مهمترین هشدارهای قرآن

مهمترین هشدارهای قرآن

پرسش: لطفاً مهمترین هشدارهای قرآنی را از دیدگاه قرآن بیان فرمایید .

پاسخ: حکم نکردن به آنچه خدا نازل کرده از مهم‏ترین هشدارهای قرآنی است. هر کس به غیر ماانزل اللّه‏ حکم کند یا جزء کفار، یا ظالمان، یا فاسقان خواهد شد. آیات 44 و 45 و 47 سوره مائده به این مورد اشاره دارد؛ “و مَن لّم یحکم بمآ أنزل اللّه فأولـئِک هم الظّـلمون؛ (مائده، 45) و هر کسی به احکامی‏که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است.” “و مَن لّم یحکم بمآ أنزل اللّه فأولـئِک هم الکـفرون؛ (مائده، 44) و آنها که به احکام نازل شده از سوی خداوند حکم نمی‏کنند، کافرند.” “و مَن لّم یحکم بمآ أنزل اللّه فأولـئِک هم الفـسقون؛ (مائده، 47) و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم نمی‏کنند، فاسقند.”1 این آیات، از سه جنبه اعتقادی، اخلاقی و احکامی‏ عمومیت دارد.

تمامی آیات وعید از مصادیق و مجازات‏های مرتبط به این سه آیه است که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏شود: 1. پس وای به حال آنها که با دست خود نوشته‏ای را می‏نویسند؛ سپس می‏گویند: “این، از طرف خداست.” تا آنها را به بهای کمی بفروشند؛ پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند؛ و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می‏آورند!” (بقره، 79)2 2. افتراء به خدا: موسی به آنان گفت: “وای بر شما! دروغ بر خدا نبندید، که شما را با عذابی نابود می‏سازد؛ و هر کس [بر خدا] دروغ ببندد، نومید [و شکست خورده] می‏شود.” (طه، 61)3 3. اعتقاد به بی‏هدف بودن آفرینش آسمان‏ها و زمین: “ما آسمان و زمین، و آنچه را در میان آنهاست از روی بازی نیافریدیم. [به فرض محال] اگر می‏خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم، چیزی متناسب خود انتخاب می‏کردیم. اگر این کار را انجام می‏دادیم؛ بلکه ما حق را بر سر باطل می‏کوبیم تا آن را هلاک سازد، و این گونه، باطل محو و نابود، می‏شود؛ امّا وای بر شما از وصفی که [درباره خدا و هدف آفرینش] می‏کنید!” (انبیاء، 16ـ18)4 در قرآن آیات وعید فراوان است که به نشانی چند مورد دیگر اکتفا می‏کنیم. 4. مجازات شدید برای کفار در روز قیامت؛ (ابراهیم، 2) 5. شرک به خدا؛ (فصلت، 6) 6. ظلم کردن؛ (زخرف، 65) 7. تکذیب کنندگان معاد؛ (طور، 11) 8. سهل‏انگاری در نماز؛ (ماعون، 4) 9. سخن‏چینی؛ (همزه، 1) 10. کم فروشی؛ (مطففین، 1) 11. دروغگویی همراه با گناه (جاثیه، 7)

پی نوشت ها :1. المیزان، ج 5، ص 520 ـ 524 و 529 ـ 531، چاپ نشر فرهنگی رجاء، ترجمه آقای کرمانی. 2. المیزان، ج 1، ص 289، نشر فرهنگی رجاء، ترجمه آقای کرمانی. 3. همان، ج 14، ص 263ـ264. 4. همان، ج 14، ص 390ـ398.4

دکمه بازگشت به بالا