گذشته کامل استمراری

خب بیایید زمان گذشته کامل استمراری  (Pas Pe fec Co i uous) را باکمک مثال و با زبانی کاملا ساده اما کامل یاد بگیریم.

ما از گذشته کامل استمراری برای نشان دادن این که یک فعالیت در گذشته شروع شده است و تا لحظه ای در گذشته ادامه داشته است، استفاده می کنیم. این زمان روی طول انجام کار و مدت زمانی که یک فعالیت طول کشیده تا رخ بدهد، تمرکز می کند. این زمان با استفاده از فعل کمکی “had” علاوه بر شکل سوم فعل “be” (bee ) و –i g شکل می گیرد. در این مقاله یاد می گیریم که چگونه شکل های منفی و مثبت این افعال، شکل های کوتاه (مخفف) و سوالات را بسازیم.

نکته در این صفحه اگر جایی کلمه گذشته استمراری دیدید همان گذشته کامل استمراری ست.

عبارات مثبت یا خبری گذشته کامل استمراری

برای ساختن زمان گذشته کامل استمراری:

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!

فاعل Had Bee فعل i g

نکته: همچنین می توانید از مخفف ها استفاده کنید:

I had = I’d; you had = you’d; he had = he’d; she had = she’d ؛ we had = we’d; hey had = hey’d

برای شکل استمراری یا فعل i g دار: -i g را به شکل مثبت فعل های با قاعده اضافه کنید. می توانید از همین شکل یکسان برای هر فاعلی استفاده کنید. (مثلا I, you, he) .

حتما دانلود کنید: آموزش زبان انگلیسی با 100 درس مکالمات روزمره

عبارات منفی گذشته کامل استمراری

برای شکل دادن عبارات منفی دقیقا مثل شکل مثبت پیش بروید و سپس به سادگی “ o ” را بعد از “had” اضافه کنید:

فاعل had o bee فعل اصلی – i g فرم

همچنین می توانید از انواع مخفف های had ’ هم استفاده کنید (had o = had ’ )

سوالات بله خیر

برای سوالی کردن جمله:

Had فاعل bee فرم –i g فعل اصلی ?

سوالات wh

ترتیب کلمات را مورد توجه قرار دهید. کلمه سوالی wh- قبل از “had” می آید و سپس گذشته سوم فعل “be” (bee ) می آید و بعد به شکل اصلی فعل _i g اضافه می گردد.

  دانلود داستان های کوتاه  با ترجمه

کاربردهای گذشته کامل استمراری

همانطور که گفتیم گذشته کامل استمراری یک زمان فعل است که برای نشان دادن موارد زیر به کار می رود:

۱-فعالیتی که در گذشته شروع شده است و تا لحظه ای در گذشته ادامه داشته است.

۲-علت یک فعالیت یا چیزی در گذشته.

۳- چه مدت…

۱-یک فعالیت که در گذشته شروع شده و تا لحظه ای در همان زمان گذشته به اتمام رسیده است

۲-علت یک فعالیت یا چیزی در گذشته

۳-چه مدت…

نکته:

از گذشته کامل استمراری برای افعال No Ac io یا غیر استمراری استفاده نمی کنیم:

مثال های بیشتر از گذشته کامل استمراری

گذشته حال کامل با استفاده از wo k (فعل با قاعده)

مثبت

سوالی

I had bee wo ki g.

من کار کرده بودم.

I had ’ bee wo ki g.

من کار نکرده بودم.

Had I bee wo ki g?

آیا من کار کرده بودم؟

You had bee wo ki g.

تو کار کرده بودی.

You had ’ bee wo ki g.

تو کار نکرده بودی

Had you bee wo ki g?

آیا تو کار کرده بودی؟

He had bee wo ki g.

او (مرد) کار کرده بود.

He had ’ bee wo ki g.

او (مرد) کار نکرده بود.

Had he bee wo ki g?

آیا او (مرد) کار کرده بود؟

She had bee wo ki g.

او (خانم) کار کرده بود.

She had ’ bee wo ki g.

او (خانم) کار نکرده بود.

Had she bee wo ki g?

آیا او (خانم) کار کرده بود؟

I had bee wo ki g.

این کار کرده بود.

I had ’  bee wo ki g.

این کار نکرده بود.

Had i bee wo ki g?

آیا این کار کرده بود؟

You had bee wo ki g.

شما کار کرده بودید.

You had ’ bee wo ki g.

شما کار نکرده بودید.

Had you bee wo ki g?

آیا شما کار کرده بودید؟

We had bee wo ki g.

ما کار کرده بودیم.

We had ’ bee wo ki g.

ما کار نکرده بودیم.

Had we bee wo ki g?

آیا ما کار کرده بودیم؟

They had bee wo ki g.

آن ها کار کرده بودند.

