آیا فقط اسلام دین کامل است؟

مگر فقط اسلام دین کامل نیست ؟ پس چرا حضرت مریم و آسیه با آن که دین کاملی نداشته اند ، امّا به کمال رسیده اند؟ !
متن پاسختمام ادیان و آیین‏های آسمانی که بر پیامبران نازل شده‏اند، در زمان خود، کامل و نسبت به دین آینده و نوظهور، ناقص بوده‏اند؛ بنابراین، دین حضرت عیسی و موسی ـ علی‏نبیناوآله‏وعلیهماالسلام ـ در زمان ظهور و نسبت به مخاطبان خود کامل بوده‏اند؛ پس حضرت مریم و آسیه علیهماالسلام با پیروی از دین کامل به کمال رسیده‏اند.1 +================= 1. ر. ک: تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، ج 2، ص 527 و 541، دارالکتب الاسلامیه.

دکمه بازگشت به بالا