در صدر اسلام قرآن کریم را به چه خطی می نوشتند؟

در صدر اسلام قرآن کریم را با چه خطى مى نوشتند ؟
متن پاسخ: عرب های حجاز کمی قبل از ظهور اسلام با خط و کتابت عربی آشنا شدند; زیرا زندگی آنان بدوی و به صورت کوچ نشینی بود و همواره در حال آمد و رفت و یا جنگ و غارت به سر می بردند ، بنابراین عده کمی از آنان توانستند در مسافرت های تجاری به شام و عراق کتابت را از آنان فرا بگیرند و با خط «نبطی» و یا «سریانی» بنویسند این دو نوع خط پس از فتوحات اسلامی در میان اعراب آن زمان نیز باقی ماند و معروف بود . از خط «نبطی» ، خط نسخ به وجود آمد ، که امروزه هم شناخته شده و باقی است ، و از خط «سریانی» ـ بعد از تغییر و تحول ـ خط «کوفی» پدید آمد که به آن خط «حیری » می گفتند این خط منسوب به شهر «حیره » است که در مجاورت کوفه قرار دارد . خط «نبطی» را عرب ها در اثنای مسافرت به شام ، از «حوران » آموختند ، امّا خط حیری و یا کوفی را از عراق گرفتند . عرب ها هر دو خط را نخست در نامه ها و نوشته های عادی و سپس در نوشته های مهم مانند قرآن و حدیث به کار گرفتند .•

پی نوشت: 1 . جهت اطلاع بیشتر ر .ک : تاریخ قرآن ، دکتر محمود رامیار ، ص 489 ، نشر امیرکبیر

دکمه بازگشت به بالا