ناشی از بی توجهی به مفاد اطلاعیه، به عهده پذیرفته شده است.

مرحله سوم: شروع دوره آموزشی

دوره مهارت آموزی سال 1397 شامل دوره مرحله است که مرحله نخست آن از روز شنبه مورخ 13970819آغاز می شود. پذیرفته شدگان باید بلافاصله پس از ثبت نام حضوری، بر اساس برنامه اعلامی استان محل آموزش، اقدام به حضور در تمامی جلسات آموزشی نمایند. در صورتی که تعداد غیبت های مهارت آموز در هر یک از دروس بیش از 2 جلسه در هر نیمسال باشد؛ امکان شرکت وی در امتحانات پایان پودمان و متعاقباً صدور حکم استخدامی توسط وزارت آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.

اطلاعیه دوره مهارت آموزی پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش 

خبر 7 آبان 97: اطلاعیه دوره مهارت آموزی پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی (منبع: سایت دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی)

با احترام، ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی و تشکر از همه دست اندرکاران محترم دوره مهارت آموزی، مخصوصاً مسئولان مدیریت امور استانی، روسای محترم پردیس‎ها، معاونان محترم آموزشی، مدیران محترم گروه‎های آموزشی و کارشناسان محترم حوزه آموزش برای تلاش در برگزاری دوره، مسایل مرتبط با برگزاری دوره مهارت آموزی سال 1397 به شرح این بخشنامه اعلام می گردد:

رشته محل:

عناوین رشته ها و تعداد مهارت آموزان استان به شرح ذیل اعلام شده است. لازم به ذکر است فهرست قطعی مهارت آموزان پس از بررسی درخواست های جابجایی و نهایتا تا روز یکشنبه مورخ 13970813 در سامانه آموزشی دانشگاه بارگذاری خواهد شد.

محل آموزش:پذیرفته شدگان برای اطلاع از محل آموزش خود از ساعت 12 روز شنبه مورخ 970805 تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 970807 به «سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان» مراجعه می نمایند.در صورتی که مهارت آموز دارای شرایط خاص (شامل بارداری، بیماری صعب العلاج و …) باشد، باید در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 6 و 7 آبان ماه 1397، درخواست انتقال خود را با «شرح علت» و «مدارک مربوطه» در سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان (قسمت درخواست جابجایی) ثبت نماید. لازم به ذکر است به درخواست هایی با علت هایی همچون اشتباه در تعیین استان محل اقامت در زمان ثبت نام در آزمون، اشتغال به تحصیل و … ترتیب اثر داده نمی شود.

ثبت نام و شروع دوره:پذیرفته شدگان باید روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 14 و 15 آبان 1397 نسبت به ثبت نام غیرحضوری در سامانه گلستان دانشگاه و ثبت نام حضوری (بر اساس برنامه اعلامی مدیریت امور استانی) اقدام نمایند. مدیریت امور استان باید زمان‏بندی ثبت نام و جزییات مربوط به محل و زمان برگزاری دوره را برای اطلاع پذیرفته شدگان تا تاریخ 970812 در سایت دانشگاه فرهنگیان استان قرار دهد.

نکات مورد توجه پذیرفته شدگان برای ثبت نام حضوری و غیرحضوری در اطلاعیه شماره 2 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (مورخ 970805) بیان شده است که مطالعه آن به همه دست اندرکاران توصیه می شود. لیکن توجه به نکات ذیل مورد تاکید است:

در صورتی که پذیرفته شده برای ثبت نام یا بازیابی رمز عبور سامانه آموزش با مشکل مواجه شد باید به مسئول آموزش پردیسِ محل برگزاری دوره مراجعه نمایید.مسئولیت ثبت نام غیر حضوری بر عهده خود متقاضی است.ثبت نام حضوری بر اساس برنامه اعلام شده در سایت مدیریت امور استانی انجام می شود. مدیریت امور استانی باید زمان، نشانی محل و جزییات ثبت نام حضوری را حداکثر تا تاریخ 970812 در سایت مدیریت امور استانِ اعلام نماید.ثبت نام فقط بر اساس فهرست سامانه آموزش (گزارش 216) انجام گیرد و از ثبت نام افراد خارج لیست مذکور خودداری شود. در همین ارتباطمدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری عبارتند از:ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری (مجوز شماره 1667207 مورخ 10 بهمن 96 سازمان اداری و استخدامی کشور) به پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی برای پذیرش فرد در دوره مهارت آموزی الزامی است.پرینت ثبت نام غیرحضوری در سامانه آموزشی دانشگاه: ثبت نام حضوری تنها از کسانی به عمل خواهد آمد که اقدام به ثبت نام غیرحضوری کرده باشند.اصل و کپی شناسنامه و کارت ملیعدم مراجعه پذیرفته شده تا 970903 به معنی انصراف از دوره تلقی می شود.تاریخ های فوق تمدید نخواهد شد و مسئولیت ناشی از بی توجهی به مفاد اطلاعیه، به عهده ذینفع است.دوره مهارت آموزی سال 1397 شامل دو مرحله (نیمسال) است که مرحله نخست آن از روز شنبه مورخ 970819 آغاز می شود. پذیرفته شدگان باید بلافاصله پس از ثبت نام حضوری، بر اساس برنامه اعلامی استان محل آموزش، اقدام به حضور در تمامی جلسات آموزشی نمایند. در صورتی که تعداد غیبت های مهارت آموز در هر یک از دروس بیش از 2 جلسه در هر نیمسال باشد؛ امکان شرکت وی در امتحانات پایان پودمان و متعاقباً صدور حکم استخدامی توسط وزارت آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت. تقویم آموزشی دوره به شرح ذیل است:

برنامه درسی و روش آموزش:کلیت برنامه درسی و شیوه اجرای پودمان کارآموزی دوره مهارت آموزی برای دوره سال 1397 بازنگری شده و پس از تایید ستاد ماده 28 (حداکثر تا 970813) ارسال خواهد شد. لیکن برنامه درسی دوره سال 1397 مبتنی بر دو مرحله (نیم‏ سال) تدوین شده که در آن 2 روز حضور در کلاس های آموزشی و 1 روز کارآموزی در مدرسه پیش بینی شده است.

هر درس باید در 12 هفته آموزشی برگزار می شود. برنامه ریزی کلاس ها باید بگونه ای باشد که ساعات در نظر گرفته شده برای هر درس، در 12 هفته پوشش داده شود. سایر نکات مرتبط با روش آموزش به شرح ذیل است:

آن دسته مهارت آموزان دوره سال 1396 که پودمان اول را با موفقیت به اتمام نرسانده اند (فهرست پیوست) ملزم به گذراندن مجدد پودمان اول مطابق با برنامه درسی و ضوابط دوره سال 1397 هستند؛ لیکن امکان تطبیق واحد (بر اساس مفاد بند 3 از بخشنامه شماره 300453550000 مورخ 960424) برای دروسی که در دوره سال 1396 با موفقیت گذرانده اند وجود دارد. درس تطبیق یافته و نمره آن بر اساس مفاد تبصره بند 1 بخشنامه شماره 300760150000 مورخ 970605 در سامانه آموزشی ثبت شود.کلاس های درس در دوره مهارت آموزی، طبق سنوات گذشته، به صورت تلفیقی برگزار می شود.توصیه می شود برای آموزش در دوره مهارت آموزی از استادانی استفاده شود که سابقه موفق در معلمی داشته باشند.حداقل مدرک قابل قبول برای تدریس در دوره مهارت آموزی، کارشناسی ارشد است.سقف پرداخت حق الزحمه به اعضای هیأت علمی دانشگاه و آموزشگران آزاد در دوره مهارت آموزی، به میزان ده (10) واحد نظری یا معادل عملی آن است. تدریس در دوره مهارت آموزی توسط اعضای هیات علمی، مازاد بر ساعات موظف و حق التدریس آنها تا سقف 10 واحد (مشروط بر آنکه امکان تکمیل ساعات موظف از طریق دوره پیوسته مقدور نباشد)، بلامانع است؛ لیکن در صورتی که از درس های دوره مهارت آموزی برای تکمیل ساعات تدریس موظف اعضای هیات علمی استفاده شود؛ باید در گزارش های پرداخت حق الزحمه مدرسان دوره، توسط مدیریت امور استانی به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام شود.نمره قبولی در در درس های کارآموزی و آموزش پژوهی 14 و در سایر درس های دوره مهارت آموزی 12 بوده و معدل قابل قبول از مجموع درس ها در هر مرحله (نیمسال)، حداقل 14 است.سایر نکات مهممحل آموزش مهارت آموزان توسط دانشگاه فرهنگیان بر اساس شرایط و ضوابط دانشگاه فرهنگیان تعیین می شود. استان های مجری، از تغییر محل آموزش مهارت آموز خودداری نمایند.سرپرستان محترم مدیریت امور استانی باید برای نیروهای فعال در اقدامات مرتبط با دوره مهارت آموزی ابلاغ صادر نمایند.سوالات و اقدامات مرتبط با دوره مهارت آموزی، با رابط محترم مهارت آموزی استان، طرح و هماهنگ شود.مهارت آموزانی که تا مورخ 970903 برای شرکت در دوره به دانشگاه مراجعه نکردند؛ در سامانه آموزش، غیرفعال (راکد) شوند.در صورتی که مهارت آموز مایل به انصراف از دوره بود؛ مراتب را به صورتی کتبی به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام نماید تا اقدامات بعدی بعمل آید. اطلاعات مشارالیه در سامانه آموزشی نیز در وضعیت «راکد» قرار گیرد.

جهت ورود به سامانه تعیین محل آموزش مهارت آموزان اینجا کلیک نمایید

اعلام زمان معرفی به سایر مراحل استخدام داوطلبان راه یافته به مرحله یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی

خبر 27 شهریور 97: اعلام زمان معرفی به سایر مراحل استخدام داوطلبان راه یافته به مرحله یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی (منبع: اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی )

داوطلبان راه یافته به مرحله یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی از روز سه شنبه مورخ 9773 به آزمایشات و معاینات پزشکی و دایره تشخیص هویت نیروی انتظامی معرفی می شوند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بهروز اصغری اردلانی از اعلام زمان معرفی داوطلبان راه یافته به مرحله یک برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی خبر داد.

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان همچنین گفت: داوطلبان با مطالعه اطلاعیه ذیل در تاریخ های اعلام شده برای دریافت معرفی نامه های مربوط به بهداری و آگاهی به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه نمایند.

اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص زمان تشکیل پرونده استخدامی قبول شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1397

با توجه به اطلاعیه مورخ 97626 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام نتایج نهایی (یک برابر ظرفیت استخدامی غیر از گزینش) پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1397 ، ضمن عرض تبریک به راه یافتگان به مرحله یک برابرظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی ، بدین وسیله برنامه زمانی مراجعه داوطلبان برای تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل بعدی به شرح زیر اعلام و توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد :

پذیرفته شدگان نهایی (یک برابر ظرفیت استخدامی غیر از گزینش) آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی از روز سه شنبه مورخ 9773 لغایت  روز شنبه مورخ 9777 فرصت دارند برای تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل استخدام و دریافت معرفی نامه به مراکز بهداشت و نیروی انتظامی ( بررسی پیشینه کیفری ) به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی واقع در تبریز – خیابان ارتش جنوبی – بالاتر از چهارراه باغ شمال – خیابان نیروی انتظامی – روبروی فروشگاه اتکا مراجعه نمایند.داوطلبانی که در فرصت تعیین شده برای طی مراحل استخدامی به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه ننمایند به عنوان منصرف از استخدام شناخته شده و در آینده حقی برای آنان متصور نمی باشد.با توجه به دریافت فرم گزینش در مرحله بررسی مدارک و مصاحبه، نیازی به مراجعه داوطلبان به هسته گزینش استان یا ارسال مدارک به هسته مذکور، وجود ندارد مگر در مواردی که داوطلب راساً از سوی هسته گزینش استان برای تکمیل مدارک و… دعوت شده باشد.پذیرفته شدگان به هنگام مراجعه برای دریافت معرفی نامه مدارک ذیل را همراه داشته باشند:- کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش. مبنی بر قبولی در آزمون

– تعداد دو قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه شده در سال جاری .

– اصل و تصویر تمام صفحاتشناسنامه .

– اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی .

– اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (برادران)

– اصل یا تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی .

اصغری اردلانی اضافه نمود: در استان آذربایجان شرقی تعداد 460 نفر موفق به قبولی در مراحل کتبی و مصاحبه آزمون استخدام پیمانی شده اند و برای بررسی صلاحیت استخدام پیمانی در آموزش و پرورش به هسته گزینش استان معرفی شده اند و پس از طی مرحله گزینش ، داوطلبانی که صلاحیت استخدام پیمانی آنان در مشاغل قبول شده از سوی هسته گزینش استان مورد تایید قرار گیرد ، نخست نسبت به ارایه سند تعهد محضری ده ساله مبنی بر استخدام و خدمت به مدت ده سال و در محل خدمت تعیین شده (با دریافت معرفی نامه از اداره کل) اقدام و سپس مطابق با ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ، جهت طی دوره های مهارت های تعلیم و تربیت به دانشگاه فرهنگیان معرفی و در صورت کسب موفقیت در آزمون جامع مهارت های تعلیم و تربیت ، در مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش سهمیه خدمتی قبول شده مشغول به کار خواهند شد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه اصلی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان

خبر 14 مرداد 97: اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش آذربایجان شرقی (منبع: مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی)

اطلاعیه شماره (1) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیبا توجه به اعلام اولیه نتایج پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1397 که در مورخ 970507 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده بود ، ضمن عرض تبریک به راه یافتگان به مرحله چند برابرظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی ، بدین وسیله برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان برای ارزیابی مدارک و مستندات و طی مراحل بعدی، اعلام و توجه داوطلبان راه یافته به این مرحله را به موارد اعلام شده در اطلاعیه معطوف می دارد.

توجه : معرفی شدگان سهمیه 3% بهزیستی برای بررسی مدارک و مستندات، ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97520 به مراکز یادشده مراجعه نمایند.

پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه زمانی اعلام شده مذکور با در دست داشتن مدارک ذیل در محل ارزیابی و بررسی مدارک و مستندات به نشانی های ذیل حضور یابند :

خانم ها : دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا(س) به نشانی تبریز- خیابان قطران جنوبی- جنب سالن ورزشی امام خمینی (ره)، شماره تلفن تماس : 34438116

آقایان : دانشگاه فرهنگیان- پردیس علامه امینی – ساختمان شهید رجایی به نشانی تبریز – میدان دانشسرا- شماره تماس 35232210

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود فایل های پیوست اینجا کلیک نمایید

آغاز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌ شدگان استخدامی آموزش و پرورش

خبر 13 مرداد 97: آغاز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌ شدگان استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از هفته جاری (منبع: مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی)

استخدام نیروهای پیمانی آموزش و پرورش در سال 97 به ایستگاه آخر رسیدروند مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در هفته جاری آغاز می شودجلسه هماهنگی اجرای مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش در سال 97 امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، با حضور مسئولان اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برگزار شد.دکتر صرفناز باقری سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در جلسه نوبت صبح ضمن اشاره به روند کلی انجام فرآیند مصاحبه و لزوم انجام هماهنگی های لازم از کلیه دست اندرکاران خواست تا با نهایت دقت نسبت به برگزاری منظم و صحیح مصاحبه اقدام نمایند.در ادامه این جلسه حضار نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه اطلاع رسانی،زمانبندی و اجرای فرآیند مصاحبه بیان کرده مسئولیت انجام مراحل مختلف فرآیند واگذار شده و توضیحات لازم در این زمینه داده شد.گفتنی است در همین راستا و به منظور انجام هماهنگی های بیشتر، دومین جلسه با حضور معاونین و کارشناسانی از اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به منظور تفکیک اقدامات لازم الاجرا همچنین تنظیم تفاهم نامه و صدور ابلاغ مجریان و مصاحبه گران برگزار شد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

 اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

خبر 8 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی (منبع: سایت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی)

