مبحث 9

دانلود مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (ویرایش 99)

مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب 23 جلد که هر جلد مربوط به یک مبحث خاص می‌باشد، منتشر شده است. آخرین ویرایش (ویرایش پنجم) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان که مربوط به طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه می‌باشد، در سال 99 منتشر شده است.

هدف از انتشار مبحث 9

هدف این مبحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی ساختمان های موضوع این مبحث فراهم شود. ضوابط و مقررات این مبحث باید در مشخصات مواد تشکیل دهنده و طرح، محاسبه، اجرا و کنترل ساختمان های بتنی، رعایت شوند.

این ضوابط مربوط به ساختمان های بتنی با سنگدانه های معمولی و سبک و سیمان پرتلند یا سیمان آمیخته و با مقاومت مشخصه حداقل برابر 20 مگاپاسکال و یا اعضای بتن پیش تنیده با حداقل مقاومت مشخصه 30 مگاپاسکال می باشد.

دانلود مبحث 9

برای دانلود آخرین ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) ویرایش پنجم سال 99، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید.

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)

۲۰۰,۰۰۰تومان

نمایش جزئیات بیشتر نمایش محصولات مشابه نمایش توضیحات تکمیلی دوره نمایش توضیحات و سرفصل‌ها

اطلاعات مربوط به این محصول 5 ساعت قبل بروزرسانی شده است

شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ الی ۱۷:۳۰ پنج شنبه:۱۰ الی ۱۴

400 در انبار

توضیحات

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

(طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

اساس ساختار این ویرایش طراحی بر مبنای مقاومت تعیین گردید و مقرر شد ضوابط محاسباتی به گونه‌ای تنظیم گردند که استفاده از نرم افزارهای رایج و مورد استفاده در ایران به آسانی وبدون مشکل انجام شود. علاوه بر تسهیلات لازم برای محاسبه ساختمان های میان و مرتبه و بلند مرتبه و آشنایی با روش‌های محاسیاتی مورد نیاز مربوطه از قیبل تحلیل برای تعیین خزش و جمع شدگی در بتن آرمه فراهم گردند.

از ویرایش‌های قبلی این مبحث در مسائل اجرائی و جزئیات ابعاد مقطع و ارماتور بندی استفاده زیادی می‌شده است، لیکن در دسترس نبوده نرم افزارهای که دقیقا بر اساس اصول مبحث باشند، استفاده شایسته و فراگیر از مبحث در امر محاسبات انجام نگردیده و برخی مهندسان نارگریز از سایز آئین‌نامه‌های بین المللی استقاده می‌کردند. در ویرایش موجود نواقص فوق برطرف شده و امکان استفاده از نرم افزارهای متداول فراهم گردیده است.

آموزش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

این ویرایش شامل ۲۳ فصل و ۶ پیوست می‌باشد.تقسیم‌بندی موضوعی مبحث شامل موارد زیر است :

۱- کلیات، مقررات تعاریف فصل‌های ۱و۲

۲- مصالح، تکنولوژی، اجرا: فصل‌های ۳، ۴ و ۲۲ و پیوست های ۱و۴

۳- سیستم‌ها، تحلیل سیستم‌ها : فصل‌های ۵، ۶ و ۷ و پیوست های ۳، ۶

۴- طراحی مقاطع و اعضا: فصل ۸ تا ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۳

۵- موارد خاص (شامل طراحی برای زلزله، آتش،مهارها به بتن، و ساختمان های کوتاه مرتبه با اهمیت معمولی) : به ترتیب در فصل های ۲۰ و پیوست ۲ و فصل ۱۸ و پیوست ۵

                مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان

فهرست کتاب مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)

۱-۹  کلیات

۱-۱-۹- گستره
۲-۱-۹- مطالب عمومی
۳-۱-۹- هدف
۴-۱-۹- دامنه کاربردی
۵-۱-۹- روش طراحی
۶-۱-۹ بارگذاری و ترکیب‌های آنها
۷-۱-۹- سیستم واحد اندازه گیری
۸-۱-۹- مقام قانونی مسئول
۹-۱-۹- مهندس طراح و مهندس ناظر
۱۰-۱-۹- مدارک و مستندات ساخت
۱۱-۱-۹- روش‌ها و سیستم‌های خاص طراحی و اجزائی
۱۲-۱-۹- مدارک مورد استفاده

۲-۹ علائم و تعاریف

۱-۲-۹- گستره
۲-۲-۹ علائم اختصاری
۳-۲-۹ تعاریف و اصطلاحات

۳-۹- مشخصات مکانیکی بتن

۲-۳-۹- بتن معمولی و بتن سبک
۳-۳-۹- مقاومت فشاری مشخصه بتن
۴-۳-۹ رده بندی بتن
۵-۳-۹- مدول گسیختگی بتن
۶-۳-۹- مدول الاستیسیته بتن
۷-۳-۹ ضریب پواسون بتن
۸-۳-۹ ضریب انبساط حرارتی بتن
۹-۳۹- جمع شدگی و خزش بتن

۴-۹- مشخصات آرماتور

۱-۴-۹- گستره
۲-۴-۹- رده بندی آرماتور
۳-۴-۹ طبقه بندی آرماتورها با توجه به روش ساخت
۴-۴-۹- طبقه بندی آرماتور با توجه به روش ساخت
۵-۴-۹- ویژگی‌های کششی آرماتور
۶-۴-۹- ویژگی خم پذیری
۷-۴-۹- ویژگی جوش پذیری
۸-۴-۹ مشخصات مورد نیاز آرماتورها در طراحی
۹-۴-۹- دوام آرماتور
۱۰-۴-۹ اقلام جاگذاری شده در بتن
۱۱-۴-۹ آرماتور برشی – گل میخ سردار

۵-۹ الزامات سیستم‌های سازه‌ای

۱-۵-۹- گستره
۲-۵-۹- کلیات
۳-۵-۹- اجزای سیستم‌های سازه‌ای
۴-۵-۹- مسیرهای انتقال باز
۵-۵-۹- الزمات طراحی سیستم‌های سازه‌ای
۶-۵-۹- الزامات طراحی سیستم‌های سازه‌ای خاص

۶-۹- تحلیل سیستم ها

۱-۶-۹ گستره
۲-۶-۹ مدلسازی
۳-۶-۹- نحوه چیدمان بارهای زنده
۵-۶-۹- تحلیل خطی الاستیک مرتبه ی اول
۶-۶-۹ تحلیل خطی الاستیک مرتبه دوم
۷-۶-۹ تحلیل غیر الاستیک
۸-۶-۹ تحلیل به روش اجزا محدود
۹-۶-۹ روش‌های ساده شده‌ی تحلیل الاستیک