They had ’ bee wo ki g.

آن ها کار نکرده بودند.

Had hey bee wo ki g?

آیا آن ها کار کرده بودند؟

گذشته کامل استمراری با استفاده از Go (فعل بی قاعده)

I had bee goi g.

من رفته بودم.

I had ’ bee goi g.

من نرفته بودم.

Had I bee goi g?

آیا من رفته بودم؟

You had bee goi g.

تو رفته بودم.

You had ’ bee goi g.

تو نرفته بودی.

Had you bee goi g?

آیا تو رفته بودی؟

He had bee goi g.

او (مرد) رفته بود.

He had ’ bee goi g.

او (مرد) نرفته بود.

Had he bee goi g?

آیا او (مرد) رفته بود؟

She had bee goi g.

او (خانم) رفته بود.

She had ’ bee goi g.

او (خانم) نرفته بود.

Had she bee goi g?

آیا او (خانم) رفته بود؟

I had bee goi g.

این رفته بود.

I had ’  bee goi g.

این نرفته بود.

Had i bee goi g?

آیا این رفته بود؟

You had bee goi g.

شما رفته بودید.

You had ’ bee goi g.

شما نرفته بودید.

Had you bee goi g?

آیا شما رفته بودید؟

We had bee goi g.

ما رفته بودیم.

We had ’ bee goi g.

ما نرفته بودیم.

Had we bee goi g?

آیا ما رفته بودیم؟

They had bee goi g.

آن ها رفته بودند.

They had ’ bee goi g.

آن ها نرفته بودند.

Had hey bee goi g?

آیا آن ها رفته بودند؟

گذشته کامل استمراری با استفاده از s udy (فعل با قاعده)

I had bee s udyi g.

من مطالعه کرده بودم

I had ’ bee s udyi g.

من مطالعه نکرده بودم.

Had I bee s udyi g?

آیا من مطالعه کرده بودم؟

You had bee s udyi g.

تو مطالعه کرده بودی.

You had ’ bee s udyi g.

تو مطالعه نکرده بودی.

Had you bee s udyi g?

آیا تو مطالعه کرده بودی؟

He had bee s udyi g.

او (مرد) مطالعه کرده بود.

He had ’ bee s udyi g.

او (مرد) مطالعه نکرده بود.

Had he bee s udyi g?

آیا او (مرد) مطالعه کرده بود؟

She had bee s udyi g.

او (خانم) مطالعه کرده بود.

She had ’ bee s udyi g.

او (خانم) مطالعه نکرده بود.

Had she bee s udyi g?

آیا او (زن) مطالعه کرده بود؟

I had bee s udyi g.

این مطالعه کرده بود.

I had ’  bee s udyi g.

این مطالعه نکرده بود.

Had i bee s udyi g?

آیا این مطالعه کرده بود؟

You had bee s udyi g.

شما مطالعه کرده بودید.

You had ’ bee s udyi g.

شما مطالعه نکرده بودید.

Had you bee s udyi g?

آیا شما مطالعه کرده بودید؟

We had bee s udyi g.

ما مطالعه کرده بودیم.

We had ’ bee s udyi g.

ما مطالعه نکرده بودیم.

Had we bee s udyi g?

آیا ما مطالعه کرده بودیم؟

They had bee s udyi g.

ان ها مطالعه کرده بودند.

They had ’ bee s udyi g.

آن ها مطالعه نکرده بودند.

Had hey bee s udyi g?

آیا آن ها مطالعه کرده بودند؟

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

Pas Pe fec Co i uous

آموزش گرامر زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی مثال

اگر جزو آن دسته از زبان‌آموزان هستید که نمی‌دانید ساختار زمان گذشته کامل استمراری چیست و در چه مواقعی کاربرد دارد؛ با خواندن مقاله پیش رو، در این حوزه خبره خواهید شد.

دانلود بهترین اپ آموزش زبان انگلیسی تعیین سطح رایگان

دانلود بهترین اپ آموزش زبان انگلیسی تعیین سطح رایگان

یادگیری زمان‌های مختلف در زبان انگلیسی از چالش‌انگیزترین مباحث گرامری است که تسلط بر آن مستلزم آموزش دقیق است. در بخش آموزش گرامر اپلیکیشن زبان‌شناس سعی کرده‌ایم زمان‌های حال ساده، گذشته ساده، حال استمراری، گذشته استمراری، حال کامل، گذشته کامل و حال کامل استمراری را به‌طور کامل و با بیان تمامی جزئیات و مثال‌های فراوان توضیح دهیم. در این بخش نیز می‌خواهیم زمان گذشته کامل استمراری را با تمام نکات مربوط به ساختار و کاربرد آن آموزش دهیم. پس با ما همراه شوید.

