مجلس خبرگان چند نفرند

مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری(تأسیس: ۱۳۶۲ش) از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه اصلی آن انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر عملکرد او است. هر دوره این مجلس ۸ سال است و اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند و شرط حضور در آن داشتن توانایی اجتهاد در حد تجزی است. این مجلس نخستین بار در سال ۱۳۶۲ش تشکیل شد و در ۷ اسفند ۱۳۹۴ انتخابات پنجمین دوره آن برگزار شد. مجلس خبرگان بعد از درگذشت امام خمینی، در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ش آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را برای رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرد.

جایگاه قانونی

در اصل‌های ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام خبرگان رهبری ذکر شده است. اصل ۱۰۷ انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می‌داند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته است یادداشت ۱. به این ترتیب اولین قانون انتخابات خبرگان شامل تعیین تعداد و شرایط انتخاب شوندگان و در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، در ۱۰ مهر ۱۳۵۹ توسط شورای نگهبان تدوین و تنظیم گردید و به تصویب امام خمینی رهبر وقت ایران رسید. برخی از مواد این قانون با اصلاحاتی همراه بوده است، تغییراتی که در جلسات ۲۴ و ۲۵ تیر سال ۱۳۶۹ در مواد این قانون صورت گرفت از این جمله‌اند۱، آخرین اصلاحیه مربوط به تاریخ ۱۱ ۶ ۱۳۹۴ است.

تعداد خبرگان

مطابق با ماده ۱ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری (اصلاحی ۱۱ ۶ ۱۳۹۴) تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ۸۸ نفر است که پراکندگی آنان در سطح کشور به‌ این شرح است:

علاوه بر این مطابق با همین ماده: از تاریخ تصویب این قانون هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی براساس پیشنهاد هیئت‌رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.۲

شرایط نمایندگان خبرگان رهبری

اعضا مجلس خبرگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. این انتخابات به صورت استانی برگزار می‌شود و هر فرد نماینده یک استان است. نمایندگان خبرگان رهبری باید تحصیلات علوم دینی داشته باشند و دست‌کم مجتهد متجزی باشند. یعنی در بعضی از ابواب فقهی توانایی اجتهاد داشته باشند. بنابر ماده ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخاب شوندگان برای نمایندگی در این مجلس باید دارای شرایط زیر باشند:

وظایف خبرگان رهبری

گزارش ادوار مجلس خبرگان

انتخابات برای تشکیل نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ش برگزار شد و مجلس خبرگان رهبری در ۲۳ تیر ۱۳۶۲ش افتتاح شد.۴ ریاست این دوره از مجلس را آیت الله علی مشکینی بر عهده داشت.

انتخاب قائم‌مقام رهبری

مجلس خبرگان اول در سال ۱۳۶۲ش، و در زمان حیات امام خمینی بنیان‌گذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله حسینعلی منتظری را به عنوان قائم‌مقام رهبری برگزید تا در صورت درگذشت امام خمینی، آیت الله منتظری جانشین او شود. آیت الله منتظری در سال ۱۳۶۸ دو ماه پیش از درگذشت امام خمینی از سمت خود استعفا کرد. مجلس خبرگان در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ این استعفا را پذیرفت.

انتخاب رهبر جدید

پس از درگذشت امام خمینی که بنیان‌گذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی بود، مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هجری شمسی، آیت الله سید علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. این انتخاب موقت بود. پس از تغییر قانون اساسی و انجام همه‌پرسی مربوط به آن، خبرگان رهبری در جلسه تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی برگزید.

دوره دوم خبرگان رهبری

انتخابات دومین دوره خبرگان رهبری در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار شد و نخستین جلسه این مجلس در ۲ اسفند ۱۳۶۹ تشکیل شد. آیت الله علی مشکینی در دوره دوم نیز به عنوان رییس مجلس خبرگان انتخاب شد.

دوره سوم خبرگان رهبری

انتخابات سومین دوره خبرگان رهبری در آبان ۱۳۷۷ برگزار شد و نخستین جلسه این مجلس در در ۴ اسفند ۱۳۷۷ تشکیل شد. رییس سومین دوره خبرگان نیز آیت الله علی مشکینی بود.

دوره چهارم خبرگان رهبری

انتخابات دوره چهارم خبرگان رهبری در آذر ماه سال ۱۳۸۵ش برگزار شد. به دلیل تصویب هماهنگ‌سازی انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی ایران، این دوره از خبرگان ده‌ سال طول کشید. نخستین رییس این دوره آیت الله علی مشکینی بود و بعد از درگذشت او نخست اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست رسید. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی و آیت الله محمد یزدی دو رییس بعدی این دوره از خبرگان رهبری بودند.

دوره پنجم خبرگان رهبری

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۷ اسفند ۱۳۹۴ برگزار شد. نخستین جلسه این مجلس نیز در ۴ خرداد ۱۳۹۵ تشکیل شد. در این جلسه احمد جنتی با ۵۱ رای به ریاست خبرگان انتخاب شد.۵

مذاکرات تمامی اجلاس‌ها در این دوره از خبرگان محرمانه بود و خبری منتشر نشد.

