وقت استراحت بین دو نیمه فوتسال

آشنایی با فوتسال همراه با قوانین کامل بازی فوتسال

فوتسال یکی از مهیج ترین ورزشهای با توپ

فوتسال

فوتسال چیست؟

فوتسال ورزشی با توپ شبیه فوتبال است که در محوطه کوچکتر انجام می شود و بخاطر فضای کمتر دارای تحرک بیشتر است. فوتسال با داشتن تحرک بیشتر به نوعی فوتبالی سرعتی است با پیش نیازهای اختصاصی از جمله تکنیکهای پایه، تاکتیک ها، چرخشها که زیر مجموعه سیستم بازی  فوتسال است و انواع سیستمهای دفاعی فوتسال که یا براساس سیستم حمله حریف اتخاذ می شود و یا سیستم دفاعی واحدی که برای مقابله با انواع سیستم حمله اتخاذ می گردد که مبتنی بر دفاع از فضاست.

فوتسال دارای سیستمهای حمله اختصاصی از جمله 4-0  – 3-1  –  2-2  – 1-2-1 –  2-1-1 میباشد که هر کدام از سیستمهای حمله فوتسال را با دفاع اختصاصی آن مقابله می کنند. به طور مثال سیستم حمله 2-2 را در فوتسال با دفاع ترکیبی مقابله می کنند.

تاریخچه فوتسال

رقابتهای فوتسال یکی از مهم ترین رقابتهای ورزشی در سطح جهان می باشد

منشا شکل گیری فوتسال به شهر مونته‌ ویدئوی اوروگوئه باز می‌گردد. در سال ۱۹۳۰، ژوان کارلوس سریانی، فوتبال ۵ نفره را برای مسابقات جوانان در YMCA پی‌ ریزی کرد. فوتسال به سرعت در آمریکای‌جنوبی بخصوص برزیل محبوبیت پیدا کرد.

بسیاری از بازیکنان بزرگ و مشهور فوتبال برزیل، از طریق کسب مهارت‌های ورزش فوتسال، سبک‌ها و متدهای خود را در رشته فوتبال گسترش دادند و این موضوع زمینه مطرح شدن آنها را به عنوان بازیکنان بزرگ فوتبال فراهم کرد.

بازیکنانی مانند پله، زیکو، به‌به‌تو و سایر ستاره‌های فوتبال برزیل مهارت‌های خود را از طریق بازی در زمین‌های فوتسال و شرکت در این رشته ورزشی ترقی دادند. از آن هنگام، برزیل راه خود را به سوی مطرح شدن به عنوان قطب اصلی فوتسال جهان در پیش گرفت و اکنون مسابقات فوتسال تحت حمایت فیفا در سراسر جهان برگزار می‌شود.

اولین رقابت بین المللی فوتسال

اولین رقابت بین‌المللی فوتسال در سال ۱۹۶۵ برگزار شد، زمانی که پاراگوئه اولین جام  فوتسال آمریکای‌ جنوبی را بدست آورد. ۶ جام دیگر فوتسال در آمریکای‌جنوبی تا سال ۱۹۷۹ برگزار شد که برزیل پیروز تمامی این میادین فوتسال بود. برزیل جایگاه خود را به عنوان قدرت برتر فوتسال در اولین جام آمریکایی فوتسال تا سال ۱۹۸۰ حفظ کرد و این جام فوتسال را بار دیگر در سال ۱۹۸۴ بدست آورد.

زمین فوتسال

  زمین فوتسال دارای ابعاد و اندازه های منحصر بفرد خود می باشد

اندازه زمین بازی فوتسال: طول زمین فوتسال حداقل 25 متر و حداکثر 42 متر می باشد. عرض زمین فوتسال حداقل 15 متر و حداکثر 25 متر است.

در مسابقات بین المللی اندازه زمین فوتسال برابر است با طول حداقل 38 متر و حداکثر 42 متر و عرض حداقل 18 متر و حداکثر 25 متر می باشد. پهنای کلیه خطوط زمین فوتسال 8 سانتیمتر است. اندازه دایره وسط زمین فوتسال 3 متر می باشد.

فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه زمین فوتسال 6 متر می باشد. فاصله نقطه پنالتی دوم زمین فوتسال تا خط دروازه 10 متر می باشد. اندازه ربع دایره های گوشه زمین فوتسال (کرنر) 25 سانتیمتر می باشد.

اندازه دروازه های زمین فوتسال : فاصله بین دو تیر دروازه زمین فوتسال 3 متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین 2 متر است.

تذکر : ورود و خروج بازیکنان فوتسال در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده زمین فوتسال انجام گیرد.

توپ فوتسال( he ball)

جنس توپ فوتسال : توپ فوتسال از چرم یا مواد مشابه می باشد و محیط آن حداقل 62 و حداکثر 64 سانتیمتر است. 

وزن توپ فوتسال : توپ فوتبال درشروع بازی نبایستی کمتر از 390 گرم و یا بیشتر از 430 گرم باشد.

 فشار توپ فوتسال : 40 – 60 اتمسفر برابر با 400 تا 600 گرم بر سانتیمتر مکعب از سطح دریا باشد.

بازیکنان فوتسال ( playe s)

 در فوتسال بازیکنان فوتسال از قواعد خاصی پیروی می کنند

تعداد بازیکنان فوتسال : در یک مسابقه فوتسال با شرکت دو تیم فوتسال نباید بیش از بازیکن 5 یا کمتر از 5 بازیکن برای هر تیم فوتسال باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است. اگر به دلیل اخراج، تعداد بازیکنان یک تیم فوتسال به کمتر از 3 بازیکن برسد بازی فوتسال باید تعطیل شود.

1 – تعداد بازیکنان ذخیره فوتسال حداکثر 7 نفر می باشد.

2 – تعداد تعویض در فوتسال سیار و نامحدود است حتی دروازه بان فوتسال. ( رنگ لباس دروازه بان فوتسال متمایز از بازیکنان دیگر فوتسال است ) بازیکنی که تعویض میشود می تواند دوباره به زمین بازی فوتسال برگردد. دروازه بان فوتسال می تواند جای خود را با سایر بازیکنان فوتسال عوض نماید. ( تعویض دروازه بان بدون توقف بازی فوتسال و مثل سایر بازیکنان صورت می گیرد ) تعویضها در فوتسال باید از محل مشخص شده برای هر تیم فوتسال صورت پذیرد.