۷-۹- ضریب‌های بار و ترکیب‌های بارگذاری- ضریب‌های کاهش مقاومت

۱-۷-۹- گستره
۲-۷-۹- کلیات
۳-۷-۹- ضریب‌های بار و ترکیب‌های بارگذاری
۴-۷-۹- ضریب‌های کاهش مقاومت

۸-۹- ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، بارمحوری، برش، پیچش و برش اصطکاک

۱-۸-۹- گستره
۲-۸-۹- مقاومت خمشی
۳-۸-۹- مقاومت محوری یا مقاومت توام خمشی و محوری
۴-۸-۹ مقاومت برشی یک طرفه
۵-۸-۹ مقاومت برشی دو طرفه
۶-۸-۹ مقاومت پیچشی
۷-۸-۹ مقاومت اتکایی
۸-۸-۹ مقاومت برش اصطکاکی

۹-۹- دال های یکطرفه

۱-۹-۹ گستره
۲-۹-۹ کلیات
۳-۹-۹- ضوابط کلی طراحی
۴-۹-۹- مقاومت مورد نیاز
۵-۹-۹ مقاومت طراحی
۶-۹-۹ آرماتور گذاری
۷-۹-۹ جزئیات آرماتورگذاری
۸-۹-۹ آرماتورهای یکپارچگی سازه‌ای در دال‌های یکطرفه در جا ریز

۱۰-۹ دال‌های دو طرفه

۱-۱۰-۹- گستره
۲-۱۰-۹- تعاریف ویژه
۳-۱۰-۹ کلیات
۴-۱۰-۹- مصالح
۵-۱۰-۹ اتصال به دیگر اعضا
۶-۱۰-۹- ضوابط کلی طراحی دال‌ها
۷-۱۰-۹- آرماتور گذاری در دال‌ها
۸-۱۰-۹- سیستم‌های تیرچه دو طرفه
۹-۱۰-۹- روش “طراحی مستقیم”
۱۰-۱۰-۹- روش طراحی “قاب معادل”
۱۱-۱۰-۹- روش “طراحی پلاستیک”

۱۱-۹ تیره

۱-۱۱-۹- گستره
۲-۱۱-۹ کلیات
۳-۱۱-۹- مقاومت مورد نیاز
۴-۱۱-۹- مقاومت طراحی
۵-۱۱-۹- محدودیت‌های آرماتور گذاری
۶-۱۱-۹- جزئیات آرماتور گذاری
۷-۱۱-۹- سیستم تیرچه‌ی یک طرفه
۸-۱۱-۹ تیرهای عمیق

۱۲-۹- ستون

۱-۱۲-۹- گستره
۲-۱۲-۹- کلیات و محدودیت‌ها
۳-۱۲-۹- مقاومت مورد نیاز
۴-۱۲-۹- مقاومت طراحی
۵-۱۲-۹- محدودیت‌های آرماتور
۶-۱۲-۹ جزئیات آرماتور گذاری

۱۳-۹ دیوارها

۱-۱۳-۹ گستره
۲-۱۳-۹- کلیات
۳-۱۳-۹   حداقل ضخامت دیوار
۴-۱۳-۹ تلاش‌های طراحی
۵-۱۳-۹- مقاومت طراحی
۶-۱۳-۹ محدودیت‌های مقادیر آرماتورها
۷-۱۳-۹- جزئیات آرماتورگذاری
۸-۱۳-۹- روش جایگزین برای تحلیل خارج از صفحه دیوارهای لاغر

۱۴-۹ دیافراگم ها

۱-۱۴-۹- گستره
۲-۱۴-۹- نیروهای طراحی دیافراگم
۳-۱۴-۹- حداقل ضخامت دیافراگم
۴-۱۴-۹- مقاومت مورد نیاز
۵-۱۴-۹- مقاومت طراحی
۶-۱۴-۹- محدودیت‌های آرماتور گذاری

۱۵-۹ شالوده‌های بتن آرمه

۱-۱۵-۹ گستره و تعاریف
۲-۱۵-۹ کلیات
۳-۱۵-۹- شالوده‌های سطحی
۴-۱۵-۹ شالوده‌های عمیق

۱۶-۹- ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون

۱-۱۶-۹ گستره
۲-۱۶-۹ کلیات
۳-۱۶-۹- جزئیات میلگرد گذاری ناحیه
۴-۱۶-۹ الزامات مقاومتی ناحیه اتصال تیر ستون
۵-۱۶-۹ انتقال نیروی محوری ستون از طریق سیستم کف

۱۷-۹ اتصالات اعضای سازه‌ای به یکدیگر

۱-۱۷-۹- گستره
۲-۱۷-۹- اتصالات به شالوده‌ها
۳-۱۷-۹-انتقال برش افقی در اعضای خمشی مرکب بتنی
۴-۱۷-۹ نشمین‌ها
۵-۱۷-۹- اتصالات اعضای پیش ساخته

۱۸-۹- مهار به بتن

۱-۱۸-۹ گستره
۲-۱۸-۹- کلیات
۳-۱۸-۹ الزامات کلی طراحی
۴-۱۸-۹ الزامات طراحی برای بارهای کششی
۵-۱۸-۹- الزامات طراحی برای بارهای برشی
۶-۱۸-۹ اندرکنش نیروهای کششی و برشی
۷-۱۸-۹ الزامات فاصله مهارها از یکدیگر، فاصله از لبه‌ها و حداقل ضخامت برای جلوگیری از وقوع گسیختگی دونیم شدگی یتن
۸-۱۸-۹ الزامات لرزه‌ای
۹-۱۸-۹- نصب و بازرسی مهارها
۱۰-۱۸-۹ قطعات الحاقی با زبانه برشی
۱۱-۱۸-۹ مراجع مورد استفاده و مورد تایید

۱۹-۹- الزامات بهره‌بره‌برداری

۱-۱۹-۹ گستره
۲-۱۹-۹- تغییر مکان یا خیز
۳-۱۹-۹- توزیع آرماتور خمشی و کنترل عرض ترک
۴-۱۹-۹ آرماتور حرارتی و جمع شدگی
۵-۱۹-۹ ارتعاش

