نتیجه بازی امید ایران و ازبکستان امروز

بازی امید ایران و امید ازبکستان (مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا، امروز)

اتفاقات

ویدیو‌های بازی امید ایران و امید ازبکستان

خلاصه بازی امید ازبکستان 1-0 امید ایران

گل اول امید ازبکستان به امید ایران (فیض الله اف)

اخبار مرتبط تیم‌ های امید ایران و امید ازبکستان

برخی از محتوای فوتبالی با همکاری ترنسیس ترجمه و تهیه می‌گردد.

بازی امید ایران و امید ازبکستان (مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا، 17 خرداد)

اتفاقات

ویدیو‌های بازی امید ایران و امید ازبکستان

خلاصه بازی امید ایران 1-1 امید ازبکستان

گل اول امید ایران به امید ازبکستان (آریا یوسفی)

گل اول امید ازبکستان به امید ایران (جوراکوزیف)

اخبار مرتبط تیم‌ های امید ایران و امید ازبکستان

برخی از محتوای فوتبالی با همکاری ترنسیس ترجمه و تهیه می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا