اسامی قرآن/ قرآن کریم چند نام دارد؟

اسامی قرآن

اسامی قرآن چیست؟ قرآن کریم چند نام دارد ، لطفاً آنها را بیان فرمایید ؟
متن پاسخ: غیر از قرآن نام ها و صفات دیگر آن عبارتند از: آیات ، احسن الحدیث ، امام مبین ، امّ الکتاب ، امر ، ایمان ، برهان ، بشری ، بشیر ، بصائر ، بلاغ ، بیان ، بیّنه ، تبصره ، تبیان ، تذکره ، تفضیل ، حبل ، حدیث ، حکم ، حکمت ، حکیم ، حق ، حق الیقین ، ذکرالحکیم ، ذکر مبارک ، ذکری ، ذی الذکر ، رحمه ، روح ، شفاء ، صحف ، مکرمّه ، صحف مطهره ، صدق ، صراط المستقیم ، عدل ، عربی ، عروه الوثقی ، عزیز ، عجب ، علم ، علیّ ، فصل ، القرآن الحکیم ، القرآن العظیم ، قرآن کریم ، قرآن مبین ، القرآن المجید ، الفضل ، القول ، قیّم ، کتاب الله ، الکتاب الحکیم ، کتاب عزیز ، کتاب مبین ، کریم ، کلام الله ، کوثر ، مبارک ، مبین ، متشابه ، مثانی ، مجید ، مرفوعه ، مصدق ، مطهره ، مفصّل ، مکرمه ، مهیمن ، موعظه ، نبأ ، النجوم ، نذیر ، نصحه ، نور ، هادی ، الهدی ، وحی .1 با توجه به تکراری بودن بعضی واژه ها (از جهت ریشه و یا ترکیب ) ، فهرست نام ها تقریباً همان فهرستی است که زرکشی در البرهان 2 آورده و سیوطی و دیگران آن را نقل کرده اند . صفات دیگری نیز در نهج البلاغه و صحیفه سجادیّه و دیگر کتب روایی برای قرآن آورده شده که جز مواردی مانند: ربیع القلوب ، معمولا از نام های قرآنی استفاده شده و یا مشابه آن است .

پی نوشت: 1. ر.ک: تاریخ قرآن، سیدمحمدباقر حجتی، ص 23 ـ تاریخ قرآن، محمود رامیار، ص 30، امیرکبیر. 2. تاریخ قرآن، دکتر محمود رامیاری، ص 31و32.

دکمه بازگشت به بالا