انواع وحی در قرآن (وحی به غیر پیامبر)

یا خداوند بر کسانی دیگر غیر از پیامبران الهی وحی فرستاده است ؟ اگر جواب منفی است ، پس آیاتی که می گوید به مثلا آسیه و مریم (علیهم ا السلام ) وحی فرستادیم ، چگونه توجیه می شود؟! لطفا انواع وحی در قرآن را بفرمایید. آیا به غیر پیامبر و انبیاء نیز وحی می شود؟

انواع وحی در قرآن

“وحی” پیام پنهانی است که به صورت اشاره و با سرعت انجام می‏گیرد.1 واژه “وحی” در قرآن کریم به چند معنا آمده است؛ از جمله:

1. اشاره پنهانی: چنان که درباره حضرت زکریا علیه ‏السلام در قرآن آمده: “فخرَجَ علی قومِه مِنَ المِحراب فأوحی إلیهم أن سبّحوا بُکرهً و عَشیّا؛ (مریم،11) او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد، و با اشاره به آنها گفت: “[به شکرانه این موهبت، ]صبح و شام خدا را تسبیح گویید.”

2. هدایت غریزی: یعنی رهنمودهای طبیعی که در نهاد تمام موجودات به امانت نهاده شده؛ چنان که خداوند می‏فرماید: “و أوحی ربّک إلی النّحل…؛ (نحل،68) پروردگارت به زنبور عسل وحی [= الهام غریزی] کرد …”

3. الهام (سروش غیبی)؛ چنان که قرآن کریم درباره مادر موسی علیه‏السلام از این وحی استفاده فرموده است. (ر. ک: سوره طه، آیه 40)

4. وحی رسالی: فقط مخصوص پیامبران الهی است؛ چنان که قرآن کریم می‏فرماید: “نحنُ نَقصّ علیک أحسن القصص بما أوحینا إلیک هذا القرءان؛ ما بهترین سرگذشت‏ها را از طریق این قرآن ـ که به تو وحی کردیم ـ بر تو بازگو می‏کنیم؛ و مسلما پیش از این، از آن خبر نداشتی”. قرآن کریم برای وحی رسالی سه قسم ذکر می‏فرماید؛ چنان که در سوره شوری آیه 51، به این اقسام اشاره شده است:

1ـ وحی مستقیم: این نوع، القای مستقیم وحی و بدون واسطه بر قلب پیامبر است.

2ـ خلق صوت: این نوع با رسیدن وحی به گوش پیامبر به گونه‏ای که کسی جز او نشنود ایجاد می‏شود؛ مانند: آن که بر حضرت موسی به ویژه در کوه طور نازل شد؛ به تعبیر دیگر، به این قسم از وحی تکلم از پشت پرده و حجاب می‏گویند.

3ـ به وسیله و واسطه فرستادن فرشته که وحی را به پیامبر می‏رساند و پیامبر بعضی وقت‏ها آن فرشته را می‏بیند و بعضی مواقع نمی‏بیند؛ اما صدای او را می‏شنود؛ بنابراین، وحی رسالی فقط بر پیامبران الهی نازل می‏شود.2

پی نوشت ها: 1. مفردات، راغب اصفهانی، ص 858، دارالقلم دمشق. 2. ر. ک: التمهید، آیت‏الله معرفت، ج 1، ص 25ـ30، انتشارات اسلامی.

دکمه بازگشت به بالا