کار بررسی و تطبیق مدارک استخدامی و سایر مراحل راه یافتگان به مرحله چند برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 1397 سهمیه استان آذربایجان شرقی به زودی آغاز می شود .به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، بهروز اصغری اردلانی گفت : با توجه به اطلاعیه مورخ 9757 سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر اعلام نتایج اولیه پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال 1397 ، به اطلاع داوطلبان راه یافته به مرحله چندبرابر ظرفیت استخدامی آزمون مذکور می رساند کارگروه ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان راه یافته به مرحله چند برابر ظرفیت استخدامی آزمون مذکور به منظور بررسی و تطبیق مدارک داوطلبان با اطلاعات خوداظهاری مندرج در سامانه سازمان سنجش ، تشکیل یافته و آموزش های لازم را سپری نموده اند و به زودی کار بررسی و تطبیق مدارک داوطلبان آغاز خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی افزود: داوطلبان موظف خواهند شد در زمان بندی مقرر که در قالب اخبار و اطلاعیه های بعدی متعاقباَ اعلام خواهد شد ، با در دست داشتن مدارک لازم ( اصل مدارک تحصیلی ، شناسنامه ، کارت ملی ، اصل مدارک ایثارگری ، اصل پایان خدمت و سایر مدارک مورد نیاز که در اطلاعیه بعدی اعلام می گردد) ، به مکان اعلام شده مراجعه نمایند.

وی، به داطلبان راه یافته به این مرحله توصیه نمود: مفاد اطلاعیه های منتشره اداره کل آموزش و پرروش استان در خصوص مدارک مورد نیاز و سایر موارد مربوط را که از طریق سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام خواهد شد، به دقت مطالعه و از قبل با آمادگی کامل در فرآیند بررسی و تطبیق مدارک استخدامی شرکت نمایند .

اصغری اردلانی اضافه کرد: داوطلبانی که مدارک و مستندات آنان منطبق با مفاد اطلاعیه ثبت نام منتشر شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور باشد ، به مراحل بعدی معرفی خواهند شد در غیر این صورت به عنوان داوطلب غیرواجد شرایط ، از چرخه رقابت حذف خواهند شد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه پذیرفته شدگان سال 95

زمان بندی تشکیل پرونده پذیرفته شدگان

خبر 23 فروردین 96: معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان خبر داد: تشکیل پرونده استخدامی برای داوطلبان قبول شده آزمون استخدام پیمانی ده هزار نفری سال 1395

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان اعلام کرد داوطلبان قبول شده آزمون استخدام پیمانی ده هزار نفری سال 1395 برای تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل استخدام حداکثر تا مورخ 96126 به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند .

آقای بهروز اصغری اردلانی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام کرد داوطلبان قبول شده آزمون استخدام پیمانی ده هزار نفری سال 1395 سهمیه استان آذربایجان شرقی حداکثر تا روز شنبه مورخ 96126 فرصت دارند برای تشکیل پرونده استخدامی و طی مراحل استخدام و دریافت معرفی نامه به مراکز بهداشت و نیروی انتظامی ( بررسی پیشینه کیفری ) به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند . بدیهی است داوطلبانی که در فرصت تعیین شده برای طی مراحل استخدامی مراجعه ننمایند به عنوان منصرف از استخدام شناخته شده و در آینده حقی برای آنان متصور نمی باشد . همچنین با توجه به دریافت فرم گزینش در مرحله مصاحبه ، نیازی به مراجعه داوطلبان به هسته گزینش استان وجود ندارد مگر در مورادی که داوطلب از سوی هسته گزینش استان دعوت شده باشد .

آقای اصغری اردلانی اضافه نمود در استان آذربایجان شرقی تعداد 177 نفر موفق به قبولی در مراحل کتبی و مصاحبه آزمون استخدام پیمانی شده اند و برای بررسی صلاحیت استخدام پیمانی در آموزش و پرورش به هسته گزینش استان معرفی شده اند و پس از طی مرحله گزینش ، داوطلبانی که صلاحیت آنان از سوی هسته گزینش استان مورد تایید قرار گیرد ، مطابق با ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ، جهت طی دوره های مهارت های تعلیم و تربیت به دانشگاه فرهنگیان معرفی و در صورت کسب موفقیت در آزمون جامع مهارت های تعلیم و تربیت ، در مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش سهمیه خدمتی قبول شده مشغول به کار خواهند شد.

اطلاعیه فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان

خبر 4 اسفند 95: رئیس اداره امور اداری و تشکیلات استان :آغاز فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدام پیمانی سال 1395فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی در مرحله تکمیل ظرفیت استخدامی از روز شنبه هفته بعدی آغاز می شود .به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی؛ کیانوش عطائی گفت: با توجه به تماس های داوطلبان راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی در مرحله تکمیل ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی ده هزار نفری سال 1395 سهمیه استان آذربایجان شرقی، به اطلاع این عزیزان می رساند فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی، روز شنبه مورخ 95127 صورت می پذیرد.رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در ادامه به داوطلبان توصیه نمود با در دست داشتن مدارک لازم که قبلاَ در اطلاعیه شماره 3 ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی استان درج شده است، به محل اعلام شده مراجعه و نسبت به ارایه مدارک و طی مراحل بعدی اقدام نمایند.

شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی و زمانبندی دقیق مصاحبه در سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان به نشانی  h p:posh iba i.ea.medu.i   اعلام گردیده است.

  جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه زمان بندی بررسی مدارک

خبر 4 اسفند 95: اطلاعیه شماره (3) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال 1395

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام ، ضمن عرض تبریک به راه یافتگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال 1395 وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی ، بدین وسیله برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان جهت ارایه مدارک و مستندات ، انجام معاینات پزشکی،مصاحبه و طی مراحل قانونی به شرح زیر اعلام و توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد :

ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان وانجام معاینات پزشکی و مصاحبه خانم ها روز شنبه مورخ 95127 و آقایان روز یک شنبه مورخ 95128 از ساعت 8 صبح لغایت 17عصر صورت خواهد پذیرفت .

داوطلبانی که به هر دلیل در موعد اعلام شده نسبت به مراجعه و ارایه مدارک مورد نیاز اقدام ننمایند ، به عنوان منصرف ازاستخدام شناخته شده و به جایگزینی آنان از سایر داوطلبان استفاده خواهد شد . بدیهی است متعاقباَ هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نمی باشد .

پذیرفته شدگان می بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک ذیل در محل ارزیابی مدارک و مستندات و مصاحبه حضور یابند :

تذکر : مدارک باید به ترتیب ذکرشده از ردیف اول تا یازدهم در یک پوشه روغنی به رنگ زرد قرارگیرد :

1.کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش .

2.پنج قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه شده در سال جاری .

3.اصل و 2 سری تصویر تمام صفحات شناسنامه .

4.اصل و 2 سری تصویر پشت و روی کارت ملی .

5.اصل و 2 سری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران) .

6.اصل و 2 برگ تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل- محل انتخابی

یادآوری : داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و دو برگ تصویر مدرک تحصیلی لیسانس خود را نیز بایستی ارایه نمایند .

7.اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی مندرج در آگهی استخدامی برای داوطلبانی که به جهت داشتن کبر سنی به هنگام ثبت نام اعلام داشتن سابقه خدمت تمام وقت دولتی نموده اند.

8.مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه ثبت نام (حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای ده گانه ذکر شده در آگهی استخدامی) . بدیهی است داوطلبانی که شهرستان محل تولدشان طبق شناسنامه ، با شهرستان مندرج در دامنه پذیرش کدشغل محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد و نیز داوطلبانی که از سهمیه بومی استفاده ننموده اند نیازی به ارایه مدرک برای بومی بودن ندارند ولی سایر داوطلبان موظف به ارایه مدرک دال بر بومی بودن در محل قبولی خود می باشند .

9.اصل معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افراد خانواده شهداء ، جانبازان و آزادگان) یا ناحیه مقاومت سپاه پاسداران (برای رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در زمان جنگ خدمت نموده اند و خانواده آنان) در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه ایثارگری درج شده است .

10.اصل معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه معلول درج شده است .

11.معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان برای داوطلبان نخبه دارای حداقل مدرک کارشناسی. (موضوع بخشنامه شماره 71034 مورخ 1392729 )

12.مقاله ، تحقیق ، ترجمه مرتبط با رشته شغلی و نیز گواهی مربوط به تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی و مدارک مربوط به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط با رشته شغلی انتخابی . (این مدارک در قسمت مصاحبه مورد استفاده خواهد بود)

13.پس از اتمام مراحل معاینه پزشکی و مصاحبه ، داوطلب بایستی دو برگ فرم گزینش مندرج در پیوست این اطلاعیه را به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر پایان خدمت یا معافیت دائم ، تصویر گواهی ایثارگری یا بسیج (در صورت داشتن) ، یک قطعه عکس پشت نویسی شده داخل پاکت ، تصویر مدارک مربوط به کسب مقام ، تشویق در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، قرآنی در سطوح مختلف و تصاویر سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، به نماینده هسته گزینش استان مستقر در محل برگزاری مصاحبه تحویل نماید . فرم های گزینش به صورت پشت و رو چاپ و دو قطعه عکس از چهار قطعه عکس مندرج در بند 2 به فرم های مذکور الصاق شده و فرم ها به صورت دقیق و با خط خوانا تکمیل گردند .

انجام مصاحبه و بررسی مدارک داوطلبان اعم از آقایان و خانم ها(خانم ها روز شنبه مورخ 95127 و آقایان روز یک شنبه مورخ 95128) ، در محل ذیل صورت خواهد پذیرفت :

دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز به نشانی تبریز- خیابان قطران جنوبی- جنب سالن ورزشی امام خمینی (ره)- آدرس وب سایت پردیس فاطمه الزهرا(س)، h p: fu.cfu.ac.i ، شماره تلفن تماس : 34438116

جهت دریافت شرایط بومی اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فرم اطلاعات فردی اینجا را کلیک نمایید

جهت مشاهده بخشنامه نخبگی اینجا کلیک کنید

  جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت  دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه شماره (2) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال 1395

پیرو اطلاعیه شماره (1) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی ، ضمن عرض تبریک به راه یافتگان به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی سال 13955 وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی ، بدین وسیله برنامه زمان بندی مراجعه داوطلبان برای ارایه مدارک و مستندات و طی مراحل بعدی به شرح زیر اعلام و توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد :

ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان و معرفی به مصاحبه از روز شنبه مورخ 95112 لغایت روز سه شنبه 95115 از ساعت 8 صبح لغایت 12:30 و از ساعت 13:30 لغایت 17 عصر صورت خواهد پذیرفت .

داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند ، به عنوان منصرف از استخدام شده و به جایگزینی آنان از سایر داوطلبان استفاده خواهد شد . بدیهی است متعاقباَ هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نمی باشد .

ارزیابی مدارک و مستندات و مصاحبه پذیرفته شدگان کدرشته محل های امور تربیتی ، مشاوره ، ریاضی ، تربیت بدنی و معارف اسلامی صرفاَ روز سه شنبه مورخ 95115 انجام خواهد شد .