۲۰-۹- ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

۱-۲۰-۹ گستره
۲-۲۰-۹ کلیات
۳-۲۰-۹ قاب‌های با شکل پذیری کم (معمول)
۴-۲۰-۹ دیوارهای سازه‌ای با شکل پذیری کم (معمولی)
۵-۲۰-۹ قاب‌های با شکل پذیری متوسط
۶-۲۰-۹ قاب‌های با شکل پذیری زیاد (ویژه)
۷-۲۰-۹ دیوارهای سازه‌ای با شکل پذیری زیاد(ویژه)
۸-۲۰-۹ دیافراگم‌ها و خرپاها (شکل پذیری متوسط و زیاد)
۹-۲۰-۹ شالوده
۱۰-۲۰-۹ اعضای از سازه که جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزله منظور نمی‌شوند

۲۱-۹ جزئیات آرماتور گذاری

۱-۲۱-۹ گستره
۲-۲۱-۹ فاصله‌های حداقل و قلاب ها
۳-۲۱-۹ طول گیرایی
۴-۲۱-۹ وصله میلگردها
۵-۲۱-۹ گروه میلگردها
۶-۲۱-۹ آرماتورهای عرضی

۲۲-۹ مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارت

۱-۲۲-۹- گستره
۲-۲۲-۹- مبانی طراحی
۳-۲۲-۹ اطلاعات طراحی اعضای سازه
۴-۲۲-۹ الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن
۵-۲۲-۹ تولید، بتن ریزی و عمل آوری بتن
۶-۲۲-۹ آرماتورها و الزامات ساخت
۷-۲۲-۹ مهارها در بتن
۸-۲۲-۹  اقلام جاری گذاری شده
۹-۲۲-۹ الزامات برای قطعات بتنی پیش ساخته
۱۰-۲۲-۹- قالب بندی
۱۱-۲۲-۹ ارزیابی و پذیرش بتن
۱۲-۲۲-۹ ارزیابی و پذیرش آرماتور
۱۳-۲۲-۹ نظارت

۲۳-۹- ارزیابی مقاومت سازه‌های موجود

۱-۲۳-۹ گستره
۲-۲۳-۹ کلیات
۳-۲۳-۹ ارزیابی مقاومت به روش تحلیلی
۴-۲۳-۹ ارزیابی مقاومت به روش آزمایش بارگذاری
۵-۲۳-۹ روش آزمایش بارگذاری تدریجی
۶-۲۳-۹ روش آزمایش بارگذاری چرخه‌ای

پیوست ۹-پ۱ دوام بتن و آرماتور

۹-پ۱-۱ گستره
۹-پ۱-۲ الزامات بتن آرمه در معرض یون های کلرید
۹-پ۱-۳ الزامات بتن آرمه در خوردگی ناشی از کربناته شدن
۹-پ۱-۴ الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی
۹-پ۱-۵ الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا
۹-پ۱-۶ الزامات دوام بتن در معرض چرخه های یخ زدن و آب شدن
۹-پ۱-۷ الزامات دوام بتن برای کنترل واکنش قلیایی- سنگدانه
۹-پ۱-۸ الزامات دوام بتن برای سایش و فرسایش
۹-پ۱-۹ الزامات بتن در مقابل آتش
۹-پ۱-۱۰ دوام آرماتورها
۹-پ۱-۱۱ تخمین زمان آغاز خوردگی آرماتور اجزای سازه‌ای بتن آرمه

پیوست ۹-پ۲ طراحی در برابر آتش سوزی

پ۲-۱- گستره
پ۲-۲ کلیات
پ۲-۳ ضوابط طراحی
پ۲-۴-مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR)  در دال‌ها
پ۲-۵ مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR)  در تیر
پ۲-۶ مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR)  در ستون‌ها
پ۲-۷ مدت زمان مقاومت در برابر آتش (FRR)  در دیوارها
پ۲-۸ اضافه کردن زمان مقاومت در برابر آتش با استفاده از مصالح اضافی

پیوست ۹-پ۳ روش خرپایی (روش بست و بند)

پ۳-۱ گستره
پ۳-۲ تعاریف
پ۳-۳ کلیات
پ۳-۴ اعضا فشاری (بست ها)
پ۳-۵ اعضای کششی (بندها)
پ۳-۶ گره ها
پ۳-۷ گره های خم میلگرد
پ۳-۸ طرح مقاوم در برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند
پ۳-۹ گام‌های محاسباتی و مدل سازی بست و بند
پ۳-۱۰ کنترل ترک
پیوست۹ – پ۴ جمع شدگی و خزش بتن
پ ۴-۱ گستره
پ۴-۲ کلیات
پ۴-۳ اثرات جمع شدگی بتن
پ-۴-۴ اثرات خرش بتن

پیوست ۹-پ۵ روش ضرائب لنگر خمشی در دال‌ها

پ۵-۱ گستره
پ۵-۲ روش طراحی
پ ۵-۳ ضخامت دال
پ۵-۴ تلاش برشی در تیر و دال
پ۵-۵ لنگر های خمشی در تیرها

پیوست۹-پ۶ روش طراحی ساده ساختمان‌های ببتنی

پ۶-۱ کلیات و دامنه کاربردها
پ۶-۲ طراحی اجزا سیستم قاب خمش
پ۶-۳ طراحی تیرها، ستون، تیرچه‌ها و شالوده
اصلاحیه

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی

توضیحات تکمیلی

پی دی اف قسمتی از کتاب

مشاهده صفحات اول کتاب

اصلاحیه

غلط نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) (ویرایش ۱۳۹۹)

790 دیدگاه و امتیاز خریداران برای کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)

نیما مومنی – مرداد ۱۹, ۱۴۰۲

خریدار۰۲۰۴۱۰ خوبه

محمدرضا صادقی – مرداد ۸, ۱۴۰۲

خریدار۰۲۰۳۱۵ چاپ عالی ولی حجم کتاب خیلی زیاد شده

فائزه قنبری – مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

خریدار۰۲۰۲۲۳ عالیه

سحر ل – مرداد ۲۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۲۰۲۲۱ باتشکر از نوآور و اینکه هفته آخر کتابارو گرفتم ولی سر جلسه آزمون تونستم استفاده کنم بااینکه م ۱۹ نخونده بودم .

