چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟

کلمات کلیدی: چرا قرآن به زبان عربی است, چرا قرآن به زبان عربی نازل شده, ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم, چرا قران به زبان فارسی نیست, آیا زبان خدا عربی است, چرا قرآن در عربستان نازل شد, چرا قران فارسی نیست, علت عربی بودن قران,  آیه قرآن در مورد زبان عربی

چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است

متن سوال: چرا قرآن فقط به زبان عربى نازل و به زبان دیگر نازل نشده است؟

متن پاسخ: نزول قرآن به زبان عربی در درجه اوّل با توجّه به عرب زبان بودن خود پیامبر(ص ) و مخاطبین اولیه قرآن امری طبیعی بنظر می رسد و چه بسا اگر قرآن به زبانی دیگر نازل می شد سؤال می شد با اینکه مخاطبین نخستین آن عرب زبان هستند چرا به عربی نازل نشد چنان که قرآن کریم می فرماید: اگر این قرآن را با زبان عجمی (غیرعربی) می فرستادیم می گفتند چرا آیاتش روشن و آشکار نیست ؟ آیا کتاب عجمی بر پیامبری که خودش عرب است نازل می شود ؟ (فصّلت /44) بنابراین روال طبیعی اقتضاء می کرد که قرآن به زبان عربی نازل شود .• لکن با استفاده از برخی آیات می توان جهات دیگری را برای ضرورت این امر یافت که به برخی اشاره می کنیم :

1ـ زبان قرآن عامل مؤثری در پذیرش قرآن توسط اعراب نخستین بود «و لو نزّلناه علی بعض الاعجمیین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین » یعنی اگر قرآن را بر برخی از غیر عربها نازل می کردیم عربها به آن ایمان نمی آوردند (شعراء ، 199) و بدیهی است وقتی آیین و دین اسلام می توانست موفق شود و در تمام جهان گسترش یابد که نخست در منطقه بعثت پیامبر(ص ) ـ که عرب زبان بودند ـ مورد پذیرش واقع شده عربها به آن ایمان آورند و آنگاه توسط این مؤمنان در تمام جهان منتشر شود .

2ـ سخن گفتن برای قومی به زبان خودش تأثیرش بیشتر است «و ما ارسلنا من رسول الاّ بلسان قومه لیبیّن لهم ; (ابراهیم ، 4) یعنی هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش تا اینکه خوب و روشن پیام را به آنها برساند .

3ـ تحدّی و همانندطلبی قرآن اقتضاء می کند که پیام به زبانی باشد که مخاطبان اولیه اش آنرا درک کنند . (بقره ، 23 و یونس ، 38)

پی نوشت: 1 . معارف قرآن ، محمدتقی مصباح یزدی ، 6 ، قرآن شناسی ، ج اول ، ص 98 ، نشر: مؤسسه 1 . ر .ک : به علوم قرآن ، سیدمحمدباقر حکیم ، ص 31 تا 36 ،

دکمه بازگشت به بالا