از گذشته کامل استمراری چه زمانی استفاده می‌کنیم؟

به زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی pas pe fec co i uous و یا pas pe fec p og essive می‌گویند. همان‌طور که از نام آن مشخص است، گذشته کامل استمراری به عملی اطلاق می‌شود که در زمان گذشته در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده است. تفاوت آن با زمان گذشته کامل در این است که از زمان گذشته کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که قبل از یک عمل دیگر در زمان گذشته اتفاق افتاده است و در طول یک مدت مشخص ادامه یافته است. این یعنی گذشته کامل استمراری علاوه بر مداومت و استمرار عمل، روی مدت زمان انجام کاری نیز تاکید دارد. درحالی که گذشته کامل بیش‌تر روی نتیجه انجام شدن کاری تاکید می‌کند تا طول مدت و یا استمرار آن. در ادامه به شما تمامی کاربردهای مختلف این زمان را توضیح خواهیم داد. در ابتدا بهتر است با ساختار جملات مختلف زمان گذشته کامل استمراری آشنا شویم.

ساختار زمان گذشته کامل استمراری

برای ایجاد جملات مثبت زمان گذشته کامل استمراری ما پس از فاعل باید از زمان گذشته فعل کمکی have که همان had است استفاده کنیم. این فعل کمکی برای تمامی ضمایر ثابت و بدون تغییر است. پس از had ما نیاز داریم به قسمت سوم فعل be که همان bee است و این مورد نیز در تمامی جملات و برای تمامی فاعل‌ها و ضمایر یکسان خواهد بود. بعد از آن نیز باید شکل استمراری (p ese pa iciple) و یا اسم مصدر (ge u d) فعل اصلی را به‌کار ببریم. در نهایت می‌توانیم از فرمول زیر برای ایجاد زمان گذشته کامل استمراری استفاده کنیم:

Subjec had bee p ese pa iciple (ve b i g) es of he se e ce.

(فاعل فعل کمکی had استفاده از bee حالت استمراری یا فرم i g دار فعل اصلی ادامه جمله).

مثلا:

I You We They She He I had bee walki g.

من درحال راه رفتن بودم تو درحال راه رفتن بودی (شما در حال راه رفتن بودید ما درحال راه رفتن بودیم آن‌ها درحال راه رفتن بودند او(مونث یا مذکر) آن (شی یا حیوان) درحال راه رفتن بود.

شما می‌توانید از شکل مخفف had با فاعل‌های مختلف نیز استفاده کنید. یعنی می‌توانید به‌جای موارد فوق، موارد زیر را به‌کار ببرید:

I’d You’d We’d They’d She’d He’d I ’d bee walki g.

فقط توجه داشته باشید که این ‘d را با مخفف would در جمله اشتباه نگیرید. مثلا:

I’d like o go o he ci ema. = I would like o go o he ci ema.

من دوست دارم به سینما بروم. (در این مثال، ‘d مخفف فعل کمکی would است.)

I’d bee washi g my ca whe my daugh e fell dow he s ai s. = I had bee washi g my ca whe my daugh e fell dow he s ai s.

زمانی که دخترم از پله‌ها افتاد؛ من درحال شستن ماشینم بودم. (در این مثال، ‘d مخفف فعل کمکی had است.)

یکی از نکاتی که در یادگیری زبان انگلیسی باید به آن توجه داشته باشید؛ ترجمه جملات مختلف است. برگرداندن برخی از زمان‌ها به زبان فارسی کاری دشوار است و نمی‌توان مطابق با آن زمان دقیقی به فارسی ارائه داد. در نتیجه می‌‌توانید با توجه به جمله و متن پیش‌روی خود آن را به زمان‌های گذشته ساده، گذشته کامل و یا حتی گذشته استمراری ترجمه کنید. با بررسی مثال‌های زیر بهتر متوجه این امر خواهید شد. مثال:

He’d bee d i ki g all day.

او تمام روز درحال نوشیدن مشروب بوده است.

I ‘d bee pou i g wi h ai .

باران شدید درحال باریدن بوده است.

I could smell ciga e es. Somebody had bee smoki g.

می‌توانستم بوی سیگار را حس کنم. یک نفر مشغول سیگار کشیدن بوده است.

They had bee filmi g he video fo a e i e mo h.

آن‌ها یک ماه تمام مشغول فیلمبرداری این ویدیو بودند.

منفی کردن زمان گذشته کامل استمراری

در بخش فوق با ساختار جملات مثبت در زمان گذشته کامل استمراری آشنا شدید؛ حال می‌خواهیم به شما آموزش دهیم که چگونه می‌توانید این جملات را به‌شکل منفی به‌کار ببرید. برای منفی کردن زمان گذشته کامل استمراری ما به واژه منفی‌ساز o بعد از فعل کمکی had نیاز داریم. یعنی باید در ساختار چنین جملاتی از had o و یا مخفف آن که had ’ است استفاده کنیم. در نتیجه ساختار جملات منفی زمان گذشته کامل استمراری به‌صورت زیر خواهد بود:

Subjec had o bee p ese pa iciple (ve b i g) es of he se e ce.