نوید بهادر – فروردین ۳۱, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۱۲۲۷ چاپ عالی ممنون از شما

سید امین تقوی شهری – اردیبهشت ۸, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۱۲۱۹ عالی

شاهین بابازاده دیزج – اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۱۲۱۴ چاپ خوب

یونس بهشتی اصل – اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۱۱۰۳ عالی

مهدی مهربانی – خرداد ۲۸, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۱۰۲۴ خوب بود

علی صوفی – اردیبهشت ۳, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۱۰۰۳ کتاب به روز شده و عالی

سالم نوری – شهریور ۸, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۹۱۱ مرسی عالی بود

حمیدرضا نراقی – آذر ۲۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۹۰۸ مبحث مهم و پیچیده و پر سوال است

رامین غیایی اصل – فروردین ۲۴, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۹۰۴ مناسب بود

سعید بیرامی سوسهاب – تیر ۲۸, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۸۳۰ عالی

سعیده سادات حسینی – آذر ۸, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۸۲۸ عالی

اشکان محمدی سلیمانی – آذر ۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۸۱۹ ویرایش قبلی رو داشتم ولی واسه ازمون دی ماه ویرایش جدید حجم کتاب خیلی زیاده امیدوارم بتونم کل کتابو بخونم،کیفیت عالیه

سجاد علائی – آذر ۱۹, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۸۰۵ آخرین چاپ ۱۴۰۱ و ویرایش مطابق با منابع آزمون ارسال شد. با تشکر

مجتبی بهنودیان – اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۷۱۱ کیفیت چاپ عالی و هم‌چنین طبق آخرین ویرایش تدوین شده است

ابوالفضل کریمی – اسفند ۸, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۷۰۹ عالی

هانیه معیری منش – آذر ۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۶۲۸ من کتاب مبحث نهم مقررات ملی رو از سایت نشر نوآور تهیه کردم. بسته بندی و زمان تحویل بسیار خوب بود و کتاب ترو تمیز و بدون هیچ ایرادی بود.

سجاد رشیدی – تیر ۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۶۲۸ سلام دست شما درد نکنه .براحتی خرید انجام میگیره و ارسال هم بسیار سریع انجام میشه .ممنون

نگین تاج – مرداد ۱۸, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۶۱۹ ارسال و بسته بندی بدون مشکل

حسام رجبعلی – شهریور ۱۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۵۲۲ درست و دقیق

ابراهیم اسماعیلی – اسفند ۱۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۵۲۱ اینکه کتاب سر موقع بدستم رسید و در سفارشاتم کمبود نبود عالیه

نگار حکیمی ها – دی ۲۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۵۱۸ کیفیت چاپ و ارسال خوب بود

آرمین معمارزاده – مرداد ۲۷, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۵۱۱ به موقع بدستم رسید

ایوب فولادی – آذر ۱۵, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۵۰۲ محتوا و ظاهر کتاب عالی است

مرضیه قربانی – اسفند ۹, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۲۷ عالیه

پدرام مکوندی – مرداد ۲۸, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۲۵ عالی

مهدی حاجی محمدیان – اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۴۲۴ بسیار عالی

محمد قادری – مرداد ۲۰, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۲۳ سالم و به موقع رسید

فرهاد افروغ – آبان ۱۰, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۲۲ عالی

محمد عالی زهی – مرداد ۱۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۲۲ هنوز مطالعه نکردم

سید علی داداشی – مرداد ۱۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۲۰ خیلی خوب و سریع تحویل داده شد، ممنون

سحر گودرزوندچگینی – اردیبهشت ۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۴۱۵ بسته بندی خوب و ارسال به موقع

فرشاد سلمان زاده – شهریور ۸, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۱۵ کتاب خوبیه

هادی طهماسبی – مرداد ۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۰۸ کتاب ها سالم بدستم رسید و سرعت ارسال مناسب بود.

محمد مهرانی – تیر ۲۷, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۰۶ عالیه

منا لشگری – اردیبهشت ۳, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۴۰۶ خوبه

مبینا تسلیمی – مرداد ۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۴۰۱ بسته بندی عالی و خود کتاب بدون هیچ مشکلی بود

امیرحسین محمدی – تیر ۲۴, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۲۸ بسیار عالی

نفیسه لطفی – مرداد ۲۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۲۴ عالی

زهرا فرزانه نژاد – خرداد ۳۰, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۲۱ عالی

الهام قیاسوند – مرداد ۲۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۱۹ ارسال به موقع .ممنون

مهدی عسکری – شهریور ۲۵, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۱۸ در مجموع کتاب ارزشمندی است، فقط حجم زیادی دارد و بهتر بود که در حجم کمتری ارائه میگشت

رضا کیمیا – بهمن ۱۰, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۱۵ کتاب مفیدی بود

پارسا خسروی – تیر ۵, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۰۶ با سلام کتاب بسیار خوبی هست و لازم نیست بیشتر در باره کتاب حرف بزنم فقط درباره نحوه ارسال و سایت میگم. خیلی قیمت ها منطقی هست و ارسال بسیار خوب و به موقع انجام میشه و بسیار هم کتاب ها سالم میرسه. ممنونم از سایت خوب نوآور

سجاد زعفرانی – خرداد ۲۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۳۰۴ عالی

سیدعلی اصغر سجادی – آبان ۲۸, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۰۳ خوب

مهران عزتی – مهر ۲۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۳۰۳ کیفیت، ارسال و پاسخگویی عالی

سیما زمانی – مرداد ۱۸, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۲۳۰ خوب بود

اسماعیل مهراجی – مرداد ۲۹, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۲۱۹ عالی

سیدحسین کاظم زاده – مرداد ۹, ۱۴۰۲

خریدار۰۱۰۲۱۹ بسیار عالی

احمد میرزایی کهنه فرود – اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۲۰۴ باسلام کیفیت کتابها مناسب ولی ازعملکرد پست ناراضیم چون کتابها بعدازهفت روزبدستم رسید

علی رضا ایوب زاده – اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۱۲۹ فوق العاده بود

علی علیان – مرداد ۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۱۱۶ ممنون از ارسال به موقع

امیر حسینی – فروردین ۲۴, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۱۱۲ بسیار عالی

جاسم بامری – اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۱۰۱۰۴ عالی

مجید قلی پور – آذر ۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۱۲۲۸ کتابهای مقررات ملی ساختمان که از مواد آزمون هستند

امیر صفائی – بهمن ۲۹, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۱۲۱۷ بسته بندی فوقالعاده

سیمین جابری – بهمن ۲۹, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۱۱۱۳ بسیار عالی

مجتبی دره بالائی – اسفند ۲۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۱۱۰۸ عالی بود

امین قیاسی – مرداد ۲۳, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۱۰۱۹ کتاب خوبی هست

مجتبی عباسی – مرداد ۲۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۹۰۲ مفید بود

جلیله نقیبی – اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۹۰۱ ممنون ازینکه مجموعه کاملی دارید

آرش غدیری – خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۸۲۰ عالی

عبدالحمید صوفی – مرداد ۱۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۸۱۱ عالی و بدون نقص

بهاره چنگى – خرداد ۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۷۲۸ متابی عالی برای دانشجویان و ارمون نظام

مهدی عباسی – شهریور ۲۹, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۷۱۸ عالی

زانیار خضری – بهمن ۱۴, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۷۱۲ عالی

جعفر یوسفی – اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۷۰۵ متأسفانه به برخی مسائل درست اشاره نشده

مریم نصرت نیا – اردیبهشت ۴, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۷۰۴ خووووب بود

شایسته رضایی – بهمن ۲۴, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۷۰۴ مبحث نهم جدید با اینکه حجم زیادی پیدا کرد اما دسته بندی خیلی بهتری به وجود امد و تعاریف بر اساس حروف الفبا خیلی اتفاق خوبی بود

حمید جلیلوند – آذر ۱۳, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۶۲۸ فوق العاده

مریم علی نژاد – شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۶۲۱ خیلی خوب

علی محمدی – شهریور ۱۳, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۶۱۵ جای پیشرفت داره هنوز

نیما عزیزی – فروردین ۲۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۶۱۳ عالی

مهران باقری – فروردین ۴, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۵۲۷ عالی

مهرداد میرزایی – مهر ۱۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۵۲۳ عالی

میرحامد موسوی – اردیبهشت ۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۵۱۰ عالی

پروانه کاظمی – اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۵۰۹ چاپ خوبی داشت، کامل

محمد شهبازی – تیر ۲۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۵۰۶ عالی

مهدی نژاد – مرداد ۱۶, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۵۰۶ از بسته بندی بسیار راضی بودم

مهدی رضایی نیارکی – مهر ۱۳, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۵۰۶ تخفیف

مریم نعمتی – دی ۴, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۵۰۵ عالی

سید حامد معینی طباطبایی – خرداد ۲۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۵۰۴ محتوی کتاب مناسب بود

امیر رجبیان – مرداد ۲۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۵۰۳ کیفیت چاپ مطلوب بود

محمد حسن قزلی جهرمی – اسفند ۱۰, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۴۳۱ عالی

امیر یوسفی – آبان ۲۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۴۳۱ عالی

مجتبا رزاقی – مهر ۲۳, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۴۳۱ عالی

امین زمانی – آذر ۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۴۲۷ عالی زود به دستم رسید

ایرج حیاتی – بهمن ۵, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۴۲۳ بسیار عالی

امیر شاهولایتی – مرداد ۹, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۴۱۹ به روز و با کیفیت.

راشد پورایی – آذر ۱۹, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۴۱۰ بسیار عالی و راضی، ممنون از زحمات شما

مرتضی قدری – آذر ۱۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۴۰۹ برای بچه های معماری محاسبات خیلی سنگینه

پشتیبان نوآور – آذر ۲۱, ۱۴۰۱

سلام مهندس گرامی صلاحیت های معماری نظارت، طراحی و اجرا هم چنین صلاحیت های عمران محاسبات و نظارت و اجرا می‌باشد

فرشید برهانی نژاد – مرداد ۲۴, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۴۰۹ صحافی ایراد دارد

عبدالرضا آزادی – فروردین ۱۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۴۰۹ حجم کتاب نسبت به قبل خیلی زیاده

حسین اقبالی – تیر ۲۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۴۰۸ کتاب سالم بدستم رسید

مریم بهرامی – آبان ۱۹, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۴۰۷ چاپ با کیفیت

فائزه اسکندری – مرداد ۷, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۴۰۷ چاپش خوبه اولش هم غلطنامه اش اومده

زهرا محامد – تیر ۱۳, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۳۲۵ بسیار عالی

مصطفی دهقان – خرداد ۱۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۳۲۵ بسیار عالی

علی بصیر – تیر ۵, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۳۲۴ عالی

روناک شیری – آذر ۲۷, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۳۲۲ دستتون درد نکنه

محمدرضا اکبری – خرداد ۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۳۲۱ عالی بودن

قربان فرجی – بهمن ۱۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۳۲۰ عالی

مریم منصوری – فروردین ۲۷, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۳۱۸ خوب

رضا حبیب زاده – فروردین ۲۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۳۱۷ عالی

پریا محمدی – تیر ۱۲, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۳۱۴ بسیار عالی

سروش انصاری – مرداد ۳, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۳۱۲ بسیار خوب

زهرا اسماعیل بگی – تیر ۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۳۱۰ بسیار عالی

پریسا جهانگیر – خرداد ۲۰, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۳۰۸ عالی

زهرا حیدری – شهریور ۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۳۰۵ عالی

سیدجلال الدین علیزاده – تیر ۴, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۳۰۲ خوب بود

محمدصادق جعفریان چرمهینی – اسفند ۲۰, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۳۰۱ عالی

رضا زین الدینی پور – اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۳۰۱ خیلی خوب

محمد خطیبی – اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۲۳۰ بسیار عالی

نیما رحمانی – خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۲۳۰ عالی

عبدالهادی عشقی – مرداد ۲۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۲۲۹ عالی تشکر

الهه جهانی – اردیبهشت ۴, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۲۲۹ خوب بود

حمید زبردست – تیر ۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۲۲۹ ممنون از ارسال به موقع و عالی

مریم صمدیان – خرداد ۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۲۱۰ عالی

رضا کرملاچعب – آبان ۱۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۲۰۸ عالی

داود امیری – مهر ۲۷, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۲۰۶ عالی

حسین زمردی – اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۲۰۶ ممنون از زحمات شما دوستان عزیز . سفارش بنده بدستم رسید . با تشکر

زهرا فتاحی – خرداد ۲۹, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۲۰۳ عالی بود و به موقع تحویل داده شد

بهزاد غلامی – آذر ۵, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۲۰۳ کتاب بسیار عالی من با همین کتاب نظارت قبول شدم حالا دارم برای محاسبات میخونم

محمد عظیم زاده – تیر ۱۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۲۰۳ عالی

سعید عباس زاده – تیر ۲۹, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۲۰۲ عالی

فرهاد عزیزی – اسفند ۱۰, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۲۰۲ از تیم انتشارات نواور ممنونم،به موقع ارسال کردنو همه چی عالی بود

فرزاد فرامرزی – خرداد ۶, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۲۰۱ واقعا عالی بود و خیلی زود به دستم رسید

نوید نیساری – خرداد ۲۲, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۳۱ ممنونم از لطف شما آران

امیر خدابنده – آبان ۲۲, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۳۱ این ویرایش از نظر طراحی دقیقتر شده . اما در زمینه نظارت کمی مبهم بیان شده است

پشتیبانی انتشارات نوآور – آبان ۲۴, ۱۴۰۰

بله ، تقریبا میشه گفت مبحث ۹ ویرایش سال ۹۹ بیشتر با رویکردی محاسباتی تدوین شده است.