3 – عمل تعویض در بازی فوتسال زمانی خاتمه می یابد که بازیکن جانشین وارد زمین فوتسال شود.

4 – چنانچه در جریان تعویض سیار در بازی فوتسال، بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کاملاً زمین فوتسال را ترک کند وارد زمین شود، داور بایستی بازی فوتسال را قطع ( با رعایت آوانتاژ به تیم حریف ) و بازیکن تعویضی را به بیرون بفرستد و به بازیکن جانشین اخطار و بازی فوتسال را با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ آغاز نماید.

تذکر : اگر هنگامی که داور بازی فوتسال را متوقف کرد توپ فوتسال درون محوطه جریمه بوده ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط محوطه جریمه و نزدیکترین محل به محل توقف توپ انجام می شود.

اگر بازیکن جانشین یا بازیکن تعویضی از محلی به غیر از منطقه تعویض وارد زمین بازی فوتسال شده یا از زمین بازی خارج گردیده داور بایستی بازی فوتسال را متوقف کرده و به بازیکن خاطی اخطار بدهد و بازی را با یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی از محل توپ زمانیکه بازی را متوقف کرده است مجددا شروع نماید. 

مدت بازی فوتسال

فوتسال دارای دو وقت 20 دقیقه ای برای بازی و زمان بین دو نیمه استراحت 15 دقیقه ای می باشد. هر تیم فوتسال می تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند (در بازی های حذفی فوتسال در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

برای ضربه پنالتی فوتسال و ضربات آزاد بدون دیوار دفاعی در فوتسال (پنالتی دوم 5 خطا) به اندازه زدن ضربات مذکور در پایان وقت به زمان بازی اضافه می شود. در بازیهای فوتسالی که بایستی نتیجه مشخص شود در صورتی که بعد از پایان وقت قانونی نتیجه بازی فوتسال مساوی باشد از دو وقت اضافه 5 دقیقه ای استفاده می شود. در طی دو وقت اضافه 5 دقیقه ای هیچ گونه تایم اوتی به تیمهای فوتسال داده نمی شود.

شروع بازی فوتسال

برنده قرعه در شروع بازی فوتسال اختیار انتخاب زمین فوتسال و بازنده قرعه ضربه شروع بازی  فوتسال را می زند. ضربه شروع بازی فوتسال به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ فوتسال 3 متر خواهد بود. از ضربه شروع بازی فوتسال مستقیماً گل به دست نمی آید. دراپ بال روش دیگری برای شروع بازی فوتسال است.

زمانی که به هر دلیلی که در قانون پیش بینی نشده شما بازی فوتسال را متوقف نموده اید بایستی بازی فوتسال را با دراپ بال مجدداً شروع نمائید. هنگامی که توپ درون محوطه جریمه زمین فوتسال می باشد و داور بازی فوتسال را متوقف می نماید دراپ بال بایستی از روی خط محوطه جریمه انجام شود نه داخل محوطه جریمه زمین فوتسال.

قوانین فوتسال به طور خلاصه

قوانین فوتسال تمام جزییات بازی فوتسال را در بر می گیرد

قانون اول فوتسال

محیط توپ فوتسال حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر وزن توپ ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ فوتسال  نمره ۴)

روش شناسایی استاندارد توپ فوتسال: هنگامی که توپ فوتسال از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

قانون دوم فوتسال

تعداد بازیکنان یک مسابقه فوتسال با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن باشد که یکی از آنها دروازه بان فوتسال با لباس مشخص است. در شروع مسابقه حداقل بازیکن هر تیم فوتسال باید ۵ نفر باشد.

حداکثر بازیکن ذخیره در فوتسال ۷ نفر می‌باشد. تعداد تعویض در فوتسال سیار و نامحدود است حتی دروازه بان فوتسال. (رنگ لباس دروازه بان فوتسال متمایز از سایر بازیکنان فوتسال است) عمل تعویض در فوتسال زمانی خاتمه می‌یابد که بازیکن جانشین وارد زمین فوتسال شود.

قانون سوم فوتسال

وسایل بازیکنان فوتسال:

استفاده از کفش مخصوص فوتسال برای بازیکن فوتسال اجباری است. در صورت نقض این قانون بازیکن خاطی از زمین فوتسال به خارج فرستاده شده و با تکمیل وسایل با اجازه داوران فوتسال حتماً در هنگام توقف بازی فوتسال وارد زمین می شود.

قانون چهارم در فوتسال

برای اداره بازی فوتسال یک داور اصلی یا سر داور تعیین می‌گردد. قدرت داور فوتسال که قانون به او تفویض نموده‌ است از هنگام شروع بازی فوتسال تا هنگام اتمام بازی است. در هر مورد مرتبط با بازی فوتسال نتیجه نهایی و تصمیم با اوست. در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده داور فوتسال است.

​قانون پنجم فوتسال

کمک داور (داور دوم) بایستی برای هر مسابقه فوتسال تعیین شود. در طرف مقابل داور اصلی فوتسال انجام وظیفه می‌کند و همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی فوتسال می‌افتد ثبت و گزارش کند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و  اینکه تعویض سیار صحیح انجام گرفته‌ باشد.

در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور، داور اصلی فوتسال بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند.

تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور فوتسال، سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود.

قانون ششم بازی فوتسال

 برای یک بازی فوتسال یک داور اصلی و یک کمک داور تعیین می‌گردد

وقت نگهدار در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان فوتسال قرار دارد. وظایف وقت نگهدار فوتسال، نگهداری وقت بازی فوتسال،نگهداری وقت ۲ دقیقه اخراجی، یادداشت تایم اوت‌ها و دادن علامت تایم اوت به داوران فوتسال، اعلام زمان بازی فوتسال با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم فوتسال در هر نیمه که توسط داوران فوتسال اعلام شده، ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت‌های تیم های فوتسال می‌باشد.