(فاعل فعل کمکی had واژه منفی‌ساز o حالت استمراری یا فرم i g دار فعل اصلی ادامه جمله.)

همان‌طور که می‌دانید برای تمامی ضمایر و فاعل‌ها این had o و یا had ’ ثابت و بدون تغییر خواهد بود. در ادامه چند مثال به شما ارائه خواهیم داد تا هرچه بهتر ساختار و کاربرد جملات منفی زمان گذشته کامل استمراری را بیاموزید.

We had ‘ (had o ) bee livi g he e lo g.

ما مدت زیادی آن‌جا زندگی نکرده بودیم.

They had ‘ (had o ) bee s udyi g ve y ha d.

آن‌ها خیلی سخت درس نخوانده بودند.

He had o (had ’ ) bee lea i g a y hi g a all he e i e sessio .

او در تمام مدت جلسه چیزی یاد نگرفته بود.

Sudde ly, my ca b oke dow . I was o su p ised. I had o (had ’ ) bee u i g well fo a lo g ime.

ناگهان ماشینم خراب شد. تعجب نکردم. مدت زمان زیادی بود که درست کار نمی‌کرد.

سوالی کردن زمان گذشته کامل استمراری

حال که با ساختار جملات مثبت و منفی زمان گذشته کامل استمراری آشنا شدید؛ بد نیست که نحوه سوالی کردن این زمان را نیز بیاموزید. برای سوالی کردن زمان گذشته کامل استمراری تنها کاری که نیاز به انجامش دارید، جابه‌جا کردن فعل کمکی had با فاعل است. یعنی باید had را به ابتدای جمله منتقل کرده و پس از آن فاعل را بیاوریم. در نتیجه فرمول زیر برای جملات سوالی زمان گذشته کامل استمراری کاربرد خواهد داشت: Had subjec bee p ese pa iciple (ve b i g) es of he se e ce?

فعل کمکی had فاعل حالت استمراری فعل اصلی (فعل i g دار) ادامه جمله؟

با ارائه مثال، بهتر با این ساختار آشنا خواهید شد.

Had she bee doi g ma h las week? Yes, she had. No, she had ’ .

Had hey bee ca chi g he fish he e i e mo i g? Yes, hey had. No, hey had ’ .

Had we bee hi ki g abou hem a lo la ely? Yes, you had. No, you had ’ .

سوالی کردن زمان گذشته کامل استمراری با wh-ques io ها

سوالی کردن زمان گذشته کامل استمراری با wh-ques io ها نیز به این صورت است که ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کرده و پس از آن کلمه یا کلمات مورد سوال را حذف کرده و به‌جای آن کلمه پرسشی مورد نظر (مانند whe e، whe ، wha ، howو غیره) را در ابتدای جمله بیاورید. در نتیجه می‌توانید فرمول زیر را به‌کار ببرید:

Wh-ques io had subjec bee p ese pa iciple (ve b i g) es of he se e ce?

(کلمه پرسشی فعل کمکی had فاعل استفاده از bee حالت استمراری فعل اصلی (فعل i g دار) ادامه جمله ؟)

مثال:

Whe e had he bee wo ki g? He had bee wo ki g i Lo do .

او کجا مشغول کار کردن بود؟ او در لندن مشغول کار کردن بود.

Wha had she bee eadi g? She had bee eadi g ‘Go e wi h he Wi d.’

او مشغول خواندن چه بود؟ او مشغول خواندن «بر باد رفته» بود.

How lo g had she bee playi g baseball? She had bee playi g baseball fo all he life.

او چه مدت بیسبال بازی می‌کرده؟ او تمام مدت عمرش بیسبال بازی می‌کرده.

چند نکته مهم در مورد سوالی کردن زمان گذشته کامل استمراری:

برای سوالی کردن زمان گذشته کامل استمراری باید نکات زیر را نیز درنظر داشته باشید:

اگر با استفاده از کلمه پرسشی who قصد سوال در مورد فاعل جمله را داشته باشید؛ فقط لازم است فاعل را از جمله خبری حذف کرده و به‌جای آن who را بیاوریم و دیگر هیچ تغییری در جمله انجام ندهیم. مثال:

Who had bee wai i g fo Jack? Mike had bee wai i g fo Jack.

چه کسی منتظر جک بوده است؟ مایک منتظر جک بوده است.

