اهمیت و ضرورت داشتن مرجع تقلید

سؤال:چرا اگر داشتن مرجع تقلید برای افراد ضروری است متولیان فرهنگی بویژه صدا و سیما اهمیت آن را تبلیغ نمی کنند؟ نقش مرجع تقلید چیست؟ اهمیت داشتن مرجع تقلید را بیان کنید.

اهمیت و نقش مرجع تقلید

جواب: باید کوتاهی متولیان فرهنگی را در زمینه مذکور پذیرفت ولی این به معنای آن نیست که کاری در این زمینه صورت نگرفته است .به عنوان مثال شبکه معارف پاسخگوی بسیاری از شبهات دینی و مسائل اعتقادی وهمچنین احکام است و در طول شبا نه روز پاسخگوی شبهات وسؤالات وارده در زمینه مذکور است . ضمن اینکه در شبکه های دیگر هم به مناسبتهای مختلف علمی ودینی به این امر مهم اشاره وتا کید داشته و می دارند.
اساسا مسئله تقلید یک مسئله عقلی است وهر عقل سلیمی تقلید از مجتهد را لازم می داند .چون مجتهد همان کارشناس مسائل فقهی و احکام دین است . که پس از سالها تلاش بی وقفه وصرف سرمایه عمر به این مقام مهم دست یافته است.عقل هر کس حکم می کند که در هرامری از امور زندگی باید به کا رشناس آن مراجعه نماییم وبه حکم اینکه ما مسلمانیم واینکه استنباط احکام شرع ودین در اختیار وتوان همه افراد نیست .بنا بر این عقل حکم می کند که به متخصصین شرعی که همان مراجع عظام می باشد مرا جعه نماییم.

دکمه بازگشت به بالا