آیا قیامت وجود دارد؟

آیا واقعاً قیامتی وجود دارد ؟ چرا ؟
متن پاسخبرای اثبات معاد و قیامت دلایل فراوان عقلی و نقلی ذکر شده که توضیح آنها از حوصله این پاسخنامه کوتاه بیرون است و تنها به یکی از آنها اشاره می شود: 1 . برهان عدالت : گرچه پیامبران الهی در هدایت بشر کوشش ها و در تهذیب جامعه انسانی مجاهدت ها کرده اند ، ولی به اصلاح همگان توفیق نیافته و ریشه ستم و دست تجاوز به کلی قطع نشده و در دنیا نیز پاکان به پاداش خیر نرسیده اند و نمی رسند و تبه کاران نیز به کیفر تلخ گرفتار نیامده اند و نمی آیند و اگر برای رسیدگی و داوری بین آنان در جهان هستی دنیای دیگری نباشد ، لازمه اش برابری ظلم و عدل است و این برابری ناموزون هرگز با عدل الهی و نظام احسن عالم سازگار نخواهد بود; بنابراین ، باید جایگاهی باشد که عدل الهی در مورد افراد اعمال شود . قرآن کریم نیز به این موضوع پرداخته می فرماید: «أم نجعل الّذین ءامنوا و عملوا الصّـلحـت کالمفسدین فی الأض أم نجعل المتّقین کالفجّار; (ص ، 28) آیا مؤمنانی که رفتار شایسته انجام داده اند را مانند تبه کاران در زمین ، یا پرهیزکاران را ، مانند فاجران قرار می دهیم ؟ !» یعنی آیا هر دو گروه با مردن نابود می شوند و حساب و جزایی برای هیچ کدام نیست ؟1

1. ر.ک: معارف اسلامی، جمعی از نویسندگان، 1ـ2، ص 305و306، انتشارات سمت.

دکمه بازگشت به بالا