اگر با استفاده از کلمه پرسشی who قصد سوال در مورد مفعول جمله را داشته باشید؛ باید از روش سوالی کردن جملات زمان گذشته کامل استمراری استفاده کنید. یعنی جمله خبری را به پرسشی تبدیل کرده و مفعول جمله را حذف کرده و به‌جای آن who یا whom را در ابتدای جمله سوالی قرار می‌دهیم. مثال:

Who had bee Mike wai i g fo ? Mike had bee wai i g fo Jack.

مایک منتظر چه کسی بوده است؟ مایک منتظر جک بوده است.

اگر با استفاده از کلمه پرسشی wha بخواهید در مورد فعل جمله یا عمل انجام شده سوال بپرسید و در واقع پرسش شما در مورد «چه کاری» باشد؛ باید در فرم سوالی جمله، فعل اصلی را حذف کرده و به‌جای آن doi g را قرار دهیم. مثال:

Wha had you bee doi g? I’d bee u i g all day.

چه کار می‌کرده بودی؟ تمام روز مشغول دویدن بودم.

اگر با استفاده از کلمه پرسشی wha بخواهید در مورد «چه چیزی» سوال بپرسید؛ کافیست روش سوالی کردن جملات زمان گذشته کامل استمراری را به‌کار بگیرید. مثال:

Wha had you bee wa chi g befo e she came? I’d bee wa chi g Ava a befo e she came.

قبل از این‌که او بیاید مشغول تماشای چه چیزی بودی؟ قبل از آمدن او مشغول تماشای آواتار بودم.

مجهول کردن زمان گذشته کامل استمراری

حال که ساختار جملات مثبت، منفی و سوالی زمان گذشته کامل استمراری را به‌درستی آموختید؛ بهتر از با حالت مجهول این زمان نیز آشنا شوید. در واقع از شکل مجهول زمان گذشته کامل استمراری در مواقعی استفاده می‎کنیم که یا فاعل و کننده کار مشخص نبوده و نمی‌دانیم چه کسی است و یا این‌که درجه اهمیت فاعل از خود عمل انجام شده کم‌تر است. یعنی در واقع عمل انجام شده مهم‌تر از کننده کار است.

حال برای مجهول کردن زمان گذشته کامل باید به شیوه زیر عمل کنیم:

ابتدا فاعل جمله معلوم را حذف کرده و مفعول جمله را در جایگاه آن قرار می‌دهیم. پس از آن از فعل کمکی had استفاده می‌کنیم. پس از had باید از شکل سوم فعل be که همان bee است استفاده کنیم و بعد از آن فرم i gدار و یا استمراری فعل be که bei g می‌شود را می‌آوریم. در نهایت نیز از قسمت سوم فعل اصلی که در انگلیسی به آن pas pa iciple یا به‌اختصار pp می‌گویند استفاده می‌کنیم. اگر فاعل جمله مشخص بوده و بخواهیم آن را ذکر کنیم؛ می‌توانیم در انتهای جمله و بعد از حرف اضافه by آن را بیاوریم. درنتیجه می‌توانیم فرمول زیر را برای حالت مجهول زمان گذشته کامل استمراری به‌کار ببریم:

Subjec (objec of he mai se e ce) had bee bei g pas pa iciple of he ve b (pp) es of he se e ce (by someo e o some hi g).

فاعل (مفعول جمله اصلی) فعل کمکی had استفاده از bee آوردن bei g قسمت سوم فعل اصلی یا همان pp ادامه جمله (بیان فاعل در صورت تمایل بعد از حرف اضافه by ).

برای این‌که بهتر با ساختار فوق آشنا شوید؛ در ادامه چند مثال به شما ارائه خواهیم داد.

جمله معلوم:

The as o ome s had bee obse vi g a flyi g objec fo ove wo hou s las F iday igh .

اخترشناسان جمعه شب گذشته مشغول رصد کردن یک شی پرنده برای بیش از دو ساعت بودند. (در این مثال، فاعل he as o ome s، فعل جمله در حالت گذشته کامل استمراری و مفعول آن a flyi g objec است.)

جمله مجهول:

A flyi g objec had bee bei g obse ved fo ove wo hou s las F iday igh (by as o ome s).

جمعه شب گذشته یک شی پرنده (توسط اخترشناسان) برای بیش از دو ساعت درحال رصد شدن بود. (همان‌طور که ملاحظه می‌کنید؛ فاعل جمله حذف شده و مفعول آن یعنی a flyi g objec جایگزینش شده و بعد حالت مجهول گذشته کامل استمراری را آورده و در انتهای جمله اگر تمایل داشته باشیم می‌توانیم فاعل را ذکر کنیم.)

جمله معلوم:

He mo he had bee yelli g a he child fo a hou yes e day.

مادرش دیروز یک ساعت درحال داد زدن سر این کودک بود.

