آیا با نگاه کردن به آیه سجده دار، سجده واجب می شود؟

اگر کسی به آیه ای از قرآن کریم که سجده واجب دارد نگاه گذرا بکند و نتواند به سجده برود ، آیا واجب است که سجده کند ؟
متن پاسخ: با نگاه کردن به آیاتی که سجده واجب دارند، سجده بر انسان واجب نمی‏شود؛ بلکه: در هر یک از چهار سوره “والنجم”، “اقرء” “الم تنزیل” و “حم سجده” یک آیه سجده وجود دارد که اگر انسان آن‏را بخواند یا به آن گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه، باید فوراً سجده کند و اگر فراموش کرد، هر وقت یادش آمد باید سجده کند.1

پی نوشت ها: 1. توضیح ‏المسائل مراجع، سیدمحمدحسن بنی‏هاشمی خمینی، مسأله 1093، ص 615، فتاوای امام خمینی قدس ‏سره، انتشارات اسلامی.

دکمه بازگشت به بالا