فهرست نمایندگان مجلس خبرگان

اسامی نمایندگان ادوار مختلف مجلس خبرگان عبارت است از:۸

مجلس خبرگان رهبری | وظایف، تعداد اعضا و شرایط کاندیداتوری

مجلس خبرگان رهبری چه وظایفی برعهده دارد؟ پس از انقلاب سال 57 در ‌‌ایران تغییراتی بنیادین در سیستم سیاسی و دولتی رخ داد. در پی‌‌‌ این تحولات تعدادی از نهاد‌ها حفظ شدند و تعدادی هم به سیستم اضافه شدند. یکی از نهاد‌های نو ظهور بعد از انقلاب مجلس خبرگان رهبری است.‌‌‌ این مجلس از نتایج نظام سیاسی بر مبنای ولایت فقیه است و جزو ارکان کلیدی در نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. در‌‌‌ این مطلب به بررسی مجلس خبر‌گان رهبری و وظائف آن می‌پردازیم.

مجلس خبرگان رهبری

مجلسی است متشکل از فقهای برجسته واجد شرایط که وظیفه نظارت بر امور رهبری و انتخاب رهبر را بر عهده دارند.‌‌‌ این مجلس از 88 عضو تشکیل شده است و دوره آن‌ها هشت ساله می‌باشد.

فقهای مجلس خبر‌گان از سوی مردم در طی یک همه پرسی هر 8 سال یکبار از میان کاندیداهای واجد شرایط انتخاب می‌شوند.

برای آشنایی با نقش مجلس خبرگان در معاهده بین المللی کلیک کنید.

شرایط کاندیداتوری مجلس خبرگان

در ماده 3 مصوب شورای نگهبان برای کاندیداتوری انتخاب مجلس خبر‌گان شرایطی ذکر شده است که‌‌‌ این شرایط باید رعایت گردد. در صورتی که افراد‌‌‌ این پنج شرط را داشته باشند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند:

1 شهرت داشتن به دین داری و مورد اعتماد بودن و صلاحیت اخلاقی.

2 درجه‌‌ای از اجتهاد که قدرت درک عمیق مسائل فقهی را داشته باشد تا در صورت لزوم ولی فقیه واجد شرایط را انتخاب کند.

3 بینش سیاسی و اجتماعی و آگاهی در خصوص مسائل روز.

4 اعتقاد به نظام.

5 نداشتن سوء سابقه سیاسی و اجتماعی.

تعداد اعضای فقهای خبرگان رهبری

بر مبنای ماده یک قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری از 88 نماینده تشکیل می‌گردد‌‌‌ این نمایندگان به ترتیب به شرح زیر می‌باشد:

استان تهران 16 نماینده.

استان خراسان رضوی و خوزستان هر کدام 6 نماینده.

استان اصفهان‌، آذربایجان شرقی و فارس هر کدام 5 نماینده.

استان گیلان و مازندران هر کدام 4 نماینده.

استان‌های آذربایجان غربی و کرمان هر کدام ۳ نماینده.

استان‌های اردبیل، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هر کدام ۲ نماینده.

استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هرکدام ۱ نماینده.

وظائف مجلس خبرگان رهبری

بر اساس آنچه که در متن قانون اساسی مطرح شده است مجلس خبرگان بر اعمال و عملکرد ولی فقیه باید نظارت نمایند. علاوه بر‌‌‌ این سه وظیفه اصلی که دو مورد آن مربوط به رهبری و یک مورد مربوط به خود مجلس خبرگان است به شرح زیر است:

1 انتخاب رهبر جدید.

2 انتخاب قائم مقام رهبری.

3 قانون گذاری برای خود مجلس خبرگان.

علاوه بر تمام‌‌‌ این وظائف مجلس خبرگان دارای کمیسیون‌های مختلف است که هر کدام وظائف مخصوص به خود را دارند به طور مثال کمیسیون تحقق موضوع اصل 111 قانون اساسی‌، کمیسیون سیاسی و اجتماعی و… .

برای آشنایی کامل با قانون مجازات اسلامی کلیک کنید.

انتخاب رهبر جدید

در اصل 107 قانون اساسی‌‌‌ این اختیار به مجلس خبرگان داده شده است که ولی فقیه را انتخاب نمایند. بر این اساس همه فقها با مشورت یکدیگر اعلم‌ترین فقیه را در صورت داشتن شرایط لازم برای رهبری انتخاب می‌کنند. رهبر را می‌توانند از میان خود فقهای مجلس خبرگان انتخاب نمایند. همانطور که بعد از فوت رهبر انقلاب‌، آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر انتخاب کردند.

انتخاب قائم مقام رهبری

گاهی پیش می‌آید که به دلیل بیماری یا کهولت سن و یا هر دلیل دیگری رهبری از انجام وظائف خود ناتوان است‌. همچنین در مواردی که رهبر صلاحیت لازم برای انجام وظائف خود را از دست داده است در‌‌‌ این صورت باید رهبر جدید تعیین گردد‌. مجلس خبر‌گان یک شخص را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب می‎کند تا در صورت وجود شرایط اضطراری عهده دار وظائف رهبری شود.

