Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا شیاف روزه را باطل میکند

آیا شیاف روزه را باطل می کند
آیا شیاف روزه را باطل میکند؟

من جهت معالجه نیاز به شیاف کردن در طول روزه دارم و سوالم این است که آیا شیاف روزه را باطل میکند؟ حکم استفاده از شیاف در ماه رمضان چیست؟

آیا شیاف روزه را باطل میکند

پاسخکده: شیاف نوعی از اشکال استفاده از دارو و به صورت جامد است که در درجه حرارت بدن انسان نرم یا محلول می‌شود. شیاف به مقعد، واژن یا لوله ادراری وارد می‌شود. داروی موجود در شیاف، می‌تواند اثر موضعی یا کلی در بدن انسان داشته باشد. ممکن است از شیاف‌ها برای معالجه درد، تب، گرفتگی عضلانی، بواسیر و یبوست استفاده بشود.
و از طرفی یکی از مبطلات روزه اماله کردن با چیز روان است به بیان دیگر اماله یعنی وارد کردن چیز روان و مایع از طریق مقعد است. اماله همان تنقیه یا حقنه است که در اصطلاح پزشکی به آن enema می گویند و برای پاکسازی روده بزرگ انجام می شود. این روش برای جراحی روده و یا رساندن املاح به روده بزرگ از طریق رکتوم به کار می رود.
اما در مورد اینکه آیا شیاف روزه را باطل میکند؟ طبق نظر اکثر فقهاء اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند ، ولی استعمال شیافهایی که برای معالجه است اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای کیف کردن است مثل شیاف تریاک یا برای تغذیه از این مجری است خودداری نمایند.
در ادامه نظر برخی از مراجع تقلید را درباره اینکه آیا شیاف روزه را باطل میکند؟ یا خیر ذکر کرده ایم و هر کس طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کند.

نظر مراجع تقلید درباره اینکه آیا شیاف روزه را باطل میکند یا خیر؟

مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای: اماله کردن با چیز روان، اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد، روزه را باطل مى‌‌کند. ولی شیاف اگر مایع نباشد؛ و کرم واژینال ،‌ برای روزه اشکال ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی: استعمال شیاف‏ به جهت درمان بنابر احتیاط اشکالی ندارد. ولی برای روزه دار مکروه می باشد. ولی تنقیه کردن روزه را باطل میکند هر چند به شکم نرسد.
آیت الله سیستانی: اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری وبرای معالجه باشد , روزه را باطل می کند. ولی استفاده از شیاف روزه را باطل نمیکند ولی مکروه است.

 

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از