جمله مجهول:

The child had bee bei g yelled a by he mo he fo a hou yes e day.

دیروز سر این کودک یک ساعت داد زده شده بود. (توسط مادرش)

جمله معلوم:

Tale ed s ude s had bee solvi g a ve y old equa io i se heo y a he ma h quiz.

دانش‌آموزان بااستعداد درحال حل کردن یک معادله بسیار قدیمی در نظریه مجموعه‌ها در مسابقه ریاضی بودند.

جمله مجهول:

A ve y old equa io i se heo y had bee bei g solved a he ma h quiz.

یک معادله بسیار قدیمی در نظریه مجموعه‌ها در مسابقه ریاضی درحال حل شدن بود.

حتی گاهی می‌توانیم برای تاکید بیش‌تر روی فاعل یا کننده کار از حالت مجهول جمله استفاده کنیم. مثال:

My sis e s we e he o es who had bee bei g employed by hei boss.

خواهران من کسانی بودند که توسط رئیس‌شان استخدام شده بودند. (در این مثال تاکید بر این است که شخص خود رئیس خواهرانم را استخدام کرده است. پس در نتیجه روی فاعل با استفاده از حالت مجهول جمله تاکید بیش‌تری شده است.)

کاربرد زمان گذشته کامل استمراری

در قسمت‌های فوق، ساختارهای مختلف زمان گذشته کامل استمراری که شامل جملات مثبت، منفی، سوالی و مجهول است را آموختید؛ حال زمان آن فرا رسیده است که بدانید از این زمان در چه مواقعی می‌توانید استفاده کنید. از زمان گذشته کامل استمراری می‌توانید در موارد زیر استفاده کنید:

عملی ادامه‌دار

معمولا از زمان گذشته کامل استمراری برای بیان عملی در گذشته استفاده می‌کنیم که تا پیش از یک عمل دیگر در همان زمان گذشته ادامه داشته است. این یعنی گذشته کامل استمراری عملی است که در گذشته آغاز شده و به‌اتمام رسیده است اما تا پیش از یک عمل دیگر مداومت و استمرار داشته است.

برخلاف زمان حال کامل استمراری که به عملی اشاره دارد که از گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است؛ زمان گذشته کامل استمراری به عملی اشاره دارد که در گذشته آغاز شده، ادامه یافته و به پایان رسیده است. پس در نتیجه این زمان به مداومت داشتن عملی از گذشته‌ای دورتر تا زمان شروع عمل دیگری در زمان گذشته اشاره دارد. مثال:

He had bee d i ki g milk ou he ca o whe Mom walked i o he ki che .

زمانی که مادر وارد آشپزخانه شد او داشت شیر از پاکت می‌نوشید. (عمل نوشیدن شیر در گذشته‌ای دورتر آغاز شده بود و تا زمان وارد شدن مادر ادامه داشته است.)

I was so difficul o ge up las Mo day fo school. I had bee wo ki g o my essays he igh befo e a d I was ve y i ed.

دوشنبه گذشته بیدار شدن برای مدرسه خیلی سخت بود. شب قبلش مشغول کار روی مقاله‌ام بودم و خسته بودم.

بیان تاثیر و نتیجه عمل

می‌توانیم از زمان گذشته کامل استمراری برای صحبت در مورد وقایعی که قبل از زمانی در گذشته شروع شده و تمام شده‌اند اما تاثیر یا نتیجه آن‌ها در نقطه‌ای از گذشته هم‌چنان وجود داشته و مهم بوده استفاده کنیم. مثال:

I had bee ai i g a d he g ou d was s ill we .

باران می‌باریده و زمین هنوز خیس بود. (یعنی باریدن باران از مدتی قبل ادامه داشته و نزدیک به زمانی خاصی در گذشته تمام شده اما اثر آن که خیس بودن زمین است هم‌چنان باقی مانده بود.)

Joh was ve y i ed. He had bee u i g.

جان خسته بود. او مشغول دویدن بوده است. (عمل دویدن در زمانی نزدیک به‌اتمام رسیده اما نتیجه آن که خستگی جان است در آن لحظه مشهود بوده است.)

استفاده از si ce و fo

می‌توانید از دو قید si ce و fo برای بیان زمان آغاز و یا طول مدت انجام کاری در زمان گذشته کامل استمراری استفاده کنید.

با استفاده از si ce می‌توانید زمان دقیق آغاز عملی پیش از یک عمل دیگری را بیان کنید. مثلا می‌توانید بگویید si ce 1967، si ce las yea ، si ce wo hou s ago، si ce I was a child و غیره. مثال:

The p og am ha was e mi a ed had bee wo ki g well si ce 1945 .

برنامه‌ای که متوقف شد از سال 1945 به خوبی کار کرده بود. (زمان دقیق آغاز برنامه تا قبل از متوقف شدنش را بیان می‌کند).

