کتابهای کلاس دوم

پایه دوم

جستجو

پایگاه کتاب های درسی

کتاب های درسی 1402

کتاب درسی استثنایی 1402

راهنمای عمل برنامه ویژۀ مدرسه

استاندارد بسته های تربیت و یادگیری

تازه ها

سامانه فروش و توزیع مواد

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

انتشار فایل الکترونیکی کتاب

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.i می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت o li e یا offli e نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا