Ultimate magazine theme for WordPress.

آیا حجامت روزه را باطل میکند

پرسش: من در حالی که روزه بودم حجامت کردم و سوال دارم که آیا حجامت روزه را باطل میکند یا خیر؟ حکم حجامت روزه دار چیست؟

آیا حجامت روزه را باطل میکند؟

پاسخکده: حجامت کردن روزه با باطل نمیکند ولی خارج کردن خون از بدن در صورتی که از روی اختیار باشد و سبب ضعف گردد، برای روزه‌دار کراهت دارد. چه با حجامت باشد یا اهدای خون و آزمایش.
در ادامه میتوانید نظر مراجع عظام تقلید را درباره این پرسش بخوانید:

آیا حجامت روزه را باطل می‌کند؟

آیت الله خامنه ای:
۱۹۲. آیا حجامت کردن و خارج کردن خون از بدن در ماه رمضان از مبطلات روزه است؟
ج) جزو مبطلات روزه نیست(حجامت کردن روزه را باطل نمیکند)، ولی خارج کردن خونی که موجب ضعف شود ـ با حجامت و غیره ـ برای روزه‌دار کراهت دارد.

آیت الله مکارم شیرازی:
پرسش :آیا حجامت روزه را باطل میکند؟ آیا خون گرفتن در آزمایشگاه (برای تعیین گروه خونی یا آزمایش خون) روزه را باطل می کند؟
پاسخ : خیر، ولی اگر موجب ضعف شود کراهت دارد.

آیت الله سیستانی:
حجامت کردن روزه را باطل نمیکند.
+منبع: استفتائات موجود در سایت مراجع

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از