از کجا معلوم قرآن از طرف خداست/ اثبات اینکه قرآن کلام خداست

از کجا معلوم قرآن از طرف خداست/ اثبات اینکه قرآن کلام خداست

فرق نوشته قرآنی با نوشته انسان در چیست ؟ از کجا مشخص می شود که این قرآن واقعاً از طرف خداوند متعال است و از طرف یک انسان دانشمند نیست ؟ ! از کجا معلوم قرآن از طرف خداست/ اثبات اینکه قرآن کلام خداست.

تن پاسخراه درک این حقیقت توجه به تحدّی (هماوردطلبی) و توجه به وجوه اعجاز قرآن است . برخی از جنبه های راعجاز قرآن از جهات گوناگونی معجزه است ، معجزه ای زنده و جاوید که بوسیله شخص درس خوانده آورده شده و در مقابل تمام اندیشمندان جهان «تحدّی » می کند . برخی از جنبه های اعجاز قرآن عبارتند از: 1ـ اعجاز ادبی: که برجسته ترین ادیبان عرب را سخت شگفت زده کرده و سرسخت ترین دشمنان پیامبر(ص ) با شنیدن چند آیه آن به فرابشری بودن قرآن اعتراف می کردند . نقل شده ابن أبی العوجاء و أبوشاکر دیصانی و عبدالملک بصری و ابن مقفع که همگی از ملحدان بودند ، تصمیم به آوردن آیاتی مانند آیات قرآن گرفتند ، تا به این وسیله با قرآن معارضه کنند و یک سال فرصت برای این کار قرار دادند . سال آینده در همان روز ، کنار خانه کعبه اجتماع کردند ، ابن أبی العوجاء لب به سخن گشود و گفت : از آن روز که من از شما جدا شدم ، در این آیه فکر می کردم : «فلمّا استیئسوُا منه خلصوا نجیّاً.. .» (یوسف ، 80) ، دیدم آن قدر فصیح و پر معنی است که نمی توانم چیزی به آن بیافزایم . و پیوسته این آیه فکر مرا از غیر آن به خود مشغول داشت . عبدالملک گفت : من نیز از آن وقت که جدا شدم ، در این آیه می اندیشم : «یأیّها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباباً.. .» (حج ، 73) ، من خود را عاجز دیدم که همانند آن را بیاورم . ابوشاکر گفت : از آن زمان که از شما جدا شدم در این آیه می اندیشیدم : «لو کان فیهما ءالهه إلاّ الله لفسدتا» (انبیاء ، 22) و خود را قادر ندیدم که همانند آن را بیاورم . ابن مقفع افزود: ای قوم این قرآن از جنس کلام بشر نیست ، چرا که از آن لحظه که از شما جدا شدم ، در این آیه می اندیشیدم : «و قیل یأرض ابلعی ماءک و یسماء أقلعی و غیض الماء و قضی الأمر.. .» (هود ، 44) ، من خود را از آوردن همانند آن عاجز دیدم . هشام بن حکم می گوید: در این موقع امام صادق (ع ) از کنار آنها گذشت و این آیه را تلاوت فرمود: «قل لئن اجتمعت الإنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرءان لایأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیراً» بگو: اگر انس و جن متفق شوند که مانند این قرآن بیاورند ، هرگز نتوانند; هر چند همه پشتیبان یکدیگر باشند .1 2ـ اعجاز از نظر اخبار غیبی: مثل آیه های 1 تا 6 سوره روم ، 27 سوره فتح ، 44و45 سوره قمر ، 7و8 سوره أنفال و.. . همگی خبر از غیب داده اند; به عنوان نمونه آیات اولیه سوره روم خبر از شکست رومیان می دهد ، (غلبت الروم ) بعد ، از محل این حادثه سخن به میان می آورد . (فی أدنی الأرض ) این شکست ، در سرزمین نزدیک واقع است ; منظور از آن ،همان اراضی شام است که در قلمرو روم شرقی بود . این جنگ در دوران