دانلود اهنگ تتلو الو سلام 1

???? امیر تتلو – الو 2 ????

متن آهنگ امیر تتلو الو 2

الوچرا قطع کردیچرا دوباره قهر کردییه چیز میپرسم بعد دیگه کاریت ندارمالومیشه برگردیالومیشه برگریالوخوب گوشاتو وا کنیه نگاه به قبلنا کنحرفمو میزنم بعدشمگوشی رو میذارمخودت اگه خواستی صدام کنخودت اگه خواستی صدام کنالو سلامنمیتونم از فکرت دراممن هنوزم مثل قبلنامهنو مثل نفسی برامالو سلامدیگه نمیتونم از فکرت درامآره من هنوزم قبلنامهنو مثل نفسی براماصلا نداشتم روز خوبیدیگه بوی اون نیستفکر میکردم که خونه موندیولی رفتی واسه دوری زوده اون نی؟مگه میشه تو نباشی و دورو بر من بدون تو شلوغ باشهیه دیوونم بی تو که دوست داره صبح بخوابه و غروب پاشهتو از من یه عصبی ساختی که داد بزنه هی تو روت وایسهتو معلوم نبود که حرفات کدومش دروغه و کدوم راستهتو با نگات میچزونی اصلنم بعید نیست بتونیکه به جز من با هرکسی باشی و بری با همونا که تو لیستشونیالو ندیدی بی تو چه سرده خونهپاشو بیا این به نفع هردومونهآخه دیوونه جز تو کی گرمه دستاشدیگه نرو یکم فکر منم باشدیگه نرو یکم فکر منم باشالو چرا قطع کردیچرا دوباره قهر کردییه چیز میپرسم بعد دیگه کاریت ندارمالومیشه برگردیالومیشه برگردیالو سلامنمیتونم از فکرت دراممن هنوزم مثل قبلنامهنو مثل نفسی برامالو سلامدیگه نمیتونم از فکرت درامآره من هنوزم مثل قبلنامهنو مثل نفسی برام

???? امیر تتلو – الو 1 ????

متن آهنگ امیر تتلو الو 1

الو این صدای خسته منه آره این صدای تتلهالو این صدای خسته منه داره اینور خط زجه میزنهاما این دست سرد توئه پیریز تلفنو از جا میکنهگوش کن ببین چی میگم بهت واسه یه دفعه گوشی رو بردارشبا اگه نبینمت گریم میگیره بیتو هر باربیا پیش من دوباره هنوزم اتاقم بوی تو رو دارهبیتو قلب تیکه پاره واسه زندگی دیگه حالی ندارهالو سلام میخواستم بگم نمیتونم از فکرت درامالو سلام میخواستم بگم بیا پیشم ناز نکن برامالو سلام من واسه تو بهتر از همه پسرامالو سلام میخواستم بگم دوست دارم فقط یک کلامبرگرد تو به خونه آخه این خونه بیتو زندونهبرگرد تو به خونه آخه من دوست دارم دیوونهبیا پیش من دوباره هنوزم اتاقم بوی تو رو دارهبیتو قلب تیکه پاره واسه زندگی دیگه حالی نداره

دکمه بازگشت به بالا