عرش و کرسی چیست؟ و در قرآن به چه معناست؟

عرش و کرسی در قرآن

متن پرسش: لطفاً کلماتی مثل: «کلمه »، «کتاب »، «عرش » و کرسی را توضیح دهید؟ عرش و کرسی چیست و در قرآن به چه معناست؟

متن پاسخ: «کلمه » در لغت به معنای گفتار و هرگونه جمله و حتی سخنان مفصل و طولانی است . در قرآن شریف به چند معنا آمده است :

کلمه در قرآن

1 . سوره انعام ، آیه 115 مراد از آن قرآن است ، و یا منظور از آن همان وعده ای است که در جمله بعد (لامبدل لکلماته ) آمده است .

2 . گاهی نیز به معنای «روح » آمده ; (نساء ، 171; فتح ، 26)

3 . گاهی مراد از آن سنّت و فرمان آفرینش ، دایر به آزادی انسان هاست (یونس ، 19)1

کتاب در قرآن

«کتاب » به معنی «مکتوب » و نوشته شده است ، و در قرآن شریف به معانی ذیل آمده است :

1 . قرآن شریف (بقره ، 2)

2 . مطالبی که درخور نوشتن است ، و به صورت مکتوب بیرون خواهد آمد ، هر چند تا آن زمان نوشته نشده باشد (ص ، 29)

3 . «علم بی پایان » خداوند (فاطر ، 11) 4 . الزام و ایجاب و تعهد (انعام ، 54) و.. . 2 الفاظی که انسانها برای بیان مشخصات زندگی محدود و مادی خود وضع کرده اند هیچگاه نمی تواند بیانگر عظمت خداوند یا مخلوقات الهی باشد . از طرفی چون قرآن برای همین انسانها نازل شده و با زبان آنها سخن گفته و از همین الفاظ بهره جسته است . با معانی کنایی ، مقداری از عظمت خداوند و مخلوقاتش را ترسیم نموده است .

کلمه عرش در قرآن

کلمه عرش نیز این گونه است ، زیرا در لغت به معنی ، «جای سقف دار»3 ، «تخت پایه بلند»4 ، «مکان مرتفع »5 ، به کار رفته است ، ولی در قرآن با توجه به موارد استعمالش در معانی مختلفی اطلاق شده که تمامی آنها در یک نقطه مشترکند و آن اینکه «عرش کنایه از عظمت خداوند و مخلوقات اوست .» در آیه مورد بحث «استواء بر عرش » کنایه از استیلاء خداوند ، حکومت ، مالکیت و تدبیر او بر نظام هستی است . چنان که در اطلاقات معمولی نیز گاهی کلمه « بر تخت نشستن » کنایه از تسلط و استیلای پادشاه بر کشورش به کار می رود . مثلا می گوییم «آن پادشاه در فلان تاریخ بر تخت سلطنت نشست » در حالی که ممکن است آن روز پادشاه اصلا روی هیچ تختی ننشسته باشد . یا وقتی می گوییم «در 22 بهمن سال 1357 محمدرضاشاه پهلوی از تخت سلطنت به زیر کشیده شد» یعنی در آن روز حکومت او پایان پذیرفت . در آیات قرآن نیز چنین است مثلا در آیه «ثم استوی علی العرش » یعنی خداوند (پس از پایان یافتن خلقت جهان ) زمام رهبری مخلوقات را به دست گرفت . برای عرش معانی دیگری نیز ذکر شده از جمله : 1ـ علم بی پایان پروردگار 2ـ مالکیت و حاکمیت خداوند 3ـ هر یک از صفات کمالیه و جلالیه الهی 4ـ قلب پیامبران ، اوصیا و مؤمنان 5ـ علمی که خداوند به پیامبران اعطا کرده است .6

کرسی در قرآن

«کرسی» از «کرس » گرفته شده که به معنای «اصل و اساس » است ، و گاهی نیز به هر چیزی که به هم پیوسته و ترکیب شده ، گفته می شود; به همین جهت به تخت های کوتاه «کرسی» می گویند ، گاهی این کلمه کنایه از «علم » ، و گاهی کنایه از حکومت و قدرت و فرمانروایی بر منطقه ای است . در آیه 255 بقره می تواند هم اشاره به نفوذ حکومت مطلق و قدرت پروردگار در آسمان ها و زمین باشد ، و هم به نفوذ علمی او ، و هم جهانی وسیع تر از این جهان که آسمان و زمین را در برگرفته است .7 در پایان لازم است از خط زیبا و خوانای شما تشکر کنیم .

پی نوشت ها: 1. ر.ک: شرح و تفسیر لغات قرآن، جعفر شریعتمداری، ج 4، ص 112، نشر آستان مقدس قدس. 2. ر.ک: شرح و تفسیر لغات قرآن، همان، ص 26. 3. المفردات فی غرایب القرآن، راغب اصفهانی، نشر کتاب، 1404 ق، ص 329. 4. تفسیر نمونه، آیه‏اللّه‏ مکارم شیرازی، دارالکتب، 1370 ش، ج 2، ص 200. 5. المنجد فی اللغه، لویس معلوف، نشر پرتو، 1371 ش، ص 496. 6. تفسیر نمونه، ج 20، ص 35. 7. ر.ک: شرح و تفسیر لغات قرآن، همان، ص 55.

دکمه بازگشت به بالا