معنی قرآن، فرقان و مجید چیست؟

معنی قرآن

لطفاً معنای «قرآن » ، «فرقان » و «مجید» را در اصطلاح و معارف قرآنی بفرمایید؟
«قرآن » در اصطلاح عبارت از کلمات و آیات الهی است که از هر جهت اعجاز آمیز بوده و بیانی است که از طریق وحی بر پیامبر اکرم (ص ) نازل شده و مردم مأمور به قرائت و عمل به دستورهای آن شده اند .1 «فرقان » در اصل ، مصدر به معنای فرق گذاشتن است ; امّا در قرآن به معنای فارق (جداکننده ) به کار رفته و در آیات قرآن در بسیاری از موارد می توان آن را به معنای جدا کننده حق از باطل دانست .2 «مجید» از ماده «مجد» به معنای شرف وسیع و گسترده (با شکوه و با عظمت ) است ; و چون قرآن محتوایی عظیم و گسترده و معانی بلندی در زمینه های معارف ، اعتقادات ، اخلاق ، مواعظ ، احکام ، سنن و.. . دارد; به آن مجید گفته شده است .3

پی نوشت ها_ 1. ر.ک: تاریخ قرآن، سیدمحمدباقر حجتی، ص 27، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 2. ر. ک: مفردات، راغب اصفهانی، ص 633و634، انتشارات دارالقلم، دمشق. 3. ر.ک: تفسیر نمونه، همان، ج 26، ص 353 ـ تفسیر المیزان، علامه طباطبایی رحمه‏الله، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، ج 18، ص 504، انتشارات اسلامی.

دکمه بازگشت به بالا