ارزیابی مدارک و مستندات و مصاحبه پذیرفته شدگان کدرشته محل های آموزگاری بر اساس حروف الفبا و طبق جداول ذیل انجام خواهد شد :

خواهران

ردیف

روزهای هفته

تاریخ

حروف الفبا

(اول نام خانوادگی)

شنبه

95112

الف، ب، پ (آموزگاری)

یکشنبه

95113

ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س و ش (آموزگاری)

دوشنبه

95114

ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ و ل (آموزگاری)

سه شنبه

95115

م، ن، و، هـ و ی (آموزگاری)

پذیرفته شدگان رشته های امور تربیتی و مشاوره

آدرس: تبریز قطران-دانشگاه فرهنگیان –پردیس فاطمه الزهرا(س)

تلفن

34438116

آدرس سایت

h p: fu.cfu.ac.i

برادران

ردیف

روزهای هفته

تاریخ

حروف الفبا

(اول نام خانوادگی)

شنبه

95112

الف، ب، پ، ت و ث (آموزگاری)

یکشنبه

95113

ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض و ط (آموزگاری)

دوشنبه

95114

ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، هـ و ی (آموزگاری)

سه شنبه

95115

رشته های امور تربیتی، ریاضی، تربیت بدنی ، معارف، مشاوره

آدرس: تبریز- میدان دانشسرا- دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی –ساختمان شهید رجائی(دانشسرای سابق)

تلفن

35232210

آدرس سایت

h p: aap.cfu.ac.i

5-پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه زمانی اعلام شده با در دست داشتن مدارک ذیل در محل ارزیابی مدارک و مستندات و مصاحبه حضور یابند :

یادآوری : مدارک باید به ترتیب ذکرشده از ردیف اول تا یازدهم در یک پوشه روغنی به رنگ زرد قرارگیرد :

1.کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش .

2.پنج قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه شده در سال جاری .

3.اصل و 2 سری تصویر تمام صفحات شناسنامه .

4.اصل و 2 سری تصویر پشت و روی کارت ملی .

5.اصل و 2 سری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران( .

6.اصل و 2 برگ تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل- محل انتخابی

یادآوری : داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و دو برگ تصویر مدرک تحصیلی لیسانس خود را نیز بایستی ارایه نمایند .

7.اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی مندرج در آگهی استخدامی برای داوطلبانی که به جهت داشتن کبر سنی به هنگام ثبت نام اعلام داشتن سابقه خدمت تمام وقت دولتی نموده اند.

8.مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه ثبت نام (حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای ده گانه ذکر شده در آگهی استخدامی) . بدیهی است داوطلبانی که شهرستان محل تولدشان طبق شناسنامه ، با شهرستان مندرج در دامنه پذیرش کدشغل محل مورد تقاضا برایاستخدام یکی باشد و نیز داوطلبانی که از سهمیه بومی استفاده ننموده اند نیازی به ارایه مدرک برای بومی بودن ندارند ولی سایر داوطلبان موظف به ارایه مدرک دال بر بومی بودن در محل قبولی خود می باشند .

9.اصل معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افراد خانواده شهداء ، جانبازان و آزادگان) یا ناحیه مقاومت سپاه پاسداران (برای رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در زمان جنگ خدمت نموده اند و خانواده آنان) در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه ایثارگری درج شده است .

10.اصل معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه معلول درج شده است .

11.معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان برای داوطلبان نخبه دارای حداقل مدرک کارشناسی . ( موضوع بخشنامه شماره 71034 مورخ 1392729 (

12.مقاله ، تحقیق ، ترجمه مرتبط با رشته شغلی و نیز گواهی مربوط به تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی و مدارک مربوط به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط با رشته شغلی انتخابی . (این مدارک در قسمت مصاحبه مورد استفاده خواهد بود)

13.پس از اتمام مراحل معاینه پزشکی و مصاحبه ، داوطلب بایستی دو برگ فرم گزینش مندرج در پیوست این اطلاعیه را به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر پایان خدمت یا معافیت دایم ، تصویر گواهی ایثارگری یا بسیج (در صورت داشتن) ، یک قطعه عکس پشت نویسی شده داخل پاکت ، تصویر مدارک مربوط به کسب مقام ، تشویق در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، قرآنی در سطوح مختلف و تصاویر سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، به نماینده هسته گزینش استان مستقر در محل برگزاری مصاحبه تحویل نماید . فرم های گزینش به صورت پشت و رو چاپ و دو قطعه عکس از چهار قطعه عکس مندرج در بند 2 به فرم های مذکور الصاق شده و فرم ها به صورت دقیق و با خط خوانا تکمیل گردند

اطلاعیه زمان و مکان مصاحبه

خبر 29 دی 95: اطلاعیه شماره 2 مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ماده 28

مهارت آموزش (شایستگی حرفه ای) معلمی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ماده 28 ، توجه این عزیزان را به موارد ذیل جلب می نمائیم:

1- محل مصاحبه خواهران به آدرس: تبریز- قطران –دانشگاه فرهنگیان –پردیس فاطمه الزهرا(س)

محل مصاحبه برادران به آدرس: تبریز- میدان دانشسرا- دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی (ره)–ساختمان شهید رجائی(دانشسرای سابق)

2-آوردن مدارک لازم در زمان حضور در مصاحبه طبق اطلاعیه شماره 1 الزامی است .

