جامع ترین و کامل ترین سوره قرآن

جامع ترین سوره قرآن

کدام سوره قرآن متن و خلاصه همه مفاهیم قرآن است ؟ چرا ؟
متن پاسخ: از پیامبر گرامی اسلام (ص ) نقل شده که در مورد سوره حمد فرمود: «قسم به کسی که جان من به دست اوست ، خداوند نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور و نه حتی در قرآن ، مثل این سوره را نازل نکرده است و این ]سوره [ام الکتاب (مادر کتاب ) است .»• دلیل این سخن ، با اندکی تأمل در محتوای سوره مذکور روشن می شود; زیرا این سوره در حقیقت فهرستی از مجموع قرآن کریم است ; به این معنا که بخشی از آن اشاره به ، توحید و شناخت صفات خداوند دارد ، قسمتی درباره معاد و رستاخیز سخن می گوید و در بخش دیگر آن از هدایت و ضلالت ـ که خط فاصل مؤمنان و کافران است ـ بحث می کند . همچنین در این سوره به حاکمیت مطلق پروردگار و مقام ربوبیت و نعمتهای بی پایانش و مسأله عبادت و بندگی و اختصاص آن به ذات پاک او اشاره شده است . سوره مبارکه حمد بیانگر توحید ذاتی ، صفاتی ، افعالی ، عبادی است .•

پی نوشت ها: 1 . مجمع البیان ، للشیخ ابی علی طبرسی(ره ) ، ج 1 ، ص 48 ، مؤسسه اعلمی ، بیروت . 1 . ر .ک : تفسیر نمونه ، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران ، ج 1 ، ص 3و4 ، دارالکتب اسلامیه

دکمه بازگشت به بالا