قانون هشتم فوتسال

مدت بازی فوتسال دو وقت ۲۰ دقیقه‌ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه‌ می‌باشد. هر تیم فوتسال می‌تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند (در بازی‌های حذفی فوتسال در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

برنده قرعه برای شروع بازی فوتسال، اختیار انتخاب زمین فوتسال و بازنده قرعه ضربه شروع بازی فوتسال را می‌زند. ضربه شروع بازی فوتسال به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی فوتسال خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ فوتسال ۳ متر خواهد بود. از ضربه شروع بازی فوتسال مستقیماً گل به دست نمی‌آید.

قانون نهم فوتسال

 وقتی توپ بازی فوتسال به طور کامل از خط طولی یا عرضی زمین فوتسال، چه از هوا و چه از زمین گذشته باشد، همچنین برخورد توپ به سقف سالن فوتسال، اوت اعلام می شود و ادامه بازی فوتسال از روی خط طولی نزدیکتر از سر گرفته می شود.

قانون دهم در بازی فوتسال

روش به دست آمدن گل در فوتسال: تمام توپ فوتسال از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ فوتسال را با دست یا بازو و پرتاب، حمل یا هل نداده باشد.

قانون یازدهم فوتسال

ضربه آزاد در فوتسال: تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می‌باشد. در ضربه آزاد مستقیم در فوتسال می‌توان مستقیماً به حریف گل زد.

قانون دوازدهم فوتسال

در فوتسال می توان با ضربه آزاد مستقیم به حریف گل زد

ضربه پنالتی در فوتسال: از نقطه پنالتی زمین فوتسال زده می‌شود. زننده ضربه باید مشخص باشد. ضربه پنالتی فوتسال حتماً باید به طرف جلو (دروازه حریف) زده شود.

قانون چهاردهم بازی فوتسال

خطاهای جمع شده در فوتسال: در صورتی که خطاهای یک تیم فوتسال در هر نیمه به ۵ رسیده (از خطاهای ۱۱ گانه آزاد مستقیم فوتسال)، (کلیه خطاها قانون ۱۲) باشد از آن به بعد اگر یکی از تیم های فوتسال خطایی مرتکب شود خطای ششم به صورت یک ضربه آزاد مستقیم (از نقطه پنالتی دوم) یا محل وقوع خطا (اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم زمین فوتسال و دروازده حریف باشد) بدون تشکیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می‌شود.

مهاجمین و مدافعین فوتسال باید فاصله ۵ متر را رعایت کنند.

تذکر: اگر خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم زمین فوتسال بود، مستقیم به نقطه پنالتی دوم زمین فوتسال منتقل شده ضربه زده می‌شود (حق پاس دادن نیز وجود ندارد).

قانون پانزدهم فوتسال

ضربه اوت در فوتسال: هرگاه تمام توپ فوتسال از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد، توپ باید از محلی که خارج شده توسط تیم فوتسال مقابل با پا به داخل زمین فوتسال زده شود. زننده ضربه بایستی توپ فوتسال را به صورت ساکن روی خط طولی یا خارج از زمین عقب تر از خط طولی قرارداده و سپس ضربه بزند. بازیکنان تیم مقابل حداقل ۵ متر از محل ضربه باید فاصله داشته باشند. از ضربه اوت در فوتسال نمی‌توان مستقیم گل زد.

قانون شانزدهم فوتسال

پرتاب اوت دروازه: پرتاب اوت دروازه به این معنی است که توپ توسط دروازه بان با دست به بیرون از محوطه جریمه پرتاب گردد. پرتاب اوت دروازه خطای ۴ ثانیه ندارد. برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع (با دست لمس کردن یا کنترل) یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل ۶ متری انجام می‌گیرد. با پرتاب اوت دروازه نمی‌توان در فوتسال مستقیم گل زد.

قانون هفدهم فوتسال

ضربه کرنر فوتسال: از ضربه کرنر در فوتسال می‌توان مستقیم گل زد.ضربه کرنر در فوتسال خطای ۴ ثانیه دارد. اگر ضربه کرنر به طور صحیح زده نشود، ضربه تکرار خواهد شد. در موقع زدن خطاها توپ فوتسال باید ساکن باشد. همشه برنده قرعه ی سکه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می‌باشد.

تیمی در فوتسال می‌تواند تایم استراحت بگیرد که صاحب توپ باشد مثل ضربه کرنر، پرتاب اوت، ……. دروازه بان فوتسال می‌تواند در زمین حریف بیش از ۴ ثانیه بازی کند. دروازه بان فوتسال نمی‌تواند در جریان بازی مستقیم توپ فوتسال را با دست وارد دروازه حریف کند. در فوتسال پاس عقب مادامی محسوب می‌شود که توپ فوتسال از ضربه مچ پا به پایین زده شود (فقط از ناحیه کفش). در زدن اوت در فوتسال  پا بایستی روی خط نباشد.

قانون هجدهم فوتسال

 خطای پنجم به بعد در فوتسال هر کجای زمین که باشد از نقطه پنالتی دوم زده می شود

خطاهای فوتسال : هرگاه بازیکن فوتسال سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه 11 خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم – یک ضربه پنالتی- به نفع تیم فوتسال مقابل ( اگر داخل محوطه جریمه باشد ) گرفته می شود :

1 – لگد زدن. 2- پشت پا زدن.3 – پریدن روی حریف . 4 – تنه شدید و خطرناک. 5 – تنه از پشت به حریف. 6 – تف انداختن. 7 – زدن حریف . 8 – گرفتن حریف. 9 – هل دادن حریف. 10 – با شانه به حریف حمله کردن . 11 – تکل کردن.

هر گونه خطایی که به نفع تیم مهاجم و درون محوطه جریمه تیم مدافع ( خاطی ) صورت پذیرد ضربه آزاد از روی خط محوطه جریمه زمین فوتسال که نزدیکترین منطقه به محل وقوع خطا درون محوطه جریمه است زده می شود.

هر گاه خطا درون محوطه جریمه تیم مدافع و به نفع تیم مدافع صورت پذیرد بازیکنان تیم مدافع می توانند از درون محوطه جریمه خودی خطا را بزنند و موقعی توپ در بازی است که بعد از ضربه خوردن یا رها شدن توسط دروازه بان از محوطه جریمه زمین فوتسال خارج شود.

هفت خطای منجر به اخطار  در بازی فوتسال:

– بازیکن فوتسال مرتکب رفتار غیر ورزشی گردد.

– بازیکن فوتسال با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید.

