روزه سکوت در قرآن

روزه سکوت در قرآن

متن سوال: معنا و مفهوم «روزه سکوت » که در سوره مریم به آن اشاره شده ، چیست؟ روزه سکوت چند روز است؟
متن پاسخ: «.. . فإمّا ترینّ مِن البشر أحدًا فقولی إنّی نذرت للرّحمن صومًا فلن أکلّم الیوم إنسیًّا; (مریم ، 26) هرگاه کسی از انسان ها را دیدی ، (با اشاره ) بگو: من برای خدای رحمان روزه نذر کرده ام و امروز با احدی سخن نمی گویم .» همان طور که می دانید ، روزه یکی از عبادت هایی است که در همه شرایع الهی وجود داشته ولی چگونگی آن متفاوت است. در مورد روزه سکوت ، برخی گفته اند: شخص روزه دار در ادیان گذشته ، علاوه بر خودداری از خوردن و نوشیدن باید از صحبت کردن با دیگران هم خودداری می کرد و فقط حق ذکر گفتن و مناجات با خداوند را داشت . عده ای دیگر گفته اند: روزه دار فقط از صحبت کردن با دیگران ممنوع بود; امّا در خوردن و آشامیدن آزاد بود .

• در مورد مدت روزه ، برخی آن را یک روز و برخی بیشتر ، حتی تا پنجاه روز نقل کرده اند .

• با توجه به اینکه در آن زمان چنین روزه ای مرسوم بوده ، در برخی مواقع بعضی ها نذر می کردند که یک یا چند روز روزه سکوت بگیرند و به جز مناجات با خدا با کس دیگری سخن نگویند . شایان ذکر است که این نوع روزه ، در شرع اسلام ، مشروع نیست و حضرت سجاد(ع ) می فرماید: «روزه سکوت حرام است »; البته یکی از آداب روزه کامل در اسلام ، آن است که انسان هنگام روزه گرفتن ، زبان خود را نیز از آلودگی به گناه و مکروهها حفظ کند .

پی نوشت: 1 . تفسیر التحریر ، دکتر وهبه الزحیلی ، ج 16 ، ص 77 ، نشر: دارالفکر المعاصر ، بی 1 . همان ، ج 2 ، ص 157 . 1 . تفسیر نمونه ، آیه الله مکارم شیرازی و دیگران ، ج 13 ، ص 46 ، دارالکتب الاسلامیه

دکمه بازگشت به بالا