3- آغاز مصاحبه از روز شنبه 21195 لغایت 51195 از ساعت 8 صبح لغایت 17 عصر خواهد بود.

4-  پذیرش برای مصاحبه از ساعت 8 لغایت 14 انجام می پذیرد.

5- عدم حضور در مصاحبه به منزله ی انصراف می باشد.

6- مصاحبه رشته های امور تربیتی،ریاضی،تربیت بدنی،معارف اسلامی و مشاوره  صرفاً روز سه شنبه مورخه51195 انجام خواهد شد.

7- حضور داوطلبان رشته آموزش ابتدایی بر اساس  حروف الفبا  طبق جداول زیر خواهد بود.

جدول شماره 1: پردیس فاطمه الزهرا (س)

(اول نام خانوادگی)

پذیرفته شدگان رشته های امور تربیتی و مشاوره

  جدول شماره 2: پردیس علامه امینی (ره)

(اول نام خانوادگی)

  جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت  دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن اطلاعیه شماره 1 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک کنید

اطلاعیه برنامه زمان بندی مصاحبه

خبر 28 دی 95: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استان خبر داد:

آغاز فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی از هفته بعدی

فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی از هفته بعدی آغاز می شود .

بهروز اصغری اردلانی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت : با توجه به کثرت تماس های داوطلبان راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی آزمون استخدام پیمانی ده نفری سال 1395 سهمیه استان آذربایجان شرقی ، به اطلاع این عزیزان می رساند فرآیند ارزیابی مدارک و مستندات داوطلبان استخدام راه یافته به مرحله 3 برابر ظرفیت استخدامی از روز شنبه مورخ 95112 آغاز و تا روز سه شنبه مورخ 95115 ادامه می یابد . آقای اصغری در ادامه به داوطلبان توصیه نمود براساس برنامه زمان بندی که فردا چهارشنبه مورخ 951029 در همین سایت اعلام می گردد ، داوطلبان با در دست داشتن مدارک لازم مندرج در اطلاعیه شماره 1 به محل های اعلام شده مراجعه خواهند نمود .

  جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه اعلام نتایج

خبر 5 دی 95: طی اطلاعیه ای از سوی ستاد استخدام آموزش و پرورش استان؛ نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد

طی اطلاعیه ای از سوی ستاد استخدام آموزش و پرورش استان نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دستگاه تعلیم و تربیت اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی طی اطلاعیه ای از سوی ستاد استخدام آموزش و پرورش استان نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دستگاه تعلیم و تربیت اعلام شد.

بر اساس همین گزارش و اطلاعیه

شماره (۱) ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی ۱۰۰۰۰ نفری وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان آذربایجان شرقی قرار گرفته اند، می رساند برنامه زمان بندی بررسی مدارک و مستندات ، معاینه پزشکی و مصاحبه راه یافتگان به مرحله ۳ برابر ظرفیت استخدامی در قالب اطلاعیه شماره (۲) در سایت های معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ( posh iba i.ea.medu.i ) ، دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز (h p: aap.cfu.ac.i ) و دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز (h p: fu.cfu.ac.i ) به اطلاع داوطلبان ارجمند خواهد رسید . بدیهی است اطلاعیه های بعدی نیز از همین سایت ها اعلام خواهد شد و داوطلبان موظف هستند در هر مرحله از اقدام ، مطابق با اطلاعیه های مندرج اقدام نمایند .

پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه زمانی اعلام شده با در دست داشتن مدارک ذیل در محل برگزاری مصاحبه حضور یابند :

یادآوری: مدارک باید به ترتیب ذکرشده از ردیف اول تا یازدهم در یک پوشه روغنی به رنگ زرد قرارگیرد :

۱.کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش .

۲.پنج قطعه عکس تمام رخ ۳*۴ تهیه شده در سال جاری .

۳.اصل و ۲ سری تصویر تمام صفحات شناسنامه .

۴.اصل و ۲ سری تصویر پشت و روی کارت ملی .

۵.اصل و ۲ سری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران ) .

۶.اصل و ۲ برگ تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل- محل انتخابی

یادآوری: داوطلبانی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند اصل و دو برگ تصویر مدرک تحصیلی لیسانس خود را نیز بایستی ارایه نمایند .

۷.اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی مندرج در آگهی استخدامی برای داوطلبانی که به جهت داشتن کبر سنی به هنگام ثبت نام اعلام داشتن سابقه خدمت تمام وقت دولتی نموده اند.

۸.مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه ثبت نام (حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای ده گانه ذکر شده در آگهی استخدامی) . بدیهی است داوطلبانی که شهرستان محل تولدشان طبق شناسنامه ، با شهرستان مندرج در دامنه پذیرش کدشغل محل مورد تقاضا برایاستخدام یکی باشد و نیز داوطلبانی که از سهمیه بومی استفاده ننموده اند نیازی به ارایه مدرک برای بومی بودن ندارند ولی سایر داوطلبان موظف به ارایه مدرک دال بر بومی بودن در محل قبولی خود می باشند .

۹.اصل معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای افراد خانواده شهداء ، جانبازان و آزادگان) یا ناحیه مقاومت سپاه پاسداران (برای رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در زمان جنگ خدمت نموده اند و خانواده آنان) در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه ایثارگری درج شده است .

۱۰.اصل معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه معلول درج شده است .