– بازیکنان فوتسال مکرراً قوانین بازی را نقص نمایند.

– بازیکن فوتسال شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد.

– بازیکن فوتسال هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم را رعایت نکند.

– بازیکن فوتسال بدون اجازه داور وارد زمین شود.

– بازیکن فوتسال بدون اجازه داور زمین را ترک کند.

هفت خطای منجر به اخراج در بازی فوتسال :

¤ بازیکن فوتسال مرتکب خطای شدید بازی شود.

¤ بازیکن فوتسال مرتکب برخورد با زننده ضربه شود.

¤ بازیکن فوتسال روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد.

 ¤ بازیکن فوتسال عمداً با دست زدن به توپ، حریف را از یک گل یا موقعیت گل محروم نماید.

¤بازیکن فوتسال موقعیت آشکار گل حریف به سمت دروازه را با خطای آزاد مستقیم سلب نماید.

¤  بازیکنان فوتسال کلمات توهین آمیز بر زبان بیاورند.

¤ بازیکن فوتسال در یک مسابقه اخطار دوم بگیرد.

بازیکن فوتسال اخراج شده حق ورود مجدد به بازی و یا حتی نشستن روی نیمکت بازیکنان ذخیره را ندارد.

تذکر مهم : بازیکن فوتسالی که اخراج می گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختکن هدایت شود و بعد از 2 دقیقه تیم فوتسال می تواند بازیکن دیگری جایگزین نماید . مگر اینکه قبل از اتمام 2 دقیقه گلی به ثمر برسد.

گردآوری: بخش ورزش بیتوته

منابع:

ba gbo g.i

2. ava i .o g.i

تمام قوانین بازی فوتسال 1402

تمام قوانین بازی فوتسال در سال 2023 را در این مقاله بخوانید. قوانین پنالتی و اوت فوتسال قوانین جدید فوتسال

امروز اومدیم با هم به بررسی قوانین و مقررات رشته ورزشی فوتسال بپردازیم باما همراه باشید.

در مقاله قبلی به طور کلی رشته ورزشی فوتسال را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم ، امروز قصد داریم قوانین و مقررات رشته ورزشی فوتسال را برایتان شرح دهیم با وبسایت باشگام همراه باشید.

در هر رشته ورزشی ، رعایت قوانین آن رشته جزو مقررات بازی است به نحوی که هر بازیکنی اگر مقررات آن بازی را رعایت نکند از بازی کردن محروم میشود . بازیکنی که نداند برای بازی کردن چه مقرراتی لازم است بنظرتان مستعد بازی کردن است؟ البته که نه ! رشته ورزشی فوتسال نیز از این قاعده مستثنا نیست و بازیکنان فوتسال موظف اند قوانین از پیش تعیین شده توسط فدراسیون فوتسال را در بازی رعایت کنند. در مقاله زیر شما را با صفر تا صد قوانین رشته ورزشی فوتسال آشنا خواهیم کرد تا امیدواریم با پیروی از این قوانین بازی شما به استاندارد ترین حالت خود نزردیکتر شود.

در این مقاله در مورد قوانین پنالتی در فوتسال، قوانین جدید فوتسال و همچنین قانون پنالتی دوم مطالب کاربردی خواهید خواند.

✅همچنین بخوانید: بهترین بازیکنان فوتسال جهان

 قوانین فوتسال

قوانین بازی به 18 قسمت تقسیم میشوند که بعد از نام بردن به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت

قانون اول : زمین بازی

قانون دوم :  توپ

قانون سوم :  تعداد بازیکنان

قانون چهارم : وسایل مورد نیاز بازیکنان

قانون پنجم : داوران

قانون ششم : کمک داور

قانون هفتم : داور وقت نگه دار

قانون هشتم : مدت بازی

قانون نهم : شروع بازی

قانون دهم : توپ داخل و یا بیرون فوتسال

قانون یازدهم : گل زدن

قانون دوازدهم : خطا های فوتسال

قانون سیزدهم : ضربه آزاد فوتسال

قانون چهاردهم : مجموع خطا های جمع شده

قانون پانزدهم : قوانین پنالتی

قانون شانزدهم : قوانین پرتاپ اوت

قانون هفدهم : قوانین پرتاپ اوت دروازه بان

قانون هجدهم : قوانین کرنر زدن

حال به بررسی هریک از این هجده قانون میپردازیم :

 زمین بازی در فوتسال

قانون اول ، زمین بازی :

همانطور که در مقاله قبل گفتیم ، زمین استاندارد فوتسال دارای ابعاد خاصی است . در همان مقاله خاطر نشان کرده ایم که طول زمین این رشته ورزشی حداقل 25 متر و حداکثر 42 متر است. عرض زمین فوتسال نیز حداقل 15 متر و حداکثر 25 متر میباشد . خط های داخل زمین فوتسال باید 8 سانتی متر پهنا داشته باشند. در مرکز خطی که زمین را به دو نیمه تقسیم میکند یک دایره به اندازه 3 متر داریم. درمورد نقطه های پنالتی نیز در رده سنی نونهالان فاصله نقطه پنالتی تا دروازه 4متر و در بقیه رده های سنی 10 متر میباشد. در گوشه های زمین در نقاطی که کرنر زده میشود ، ربع دایره هایی داریم که اندازه این ربع دایره ها باید 25 سانتیمتر باید باشد. درمورد دروازه ها هم خط دروازه نیز مانند خطوط دیگر باید 8 سانتی متر پهنا و 3متر طول داشته باشد یعنی طول دروازه رشته ورزشی فوتسال باید 3 متر بوده و ارتفاع آن 2 متر میباشد. تیم ها بازیکن های تعویضی خود را که در محدوده خاصی از زمین برایشان مشخص شده انجام میدهند و باید به این نکته توجه داشته باشند که ورود و خروج بازیکن ها فقط و فقط باید از این محدوده انجام گیرد.

مشخصات توپ فوتسال

قانون دوم توپ :

در مقاله معرفی رشته ورزشی فوتسال ، قانون دوم یعنی قانون توپ فوتسال را بخوبی تشریح کرده ایم . در مقاله پیشین خاطر نشان کرده ایم که توپ استاندارد رشته ورزشی فوتسال باید 62 الی 64 سانتیمر قطر داشته باشد . وزن توپ باید بین 390 تا حداکثر 430 گرم (توپ نمره 4) داشته باشد .برای اینکه از استاندارد بودن توپ فوتسال اطمینان حاصل کنید توپ را از 2 متر رها کنید ، فاصله توپ بعد از خوردن به زمین و بالا آمدن آن نباید کمتر از 65 سانتی متر و بیشتر از 55 سانتی متر باشد.

