سه گانه جان کریستوفر

کتاب رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه اول)

معرفی کتاب رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه اول) اثر جان کریستوفر

کتاب رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه اول)

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟

کتاب رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه دوم)

معرفی کتاب رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه دوم) اثر جان کریستوفر

کتاب رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه دوم)

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟

دکمه بازگشت به بالا