انتخاب مرجع تقلید قبل از رسیدن به بلوغ

: فرد ممیّزی قبل از تکلیف در برخی از مسایل از مرجعی تقلید می کرد که پس از رحلت همان مرجع به تکلیف رسید، آیا این شخص می تواند بر تقلید آن مرجع باقی بماند؟

پاسخ (آیت الله بهجت (رحمه الله علیه))
تقلید و عمل به فتوا پیش از بلوغ، برای بقا کافی است.  باید برای مسأله بقاء یا اصل تقلید، به مرجع اعلم زنده برگردد.

استفتائات، 1386، ج1، ص42، س128

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات

 

پاسخ (آیت الله تبریزی (رحمه الله علیه))
غیر بالغ اگر مسائلی را از مرجعی که تقلید از او صحیح بوده یاد گرفته بر فرض اعلمیت از حیّ در آن مسائل باید باقی بر میّت بماند.

استفتائات جدید، ج2، ص17، س37
منهاج الصالحین، ج1،ص6، م 5

 

پاسخ (آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی))
اگر تقلید شخص غیربالغ از مجتهد جامع الشرایط به نحو صحیح محقق شده باشد، باقی ماندن بر تقلید همان مجتهد بعد از فوتش جایز است.اجوبهالاستفتائات،1382، ص9، س 42. اجوبه جدید، ص 20

 

پاسخ (آیت الله خویی (رحمه الله علیه))
اگر صبی قبل از بلوغ از مرجعی تقلید می کرده، جایز است بعد از فوت آن مرجع بر او باقی بماند و برای او جایز نیست عدول به غیر کند؛ مگر اینکه دومی اعلم باشد.منهاج الصالحین، 1410 ه.ق، ج1، ص5، م 5

 

پاسخ (آیت الله سیستانی (دام ظله العالی))
چنانچه در حیات مرجع ملتزم به عمل به فتوای او شده است، می تواند بعد از فوت بر او باقی بماند.منهاج الصالحین، 1426 ه.ق، ج1، ص 9 و 10، با استفاده از م 5 و 7

 

پاسخ (آیت الله شبیری (دام ظله العالی))
اگر انسان مجتهدی را در زمانی که می‌توانست از او تقلید کند، یعنی در هنگامی که ممیز بوده و خوب و بد را می‌فهمید (هرچند بالغ نشده) درک کند، می‌تواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقلید کند؛ خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا از او تقلید نکرده باشد.توضیح المسائل، ص9، م10

 

پاسخ (آیت الله صافی (دام ظله العالی))
در صورت علم به اینکه تقلید او در حال تمیز و قبل از بلوغ، از آن مجتهد صحیح بوده، جواز بقاء‌ بر آن تقلید بعید نیست.جامع الاحکام،1382، ج1، ص 16، س 28

 

پاسخ (آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله علیه))
اگر در زمان تمییز متوجه تقلید بوده و از فردی تقلید کرده است بعد از فوت او می‌تواند باقی بر او بماند.

 

پاسخ (آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی))
باسمه تعالی. در مسائلی که در زمان حیات مرجع متوفی مطابق فتوای او عمل کرده باقی می ماند و در بقیه مطابق فتوای مرجع حیّ تقلید می کند.

 

پاسخ (آیت الله نوری همدانی (دام ظله العالی))
در فرض سؤال، اشکال ندارد.

 

پاسخ (آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی))
می تواند برتقلید آن مجتهد باقی باشد حتی در صورتی که آن مجتهد میّت را در زمانی که بچه ممیّز بوده درک کرده باشد ولو در آن زمان از او تقلید هم نکرده، جایز است که الان از او تقلید کند، مگر آنکه مجتهد زنده اعلم از او باشد.

منبع: پاسخکده برگرفته از استفتائات جامعه الزهرا

دکمه بازگشت به بالا