جنس توپ عمدتا یا از چرم مصنوعی و یا طبیعی و یا از مواد مشابه است .محیط آن حداقل 62 سانتی متر و حداکثر 64 سانتی متر است. فشار داخل توپ نیز حداقل 4 و حداکثر 6 اتمسفر یا حداقل 400 و حداکثر 600 گرم بر سانتی متر مکعب از سطح دریا است.

قانون بازیکنان در فوتسال

قانون سوم ، بازیکنان :

در یک بازی فوتسال 2 تیم 5 نفره شرکت میکنند . یکی از این 5 نفر دروازه بان است و 4 نفر دیگه بازیکن. تعداد بازیکنان حین بازی متغیر است چرا که امکان دارد بازیکنی در دقایقی از بازی خطا کرده و اخراج شود و تیم 4 نفره کار خود را پیش ببرد اما در حالتی که بازیکنان یک تیم به زیر 3 نفر برس بازی مختومه اعلام میشود.

تعویض به تعداد نامحدودی آزاد است و بازیکنان میتوانند بعد از تعویض دوباره به بازی برگردند . در مورد تعویض دروازه بان هم محدودیتی نداریم یعنی دروازه بان نیز میتواند با یکی ازبازیکنان داخل نیمکت تعویض گردد وحتی لباس خود را با وی تعویض کند!

تیم رقابت کننده در نیمکت ذخیره خود در بیشترین حالت میتواند 7 بازیکن داشته باشد. بعد از وارد شدن بازیکن تعویضی به داخل زمین عمل تعویض پایان می یابد. اگر در حین تعویض قبل از اینکه بازیکن داخل زمین کاملا از خط زمین خارج نشده باشد بازیکن ذخیره وارد زمین شود خطا محسوب میشود . در این حالت داور بازی را متوقف کرده و بازیکنی که زمین را ترک میکرده را به بیرون فرستاده و به بازیکنی که وارد زمین شده اخطار میدهد. این خطا یک موقعیت ضربه آزاد غیر مستقیم از محلی که بازی متوقف شده به تیم مقابل میدهد. اگر در حین انجام این خطا توپ داخل محوطه جریمه باشد ، تیم حریف یک ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط جریمه و در نزدیکترین نقطه به محل توقف بازی را صاحب میشود.

اگر بازیکن جانشین یا بازیکن تعویضی از محلی به غیر از منطقه تعویض وارد زمین بازی شده یا از زمین بازی خارج شود داور بازی را متوقف کرده به بازیکن خاطی اخطار میدهد سپس بازی را مجددا شروع کرده و یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی از محل توپ زمانیکه بازی را متوقف کرده است را به تیم مقابل می دهد.

لوازم مورد نیاز رشته ورزشی فوتسال

قانون چهارم ، لوازم مورد نیاز بازیکنان :

بازیکنان فوتسال برای بازی کردن باید یک دست پیراهن ورزشی ، شورت ، جوراب ، قلم بند (ضربه گیر) و یک جفت کفش ورزشی مناسب تهیه کنند. هیچ یک از لوازم استفاده شده نباید هیچگونه خطری برای خود بازیکنان و دیگر بازیکنان داشته باشد و شماره ی پیراهن بازیکنان باید خوانا بوده و از عدد 1 شروع شده و در عدد 15 خاتمه یابد. لازم به ذکر است که جوراب استفاده شده باید به طور کامل روی ضربه یا قلم بند را بپوشاند. دروازه بان تیم نیز میتواند بجای شورت ورزشی از شلوار ورزشی نیز استفاده نماید.

تعداد داوران در فوتسال

قانون پنجم ، داوران :

در فوتسال ما به 4 داور برای قضاوت بازی نیازمندیم . این داوران به ترتیب : داور اصلی ، داور دوم ، داور وقت نگه دار و داور سوم میباشند. برای اداره بازی داخل زمین یک داور اصلی یا سرداور تعیین میگردد. از لحظه ورود بازیکنان به زمین تا خروج آنها ، تصمیم نهایی را داور اول بازی میگیرد . درصورت نبودن داور وقت نگه دار ، وظیفه این داور نیز بر عهده داور اول می باشد.

قانون ششم ، کمک داوران :

برای هر بازی علاوه بر داور اول بایستی داور دوم نیز انتخاب گردد. طرف مقابل داور اصلی داور دوم قرار میگیرد وهمان قدرت اجرایی را دارد به جز ( همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می افتد ثبت و گزارش کند ) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است . در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور ، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند .

در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود .

قانون هفتم ، وقت نگه دار :

داور وقت نگه داردر خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار میگیرد . وظایف او عبارت اند از :نگهداری وقت بازی، مدیریت 2 دقیقه اخراجی،  یادداشت تایم اوت ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده ، ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت ها آن ها می باشد .

داوروقت نگه دار باید یک دقیقه تایم اوت را چک کند و دو دقیقه زمان مورد نیاز برای برگشتن یک بازیکن بجای بازیکن اخراجی را محاسبه نماید .

پایان نیمه های اول ، دوم  و ۲ زمان وقت اضافه و پایان تایم اوت را با صوت خود وعلائم ارائه شده به داوران نشان دهد .

تایم اوت های انجام شده توسط تیمها را در تابلو نشان دهد .

تعداد ۵ خطای اولیه توسط هر تیم در هر نیمه از زمان بازی را در تابلو نشان داده و علامت دهد .

وظایف داور سوم ( he hi d efe ees du ies ) :

داور سوم به وقت نگهدار کمک میکند تا تعداد خطاهای انجام شده ( ۵ خطای اولیه ) در هر نیمه را ثبت مینماید .

هر توقف در بازی و دلایل توقفها را ثبت میکند .

شماره بازیکنان زننده گل را ثبت می کند .

شماره و نام بازیکنان اخطاری واخراجی را ثبت میکند .

هر گونه اطلاعات مورد نیاز در فرم مسابقه را ثبت میکند .

