بهشت و جهنم در قرآن

بهشت و جهنم در قرآن

پرسش: بهشت و جهنم را از دیدگاه قرآن توصیف کنید.

پاسخ: باید توجه کرد که تنها راه آشنایی با بهشت و جهنم، مراجعه به آیات قرآن و روایات است که به طور اجمال به آنها اشاره می‏شود.

1. بهشت: الف) از مجموع آیاتی که در زمینه بهشت آمده، به‏دست می‏آید که بهشت به صورت باغهای بسیار با صفا و بی‏ماننداست که قابل مقایسه با باغهای این جهان نیست، و در قرآن کریم به گونه‏ای ترسیم شده تا برای ساکنان دنیا قابل درک باشد و گرنه حقیقت آن ماوراء درک ماست. ب) نعمت های بهشتی: در بهشت نعمت های فراوان مادّی وجود دارد؛ از جمله: باغ های بهشتی، ساختمانها و قصرها، سایه‏ های لذت‏بخش، فرشها و تختها، غذاها و ظرفها نوشیدنی‏های پاک، لباسها و زینتها، همسران بهشتی، خادمان، پذیرایی کنندگان و… . بهشتیان از نعمتها و لذتهای روحانی نیز برخوردارند؛ از جمله: احترام مخصوص، محیط صلح و صفا، امنیت، دوستان با وفا، برخوردهای پر از محبت، احساس خشنودی خدا، نظر رحمت خدا به آنان، به دست آوردن آنچه را که بخواهند و… .1 در مورد وسعت بهشت هم در قرآن کریم، تعبیرهایی نظیر پهنه آسمان و زمین (حدید، 21)؛ “وسعت آسمان و زمین” (آل‏عمران، 133) و “ملکی عظیم” (دهر، 20) آمده است؛ البته واضح است که وسعت در این‏جا همان گسترده و پهنه است.2 بر طبق بیان آیه 21 از سوره حدید، خداوند این بهشت با وسعت را برای پرهیزکاران آماده کرده است. ان‏شاءاللّه‏ از بهشتیان و از نعمت های آن بهره‏مند شوید.

2. جهنم: جهنم، معروف ‏ترین نام دوزخ است که هفتاد بار در قرآن تکرار شده در مورد عذاب جهنم باید گفت: عذابهادو گونه‏اند: چه این‏که معاد هم دو جنبه جسمانی و روحانی دارد، و مجازاتهای اشخاص عبارت است از: عذابهای سخت و سنگین و نوشیدنی‏های آنان، لباسهای دوزخیان و دیگر عذابهای جسمانی که دوزخیان گرفتار آن هستند. عذابهای روحانی آنان عبارتند از: غم و اندوهِ جانکاه و حسرت بی‏پایان، تحقیر و سرزنش فراوان، و دیگر آلام روحانی که دوزخیان از آن رنج می‏برند. این مجازاتها مسلماً با اعمال آنها در دنیا هماهنگ است که مظلومان را با انواع کیفر و شکنجه‏ها در فشار قرار می‏دادند و آیات الهی را به استهزا می ‏گرفتند و بر دیگران کبر و غرور می‏ فروختند. چه جای تعجب است که اعمال خویش را در آن‏جا ببینند و به نتایج آن گرفتار شوند، و محصولی را که در مزرعه دنیا کاشته‏اند، در قیامت و در دوزخ درو کنند؟3 این عذابها برایشان پایدار است و به تعبیر قرآن کریم، آنها می‏خواهند از آتش جهنم خارج شوند؛ ولی هرگز نمی‏توانند. (مائده، 37) این شمه‏ای کوتاه از معرفی بهشت و جهنم بود. معرفی کامل آنها نیازمند مباحث بسیار طولانی و مفصل است.

پی نوشت ها: 1. اقتباس از پیام قرآن، ج 6، ص 228 ـ 304، نشر مدرسه الامام علی‏ بن‏ ابی‏طالب 2. پیام قرآن، همان، 318 ـ 322. 3. اقتباس از پیام قرآن، همان، 423 ـ 472.

دکمه بازگشت به بالا