آیا نماز باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

 

سعادت و خوشبختی انسان با نماز

متن سوال: آیا نماز باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

متن پاسخ: خداوند متعال می فرماید: «اتْل مآ أوحی إلیک مِن الکتـب و أقم الصّلوه إنّ الصّلوه تنهی عن الفحشآء و المنکر و لذکر اللَّه أکبر و اللَّه یعلمُ ما تصنعون ; (عنکبوت ، 45) آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده است بخوان ، و نماز را برپادار; که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد ، و قطعاً یاد خدا بالاتر است ، و خدا می داند چه می کنید .» در آیه دیگری می فرماید: «یـأیّها الّذین ءامنواْ استعینواْ بالصّبر و الصّلوه إنّ اللَّه مع الصّـبرین ; (بقره ، 153) ای کسانی که ایمان آورده اید ، از شکیبایی و نماز یاری جویید; زیرا خدا با شکیبایان است .» و باز می فرماید: «و در دو طرف روز ]اول و آخر آن [ و نخستین ساعات شب ، نماز را برپادار ، زیرا خوبی ها بدی ها را از میان می برد.. . .» (هود ، 114)

بنابراین ، نماز یک تکلیف الهی و بر تمام انسان های مکلف واجب است ، و تمام تکالیف و دستورهای خداوند ، در راستای خوشبختی و به کمال رسیدن انسان است .

گرچه خوشبختی فقط در نماز نیست ،اما می توان از نماز و عبادت به عنوان بهترین و مؤثرترین عامل خوشبختی و عاقبت به خیری انسان و بهترین و محبوب ترین عمل نزد خداوند متعال نام برد; چنان که از پیامبراکرم (ص ) سؤال شد: کدام اعمال نزد خداوند متعال محبوب ترین است ؟ فرمود: «الصلاه لوقتها; نمازی که در وقت ، خوانده شود .1 امیرمؤمنان علی(ع ) هم می فرماید: «هیچ عملی نزد خداوند محبوب تر از نماز نیست ; پس امور دنیا شما را از اوقات آن و خواندن آن در وقت ، باز ندارد و به خود مشغول نکند .2 نماز عامل خوشبختی است و عاقبت و سرنوشت انسان در روز قیامت به نماز بستگی دارد; زیرا امام باقر(ع ) فرمود: «اولین سؤال روز حساب از انسان ، نماز است ، اگر نماز انسان قبول شود ، سایر اعمال نیز قبول می گردد .»3

1. بحارالانوار، علامه مجلسی؛، ج 80، ص 13، داراحیاءالتراث، بیروت. 2. بحارالانوار، همان. 3. المیزان، همان، ص 374.

دکمه بازگشت به بالا