در صورت بروز هرگونه آسیب دیدگی احتمالی برای داور و داور دوم ، داور سوم جایگزین آنها

می شود .

هر نیمه فوتسال چند دقیقه است؟

قانون هشتم ، مدت بازی :

بازی فوتسال در دو نیمه 20 دقیقه ایی برگزار میشود که بین دونیمه 15 دقیقه وقت استراحت برای بازیکنان در نظر گرفته میشود . در هرنیمه تیم ها میتوانند یک تایم درخواستد کنند .اگر درحین بازی خطا هایی انجام شوند و ضربه های آزاد چه پنالتی و ضربات آزاد گرفته شوند، به اندازه مدت زمان زدن این ضربات به مدت بازی در پایان وقت افزوده میشود. بازی امکان دارد که با نتیجه مساوی پایان یابد مگر اینکه بازی حذفی باشد ، در این صورت اگر نتیجه 2 نیمه تساوی باشد 2 نیمه 5 دقیقه ایی بعنوان وقت های اضافه به مدت زمان بازی افزوده میشود ، توجه داشته باشید که تیم های رقابت کننده در وقت های اضافی اجازه درخواست تایم ندارند.

 قانون نهم ، شروع بازی :

در ابتدای بازی داور قرعه کشی میکند و برنده قرعه زمین بازی را انتخاب میکند و بازنده قرعه بازی را شروع میکند. تیم بازنده قرعه ، با سوت داور باید بازی را شروع کند. فاصله بازیکنان از توپ باید 3 متر باشد. درصورت زده شدن ضربه مستقیم به سمت دروازه و درصورت گُل شدن توپ ، گُل پذیرفته نمیشود.

قانون دهم ، توپ داخل یا بیرون از زمین فوتسال :

توپ بازی اگر در هر صورت (زمینی و هوایی) از خط عرضی و یا خط طولی بگذرد اوت محسوب میشود. برخورد توپ به سقف سالن نیز اوت محسوب میشود و از نزدیک ترین محل ، از روی خط میدان اوت زده میشود

قانون یازدهم ، گُل زدن: برای اینکه ضربه شما به سمت چهارچوب تبدیل به گُل شود باید توپ از خط دروازه بین تیرک های دروازه بطور کامل عبور کند. ضربه هایی مانند ضربه دست ، هُل دادن بازیکن حاوی توپ درصورتی که توپ داخل دروازه قرار گیرد و پرتاب اوت اگر داخل دوازه شوند گُل محسوب نمیشوند.

خطاهای فوتسال

قانون دوازدهم ، خطا ها :

هرگاه بازیکنی چه سهواً و چه عمداً هر یک از خطا های زیر را انجام دهد ، ضربه  آزاد به نفع تیم مقابل گرفته میشود ، اگر این خطا داخل محوطه جریمه باشد پنالتی گرفته میشود.

هفت خطای مقابل منجر به اخطار به بازیکن خاطی میشود   : ۱ – مرتکب رفتار غیر ورزشی . ۲- با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید . ۳- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید . ۴- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد . ۵- هنگام شروع مجدد بازی ، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند . ۶- بدون اجازه داور وارد زمین شود . ۷- بدون اجازه داور زمین را ترک کند .

7 خطای ممنوعه در فوتسال

هفت خطای زیر ممکن است به اخراج بازیکن از زمین فوتسال منجر شود

بازیکنی که اخراج میشود توسط داور به رختکن هدایت میشود و تیم اخراجی دهنده دو دقیقه بعد از اخراج بازیکن میتواند بازیکن جدیدی را جایگزین نماید مگر اینکه قبل از اتمام ۲ دقیقه گلی به ثمر برسد.

بازیکن اخراجی در فوتسال

در صورت اخراج بازیکن :

اگر ۵ بازیکن در مقابل ۴ بازیکن بازی میکنند و تیمی که دارای بیشترین تعداد بازیکن است گلی به ثمر برساند تیم ۴ نفره میتواند یک نفر به تیم خود اضافه نماید .

اگر هر دو تیم با ۴ بازیکن بازی میکنند و گلی به ثمر میرسد بازیکنی به تیمها اضافه نخواهد شد .

اگر ۵ بازیکن بر علیه ۴ بازیکن یا ۴ بازیکن بر علیه ۳ بازیکن بازی میکنند و تیمی که تعداد بیشتری بازیکن دارد گل به ثمر میرساند تیمی که کمترین تعداد بازیکن را دارد میتواند یک نفر به بازیکنان خود اضافه نماید .

اگر هر دو تیم با ۳ بازیکن بازی می کنند و گلی به ثمر میرسد هر دو تیم نمیتوانند بازیکنی را اضافه نمایند .

اگر تیمی که گل زده یک نفر از تیم مقابل بازیکن کمتر دارد بازی با همان تعداد ادامه می یابد و تیم زننده گل نمیتواند بازیکنی را اضافه نماید .

ضربه آزاد در فوتسال

قانون سیزدهم ، ضربه آزاد  :

در فوتسال 2 نوع ضربع آزاد داریم : ضربه آزاد مستقیم ، ضربه آزاد غیر مستقیم .

در ضربه آزاد مستقیم میتوان مستقیما به حریف گُل زد.

تعداد خطای مجاز در فوتسال

قانون چهاردهم ، خطا های جمع شده :

اگر مجموع خطا های یک تیم از بین خطاهای قانون دوازدهم به بیشتر از 5 خطا برید یک ضربه پنالتی به رقیب داده میشود . هم در ضربات پنالتی و هم در ضربات آزاد لازم است که زننده ضربه معلوم شود.

قانون پانزدهم ، پنالتی :

ضربه پنالتی از نقطه پنالتی مشخص شده در زمین ، زده میشود. ضربه زده شده باید به طرف جلو و به سمت دروازه باشد و دروازه بان باید روی خط دروازه بایستد.

قانون شانزده ، اوت زدن :

اگر توپ از خط طولی زمین گذر کند اوت است و بازیکن حریف میتواند اوت را به هر سمتی که دلش خواست ، شروع کند . بازیکنان حریف حداقل 5 متر باید از محل ضربه اوت فاصله داشته باشند.

قانون هفدهم ، اوت دروازه بان :

اگر توپ از خط عرضی زمین عبور کند ، توپ را دروازه بان شروع می کند.

