روح/ حقیقت روح چیست؟

روح چگونه پدیده اى است ؟ حقیقت روح چیست؟
روح ، به معانی مختلفی در قرآن به کار رفته است . آیات 29 سوره حجر و 72 سوره ص ـ که از جهت لفظ یکسان است ـ درباره روح انسانی است که وجود او به آن است . «فإذا سویتُه و نفختُ فیه من روحی فقعوا له سجدین ; پس چون به او سامان دادم و از روح خود در آن دمیدم ، برایش به سجده درافتید .» در آیات دیگری نیز القا و دمیدن روح به بدن مادّی مورد توجّه قرار گرفته است ; مانند: «ثم سوّئه و نفخ فیه من روحه ; (سجده ، 9) سپس ]اندام [ او را موزون ساخت و از روح خویش در او دمید .» باید توجه داشت که منظور از اضافه و نسبت روح به خدا (روحی) شرافت داشتن و بیان عظمت روح است .• حقیقت روح : برخی از مفسران ، در بیان حقیقت روح انسانی اقوالی را ارائه کرده اند; ولی از آن جا که دانش مربوط به روح انسان و کیفیت آن در اختیار عموم بشر قرار داده نشده ، تنها اقوالی پذیرفتنی است که مستند به اخبار و روایات باشد . خداوند متعال می فرماید: «و یَسئلونک عن الروح قل الروح من أمر ربّی و ما أُوتیتم من العلم إلاّ قلیلاً; (اسراء ، 85) ]ای رسول [از تو درباره حقیقت روح می پرسند . بگو: روح از امر پروردگار من است و علمی که به شما روزی شده ، بسیار اندک است .» انسان ، برای شناخت حقیقت یک امر ماورایی و خارج از قدرت درکش ابزاری جز روایات ندارد . در روایات نیز برخی از صفات روح آمده است ; چنان که ابوبصیر از امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام ) روایت کرده که حضرت در پاسخ وی در مورد «و یسئلونک عن الروح .. .» فرمودند: همان است که در همه جنبندگان وجود دارد . ابابصیر می گوید: پرسیدم آن چیست ؟ فرمود: از عالم ملکوت و از قدرت است .• چنان که در ابتدا ذکر شد ، روح در قرآن به معنا و یا معانی دیگری نیز به کار رفته است ; چنان که در آیه 38 سوره نبأ و آیه 52 سوره شوری ـ بنابر احتمالی که داده اند ـ روح به معنای فرشته است .• ____________________________________________ 1 . تفسیر المیزان ، ذیل تفسیر آیه فوق . 1 . ترجمه المیزان ، ج 13 ، ص 296 ، به نقل از تفسیر عیاشی ، ج 2 ، ص 317 ، ح 163 . 1 . ر .ک : حقیقت روح ، احمد زمردیان ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

دکمه بازگشت به بالا