آمادگی برای مرگ در قرآن

آمادگی برای مرگ در قرآن

مهم ترین تعبیر براى مرگ در آیات قرآن که انسان را تشویق و براى پذیرش آن آماده کند ، کدام است؟
مهم ترین آیه ای که در قرآن کریم درباره آماده شدن برای مرگ بیان شده ، این است : «کلّ نفس ذائقه الموت ثمّ إلینا ترجعون ; (عنکبوت ،57) هر نفسی چشنده مرگ است ، آنگاه به سوی ما باز گردانیده خواهید شد .» این آیه شریف ، بر قطعی بودن مرگ دلالت دارد و حیات پس از مرگ را اثبات می کند; زیرا کلمه «ذائقه» به معنای احساس خارج شدن روح از بدن و منتقل شدن به عالم و زندگانی دیگر است ; چون احساس نمودن را به کسی می گویند که زنده است و تمام احساسات و ادراکات خود را که در حیات دنیایی داشته ، بعد از مرگ نیز به همراه دارد; بنابراین ، از این آیه بر می آید که انسان بعد از این دنیا در عالم برزخ نیز به حیات خود ادامه می دهد و با توجه به این توضیحات ، اثبات حیات بعد از مرگ و ترسیم واقعیت مرگ برای انسان ها ، آنها را برای پذیرش این حقیقت آماده می کند .•
پی نوشت ها:1 . ر .ک : تفسیرنمونه ، همان ، ج 16 ، ص 329 .

دکمه بازگشت به بالا