خسرو پرویز واقع شد که ایرانیان آنان را شکست سخت دادند و منطقه شامات ، مصر و آسیای صغیر را مورد تاخت و تاز قرار دادند و امپراطوری روم شرقی را تا آستانه انقراض پیش بردند; این واقعه در سال هفتم بعثت ، در حالی که پیامبر(ص ) در مکّه بود ، اتفاق افتاد ، مشرکان مکّه و دشمنان اسلام از این ماجرا خوشحال شده و آنرا به فال نیک و دلیل بر حقانیت آیین شرک گرفتند; قرآن در تعقیب آیه فوق می افزاید: ولی بدانید این غلبه زمان زیادی به طول نمی انجامد . (و هم من بعد غلبهم سیغلبون ) ، آنها بعد از مغلوب شدن ، به زودی غلبه می یابند; سپس انگشت روی جزئیات مساله می گذارد . (فی بضع سنین لله الأمر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون ) و پیروزی رومیان در اندک زمانی اتفاق می افتد و مؤمنین شادمان خواهند شد . سپس برای تأکید بیشتر و بر طرف ساختن هرگونه شک و تردید می فرماید: (وعدالله لایخلف الله وعده .. .) این وعده الهی است و خداوند هرگز از وعده اش تخلف نمی کند . این وعده همان گونه به وقوع پیوست و پادشاه روم ، هرقل ـ از سال 626 میلادی ـ حدود 9 سال بعد ، شکست های پی درپی به سپاه خسرو پرویز وارد ساخت ، در سال 627 میلادی این جنگها به نفع رومیان تمام و پیروزی آنان کامل شد . قابل توجه این که قرآن با بکار بردن واژه بضع ، مدت تقریبی آن پیروزی را بیان کرد; زیرا این واژه ، به عدد میان سه تا ده و به گفته برخی: پنج تا ده اطلاق می شود و در پایان این قسمت خوبست بدانیم که ، ممکن است افراد دیگری نیز پیشگویی هایی کنند و درست باشد ، ولی نام آن معجزه نیست ، زیرا با ادعای نبوت یا امامت همراه نبوده و چنین پیشگویی هایی در بیشتر موارد کلی بوده و با عبارتهایی چند پهلو بیان می شود .2 3ـ اعجاز در وضع قوانین : اندیشمندان غیر مسلمان نیز به این نکته معترفند که ، قرآن عهده دار سعادت بشر ، کلام الهی،.. . بهترین قوانین و نسخه پرافتخار بشری است که قوانین سعادت بشریت ، باید از روی آن نوشته شود .3 از ویژگی های قانون الهی و قرآن ، احیای ارزشهای معنوی و اخلاقی است که با مقایسه بین وضعیت اسفبار آن روز جهان ، که بشریت را لب پرتگاه نابودی قرار داده بود ، با قوانین حیات بخش قرآن ، به خوبی می توان به معجزه بودن آن پی برد . 4ـ اعجاز ، از نظر علوم جدید و اکتشافات علمی: قرآن اقیانوس بی کرانی از علوم تجربی و انسانی است که دانشمندان را به تحقیقات زیادی وا داشته و آنها را مجبور کرده که اعتراف کنند ، قرآن ساخته و پرداخته حضرت محمد(ص ) نیست ، بلکه از ناحیه غیب به او وحی شده است . حرکت و جاذبه زمین ، حرکت خورشید و منظومه شمسی ، گسترش روزافزون جهان ، زوجیت عمومی و دهها نمونه دیگر ، همگی از جنبه های اعجاز علمی قرآن هستند .4 5ـ اعجاز در معارف : وجود بسیاری از اصول کلی فلسفه الهی و اشاره به چندین برهان فلسفی ، از جمله برهانهای امکان ، حدوث ، نظم ، فطرت ، تمانع و حکمت ، از جمله وجوه اعجاز و شگفتی های فلسفی قرآن است ، که اگر هم اکنون نیز تمام مردم و اندیشمندان جمع شوند ، محال است بتوانند کتابی جامع مثل قرآن ـ حتی سوره ای مثل یک سوره قرآن ـ بیاورند .5 6ـ شگفتی های عددی و ریاضی قرآن : هر چند به گفته انیشتین ـ دانشمند بزرگ قرن بیستم ـ «قرآن کتاب هنر ، هندسه یا حساب نیست ، بلکه مجموعه ای از قوانین است که بشر را به راه راست هدایت می کند . ولی بسیاری از مسایل اصلی و کلیدی ریاضیات در قرآن آمده است ، که اگر با توجه به وضعیت آن روز حجاز ، که تعداد افراد با سواد آن کمتر از تعداد انگشتان بودند و آنها نیز از ریاضیات مطلب زیادی نمی فهمیدند ، به مجموع این موارد با دقت نظر کنیم ، می فهمیم ، قرآن از نظر اعداد و ریاضیات نیز در حد اعجاز است .6 7ـ اعجاز از نظر آهنگ و موسیقی: سخنان ادبا یا شعر است یا نثر ، ولی قرآن نه شعر است و نه یک نثر معمولی متعارف ، بلکه نثری است دارای آهنگ مخصوص به خود ، نثری که هنگام تلاوت قاریان قرآن به طور کامل در قالبی آهنگین قرار می گیرد ، گرچه ما نمی توانیم تعبیر موسیقی را که در عرف ما آلوده با مفاهیم منفی است ، در مورد قرآن بکار ببریم ، ولی بعضی از نویسندگان معروف عرب ، مانند: مصطفی رافعی در کتاب اعجاز القرآن چنین می گوید: «اسلوب و طریقه قرآن ، آهنگ و لهجه هایی بوجود می آورد ، که هر شنونده ای را وادار به استماع می کند و این خود یک نوع موسیقی مخصوص است که در کلمات موزون دیگر تا آن زمان سابقه نداشته است ; این نظم و ترتیب در قرآن ، وسیله ای بود که طبع عرب را صفا می داد ، و به طرز جدیدی از نظم و اسلوب سخن آشنا می ساخت ، که بی سابقه بود .»7 8ـ اعجاز از جهت آورنده : شخصیتی که قرآن را ارائه کرده ، هرگز نزد استادی درس نخوانده ، گرچه این معنا در ابتدا نقص به نظر می رسد ، ولی شخص پیامبر(ص ) یک نقطه قوّت مهم به شمار می رود; چرا که بعد از آوردن قرآن با آن عبارتها و محتوا و معارف عالی ، دیگر کسی شک نمی کند ، که قرآن زاییده فکر یک انسان درس نخوانده باشد ، بدون شک ، اگر پیامبر(ص ) در آن محیط کوچک که افراد درس خوانده در آن ، بسیار محدود بودند ، در مکتب استادی حضور یافته بود ، ممکن بود عده ای آن را دستاویز خوبی برای نسبت دروغ و کذب به پیامبر(ص ) قرار دهند .8 آنچه در این مختصر اشاره شد ، تنها برخی از وجوه اعجاز و شگفتی های قرآن بود که ثابت می کند قرآن معجزه جاوید است . برای کسب اطلاع بیشتر به منابعی که در متن آمده رجوع کنید . امّا یک نوشته انسانی ـ هر چند به وسیله یک دانشمند برجسته نوشته شده باشد ـ چنین امتیازهایی را ندارد .9 ____________________________________________ 1. پیام قرآن، جمعی از نویسندگان، ج 8، ص 90، انتشارات نسل جوان. 2. پیام قرآن، جمعی از نویسندگان، ج 8، ص 279، انتشارات نسل جوان. 3. ر.ک: قرآن و دیگران، علی‏اکبر صداقت، ص 46، نشر روح. 4. پیام قرآن، ج 8، ص 245، نشر نسل جوان. 5. ر.ک: الالهیات، آیت اللّه‏ سبحانی، ج 1، ص 39ـ77. 6. ر.ک: الریاضیات فی القرآن، دکتر ابوالوفاء تفتازانی. 7. پیام قرآن، ج 8، ص 120. 8. پیام قرآن، ج 8، ص 61. 9. ر.ک: مجمع‏البیان، مرحوم طبرسی رحمه‏الله، ج 1و2، ص 85، دارالمعرفه، بیروت ـ آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری رحمه‏الله، ج 1و2، ص 239 و 241ـ243 و 250، انتشارات صدرا.

دکمه بازگشت به بالا