ای ماهی دریا برایت گریه کرده متن

دانلود نوحه ای ماهی دریا برایت گریه کرده از محمود کریمی

دانلود نوحه ای ماهی دریا برایت گریه کرده از محمود کریمی یک اثر ویژه با عنوان دانلود نوحه بسیار شنیدنی ای ماهی دریا برایت گریه کرده از مدیحه سرا محمود کریمی با کیفیت عالی و متن این مداحی زیبا دانلود نوحه ای ماهی دریا برایت گریه کرده با بهترین کیفیت و سرعت دانلود Dow loade Nuhe Mahmoud Ka imi ♩ Ey Mahiye Da ya Ba aya Ge ye Ka de Az sevilmusic

متن نوحه ای ماهی دریا برایت گریه کرده از محمود کریمی

ـــــــــــــــ|SevilMusic|ـــــــــــــــ

ای ماهی دریا برایت گریه کرده ♮▴♩ پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده ♮▴♩ عالم محیط غربتت، زائر ندارد تربتت ♮▴♩ مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان ♮▴♩ ای اولین مظلوم عالم، بعد بابا ♮▴♩ در خانه خود هم غریب از جور اعدا ♮▴♩ شریک زندگانیت، گردیده خصم جانیت ♮▴♩ مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان ♮▴♩ با آنهمه صِدق و صفا و پاکی دل ♮▴♩ شــــد مُزد خوبیهای تو زهر هلاهل ♮▴♩ پیوسته شد خون بر دلت، تا همسرت شد قاتلت ♮▴♩

مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان ♮▴♩ هنگام تشییعت به جای ذکر و تکبیر ♮▴♩ تابوت و تن با هم یکی گردیده از تیر ♮▴♩ کنار قبر مادرت، شد تیر باران پیکرت ♮▴♩ خالی بودن صحن غم افزای بقیعت ♮▴♩ بر زائرینت بسته درهای بقیعت ♮▴♩ سلام ما به قبر تو، درود ملا به صبر تو ♮▴♩ شبها بود زوار قبرت گرد صحرا ♮▴♩ آبـی نمی ریزد بر آن جز اشک زهرا ♮▴♩ فدای لطف و کرمات، ما را رسان در حرمت ♮▴♩ مظلوم حسن جان ♮▴♩

ـــــــــــــــ|SevilMusic|ـــــــــــــــ

دانلود مداحی ای ماهی دریا برایت گریه کرده حسین طاهری و کریمی

مداحی ای ماهی دریا برایت گریه کرده

در این مطلب نوحه استودیویی ای ماهی دریا برایت گریه کرده از حسین طاهری و محمود کریمی با متن کامل و پخش آنلاین آماده دانلود شده است

متن نوحه ای ماهی دریا برایت گریه کرده حسین طاهری

ای ماهی دریا برایت گریه کرده پـیغمبر و زهرا برایت گریه کرده عالم محیط غربتت زائر ندارد تربتت مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان ای اولین مظلوم عالم بعد بابا در خانه خود هم غریب از جور اعدا شریک زندگانیت گردیده خصم جانیت مظلوم حسن جان مظلوم حسن جان با آن همه صدق و صفا و پاکی دل شد مُـزد خوبی های تو زهر هلاهل پیوسته شد خون بر دلت تا همسرت شد قاتلت

مظلوم حسن جان… مظلوم حسن جان… هنگام تشییعت به جای ذکر و تکبیر تابوت و تن با هم یکی گردیده از تیر کنار قبر مادرت شد تیر باران پیکرت مظلوم حسن جان… مظلوم حسن جان… عالم محیط غربتت زائر ندارد تربتت شب ها بود زوار قبرت گرد صحرا آبی نمیریزد بر آن جز اشک زهرا فدای لطف و کرمات ما را رسان در حرمت مظلوم حسن جان… مظلوم حسن جان… عالم محیط غربتت زائر ندارد تربتت

مداحی ای ماهی دریا برایت گریه کرده

نوحه با صدای حسین طاهری

دانلود مداحی با کیفیت عالی (320)

نوحه با صدای محمود کریمی

دانلود مداحی با کیفیت عالی (320)

سینه زنی امام حسن ع استاد سازگار

ای ماهی دریا برایت گریه کردهپیغمبر وزهرا برایت گریه کردهعالم محیط غربتت زائر ندارد تربتتمظلوم حسن جان ۲

ای اولین مظلوم عالم بعد بابادر خانهٔ خود هم غریب از ظلم اعداشریک زندگانیتگردیده خصم جانیتمظلوم حسن جان۲

با آن همه صدق وصفا وپاکی دلشد مزد خوبیهای تو زهر هلائلپیوسته شد خون بر دلتتا همسرت شد قاتلتمضلوم حسن جان۲

هنگام تشیعت بجای ذکر وتکبیرتابوت وتن با هم یکی گردید وباتیرکنار قبر مادرت شد تیر وباران پیکرتمظلوم حسن جان۲

خالی بوَد صحن غم افزای بقیعتبر زائرینت بسته درهای بقیعتسلام ما به قبر تو درود ما به صبر تومظلوم حسن جان ۲

شبها بود زوار قبرت گرد صحراآبی نمی ریزد بر آن جز اشک زهرافدای لطف وکرمت ما را رسان در حرمت مظلوم حسن جان ۲

شاعر استاد سازگار نوشتار قاسم جناتیان قادیکلایی

دکمه بازگشت به بالا