سایت دانشگاه آزاد نجف آباد

خدمات الکترونیک دانشجویان

خدمات الکترونیک دانشجویان

سامانه آموزشیار

راهنمای ورود و انتخاب واحد در سامانه آموزشیار

سامانه در خواست پست الکترونیک

سامانه اشتراک اینترنت

سامانه تأییدیه مدرک تحصیلی

سامانه دانشجویی قدیم

سامانه پژوهشیار

سامانه اصالت سنجی پایان نامه

فرم ها و آیین نامه ها

سامانه استعلام و تاییدیه تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

سامانه سیما

راهنمای سامانه ی یادگیری مجازی آزاد (سیما) کلاس آنلاین

سامانه اتوماسیون تغذیه

درگاه متمرکز پرداخت الکترونیکی صندوق رفاه و متفرقه

سامانه ارزشیابی و نظارت دانشجویی ساوند

امور پایان نامه ها

سرویس امانت کتابخانه

سامانه نقل و انتقالات دانشجویی

سامانه کارآموزی

سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی

خدمات از راه دور دانشگاه

 ایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه – کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱  تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹  پست الکترونیک: i fo @ iau .ac.i   ارتباط با حراست: he asa @ iau .ac.i

دکمه بازگشت به بالا