با استفاده از fo نیز می‌توانید طول مدت انجام کاری را در زمان گذشته پیش از شروع عمل دیگری بیان کنید. مثلا می‌توانید بگویید fo wo yea s، fo h ee weeks، و غیره. مثال:

Ca hy had bee playi g he pia o fo 35 yea s whe she was fi ally asked o do a solo wi h he local o ches a.

زمانی که در نهایت از کتی خواسته شد تا با ارکستر محلی تکنوازی کند، به‌مدت 35 سال درحال نواختن پیانو بود.

استفاده از whe و befo e

اگر بخواهید دو عملی که در گذشته انجام شده را بیان کنید می‌توانید با استفاده از whe و befo e تقدم و تاخر آن را به‌تصویر بکشید. یعنی می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

Pas pe fec co i uous whe befo e simple pas .

زمان گذشته کامل استمراری استفاده از whe و یا befo e زمان گذشته ساده.

نکته‌ای که باید درنظر داشته باشید این است که همیشه عملی که زودتر اتفاق افتاده است را با زمان گذشته کامل استمراری بیان کرده و عمل دیگری که در زمان گذشته سبب ایجاد تداخل در عمل قبلی شده است (یا همان عمل بعدی) را با گذشته ساده عنوان کنید. مثال:

Ma ha had bee walki g h ee miles a day befo e she b oke he leg.

مارتا قبل از این‌که پایش بشکند روزی سه مایل پیاده‌روی می‌کرد.

He had bee h owi g ocks a he wi dow fo five mi u es befo e she fi ally came ou o he balco y a d said, “Hey, Romeo“.

قبل از این‌‎که او بالاخره از بالکن بیرون بیاید و بگوید «سلام، رومئو»؛ او به‌مدت پنج دقیقه درحال سنگ پرتاب کردن به پنجره‌اش بود.

بیان عملی تکراری

از زمان گذشته کامل استمراری می‌توانید برای بیان عملی استفاده کنید که قبل از یک زمان مشخص و یا یک عمل دیگر در زمان گذشته بارها تکرار شده و یا اتفاق افتاده است و بعد از آن زمان یا عمل خاص نیز تکرار شده و یا ادامه یافته است. توجه داشته باشید که نیاز به بیان تعداد دفعات انجام کار نیست. چرا که این زمان روی طول مدت انجام کاری تاکید دارد نه نتیجه آن. مثال:

She was a p ofessio al w i e . She had bee w i i g ovels eve si ce she was i college.

او یک نویسنده حرفه‌ای بود. از زمانی که در کالج بود رمان می‌نوشت. (یعنی رمان نوشتن او از قبل‌تر آغاز شده و ادامه یافته است و بارها تکرار شده و در آینده نیز تکرار خواهد شد).

بیان نقل قول

همان‌طور که می‌دانید برای بیان نقل قول و سخن افراد باید زمان بیان جملات اصلی را یک زمان به عقب برگردانیم. مثلا اگر جمله بیان شده در زمان حال ساده بوده در نقل قول آن را به زمان گذشته ساده تبدیل می‌کنیم. درنتیجه برای بیان جملات نقل قولی که مربوط به زمان حال کامل استمراری و یا گذشته استمراری هستند می‌توانیم از گذشته کامل استمراری استفاده کنیم. مثال:

جمله اصلی:

Mela ie said, I have bee s udyi g all igh .

ملانی گفت: «من تمام شب درس خوانده‌ام.»

جمله نقل قولی:

Mela ie said ha she had bee s udyi g all igh .

ملانی گفت که او تمام شب مشغول درس خواندن بود.

جمله اصلی:

She said, I was wa chi g TV ha igh .

او گفت: «من آن شب مشغول تماشای تلویزیون بودم.»

She said ha she had bee wa chi g TV ha igh .

او گفت که آن شب مشغول تماشای تلویزیون بوده است.

تفاوت زمان گذشته کامل و گذشته کامل استمراری

حال که کاربردهای مختلف زمان گذشته کامل استمراری و ساختار جملات مختلف آن را آموختید؛ بهتر است بدانید که تفاوت آن با زمان گذشته کامل چیست و هریک را در چه مواقعی به‌کار می‌بریم. تفاوت زمان گذشته کامل استمراری و گذشته کامل در موارد زیر است:

از گذشته کامل همراه با افعال حرکتی (ac io ve bs) برای تاکید بر تکمیل شدن یک رویداد استفاده می‌کنیم. درحالی که از گذشته کامل استمراری برای نشان دادن این‌که یک رویداد یا فعالیت در گذشته هم‌چنان ادامه داشته است استفاده می‌کنیم. مثال:

The builde had pu up he scaffoldi g a ou d he house.

سازنده، داربست اطراف خانه نصب کرده بود. (کار نصب داربست‌ها تمام شده است و دیگر ادامه ندارد و تاکید بر کامل شدن فرایند نصب داربست‌هاست)

The builde had bee pu i g up he scaffoldi g whe he oof fell i .

سازنده درحال نصب کردن داربست در اطراف خانه بود که سقف فرو ریخت. (روی فعالیتی ادامه‌دار تاکید دارد. یعنی کار نصب داربست‌ها تا پیش از فروریختن سقف تمام نشده بوده و هنوز ادامه داشته بود.)

از گذشته کامل برای اشاره به تکمیل یک فعالیت و از گذشته کامل استمراری برای تمرکز روی فعالیت و مدت زمانی که طول کشیده است استفاده می‌کنیم. مثال:

I’d wai ed a hou fo he bus.

یک ساعت برای اتوبوس منتظر بودم. (زمان گذشته کامل بر روی تکمیل شدن عملی تاکید دارد. این یعنی منتظر بودن برای اتوبوس تمام شده است و دیگر منتظر اتوبوس نبودم).

I’d bee wai i g a hou fo he bus.

یک ساعت بود که منتظر اتوبوس بودم. (یعنی تا آن لحظه در زمان گذشته که صحبت می‌کنیم عمل انتظار کشیدن برای اتوبوس ادامه داشته است و بیش‌تر تاکید روی استمرار و طول مدت انجام این کار است.)

گذشته کامل نشان‌دهنده چیزی است که دائمی‌تر و یا ماندگارتر است درحالی که گذشته کامل استمراری بیش‌تر بیان‌گر اعمالی است که موقتی بوده یا ماندگار نیستند. مانند:

She’d always lived wi h he pa e s.

او همیشه با والدینش زندگی کرده بود. (نمی‌دانیم این زندگی کردن از کی و برای چه مدتی بوده است ولی این عمل طولانی و دائمی بوده است.)

She’d bee livi g wi h he pa e s befo e he ma iage.

او قبل از ازدواجش در حال زندگی کردن با والدینش بود. (این عمل موقتی و کوتاه‌مدت بوده است).

از گذشته کامل استمراری برای بیان اعمالی که در نقطه‌ای از گذشته تمام شده‌اند استفاده نمی‌کنیم. مثال:

Had hey s a ed he game o ime?

بازی را به‌موقع آغاز کرده بودند؟ (چون این کار در نقطه‌ای در گذشته تمام شده و استمرار و مداومت نداشته است نمی‌توانیم از گذشته کامل استمراری برای بیان آن استفاده کنیم. پس در واقع جمله had hey bee s a i g he game o ime? غلط است.)

علاوه بر موارد فوق، به‌یاد داشته باشید که با برخی از افعال که بیان‌گر حالت هستند نه عمل؛ نمی‌توانیم زمان گذشته کامل استمراری را به‌کار ببریم. در موارد زیر ما مجاز به استفاده از گذشته کامل ساده هستیم:

افعال مربوط به فرایندهای ذهنی نظیر believe ، k ow ، ealize ، ecog ize ، emembe ، suppose ، hi k ، believe ، u de s a d و غیره؛

افعالی که احساسات را نشان می‌دهند مانند admi e ، ado e ، de es ، ha e ، like ، espec ، love ، dislike ، p efe ، eed ، feel ، wa ، wish و غیره؛

افعالی که حواس را توصیف می‌کنند هم‌چون smell ، as e ، appea ، look ، seem ، sou d و غیره؛

افعالی که ویژگی‌های دائمی را توصیف می‌کنند مثل co sis ، co ai ، las ، belo g ، possess ، owe ، ow و غیره؛

افعال گفتاری همانند p omise ، ell ، say ، swea ، ag ee ، disag ee و غیره.

به‌عنوان مثال:

جمله غلط:

We’d bee k owi g fo a lo g ime ha he compa y was goi g o close.

We’d bee as i g he milk a d had decided i was bad, so we h ow i away.

I’d bee hea i g a lo abou Tim befo e.

I had bee ow i g my Mazda si ce 2007 whe i was s ole .

جمله درست:

We’d k ow fo a lo g ime ha he compa y was goi g o close.

We’d as ed he milk a d had decided i was bad, so we h ow i away.

I’d hea d a lo abou Tim befo e.

I had ow ed my Mazda si ce 2007 whe i was s ole .

سخن پایانی

اگر به مقالات آموزشی این چنینی علاقه دارید، می‌توانید با نصب اپلیکیشن زبان‌شناس به بخش آموزش گرامر ساده آن مراجعه کرده و در فصل زمان‌ها با سایر آموزش‌های مربوط به زمان‌های مختلف زبان انگلیسی آشنا شوید.

دکمه بازگشت به بالا