به طور مثال در سال 1362‌‌ آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب گردید که در سال 68 دو ماه قبل از درگذشت رهبر انقلاب استعفا داد و مجلس خبر‌گان با‌‌‌ این استعفا موافقت نمود.

قانون گذاری برای مجلس خبرگان

در نخستین دوره که مجلس خبرگان کار خود را شروع کرد به دلیل جدید بودن‌‌‌ این نظام قانون خاصی برای آن تنظیم نشده بود‌. به همین جهت بر اساس ماده 108 قانون اساسی اعضای مجلس خبرگان که در اولین دوره ریاست آن‌ها با آیت الله مشکینی بوده است باید به تالیف و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان می‌پرداختند.‌‌‌ این قانون با اکثریت آرا به تصویب رسید و سپس به تایید رهبر انقلاب رسید. از‌‌‌ این پس تجدید و هر گونه اصلاح در‌‌‌ این قانون توسط خود اعضای مجلس خبرگان انجام می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجلس خبر‌گان، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مجلس خبر‌‌گان پاسخ دهند.

رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

.my ex p li e-heigh : 30px !impo a ; fo -size: 17px; . opdeskpaypaddi g- op:30px @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) .cha g ma gi – op:20px; display:block !impo a .cha g_desk op ma gi – op:20px; display: o e !impo a @media (max-wid h:1008px) . o esp display: o e !impo a .fo m-co ol wid h: au o !impo a ; bo de – adius: 0px .i e -co e box ma gi -bo om: 15px !impo a .ali k img max-wid h: 100% !impo a ; wid h: au o !impo a ; heigh : au o !impo a .ali k h2 colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px; ma gi -bo om: 20px .ali k h3 fo -size: 15px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h4 fo -size: 14.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h5 fo -size: 14px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h6 fo -size: 13.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k p li e-heigh : 27px .ali k a fo -size: 15px .shoa backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 23px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh : 32px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi – op: 20px .e d bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5; .slo fo -size: 50px; fo -family: yeka ; ma gi -lef : 20px; .slo2 fo -size: 50px; fo -family: yeka ; posi io : ela ive; op: 33px; ma gi – igh : 20px; .my able d bo de : 1px solid .my able : h-child(eve ) backg ou d: colo : whi e .my able : h-child(eve ) d colo : whi e !impo a .my able : h-child(odd) backg ou d: .mb-5 ma gi -bo om: 3px !impo a h4 fo -size: 14px !impo a ; fo -weigh : bold; colo : gb(58, 109, 151);

در این مقاله به بررسی رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1402 می پردازیم . 

برای مشاوره رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۴۰۲

برای مشاوره رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۴۰۲

عناوین اصلی این مقاله

مجلس خبرگان رهبری نهادی است که ایجاد آن در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصول 107 و 108 قانون اساسی به مجلس خبرگان تخصیص پیدا کرده است . این مرجع از تعدادی فقیه زبده و عالی رتبه تشکیل شده است که یکی از مهمترین وظایف حکومتی را بر عهده دارند . وظایفی مثل انتخاب رهبر ، تشخیص صلاحیت رهبری ، عزل رهبر و … . اعضای این مجلس به واسطه تکلیف مهمی که بر عهده دارند با وسواس و دقت زیادی کاندید و انتخاب می شوند . از این رو ما در این مقاله به بررسی رئیس مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۴۰۲ می پردازیم . 

اعضای مجلس خبرگان رهبری 1402

اعضای مجلس خبرگان ۱۴۰۲ در انتخاباتی مانند انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، توسط رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب می شوند . تعداد اعضای مجلس خبرگان 88 نفر است که برای یک دوره 8 ساله انتخاب می شوند . اعضای مجلس خبرگان خودشان قانون حاکم بر امورشان را وضع می کنند و می توان گفت هیچ نهادی در کشور استقلال اعضای این مجلس را ندارد . از این رو بر اساس آیین نامه داخلی که توسط اعضای همین مجلس به تصویب می رسد ، رئیس و هیات رئیسه مجلس خبرگان 1402 تعیین می شود . 

رئیس مجلس خبرگان رهبری ۱۴۰۲

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری ، ریاست مجلس خبرگان 1402، با رای اعضای مجلس تعیین می شود . در حال حاضر مجلس خبرگان یک رئیس و دو نائب رئیس ، دو منشی و دو کارپرداز دارد که منصب ریاست آن بر عهده احمد جنتی است. جلسات اعضای مجلس خبرگان رهبری به دلیل حساسیت موضوعی بالایی که دارند به صورت محرمانه و غیرعلنی برگزار می شوند .

​برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در کانال تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری پاسخ دهند . 

برای مشاوره رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۴۰۲

برای مشاوره رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۴۰۲

دکمه بازگشت به بالا