تفاوت زن و مرد از دیدگاه اسلام و قرآن

تفاوت زن و مرد

با توجه به اینکه زن و مرد از نظر عقل و استعداد و.. . یکسان هستند ، تفاوت زن و مرد از دیدگاه اسلام و قرآن چیست ؟
متن پاسخ: قبل از هر چیز لازم به ذکر است که ، آنچه حقیقت انسان را تشکیل می دهد قلب و روح انسانی است از دیدگاه قرآن زن و مرد از نفس واحده هستند . «یأیّها النّاس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس وحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساء» (نساء/1) ، بنابراین مایه اصلی زن و مرد یکی بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد ، به بیان قرآن هر دو مکمل و نیازمند هم هستند . «و من ءایـته أن خلق لکم من أنفسکم أزوجًا لتسکنوا إلیها و جعل بینکم موده و رحمه إنّ فی ذلک لأیـت لقوم یتفکرون » (روم /21) عمده تفاوتهایی را که می توان در نظر گرفت ، عبارتند از: تفاوتهای روحی روانی ، که خداوند زن را با عاطفه تر و مرد را عقلانی تر خلق کرده که هر دو در کنار هم مکمل هم هستند; و تفاوتهای جسمانی ـ مذکر و مؤنث بودن ـ . اما در مسایل ارزشی قرآن هر دو را یکسان دانسته و ملاک برتری و ترجیح را تقوای بیشتر انسان قرار می دهد ، چه زن باشد چه مرد . «یأیّها الناس انّا خلقنـکم من ذکر و انثی و جعلنـکم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ اکرمکم عنداللّه اتقئکم إن اللّه علیم خبیر» . (حجرات /13) خداوند در مورد اعمال ، با مکلفین یکسان برخورد می کند . «إنّی لا اضیع عمل عـمل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض .. .» (آل عمران /195) ، نزد خداوند عمل صالح ملاک است ، از هر کس که باشد «من عمل صـلحًا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینّه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون » (نحل /97) ، بنابراین اینجا باید میان مسایل حقوقی و ارزشی فرق گذاشت ، چرا که قرآن در مسایل ارزشی زن و مرد را یکسان دانسته ، چون انسانیت آنها مورد نظر است ; اگر می بینیم قرآن در جایی از مردان شایسته سخن می گوید ، (شخصیتی همچون لقمان حکیم ; لقمان /12) ، در جایی دیگر از زنان شایسته نیز نام می برد . (مثل : همسر فرعون ، 11/تحریم و حضرت مریم ; 43/آل عمران و.. .) و در این زمینه قرآن همچنان که همه حقایق را بیان کرده ، از مقام والای زن نیز دفاع نموده و حقیقت وجودی شخصیت او را معرفی کرده است . اما در مسایل حقوقی چون تفاوتهایی میان زن و مرد وجود دارد و یکسان نیستند ، به طور طبیعی حقوق این دو نمی تواند یکسان باشد; ممکن است حقوقی مربوط به زنها باشد و مردان از آن بی بهره باشند و بالعکس .

دکمه بازگشت به بالا