قانون هجدهم ، کرنر :

ضربه کرنر از گوشه زمین و از محل ربع دایره مخصوص این ضربه شروع میشود. ضربه کرنر در صورتی که بصورت مستقیم وارد دروازه شود گُل محصوب میشود . خطای 4 ثانیه دارد و اگر بیشتر از 4 ثانیه طول بکشد خطا محسوب میشود.

بعد از پایان وقت های اضافه

در صورت تساوی بازی هر تیم 5 پنالتی میزند. اگر بعد از زده شدن 5 ضربه پنالتی مورد نظر باز هم نتیجه تساوی بعمل آید ، ضربات پنالتی یک نفر به یک نفر دوبارتاً زده میشود تا جایی که یک تیم گل بزند و تیم دیگر پنالتی را از دست بدهد. در همین جا سوت پایان بازی توسط داور اول زده میشود و تیمی که گُل آخر را زده برنده بازی اعلام میگردد.

قانون پنالتی در فوتسال

یک ضربه پنالتی برای تیمی اعلام می شود که حریف هر یک از ده خطایی را که برای آن ضربه آزاد مستقیم اعلام شده است، در داخل محوطه جریمه و در حالی که توپ در جریان است، انجام دهد.یک گل ممکن است مستقیماً از ضربه پنالتی به ثمر برسد.زمان اضافی برای ضربه پنالتی در پایان هر نیمه یا در پایان هر وقت اضافه مجاز است.

موقعیت توپ و بازیکنان

توپ:

 باید روی علامت پنالتی قرار گیرد

بازیکنی که ضربه پنالتی را می زند:

 باید به درستی تعیین و برای داور شناخته شده باشد.

دروازه بان مدافع:

باید روی خط دروازه خود، رو به ضربه زننده، بین تیرک دروازه ها تا زمانی که توپ زده شود، باقی بماند. البته این قانون قدیمی بود و در قانون جدید محل ایستادن دروازه بان تغییر کرده است.

شیوه زدن پنالتی فوتسال

پس از اینکه بازیکنان طبق این قانون در موقعیت قرار گرفتند، یکی از داوران برای زدن ضربه پنالتی علامت می دهد.

بازیکنی که ضربه پنالتی می زند باید توپ را به جلو بفرستد. توپ زمانی که به آن ضربه زده می شود در بازی است و به جلو حرکت می کند.

تخلفات در پنالتی

اگر بازیکنی که ضربه پنالتی را انجام می دهد، توپ را به جلو پرتاب نکند:

داوران بازی را متوقف می کنند و دستور می دهند که مسابقه با یک ضربه آزاد غیرمستقیم برای تیم مدافع شروع شود تا از نقطه پنالتی گرفته شود.

اگر در حین زدن ضربه پنالتی، توپ توسط هم تیمی بازیکنی که قبلاً شناسایی شده بود، زده شود:

داوران بازی را متوقف می کنند، او را به دلیل رفتار غیر ورزشی اخطار می دهند و دستور می دهند که مسابقه با یک ضربه آزاد غیرمستقیم برای تیم مدافع شروع شود و از نقطه پنالتی گرفته شود.

اگر داوران علامت زدن ضربه پنالتی را بدهند و قبل از اینکه توپ در بازی باشد، یکی از موارد زیر رخ می دهد:

بازیکنی از همان تیم که بازیکنی که ضربه می زند قوانین فوتسال بازی را نقض می کند:

داوران اجازه می دهند ضربه زده شود.

اگر توپ وارد دروازه شود، ضربه دوباره زده می شود.

اگر توپ وارد دروازه نشود، داوران بازی را متوقف می کنند و دستور می دهند که مسابقه با یک ضربه آزاد غیرمستقیم برای تیم مدافع شروع شود و از محلی که تخلف رخ داده است.

یکی از بازیکنان تیم مدافع قوانین فوتسال بازی را نقض می کند:

داوران اجازه می دهند ضربه زده شود

اگر توپ وارد دروازه شود، یک گل اعلام می شود، اگر توپ وارد دروازه نشود،  ضربه دوباره زده می شود.

یک یا چند بازیکن از تیم مدافع و یک یا چند بازیکن از تیم مهاجم قوانین فوتسال بازی را نقض می کنند:

ضربه دوباره زده می شود

اگر بعد از زدن ضربه پنالتی:

ضربه زننده توپ را دوباره لمس می کند (به جز با دستانش) قبل از اینکه توپ را به بازیکن دیگری لمس کند:

یک ضربه آزاد غیرمستقیم به تیم مقابل داده می شود که باید از محلی که خطا رخ داده است زده شود.

قانون جدید پنالتی در فوتسال

اول چیزهای واضح یک تغییر خاص برای هواداران معمولی بسیار قابل توجه خواهد بود و آن افزایش از 3 به 5 ضربه در ضربات پنالتی است.

علاوه بر این، یک دروازه بان باید در هنگام ضربات پنالتی یک پا بالاتر از خط دروازه باشد.

قوانین پنالتی دوم فوتسال

به ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی، پنالتی دوم میگویند. دروازه بان حداقل باید ۵ متر تا نقطه پنالتی فاصله داشته باشد و توپ در نقطه ای دور از نقطه پنالتی قرار میگیرد.

پنالتی دوم زمانی اتفاق می افتد که خطاهای یک تیم در هر نیمه به ۵ رسیده باشد.

قانون جدید پاس به عقب در فوتسال

قانون جدیدی که برای جذاب‌تر شدن فوتسال در نظر گرفته شده، محدودیتی است که برای دروازه‌بان‌ها لحاظ می‌شود. طبق این قانون بازیکنان یک تیم، در نیمه خودی فقط یکبار می‌توانند به دروازه‌بان پاس به عقب بدهند.

جمع بندی

آنچه که ما نوشتیم مجموعه ای از قوانین فوتسال بود که برای هر ورزشکاری که در رشته فوتسال فعالیت میکند دانستن این قوانین ضروری است.

✅همچنین بخوانید: معرفی ورزش فوتبال به همراه فیلم

فوتسال ، برادر کوچک فوتبال

ورزش فوتسال یکی از محبوب‌ترین ورزش‌های دنیا می‌باشد که طرف داران بی‌شماری دارد. فوتسال که می‌توان به آن  برادر کوچک فوتبال لقب داد، در حقیقت همان سبک ورزش حرفه‌ای فوتبال را دارد؛ با این تفاوت که فوتسال در یک سالون کوچک اجرا می شود و دیگر در آن خبری از آسمان آبی و چمن های سبز نیست.