محمد جواد کیهان – مرداد ۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۳۱ عالی

ناهید کمندی – خرداد ۳, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۳۱ ویرایش جدید مبحث نهم، حجم زیادی دارد.

جواد مرتضائی – خرداد ۸, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۱۳۱ عالی

مهدی حاتمی مقدم – مرداد ۹, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۳۱ عالیه

احمد محمدی – آذر ۱۵, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۳۰ کتاب مشکل نداشت وکامل بود

رحیم نصیری – آذر ۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۳۰ کیفیت و رساندن سریع به مشتری قابل تقدیر می باشد.

رضا شاهرضا – آبان ۲۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۳۰ عالی

ارسلان مهبودی – مرداد ۳۰, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۳۰ بسیار عالی

یلدا ولی پور – شهریور ۲۵, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۳۰ عالی

فرامرز جهانبانی – تیر ۲۰, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۱۷ از اینکه این کتاب را براحتی در اختیار ما میگذارید ممنونم واقعا دستتون درد نکنه

مینا شیرالی – اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۱۶ عالی

رضا محمود آبادی – اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۱۶ کتاب بسیارجامع وکامل جمعبندی شده است

احسان مهرآفرین – دی ۱۳, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۱۶ بسیار عالی و خوب

روح اله جعفری – مرداد ۶, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۰۷ عالی

سهیل ابراهیمی – تیر ۶, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۰۵ خیلی ممنون از امکاناتی که در اختیار مردم قرار میدهید

محمود شیردل – فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۰۵ عالی

عباس سلیمی – شهریور ۵, ۱۴۰۲

خریدار۰۰۰۱۰۴ سالم به دستم رسید

الهه ملتمس – اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۱۰۴ عالی

سمیه مرادی – فروردین ۲۵, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۰۴ عالی

بهزاد ملکشاهی – تیر ۲, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۰۴ اوکی هست

مریم وفا – آذر ۱, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۰۲ ویرایش جدید، جامع تر است

امیرحسین اسفیدانی – شهریور ۳, ۱۴۰۱

خریدار۰۰۰۱۰۱ خوب بود

اسفندیار جهاندیده – فروردین ۱۱, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۲۳۰ عالی

مهدیه السادات حسینی نژاد – مهر ۲۳, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۲۷ عالی

آرزو نیک نژاد – فروردین ۶, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۲۲۷ خوب

اصغر لرستانی – مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۲۵ خیلی حجیم اما راحت برای معماری و سخت برای عمران

محمد دالوندی – فروردین ۸, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۲۲۳ آیا این کتاب غلط نامه نداره منتشر بشه؟ من خودم خیلی ایراد گرفتم ازش

پشتیبانی انتشارات نوآور – فروردین ۱۰, ۱۴۰۰

هنوز سایت مقررات ملی غلط نامه آن را بصورت رسمی در سایت منتشر نکرده است. اما می توانید غلط نامه مبحث ۹ را دانلود نمایید.

علی پروانه – آبان ۱۲, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۲۱ عالی

عادل سندوسی – فروردین ۱۵, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۲۱ ممنون از فروشگاه خوبتون

علی بیاتی نیا – دی ۱۹, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۲۰ حجم کتاب خیلی زیاد است و مفهوم کتاب سنگین تر شده و کار آزمون را سخت تر کرده ویرایش قبلی بهتر بود.

سجاد فرسایی – اسفند ۱۲, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۲۱۹ مناسب

حجت‌الله اسکندری – مرداد ۱۳, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۱۵ بسیار خوب

مصطفی سوری زائی – خرداد ۱۱, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۱۴ خوب بود

سیده مینا حسینی – اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۲۱۴ خیلی حجمش زیاده و کاملا محاسباتی و سنگینه

محمدرضا سودانی – مهر ۱, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۲۱۳ عالی

مسعود مرتضوی – بهمن ۱۵, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۲۱۱ ممنون از ارسال به موقع کتاب

محمدامین اصلان – آبان ۱۰, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۱۰ عالی

مهسا مهری – خرداد ۸, ۱۴۰۲

خریدار۹۹۱۲۰۹ عالی

فرید چیت ساز – شهریور ۱۶, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۲۰۵ عالی

منصور قادرنژاد – اسفند ۱۴, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۱۲۰۱ عالی

احمدرضا محمدی – مرداد ۴, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۱۲۹ عالی

یاسر محمودی – تیر ۱۶, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۱۲۸ سپاس از زحمات شما. گتاب صحیح و سالم بود.

مونا رضائیان – اسفند ۱۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۱۱۲۷ عالی

عادل مقبلی – اسفند ۱۰, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۱۱۲۶ عالی بود

مسعود طیبی فر – مهر ۲۸, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۱۲۳ ممنون از انتشارات نو آوار جهت در دسترس قرار دادان خرید آنلاین کتاب های مقررات

سجاد سلیمی – اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۱۲۱ ممنون از ارسال به موقع

قاسم سلطان فام – دی ۲۹, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۱۲۰ عالی

یاسین زینی وند – آذر ۶, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۱۱۰ ممنون از سایت خوبتون

محمد طاهری پور – شهریور ۶, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۱۰۸ ویراستاری عالی بود

زهرا بیگلو – فروردین ۱۶, ۱۴۰۲

خریدار۹۹۱۱۰۷ زمان بر

بهاره اصعرنزاد – تیر ۸, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۱۰۵ عالی

محمدحسین فرخی – خرداد ۱۶, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۰۲۷ خوبه

رضا پالیزیان – بهمن ۲۲, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۱۰۲۶ تغییرات اساسی داشته

ابوالفضل زرینی – فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۰۲۶ ممنونم از ارسال سریع شما

سحر دالوند – مهر ۱۳, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۰۲۲ عالی

مهدی خادمی – مرداد ۱, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۰۲۱ کاملا باکیفیت

سیدمحمد صفوی – بهمن ۲۶, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۱۰۲۱ کتاب خوب

کامران غلامپورفرد – اسفند ۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۱۰۲۰ مرسی. عالی بود

محمدرسول ابراهیمی – خرداد ۷, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۰۲۰ با تقدیر و تشکر بابت همه زحمات شما. همیشه مرسولات شما زودتر از موعد مورد انتظار به دستمون میرسه.

علی حیدری بکاولی – دی ۳, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۰۱۹ خوب بود

جمال پارسافرد – آبان ۲۵, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۰۱۷ عالی

علبرضا زنگنه – تیر ۲۸, ۱۴۰۲

خریدار۹۹۱۰۱۵ عالی

مرتضی یاراحمدی – مرداد ۳, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۰۱۴ عالی

امید نجفی – آبان ۲, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۱۰۱۳ عالی

شهرام سعیدآبادی – فروردین ۲, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۱۰۱۳ عالی

ناصر فندرسکی – خرداد ۸, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۲۹ خیلی عالی بود با تشکر

سمیه مختارزاده – دی ۱۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۹۲۸ عالی

صابر شاه نظری – آبان ۶, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۲۸ با سلام. ویرایش جدید مبحث نهم بسیار تغییرات داشته و سرفصلها افزایش و حجم مطالب کتاب به شکل قابل توجه ای افزایش یافته است.

حسین منظری – بهمن ۷, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۹۲۶ کیفیت کتاب و نحوه ارسال بسیار عالی بود

پشتیبانی انتشارات نوآور – بهمن ۷, ۱۳۹۹

امیدوارم موفق باشید.

فاطمه هاشمی – آبان ۲۲, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۲۶ ممنون از انتشارات نوآور

سپیده فرهانیان مقدم – اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۲

خریدار۹۹۰۹۲۶ عالی

مجتبی عباس خانی – فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۹۲۵ قابل فهم و خوبه

محسن غفاری – اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲

خریدار۹۹۰۹۲۵ بسیار عالی

احسان حسنی آذرپور – فروردین ۵, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۹۲۴ عالی

نصراله کبیری – بهمن ۱۵, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۲۳ عالی

پدرام حمیدی – شهریور ۳, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۲۲ نسخه کامل و با کیفیت و بدون مشکل چاپی ارسال گردید

عارف نادری بوانلو – مرداد ۲۱, ۱۴۰۲

خریدار۹۹۰۹۲۱ عالی

نادر عباسی – اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۲۱ عاالی

سیدمیثم خسروانی نیک – اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۲۰ خوب

سرور صفایی – آبان ۲۴, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۲۰ کامل و جامع

توحید ندائی – آذر ۲۱, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۹۲۰ عالییییییییییییییییییییییییی

ارمغان هژبری – مرداد ۳, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۱۹ عالی

زکریا عزیزی – خرداد ۹, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۹۱۹ عالی

هاتف مهربانی – دی ۱۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۹۱۸ در ویرایش جدید حجم مطالب بسیار زیاد شده و هیچ وقت نمیشه همه اینا توی کار کاربردی بشه

مهرداد مدیری قره ورن – دی ۹, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۹۱۸ از انتشارات نوآور ممنونم بخاطر ارتقاء سطح اعتماد و رضایت در خرید آنلاین کتب فنی و مهندسی . همین که برای خرید مجبور نیستیم به فروشگاه و وبسایت مراجعه کنیم و همه کتب و منابع رو یکجا میتونیم پیدا کنیم خودش جای بسی تقدیر و تشکر داره

وجیهه شیبانی – آذر ۹, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۱۷ عالی

شاهین حسینی راد – شهریور ۱۳, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۱۳ خوب

اسما رستمی – اسفند ۱۷, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۹۱۰ نحوه ثبت و ارسال عالی بود….سپاس

سالار حسین زاده – دی ۱۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۹۰۹ عالی

محمد رضا رضایی – آبان ۱۷, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۰۹ کتاب مفیدی هست

سید میلاد کوثری نظامی – مرداد ۱۴, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۹۰۲ عالی

امید سعیدی – مرداد ۲۱, ۱۴۰۲

خریدار۹۹۰۹۰۲ عالی بود

پیام آقاجری – آذر ۲۴, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۸۲۵ خوب

عباس حریرنیا – آذر ۱۷, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۸۲۴ کاربردی است

امید سقاپور – دی ۲۹, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۸۲۲ عالی و جامع

مهدی جوهری – آذر ۹, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۸۲۱ متاسفاته غلط های املایی و انشایی دیده می شود در متن کتاب. در چاپ های بعدی اصلاح نمایید.

پشتیبانی انتشارات نوآور – آذر ۱۰, ۱۳۹۹

سلام ووقت بخیرف این کتاب برای دفتر مقررات می باشد. موفق باشید

روح اله میری – اسفند ۱۱, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۸۲۰ خوبه

محمد جواد معینی – اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۸۱۲ خوب

محسن خانجانی – شهریور ۲۰, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۸۱۰ خوب بود

الهام چای ساز – تیر ۹, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۸۰۷ از آنجایی که هدف این مبحث ارائه‌ ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها، میزان حداقلی از مقاومت، پایداری، بهره برداری، پایایی و انسجام در سازه ساختمان‌های بتنی بوده و سلامت و ایمنی استفاده کنندگان از این سازه ها حفظ می شود، لذا امید است ضمن اینکه کتابهای جامعی در خدمت مهندسین گذاشته می شود تقاضا می گردد در هنگام ساخت بناها نیز از این مباحث نیز استفاده بهینه و جامع نیز شود.

حسن روستایی – آذر ۶, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۸۰۴ استفاده از ایین نامه aci در ویرایش جدید ساره ها را سنگینتر خواهد کرد

پژمان زهروی – اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۷۲۷ عالی

حامد توکلی – مهر ۲۹, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۷۲۵ عالی بود

رحیم پزشکان – اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱

خریدار۹۹۰۷۲۴ به موقع رسید ولی پست دیر تحویل داد

محسن طرفدار – اسفند ۲۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۷۱۵ عالی

اندیشه واقفی منش – آبان ۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۷۱۴ عالی

سجاد ازاد – آبان ۲۶, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۷۱۱ عالی بود دستتون درد نکنه

عاطفه نعمتی – مرداد ۶, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۶۱۲ کاش ویرایش نداشت که مجبور به خریدش نمیشدیم

سلجوق بابازاده – آبان ۷, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۶۰۴ به عنوان معمار که فقط ۱۲ فصل اولش مهمه برام، خیلی دوسش دارم، عالی بود

مهدی اردشیری – شهریور ۲۶, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۵۰۵ کتاب ها در زمان کم به دستم رسید. ممنون

مائده عبداله زاده – فروردین ۱۷, ۱۴۰۰

خریدار۹۹۰۴۱۷ تمام کتابها رو به موقع و با بسته بندی عالی تحویل گرفتم

مهدی جرجانی – مرداد ۳۰, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۴۱۰ بعضی از صفحات کم رنگ تر از سایر صفحات بوده و در شب کمی اذیت میکند غیر از ان مشکلی وجود ندارد

پشتیبانی انتشارات نوآور – شهریور ۱, ۱۳۹۹

درصورت ایراد چاپی عکس صفحات را به شماره ۰۹۰۵۶۶۴۰۵۳۲ تلگرام کنید تا همکارانم بررسی کنند.

امین ّپازوکی – شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۳۱۶ خیلی مهم

صادق انصاری فرد – آذر ۲۱, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۳۰۴ بسیار عالی و با چاپ با کیفیت

امین شاهیده – خرداد ۱۷, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۲۳۰ نه خیلی مؤثر

مسعود احمدوند – دی ۶, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۲۳۰ ممنون از شما

شیما ملک حسینی – شهریور ۲۱, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۲۱۸ عالی

آرزو آرامی – مرداد ۵, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۱۱۵ یه کتاب ضروری

مهران نظری – شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۹۰۱۰۸ عاااالی

نگین حیدرابادی – دی ۳, ۱۳۹۹

خریدار۹۸۱۰۲۱ عالی

سمیرا نوشابادی – آذر ۲۱, ۱۳۹۹

خریدار۹۸۱۰۱۹ ممنون از شما

میلاد کمالی – بهمن ۱۷, ۱۳۹۸

خریدار۹۸۱۰۱۷ عالی

میثم رضایی – دی ۳۰, ۱۳۹۸

خریدار۹۸۱۰۱۵ بد نیست یکم گنگ

سید محمد باقر میرجمال الدین – دی ۲۴, ۱۳۹۸

خریدار۹۸۱۰۱۲ نخونی از دست دادی

سجاد رئیسی – خرداد ۶, ۱۴۰۱

خریدار۹۸۱۰۰۸ عالی

محمد ناروئی – مرداد ۲۷, ۱۴۰۲

خریدار۹۸۰۷۲۷ عالی

منصور کاکاسلطانی – آذر ۲۰, ۱۴۰۰

خریدار۹۸۰۶۱۲ عالی

علیرضا نارویی – اسفند ۲۴, ۱۳۹۹

خریدار۹۸۰۵۱۴ عالی

عرفان عشوریان – شهریور ۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۸۰۴۱۵ سپاس

فرازد کریمی – خرداد ۲, ۱۳۹۹

خریدار۹۸۰۴۱۵ عالی

ادریس محمدی تنها – تیر ۱۵, ۱۴۰۰

خریدار۹۸۰۴۰۴ خیلی عالی بود

وحید طولاشی – آذر ۲۸, ۱۳۹۹

خریدار۹۷۱۰۳۰ عالی

پیام قجری – آذر ۳, ۱۳۹۹

خریدار۹۷۰۹۱۲ عالی

معین – بهمن ۸, ۱۴۰۱

لطفا موجود کنید

خانم صالحی – بهمن ۸, ۱۴۰۱

سلام وقت بخیر، معمولا ظرف گذشت چند روز موجود میشود. و در صورتی که کتابی نا موجود هست میتوانید شماره موبایلتون رو ثبت کنید تا بعد از موجود شدن از طریق پیامک به شما اطلاع داده شود.

کاربر سایت – دی ۱۹, ۱۴۰۱

بسیار خوب

کاربر – مهر ۱۱, ۱۴۰۱

سلام. در این ویرایش اصلاحیه مبحث ۹ هم اعمال شده است ؟

پشتیبان نوآور – آبان ۱۷, ۱۴۰۱

برای پاسخ این سوال با پشتیبان علمی نوآور در تماس باشید.

علی – اسفند ۱۹, ۱۴۰۰

سلام کتاب تایپ شدست یا کیفتش شبیه پی دی اف هستش؟ چون پی دی اف و نسخه هایی که من دیدم کلمات وضوع کلمات تایپ شده رو نداره و چشم رو اذیت میکنه متاسفانه فقط این مبحث اینطوریه اگر جواب بدین ممنون میشم راهنمایی کنید.

پشتیبانی انتشارات نوآور – اسفند ۱۹, ۱۴۰۰

سلام وقت بخیر، این کتاب برای دفتر مقررات ملی ساختمان است و نسخه فیزیکی کتاب به فروش میرسه و pdf نیست. و کیفیت چاپ خوبی داره و مشکلی نداره.

علی – بهمن ۱۹, ۱۴۰۰

فایل پی دی اف کیفیت نوشته هاش خوب نبود آیا خود کتاب هم همینطوره یا اینکه کیفیت کلمات تایپ شده مثل ویرایش های قبل تمیز و سالمه؟ هیچ جا ندیدم پی دی اف تر و تمیز داشته باشن کیفیت کلمات خیلی پایینه از جمله پی دی افی که شما گذاشتین. با تشکر ممنون میشم راهنمایی کنین

پشتیبانی انتشارات نوآور – اسفند ۱۹, ۱۴۰۰

سلام وقت بخیر ، این کتاب به صورت فیزیکی به فروش میرسه و pdf نیست و کیفیت چاپ آن هم خوب و رضایت بخش است و مشکلی در چاپ نداره. ضمن اینکه این کتاب برای دفتر مقررات ملی ساختمان هست

محسن سپهوند – آبان ۶, ۱۴۰۰

خریدار۰۰۰۷۲۱ سلام بسیار خوب ویرایش جدید خیلی راحت و خوب با بهترین بسته بندی به دستم رسیدن بسیار ممنون

کاربر – مرداد ۷, ۱۴۰۰

بسیارخوب

کاربر – دی ۲۴, ۱۳۹۹

سلام توضیحات کتاب مربوط به ویرایش ۹۲ میباشد. آیا این کتاب ویرایش ۱۳۹۹ میباشد؟

Hadi – آذر ۶, ۱۳۹۹

به به

حجت – مرداد ۱۹, ۱۳۹۹

سلام وقتتون بخیربنده کتابهای عمران نظارت واجرامیخواستم ولی نمیدونم مبحث نهم ویرایش جدیدخریداری کنم یاقدیمزمان آزمون بنده ۳و۴مهرماه میباشد،لطفاراهنماییم کنیدباتشکر

پشتیبانی انتشارات نوآور – مرداد ۲۶, ۱۳۹۹

سلام وقت بخیر، در آزمون مهر ۹۹ از ویرایش قدیم مبحث نهم یعنی ویرایش ۹۲ سوال طرح می شود. موفق باشید.

مصلحت – تیر ۲۸, ۱۳۹۹

سلام وقت بخیر ویرایش پنجم رو هم موجود کنید با تشکر

پشتیبانی انتشارات نوآور – مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مناسب برای شرکت کنندگان آزمون نظام مهندسی عمران نظارت، عمران اجرا، عمران محاسبات، معماری نظارت و معماری اجرا میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما * (کاربر گرامی، اگر مایل هستید می‌توانید شماره تماس خود را در انتهای پیام ذکر نمایید تا در صورت لزوم با شما تماس بگیریم.)

نام *

ایمیل *

دکمه بازگشت به بالا