استاندار کرمانشاه

آخرین دستاوردهای دانشگاه

اتمام فرآیند تجهیز کامل مرکز بهداشتی درمانی و اورژانس پیش بیمارستانی ثارالله

روایت سلامت در دولت مردمی فیلم

برای اولین بار در استان ، واحد کاردیو انکولوژی در بیمارستان گلستان راه اندازی شد

افزایش ۵۰ رشته تخصصی دکترا طی دولت سیزدهم در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

درخشش واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در کشور

دکتر مهرداد پاینده به عنوان رئیس بیمارستان بهارستان کرمانشاه منصوب شد

انجام پیوند مغز استخوان اطفال از غیر برای اولین بار در کرمانشاه

انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و خانواده نیک اندیش محمدی به نیابت از زنده یاد حاج مصطفی محمدی

روزانه بیش از ۴۰۰۰ بیمار جهت دریافت خدمات درمانی با تعرفه دولتی در کلینیک های ویژه دانشگاه پذیرش می شود

دکمه بازگشت به بالا