نزول قرآن بر قلب پیامبر اکرم (ص)

آیا قرآن واقعاً بر قلب پیامبراکرم (ص ) نازل شده است ؟
متن پاسخبله ; قرآن کریم بر اساس دلایل فراوان ، بر قلب مبارک پیامبر اکرم (ص ) برای هدایت انسان ها نازل شده است . خداوند متعال می فرماید: «نزل به الرّوح الأمین * علی قلبک لتکون مِن المنذرین ; (شعراء ، 193و194) روح الأمین ]=جبرییل [آن ]قرآن[ را بر قلب ]پاک[ تو نازل کرده است . تا از انذار کنندگان باشی» . بر اساس برخی روایات اسلامی ، قرآن کریم از مرحله علم الهی به قلم و سپس به لوح محفوظ و آنگاه بر فرشتگان وحی و سرانجام بر قلب مبارک پیامبر اکرم (ص ) نازل شده است .1
1. ر.ک: تاریخ قرآن، محمدباقر حجتی، ص 46، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
دکمه بازگشت به بالا