۱۱.معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان برای داوطلبان نخبه دارای حداقل مدرک کارشناسی . ( موضوع بخشنامه شماره ۷۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۲۷۲۹ )

۱۲.مقاله ، تحقیق ، ترجمه مرتبط با رشته شغلی و نیز گواهی مربوط به تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی و مدارک مربوط به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط با رشته شغلی انتخابی . (این مدارک در قسمت مصاحبه مورد استفاده خواهد بود)

۱۳.مدارک مربوط به گزینش مندرج در بند ۳ تذکر .

تذکرات:

۱.در صورتی که پذیرفته شده واجد همه شرایط مندرج در آگهی استخدامی ( سن ، مدرک و رشته تحصیلی ، سهمیه های مندرج در کارنامه از قبیل بومی ، ایثارگری ۲۵%، رزمندگان ۵ % و بهزیستی ۳%) باشد ، نسبت به واریز هزینه مصاحبه (مبلغ و شماره حساب متعاقباً در اطلاعیه شماره ۲ اعلام خواهد شد) اقدام خواهد نمود.

تبصره : چنانچه داوطلبی بدون توجه به آگهی استخدامی ، خود را به عنوان بومی شهرستانی کد شغل محل انتخابی معرفی نموده و قادر به ارایه مدرک بومی شهرستانی آن کدشغل محل نگردد ، کارگروه بررسی مدارک و مستندات ، نسبت به حذف امتیاز بومی در کد شغل محل انتخابی چنین داوطلبی اقدام و در صورتی که با حذف اولویت بومی ، داوطلب در فهرست ۳ برابر ظرفیت کدشغل محل انتخابی قرار نگیرد ، از چرخه رقابت با سایر داوطلبان حذف و به جایگزینی وی از سایر داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آمد .

۲.در صورتی که داوطلب براساس تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش ، دارای شرایط جسمانی لازم برای شغل معلمی شناخته شود با دریافت فرم مربوط به مرحله مصاحبه معرفی می شود.

۳.پس از اتمام مراحل معاینه پزشکی و مصاحبه ، داوطلب بایستی دو برگ فرم گزینش مندرج در پیوست این اطلاعیه را به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر پایان خدمت یا معافیت دایم ، تصویر گواهی ایثارگری یا بسیج (در صورت داشتن) ، یک قطعه عکس پشت نویسی شده داخل پاکت ، تصویر مدارک مربوط به کسب مقام ، تشویق در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، قرآنی در سطوح مختلف و تصاویر سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، به نماینده هسته گزینش استان مستقر در محل برگزاری مصاحبه تحویل نماید . فرم های گزینش به صورت پشت و رو چاپ و دو قطعه عکس از چهار قطعه عکس مندرج در بند ۲ به فرم های مذکور الصاق شده و فرم ها به صورت دقیق و با خط خوانا تکمیل گردند .

تذکر خیلی مهم: داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نموده و یا در مراحل بعدی ( معاینه پزشکی و مصاحبه ) حضور یابند ، به عنوان منصرف از استخدام شناخته خواهند شد و متعاقبا هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نمی باشد .

۴.انجام مصاحبه و بررسی مدارک داوطلبان مطابق با برنامه زمان بندی که متعاقباً در قالب اطلاعیه شماره ۲ اعلام خواهد شد ، در محل های ذیل صورت خواهد پذیرفت :

خواهران : دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا(س) به نشانی تبریز- خیابان قطران جنوبی- جنب سالن ورزشی امام خمینی (ره) – آدرس وب سایت پردیس فاطمه الزهرا(س) ، h p: fu.cfu.ac.i ، شماره تلفن تماس : ۳۴۴۳۸۱۱۶

برادران : دانشگاه فرهنگیان- پردیس علامه امینی به نشانی تبریز – میدان دانشسرا- ساختمان شهید رجایی تبریز – آدرس وب سایتh p: aap.cfu.ac.i ، شماره تماس ۳۵۲۳۲۲۱۰

جهت دریافت فرم گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده شرایط بومی بودن اینجا کلیک نمیایید

جهت مشاهده بخشنامه نخبگی اینجا کلیک نمایید

  جهت مشاهده اطلاعیه جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی  اینجا کلیک نمایید

همه اخبار استخدام آموزش و پرورش اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش (۲۰ شهریور ۱۴۰۲) فایل نهایی لیست آزمون استخدام آموزگاری به سنجش ارسال نشده است (۲۰ شهریور ۱۴۰۲) خبر کمبود هزار معلم پرورشی در مدارس استان کرمانشاه (۲۰ شهریور ۱۴۰۲) سهمیه استان مازندران از آزمون استخدام مربی آموزش معلولان اعلام شد (۲۰ شهریور ۱۴۰۲) خبر استخدام 1400 دبیر و هنرآموز جدید در آموزش و پرورش خوزستان (۲۰ شهریور ۱۴۰۲) مشاهده اخبار بیشتر

همه اخبار استخدام آموزش و پرورش

منابع مطالعه

استخدام اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش

در صورتی که تمایل به مشاهده همه آگهی‌های استخدام (اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش) دارید، می‌توانید با ورود به صفحه اختصاصی (اطلاعیه های استانی استخدامی آموزش و پرورش) دیگر آگهی‌ها و فرصت‌های شغلی مربوطه را مشاهده نمایید.

مشاهده آگهی‌های استخدام

در کاریابی مجازی ایران استخدام به رایگان عضو شوید…

جـهت ساخت رزومه کاری رایگان کلیک کنید

دریافت آگهی ها از طریق نرم افزار موبایل و کامپیوتر…

جهت دانلود نرم افزار و اپلیکیشن کلیک کنید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

دکمه بازگشت به بالا