ورزش فوتسال یکی از محبوب‌ترین ورزش‌های دنیا می‌باشد که طرف داران بی‌شماری دارد. فوتسال که می‌توان به آن  برادر کوچک فوتبال لقب داد، در حقیقت همان سبک ورزش حرفه‌ای فوتبال را دارد؛ با این تفاوت که فوتسال در یک سالون کوچک اجرا می شود و دیگر در آن خبری از آسمان آبی و چمن های سبز نیست.

ورزش فوتسال برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ در کشور اروگوئه اساس گذاشته شد، پس از معرفی این ورزش در اروگوئه شهرت آن به سرعت به امریکای جنوبی رسید و در همان روزها بازیکن های معروفی در ورزش فوتسال تازه نفس، پا به میدان گذشتند.

طولی نکشید که در سال ۱۹۶۵ ورزش فوتسال به رقابت های بین المللی رسید و به شهرت جهانی دست پیدا کرد، امروزه فوتسال در اکثر کشورها به عنوان یک ورزش پایه و بسیار محبوب شناخته می شود و کمتر نوجوان را پیدا خواهید کرد تا به حال در زمین فوتسال پا بر توپ نگذاشته باشد و شیفته ورزش جذاب فوتسال نباشد.

برای بازی کردن ورزش فوتسال، تجهیزات خاصی لازم نیست، مهم‌ترین وسیله‌ای که شما برای ایجاد یک رقابت فوتسال حرفه‌ای ضرورت دارید توپ فوتسال است و البته به محیط مناسبی نیز برای ورزش کردن نیاز دارید که ما آن را میدان بازی فوتسال می‌نامیم.

مسابقات این رشته در دو وقت ۲۰ دقیقه ای اجرا می شود، فراموش نکنید که زمان استراحت بین دو نیمه در مسابقات فوتسال ۱۵ دقیقه می باشد، و هر تیمی می تواند تقاضای یک تایم داشته باشد. همچنین هر نیمه ۱ دقیقه استراحت دارد، و استراحت بین دو نیمه نباید بیش از ۱۰ دقیقه باشد. در طول بازی، تیمی که توپ را در اختیار دارد می تواند وقت استراحت بگیرد.

اگر بازی دو تیم در وقت های قانونی مساوی شود، در صورت ضرورت ضربات پنالتی برنده بازی را مشخص می کند. همچنین اگر بعد از زدن ۵ ضربه پنالتی باز هم نتیجه بازی مساوی باشد، آنگاه بازیکنان ذخیره برای زدن ضربات بعدی پنالتی پشت توپ قرار می گیرند.

برای هر مسابقه فوتسال ۱۲ بازیکن دعوت می شوند، که ۵ نفر آن ها می‌توانند در میدان حضور داشته باشند. همچنین تعداد داوران مسابقه ۳ نفر می‌باشد، که دو نفر آنان داخل مسابقه می‌باشد و یک نفرشان خارج می باشد.

طول میدان یک مسابقه فوتسال باید حداقل ۲۵ متر و حداکثر ۴۲ متر باشد، عرض یک میدان مسابقه نیز باید حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر باشد. اندازه و رنگ دروازه ها نیز معمولا به ارتفاع ۲ متر و عرض ۳ متر و قطر تیر ۷ سانتی متر می باشد و رنگ آن سفید، سیاه و… می باشد.

برخورد توپ به سقف به نفع حریف است و باید از خط کناری بازی را آغاز کند.

وقت اضافی بازی دو زمان ۵ دقیقه ای با گول طلایی می باشد.

ضربه کارنر را می توان به صورت یک ضرب گول کرد.

تکل غیر عمد در محوطه خودش پنالتی نیست.

ضربه اوت به داخل دروازه اگر به بازیکنی برخورد کند، گول محسوب می شود.

برای زدن ضربه اوت باید توپ روی خط قرار داده شود و سپس بازیکن طی ۴ ثانیه به توپ ضربه بزند. همچنین پای چپ باید پشت خط باشد و پای راست ضربه زده شود. البته اگر بازیکنی چپ پا باشد، این قانون باید به صورت برعکس انجام شود و فاصله مدافع باید ۵ متر باشد.

انواع خطاها در ورزش فوتسال

خطای تیمی : تا ۵ خطا آزاد می باشد، اما با انجام خطای ششم برای حریف پنالتی گرفته می شود. فاصله نقطه پنالتی اول تا دروازه ۶ متر است، و فاصله نقطه پنالتی دوم تا دروازه ۱۰ متر می باشد.

اخراج و جریمه با کارت سرخ : اگر بازیکنی کارت سرخ بگیرید، از بازی اخراج می شود، همچنین از بازی بعد تیم خود نیز محروم می شود و باید در رختکن حضور داشته باشد. اگر بازیکنی از تیمی اخراج شود، بعد از ۲ دقیقه بازیکن دیگری می تواند جای او را بگیرد، اما اگر قبل از ۲ دقیقه گول بزند، بازیکن به میدان می آید. شروع بازی فوتسال با ۵ نفر است و اگر یک تیم  به خاطر اخراج ۳ نفره شود بازی تمام است.

نحوه تعویض بازیکن : محدودیتی ندارد و آزاد است، یعنی بازیکن تعویض شده با رعایت منطقه تعویض می تواند بعد از خروج بازیکن تعویضی وارد میدان مسابقه شود. همچنین اگر بازیکنی دچار مصدومیت شود، باید فورا تعویض شود. همچنین برای تعویض بازیکن نیازی به اجازه داور نیست.

خطاهای دروازه بان : این بازیکن خطای نیمه ندارد، دروازه بان توپ های پشت دروازه را باید با دست پرتاب کند و توپ های در حین بازی را می تواند هم با دست و هم با دراپ پا به همه جای زمین پرتاب کند. دروازه بان حداکثر ۴ ثانیه وقت دارد تا توپ را با دست یا پا به یک نقطه از میدان پرتاب کند، و زمانی که توپ از نیمه بگذرد، این زمان حساب نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا