تولد در خانواده کافر چگونه با عدالت خداوند سازگار است؟

تولد و به دنیا آمدن در خانواده کافر چگونه با عدالت خداوند سازگار است؟

پرسش: الف ) کودکی که در خانواده کافر به دنیا می آید چه حکمی دارد ؟ ب ) گناه کودک چیست که در خانواده کافر به دنیا آمده است؟ اگر در خانواده مسلمان به دنیا می آمد حتما شرایط او فرق می کرد.

پاسخ: 1. از این افراد از نظر فقهی به خاطر تبعیت از کفر به حکم شرع مقدس اسلام، کافر محسوب می‏شوند و شرط تطهیر و پاک شدن آنها، پذیرفتن اسلام است.1

2. این افراد از لحاظ تکلیف دو گونه هستند:

الف) گاهی قبل از این که به سن تکلیف برسند، از دنیا می‏روند که در این صورت، از دسته‏ای روایات بر می‏آید که در قیامت در سرزمینی به نام “اعراف” مورد آزمایش قرار می‏گیرند. اگر خداوند را اطاعت و قبول کنند، به بهشت می‏روند؛ ولی اگر مخالفت کنند، روانه جهنم می‏شوند. گروهی دیگر از روایات درباره این دسته از افراد می‏گویند: آنها را بدون آزمایش و امتحان به بهشت برده و آنها را خادم اهل بهشت قرار می‏دهند.

ب) ولی اگر این افراد ـ که در مهد کفر از پدر و مادری کافر به دنیا آمده‏اند ـ به سن تکلیف و بلوغ رسیده باشند، این‏ها هم باز دو دسته هستند

1. افرادی که حجت بر آنها تمام شده که اگر به دین حق در نیایند، در جهنم عذاب می‏شوند. خداوند متعال می‏فرماید: “قل فللّه الحجّه البالغه فلو شآءَ لهداکم أجمعین؛ (انعام، 149) بگو: “برهان رسا ویژه خداست، و اگر [خدا] می‏خواست، قطعا همه شما را هدایت می‏کرد”. حجت بر دو قسم است:

1. حجت باطنی: منظور عقل و فطرت است. فطرت نیرویی ذاتی و فقط برای شناخت خداوند است و این نیرو در تمام نسل بنی‏آدم وجود دارد و هرگز قابل تغییر و دگرگونی نیست. خداوند می‏فرماید: “فطرت اللّه الّتی فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه…؛ (روم، 30) … با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییرپذیر نیست…”2 عقل: حجت الهی است که به سبب آن از آثار آفاقی و انفسی به وجود خداوند متعال پی می‏برد.

2. حجت ظاهری: عبارت است از کتاب‏های آسمانی و انبیا و پیشوایان معصوم علیهم‏السلام؛ که هر صاحب عقلی به وسیله این دو حجت ملزم می‏شود. قرآن کریم می‏فرماید: “لئلاّ یکون للنّاس علی اللّه حجّه بعد الرّسل…؛ (نساء، 165) تا برای مردم پس از [فرستادن] پیامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجتی نباشد…”؛ بنابراین، ظلمی به بچه کافر نشده و فرق اساسی هم بین این که در خانواده کافر یا مسلمان به دنیا آمده باشد نیست. چه بسا بچه مسلمانی که بعدا مرتد و از دین خارج شود و یا اینکه بچه کافری بعدا مسلمان شود.

2. افرادی که حجت الهی بر آنها تمام نشده و جاهل قاصر هستند و ممکن است دعوت خداوند به آنها نرسیده باشد که این افراد مورد عذاب خداوند قرار نمی‏گیرند.3

پاسخ ب) خداوند متعال می‏فرماید: “فأقم وجهک للدّین حنیفا فطرت اللّه الّتی فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه ذلک الدّین القیّم ولکنّ أکثر النّاس لایعلمون؛ (روم، 30) پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن. با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییر پذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی‏دانند”. بر اساس این آیه دیگر قرآن کریم، خداوند متعال انسان را فطرتا مسلمان خلق کرده است. البته باید توجه داشت که نقش عوامل وراثتی و ژنتیک و محیط تربیت و… نباید در ایمان و به طور کلی در امور تعلیم و تربیت فرزندان نادیده گرفته شود؛ بلکه این عوامل هم به جای خود تأثیر گذار هستند؛ بنابراین، خداوند همه انسان‏ها را بر اساس آفرینش ابتدایی مسلمان و دارای فطرتی پاک و خداجو، خلق می‏کند؛ ولی عوامل دیگر، مانند محیط، پدر و مادر، عوامل وراثتی و… در ایمان او تأثیر می‏گذارند.4

پی نوشت ها: 1. ر.ک: توضیح ‏المسائل مراجع، بنی‏ هاشمی خمینی، ج 1، ص 84ـ87، انتشارات اسلامی. 2. ر.ک: تفسیر نمونه، آیت اللّه‏ مکارم شیرازی و دیگران، ج 16، ص 422ـ430، دارالکتب الاسلامیه. 3. ر.ک: تفسیر نمونه، همان، ج 4، ص 213. 4. تفسیر نمونه، همان، ج 15، ص 422 ـ 430.

دکمه بازگشت به بالا