بمان مادر داریوش

دانلود آهنگ داریوش بمان مادر

دانلود آهنگ بمان مادر داریوش

دانلود آهنگ بمان مادر داریوش از آلبوم کهن دیارا با موزیک های خاطره انگیز با کیفیت عالی 320، با متن ترانه و پخش آنلاین موزیک

Da iush – Bema Mada

متن آهنگ بمان مادر داریوش

تلنگر می زند بر شیشهها سرپنجه باراننسیم سرد می خندد به غوغای خیابانهادهان کوچه پر خون می شود از مشت خمپارهفشار درد می دوزد لبانش را به دندانهازمی ن گرم است از باران خون امروززمی ن از اشک خونالوده خورشید سیراب استببین ان گوش از بن کنده را در موج خون مادر

که همچون لاله از لالای نرم جوی در خواب استبمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادرکه باران بلا می باردت از اسمان بر سربمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادرکه باران بلا می باردت از اسمان بر سردر ماتمسرای خویش را بر هیچکس مگشاکه مهمانی بغیر از مرگ را بر در نخواهی دیدبمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر

زمی ن گرم است از باران بیپایان خون امروزولی دلهای خونین جامگان در سینهها سرد استمبند امروز چشم منتظر بر حلقه این درکه قلب اهنین حلقه هم اکنده از درد استبمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادرکه باران بلا می باردت از اسمان بر سرنگاه خیره را از سنگفرش کوچهها بردارکه اکنون برق خون می تابد از ایینه خورشیددوچشم منتظر را تا به کی بر استان خانه می دوزیتو دیگر سایه فرزند را بر در نخواهی دیدنخواهی دید نخواهی دیدبمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر

که باران بلا می باردت از اسمان بر سرببین ان مغز خونالوده را ان پاره دل راکه در زیر قدمها می تپد بی هیچ فریادیسکوتی تلخ در رگهای سردش زهر می ریزدبدو با طعنه می گوید که بعد از مرگ ازادیزمی ن می جوشد از خون زیر این خورشید عالم سوزبمان مادر بمان در خانه خاموش خود امروززمی ن گرم است از باران بیپایان خون امروزولی دلهای خونین جامگان در سینهها سرد استمبند امروز چشم منتظر بر حلقه این درکه قلب اهنین حلقه هم اکنده از درد استبمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر

که باران بلا می باردت از اسمان بر سرنگاه خیره را از سنگفرش کوچهها بردارکه اکنون برق خون می تابد از ایینه خورشیددوچشم منتظر را تا به کی بر استان خانه می دوزیتو دیگر سایه فرزند را بر در نخواهی دیدنخواهی دید نخواهی دیدبمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادرکه باران بلا می باردت از اسمان بر سربمان مادر بمان در خانه خاموش خود مادر

دانلود آهنگ با کیفیت 320

پخش آنلاین این آهنگ

دانلود دیگر آهنگ های داریوش اقبالی

دانلود آهنگ های داریوش

دانلود آهنگ تلنگر می زند بر شیشه (بمان مادر)

دانلود آهنگ تلنگر می زند بر شیشه

متن آهنگ قدیمی

تلنگر می زند بر شیشه ها سرپنجه باران

نسیم سرد می خندد به غوغای خیابان ها

دکمه بازگشت به بالا